جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای منصورآقایی

منصور آقایی | روانسر | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز منصورآقایی


اذان صبح: ٠٥:٢١:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٥١
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٥٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:٢١:٥٨
نیمه شب: ٠٠:٤٢:٤٥

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای منصورآقایی (شهرستان روانسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای منصورآقایی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای منصورآقایی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای منصورآقایی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

استرن
به یاد داشته باشید كه امروز همان فردایی است كه دیروز نگرانش بودید. از خود بپرسید دست كم این چیزی كه برایش نگرانم به وقوع خواهد پیوست یا خیر؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای منصورآقایی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای منصورآقایی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای منصورآقایی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای منصورآقایی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای منصورآقایی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان منصورآقایی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٩:٥٢١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٣٦:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٨:٤٤١٣:٢١:٥٦٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٣٦:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٧:٣٦١٣:٢١:٤٦٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٣٥:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٦:٣٠١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:١٩٠٠:٣٥:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٥:٢٤١٣:٢١:٢٩٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:١٠٠٠:٣٥:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٤:٢٠١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٣٥:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٣:١٧١٣:٢١:١٤٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٣٤:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٣٢:١٤١٣:٢١:٠٨٢٠:١٠:٣٢٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٣٤:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣١:١٣١٣:٢١:٠٢٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٣٤:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:١٥٠٦:٣٠:١٣١٣:٢٠:٥٦٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٢٨٠٠:٣٤:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٩:١٤١٣:٢٠:٥١٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:١٩٠٠:٣٣:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٨:١٧١٣:٢٠:٤٦٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:١٠٠٠:٣٣:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٧:٢٠١٣:٢٠:٤٢٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٣٣:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٢٦:٢٥١٣:٢٠:٣٩٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٣٣:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٥:٣١١٣:٢٠:٣٦٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٣٢:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٤:٣٨١٣:٢٠:٣٤٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٣٢:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٢٣:٤٧١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٣٢:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٢:٥٧١٣:٢٠:٣١٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:١٥٠٠:٣٢:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٢٢:٠٩١٣:٢٠:٣١٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:٠٥٠٠:٣٢:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٢١:٢١١٣:٢٠:٣١٢٠:٢٠:٠٧٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٣١:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٥١٠٦:٢٠:٣٦١٣:٢٠:٣١٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٣١:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٩:٥١١٣:٢٠:٣٣٢٠:٢١:٤٠٢٠:٤١:٣٤٠٠:٣١:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٩:٠٩١٣:٢٠:٣٥٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤٢:٢٣٠٠:٣١:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٨:٢٧١٣:٢٠:٣٧٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٣:١٢٠٠:٣١:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٠:٤٠٢٠:٢٣:٥٧٢٠:٤٤:٠٠٠٠:٣١:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٧:٠٩١٣:٢٠:٤٣٢٠:٢٤:٤٢٢٠:٤٤:٤٧٠٠:٣١:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٦:٣٢١٣:٢٠:٤٨٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٥:٣٤٠٠:٣١:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٥:٥٧١٣:٢٠:٥٢٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٦:٢١٠٠:٣١:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٥:٢٣١٣:٢٠:٥٧٢٠:٢٦:٥٣٢٠:٤٧:٠٧٠٠:٣١:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منصورآقایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منصورآقایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منصورآقایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان منصورآقایی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای منصورآقایی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای منصورآقایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منصورآقایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای منصورآقایی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای منصورآقایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای منصورآقایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای منصورآقایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای منصورآقایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منصورآقایی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای منصورآقایی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای منصورآقایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منصورآقایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای منصورآقایی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٩:٥١١٣:٢٦:٥٣٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢١:٥٨٠٠:٤٢:٤٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٥٠:٣٥١٣:٢٦:٣٨٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٤٢:٣٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٥١:٢٠١٣:٢٦:٢١٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٢٠٠٠:٤٢:٢٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٥٢:٠٤١٣:٢٦:٠٥١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٠٠٠٠:٤٢:٢٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥٢:٤٨١٣:٢٥:٤٨١٩:٥٨:١٣٢٠:١٦:٤٠٠٠:٤٢:١٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٣:٣٣١٣:٢٥:٣٠١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:١٨٠٠:٤٢:٠٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٤:١٧١٣:٢٥:١٣١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٣:٥٧٠٠:٤١:٤٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٥:٠١١٣:٢٤:٥٤١٩:٥٤:١٤٢٠:١٢:٣٤٠٠:٤١:٣٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٥:٤٥١٣:٢٤:٣٦١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:١٢٠٠:٤١:٢٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٦:٢٩١٣:٢٤:١٧١٩:٥١:٣٢٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٤١:١٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥٧:١٣١٣:٢٣:٥٨١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٤١:٠٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٧:٥٦١٣:٢٣:٣٩١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٤٠:٤٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٠٠٦:٥٨:٤٠١٣:٢٣:١٩١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٤٠:٣٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٩:٢٤١٣:٢٢:٥٩١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:١١٠٠:٤٠:٢١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤١٠٧:٠٠:٠٧١٣:٢٢:٣٩١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٤٠:٠٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٠:٥١١٣:٢٢:١٩١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٢٠٠٠:٣٩:٥٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٠٠٧:٠١:٣٤١٣:٢١:٥٨١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٥٤٠٠:٣٩:٣٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٢:١٧١٣:٢١:٣٨١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٢٨٠٠:٣٩:٢١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠٣:٠١١٣:٢١:١٧١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:٠٢٠٠:٣٩:٠٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١١٠٧:٠٣:٤٤١٣:٢٠:٥٦١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٣٥٠٠:٣٨:٤٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٣٠٧:٠٤:٢٧١٣:٢٠:٣٤١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٠٨٠٠:٣٨:٣٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٦٠٧:٠٥:١٠١٣:٢٠:١٣١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٤١٠٠:٣٨:١٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٥:٥٤١٣:١٩:٥٢١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:١٤٠٠:٣٧:٥٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٩٠٧:٠٦:٣٧١٣:١٩:٣٠١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:٤٧٠٠:٣٧:٤٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣١٠٧:٠٧:٢٠١٣:١٩:٠٩١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:٢٠٠٠:٣٧:٢٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٢٠٧:٠٨:٠٤١٣:١٨:٤٧١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:٥٣٠٠:٣٧:٠٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٢٠٧:٠٨:٤٧١٣:١٨:٢٦١٩:٢٧:٣١١٩:٤٥:٢٦٠٠:٣٦:٤٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٣٠٧:٠٩:٣١١٣:١٨:٠٤١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:٥٩٠٠:٣٦:٢٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٣٠٧:١٠:١٥١٣:١٧:٤٣١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:٣٢٠٠:٣٦:١٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٠:٥٨١٣:١٧:٢١١٩:٢٣:١١١٩:٤١:٠٥٠٠:٠٥:٥٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١١:٤٢١٢:١٧:٠٠١٨:٢١:٤٥١٨:٣٩:٣٨٢٣:٣٥:٣٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای منصورآقایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای منصورآقایی روستای منصورآقایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای منصورآقایی روستای منصورآقایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای منصورآقایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منصورآقایی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای منصورآقایی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای منصورآقایی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای منصورآقایی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای منصورآقایی

روستای منصورآقایی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای منصورآقایی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای منصورآقایی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای منصورآقایی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای منصورآقایی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای منصورآقایی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای منصورآقایی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای منصورآقایی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای منصورآقایی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق منصورآقایی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ منصورآقایی دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ منصورآقایی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق منصورآقایی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق منصورآقایی
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ منصورآقایی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا منصورآقایی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق منصورآقایی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای منصورآقایی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو