جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای منصوریه

ابرده | بینالود | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز منصوریه


اذان صبح: ٠٤:٤٥:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٥٢
اذان ظهر: ١١:٤٦:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٤١:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٠٣:٤٤

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای منصوریه (شهرستان بینالود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای منصوریه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای منصوریه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای منصوریه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .

اوقات شرعی ماه جاری روستای منصوریه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای منصوریه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای منصوریه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای منصوریه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای منصوریه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان منصوریه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٧:٤٦١٢:٣١:٠٩١٩:١٥:٠٨١٩:٣٤:٢٢٢٣:٤٤:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٤:١٣٠٥:٤٦:٣٤١٢:٣٠:٥٩١٩:١٦:٠٠١٩:٣٥:١٧٢٣:٤٤:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٤١٠٥:٤٥:٢٢١٢:٣٠:٥٠١٩:١٦:٥٢١٩:٣٦:١٢٢٣:٤٤:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١١:١٠٠٥:٤٤:١١١٢:٣٠:٤٠١٩:١٧:٤٤١٩:٣٧:٠٧٢٣:٤٣:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٣:٠١١٢:٣٠:٣٢١٩:١٨:٣٦١٩:٣٨:٠٢٢٣:٤٣:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٨:١٠٠٥:٤١:٥٢١٢:٣٠:٢٣١٩:١٩:٢٨١٩:٣٨:٥٧٢٣:٤٣:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٦:٤١٠٥:٤٠:٤٥١٢:٣٠:١٦١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٩:٥٢٢٣:٤٢:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٥:١٣٠٥:٣٩:٣٨١٢:٣٠:٠٨١٩:٢١:١٢١٩:٤٠:٤٧٢٣:٤٢:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٣٨:٣٢١٢:٣٠:٠٢١٩:٢٢:٠٤١٩:٤١:٤٢٢٣:٤٢:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٢:١٩٠٥:٣٧:٢٨١٢:٢٩:٥٥١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٢:٣٧٢٣:٤١:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٣٦:٢٥١٢:٢٩:٥٠١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٣:٣٢٢٣:٤١:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٣٥:٢٢١٢:٢٩:٤٥١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٤:٢٧٢٣:٤١:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٠٧٠٥:٣٤:٢٢١٢:٢٩:٤٠١٩:٢٥:٣١١٩:٤٥:٢١٢٣:٤١:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٣٣:٢٢١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٦:١٦٢٣:٤٠:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٥:٢٤٠٥:٣٢:٢٤١٢:٢٩:٣٣١٩:٢٧:١٣١٩:٤٧:١٠٢٣:٤٠:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:٠٤٠٥:٣١:٢٧١٢:٢٩:٣٠١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٨:٠٤٢٣:٤٠:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٢:٤٥٠٥:٣٠:٣١١٢:٢٩:٢٨١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٨:٥٨٢٣:٤٠:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥١:٢٨٠٥:٢٩:٣٧١٢:٢٩:٢٦١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٩:٥٢٢٣:٣٩:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٠:١٢٠٥:٢٨:٤٤١٢:٢٩:٢٥١٩:٣٠:٣٦١٩:٥٠:٤٦٢٣:٣٩:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٨:٥٨٠٥:٢٧:٥٢١٢:٢٩:٢٤١٩:٣١:٢٦١٩:٥١:٣٩٢٣:٣٩:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:٤٥٠٥:٢٧:٠٢١٢:٢٩:٢٤١٩:٣٢:١٥١٩:٥٢:٣٢٢٣:٣٩:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٦:٣٣٠٥:٢٦:١٤١٢:٢٩:٢٥١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٣:٢٤٢٣:٣٩:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٥:٢٣٠٥:٢٥:٢٧١٢:٢٩:٢٦١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٤:١٧٢٣:٣٩:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٤:١٥٠٥:٢٤:٤١١٢:٢٩:٢٨١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٥:٠٨٢٣:٣٨:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٣:٠٨٠٥:٢٣:٥٧١٢:٢٩:٣١١٩:٣٥:٣١١٩:٥٦:٠٠٢٣:٣٨:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٢:٠٤٠٥:٢٣:١٥١٢:٢٩:٣٣١٩:٣٦:١٩١٩:٥٦:٥١٢٣:٣٨:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤١:٠٠٠٥:٢٢:٣٤١٢:٢٩:٣٧١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٧:٤١٢٣:٣٨:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:٥٩٠٥:٢١:٥٥١٢:٢٩:٤١١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٨:٣١٢٣:٣٨:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:٥٩٠٥:٢١:١٧١٢:٢٩:٤٦١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٩:٢٠٢٣:٣٨:٢٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٨:٠٢٠٥:٢٠:٤١١٢:٢٩:٥١١٩:٣٩:٢٥٢٠:٠٠:٠٩٢٣:٣٨:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منصوریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منصوریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منصوریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان منصوریه

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای منصوریه

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای منصوریه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منصوریه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای منصوریه

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٩:٥٢١١:٤٦:١٢١٧:٢٣:٠٥١٧:٤١:٣٤٢٣:٠٣:٤٤
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٠٨:٣٥١١:٤٦:٠٣١٧:٢٤:٠٣١٧:٤٢:٣١٢٣:٠٣:٣٦
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٧:١٧١١:٤٥:٥٣١٧:٢٥:٠١١٧:٤٣:٢٧٢٣:٠٣:٢٧
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٥:٥٩١١:٤٥:٤٣١٧:٢٥:٥٨١٧:٤٤:٢٤٢٣:٠٣:١٨
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٤:٤٠١١:٤٥:٣٢١٧:٢٦:٥٥١٧:٤٥:١٩٢٣:٠٣:٠٨
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٣:٢٠١١:٤٥:٢٠١٧:٢٧:٥٢١٧:٤٦:١٥٢٣:٠٢:٥٧
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٢:٠٠١١:٤٥:٠٨١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٧:١١٢٣:٠٢:٤٥
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٠:٣٨١١:٤٤:٥٥١٧:٢٩:٤٥١٧:٤٨:٠٦٢٣:٠٢:٣٢
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٣٥:٢٠٠٥:٥٩:١٧١١:٤٤:٤٢١٧:٣٠:٤١١٧:٤٩:٠١٢٣:٠٢:٢٠
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٣٣:٥٨٠٥:٥٧:٥٤١١:٤٤:٢٩١٧:٣١:٣٧١٧:٤٩:٥٥٢٣:٠٢:٠٦
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٦:٣١١١:٤٤:١٥١٧:٣٢:٣٢١٧:٥٠:٥٠٢٣:٠١:٥٢
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٣١:١١٠٥:٥٥:٠٧١١:٤٤:٠٠١٧:٣٣:٢٧١٧:٥١:٤٤٢٣:٠١:٣٧
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٣:٤٣١١:٤٣:٤٦١٧:٣٤:٢٢١٧:٥٢:٣٨٢٣:٠١:٢١
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٢:١٩١١:٤٣:٣٠١٧:٣٥:١٦١٧:٥٣:٣٢٢٣:٠١:٠٦
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٠:٥٤١١:٤٣:١٥١٧:٣٦:١٠١٧:٥٤:٢٦٢٣:٠٠:٤٩
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٤٩:٢٩١١:٤٢:٥٩١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٥:١٩٢٣:٠٠:٣٢
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٤٨:٠٣١١:٤٢:٤٣١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٦:١٣٢٣:٠٠:١٥
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٦:٣٧١١:٤٢:٢٧١٧:٣٨:٥١١٧:٥٧:٠٦٢٢:٥٩:٥٧
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٢١:٠٣٠٥:٤٥:١٠١١:٤٢:١٠١٧:٣٩:٤٤١٧:٥٧:٥٩٢٢:٥٩:٣٩
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:١٩:٣٣٠٥:٤٣:٤٤١١:٤١:٥٣١٧:٤٠:٣٨١٧:٥٨:٥٢٢٢:٥٩:٢٠
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤٢:١٧١١:٤١:٣٦١٧:٤١:٣١١٧:٥٩:٤٥٢٢:٥٩:٠١
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٠:٥٠١١:٤١:١٩١٧:٤٢:٢٣١٨:٠٠:٣٨٢٢:٥٨:٤١
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:١٤:٥٩٠٥:٣٩:٢٢١١:٤١:٠٢١٧:٤٣:١٦١٨:٠١:٣١٢٢:٥٨:٢١
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٣٧:٥٥١١:٤٠:٤٤١٧:٤٤:٠٨١٨:٠٢:٢٣٢٢:٥٨:٠١
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:١١:٥٤٠٥:٣٦:٢٧١١:٤٠:٢٦١٧:٤٥:٠١١٨:٠٣:١٦٢٣:٢٧:٤١
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٥:٠٠١٢:٤٠:٠٩١٨:٤٥:٥٣١٩:٠٤:٠٩٢٣:٥٧:٢٠
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٣:٣٢١٢:٣٩:٥١١٨:٤٦:٤٥١٩:٠٥:٠١٢٣:٥٦:٥٩
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٢:٠٤١٢:٣٩:٣٣١٨:٤٧:٣٧١٩:٠٥:٥٤٢٣:٥٦:٣٧
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٠:٣٦١٢:٣٩:١٥١٨:٤٨:٢٩١٩:٠٦:٤٦٢٣:٥٦:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای منصوریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای منصوریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای منصوریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای منصوریه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منصوریه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای منصوریه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای منصوریه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منصوریه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای منصوریه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٦:٠٢١١:٤٦:٥٠١٧:١٨:٠٨١٧:٣٦:٤٦٢٣:٠٤:١٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٤:٥٠١١:٤٦:٤٤١٧:١٩:٠٨١٧:٣٧:٤٤٢٣:٠٤:١٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:١١٠٦:١٣:٣٧١١:٤٦:٣٧١٧:٢٠:٠٨١٧:٣٨:٤٢٢٣:٠٤:٠٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٢:٢٣١١:٤٦:٢٩١٧:٢١:٠٧١٧:٣٩:٤٠٢٣:٠٣:٥٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١١:٠٨١١:٤٦:٢١١٧:٢٢:٠٦١٧:٤٠:٣٧٢٣:٠٣:٥٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٩:٥٢١١:٤٦:١٢١٧:٢٣:٠٥١٧:٤١:٣٤٢٣:٠٣:٤٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٠٨:٣٥١١:٤٦:٠٣١٧:٢٤:٠٣١٧:٤٢:٣١٢٣:٠٣:٣٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٧:١٧١١:٤٥:٥٣١٧:٢٥:٠١١٧:٤٣:٢٧٢٣:٠٣:٢٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٥:٥٩١١:٤٥:٤٣١٧:٢٥:٥٨١٧:٤٤:٢٤٢٣:٠٣:١٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٠٤:٤٠١١:٤٥:٣٢١٧:٢٦:٥٥١٧:٤٥:١٩٢٣:٠٣:٠٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠٣:٢٠١١:٤٥:٢٠١٧:٢٧:٥٢١٧:٤٦:١٥٢٣:٠٢:٥٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٢:٠٠١١:٤٥:٠٨١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٧:١١٢٣:٠٢:٤٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٠:٣٨١١:٤٤:٥٥١٧:٢٩:٤٥١٧:٤٨:٠٦٢٣:٠٢:٣٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٠٠٥:٥٩:١٧١١:٤٤:٤٢١٧:٣٠:٤١١٧:٤٩:٠١٢٣:٠٢:٢٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٨٠٥:٥٧:٥٤١١:٤٤:٢٩١٧:٣١:٣٧١٧:٤٩:٥٥٢٣:٠٢:٠٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٦:٣١١١:٤٤:١٥١٧:٣٢:٣٢١٧:٥٠:٥٠٢٣:٠١:٥٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:١١٠٥:٥٥:٠٧١١:٤٤:٠٠١٧:٣٣:٢٧١٧:٥١:٤٤٢٣:٠١:٣٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٣:٤٣١١:٤٣:٤٦١٧:٣٤:٢٢١٧:٥٢:٣٨٢٣:٠١:٢١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٢:١٩١١:٤٣:٣٠١٧:٣٥:١٦١٧:٥٣:٣٢٢٣:٠١:٠٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٠:٥٤١١:٤٣:١٥١٧:٣٦:١٠١٧:٥٤:٢٦٢٣:٠٠:٤٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٤٩:٢٩١١:٤٢:٥٩١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٥:١٩٢٣:٠٠:٣٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٤٨:٠٣١١:٤٢:٤٣١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٦:١٣٢٣:٠٠:١٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٦:٣٧١١:٤٢:٢٧١٧:٣٨:٥١١٧:٥٧:٠٦٢٢:٥٩:٥٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٣٠٥:٤٥:١٠١١:٤٢:١٠١٧:٣٩:٤٤١٧:٥٧:٥٩٢٢:٥٩:٣٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٣٠٥:٤٣:٤٤١١:٤١:٥٣١٧:٤٠:٣٨١٧:٥٨:٥٢٢٢:٥٩:٢٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤٢:١٧١١:٤١:٣٦١٧:٤١:٣١١٧:٥٩:٤٥٢٢:٥٩:٠١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٠:٥٠١١:٤١:١٩١٧:٤٢:٢٣١٨:٠٠:٣٨٢٢:٥٨:٤١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٩٠٥:٣٩:٢٢١١:٤١:٠٢١٧:٤٣:١٦١٨:٠١:٣١٢٢:٥٨:٢١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٧٠٥:٣٧:٥٥١١:٤٠:٤٤١٧:٤٤:٠٨١٨:٠٢:٢٣٢٢:٥٨:٠١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای منصوریه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای منصوریه روستای منصوریه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای منصوریه روستای منصوریه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای منصوریه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منصوریه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای منصوریه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای منصوریه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای منصوریه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای منصوریه

روستای منصوریه بر روی نقشه

روستای منصوریه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای منصوریه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای منصوریه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای منصوریه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای منصوریه + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای منصوریه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای منصوریه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای منصوریه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای منصوریه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق منصوریه
زمان پخش اذان زنده به افق منصوریه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق منصوریه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق منصوریه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ منصوریه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا منصوریه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ منصوریه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ منصوریه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای منصوریه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو