جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای منصورآقایی

منصور آقایی | روانسر | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز منصورآقایی

اذان صبح: ٠٤:٣٣:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٣٢
اذان ظهر: ١٣:٢٩:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:١٥
اذان مغرب: ٢١:٠١:٥٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٧:٣٩

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای منصورآقایی (شهرستان روانسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ روستای منصورآقایی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای منصورآقایی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای منصورآقایی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مایسون
سرنوشت آدمی را تنها عشق تعیین می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای منصورآقایی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای منصورآقایی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای منصورآقایی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای منصورآقایی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای منصورآقایی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان منصورآقایی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٣٩٠٦:٥٣:٣٩١٣:٢٤:٢٥١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:١٢٠٠:٤٠:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٥٢:٢١١٣:٢٤:١١١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٠٣٠٠:٤٠:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٥١:٠٥١٣:٢٣:٥٧١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٥:٥٣٠٠:٣٩:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٩:٤٩١٣:٢٣:٤٣١٩:٥٨:١١٢٠:١٦:٤٣٠٠:٣٩:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٨:٣٣١٣:٢٣:٣٠١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:٣٤٠٠:٣٩:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٧:١٩١٣:٢٣:١٧١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٢٥٠٠:٣٨:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٦:٠٥١٣:٢٣:٠٤٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:١٦٠٠:٣٨:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٤:٥٢١٣:٢٢:٥٢٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٣٧:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٣٣٠٦:٤٣:٤٠١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٣٧:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤٢:٢٨١٣:٢٢:٢٨٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢١:٤٨٠٠:٣٧:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٣٥٠٦:٤١:١٨١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٣٦:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٠٨٠٦:٤٠:٠٨١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٣١٠٠:٣٦:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٩:٠٠١٣:٢١:٥٧٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٣٦:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٧:٥٢١٣:٢١:٤٨٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:١٣٠٠:٣٦:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٦:٤٥١٣:٢١:٣٩٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٣٥:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٥:٣٩١٣:٢١:٣٠٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٣٥:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٤:٣٤١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٣٥:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٣:٣١١٣:٢١:١٥٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٣٤:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٥٠٦:٣٢:٢٨١٣:٢١:٠٨٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:٣١٠٠:٣٤:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٣١:٢٧١٣:٢١:٠٢٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣٤:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٣٠:٢٦١٣:٢٠:٥٦٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:١٤٠٠:٣٤:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٩:٢٧١٣:٢٠:٥١٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٣٣:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٨:٢٩١٣:٢٠:٤٦٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٣٣:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٧:٣٣١٣:٢٠:٤٢٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٣٣:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٦:٣٧١٣:٢٠:٣٩٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٣٣:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢٥:٤٣١٣:٢٠:٣٦٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٥:٣١٠٠:٣٢:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٤:٥٠١٣:٢٠:٣٤٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٣٢:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٢٣:٥٩١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٧:١٢٠٠:٣٢:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣١٠٦:٢٣:٠٩١٣:٢٠:٣١٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٣٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای منصورآقایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای منصورآقایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای منصورآقایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان منصورآقایی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای منصورآقایی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای منصورآقایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منصورآقایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای منصورآقایی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای منصورآقایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای منصورآقایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای منصورآقایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای منصورآقایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منصورآقایی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای منصورآقایی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای منصورآقایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منصورآقایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای منصورآقایی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای منصورآقایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای منصورآقایی روستای منصورآقایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای منصورآقایی روستای منصورآقایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای منصورآقایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منصورآقایی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای منصورآقایی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای منصورآقایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منصورآقایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای منصورآقایی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٩٠٦:١٠:٤٨١٣:٢٦:٠٣٢٠:٤١:١٧٢١:٠٢:١٢٠٠:٣٣:٤٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٦:١١:٠٢١٣:٢٦:١٦٢٠:٤١:٢٨٢١:٠٢:٢٣٠٠:٣٣:٥٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٦:١١:١٨١٣:٢٦:٢٩٢٠:٤١:٣٨٢١:٠٢:٣٣٠٠:٣٤:١٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٦:١١:٣٥١٣:٢٦:٤٢٢٠:٤١:٤٦٢١:٠٢:٤١٠٠:٣٤:٢٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٦:١١:٥٣١٣:٢٦:٥٤٢٠:٤١:٥٢٢١:٠٢:٤٧٠٠:٣٤:٤٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٦:١٢:١٢١٣:٢٧:٠٧٢٠:٤١:٥٧٢١:٠٢:٥١٠٠:٣٤:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٩٠٦:١٢:٣٣١٣:٢٧:٢٠٢٠:٤٢:٠٠٢١:٠٢:٥٣٠٠:٣٥:١٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٦:١٢:٥٥١٣:٢٧:٣٢٢٠:٤٢:٠٢٢١:٠٢:٥٤٠٠:٣٥:٢٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:١٣:١٨١٣:٢٧:٤٤٢٠:٤٢:٠٢٢١:٠٢:٥٣٠٠:٣٥:٤٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:١٣:٤٣١٣:٢٧:٥٦٢٠:٤٢:٠٠٢١:٠٢:٥٠٠٠:٣٦:٠١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:١٤:٠٨١٣:٢٨:٠٧٢٠:٤١:٥٧٢١:٠٢:٤٦٠٠:٣٦:١٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٨٠٦:١٤:٣٥١٣:٢٨:١٨٢٠:٤١:٥٢٢١:٠٢:٣٩٠٠:٣٦:٣٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٦:١٥:٠٣١٣:٢٨:٢٩٢٠:٤١:٤٥٢١:٠٢:٣١٠٠:٣٦:٥٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٤٠٦:١٥:٣١١٣:٢٨:٤٠٢٠:٤١:٣٧٢١:٠٢:٢١٠٠:٣٧:٠٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١٦:٠١١٣:٢٨:٥٠٢٠:٤١:٢٧٢١:٠٢:٠٩٠٠:٣٧:٢٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:١٦:٣٢١٣:٢٩:٠٠٢٠:٤١:١٥٢١:٠١:٥٦٠٠:٣٧:٣٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٢٠٦:١٧:٠٤١٣:٢٩:١٠٢٠:٤١:٠٢٢١:٠١:٤١٠٠:٣٧:٥٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٧:٣٧١٣:٢٩:١٩٢٠:٤٠:٤٦٢١:٠١:٢٤٠٠:٣٨:١١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١٨:١٠١٣:٢٩:٢٨٢٠:٤٠:٣٠٢١:٠١:٠٥٠٠:٣٨:٢٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١٨:٤٥١٣:٢٩:٣٦٢٠:٤٠:١١٢١:٠٠:٤٤٠٠:٣٨:٤٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٩:٢٠١٣:٢٩:٤٤٢٠:٣٩:٥١٢١:٠٠:٢٢٠٠:٣٨:٥٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٩:٥٦١٣:٢٩:٥١٢٠:٣٩:٢٩٢٠:٥٩:٥٨٠٠:٣٩:١٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٢٠:٣٣١٣:٢٩:٥٨٢٠:٣٩:٠٦٢٠:٥٩:٣٢٠٠:٣٩:٣٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٢١:١١١٣:٣٠:٠٥٢٠:٣٨:٤٠٢٠:٥٩:٠٥٠٠:٣٩:٤٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٢١:٤٩١٣:٣٠:١١٢٠:٣٨:١٤٢٠:٥٨:٣٥٠٠:٤٠:٠٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٥٠٦:٢٢:٢٨١٣:٣٠:١٧٢٠:٣٧:٤٥٢٠:٥٨:٠٤٠٠:٤٠:١٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٢٣:٠٨١٣:٣٠:٢٢٢٠:٣٧:١٥٢٠:٥٧:٣٢٠٠:٤٠:٢٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤١٠٦:٢٣:٤٨١٣:٣٠:٢٦٢٠:٣٦:٤٤٢٠:٥٦:٥٨٠٠:٤٠:٤٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:٢٤:٢٨١٣:٣٠:٣٠٢٠:٣٦:١٠٢٠:٥٦:٢٢٠٠:٤٠:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢٥:١٠١٣:٣٠:٣٤٢٠:٣٥:٣٦٢٠:٥٥:٤٤٠٠:٤١:٠٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢٥:٥١١٣:٣٠:٣٧٢٠:٣٤:٥٩٢٠:٥٥:٠٥٠٠:٤١:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای منصورآقایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای منصورآقایی روستای منصورآقایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای منصورآقایی روستای منصورآقایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای منصورآقایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منصورآقایی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای منصورآقایی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای منصورآقایی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای منصورآقایی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای منصورآقایی

روستای منصورآقایی بر روی نقشه

روستای منصورآقایی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای منصورآقایی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای منصورآقایی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای منصورآقایی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای منصورآقایی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای منصورآقایی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای منصورآقایی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای منصورآقایی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای منصورآقایی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای منصورآقایی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای منصورآقایی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا منصورآقایی دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ منصورآقایی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا منصورآقایی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق منصورآقایی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق منصورآقایی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق منصورآقایی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق منصورآقایی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق منصورآقایی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای منصورآقایی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو