جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای منصورآباد

محسن آب | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز منصورآباد


اذان صبح: ٠٦:٠٢:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٧:٤١
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٥١
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:١٨
اذان مغرب: ١٨:٠٣:١٧
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٢١

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای منصورآباد (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای منصورآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای منصورآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای منصورآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

حضرت محمد (ص)
آنچه برای خود می‌پسندی برای مردم هم بپسند تا مؤمن باشی و با همسایگان خود به نیكی رفتار كن تا مسلمان باشی. (پس كسی كه به همسایگان خود احترام نمی‌گذارد، مسلمان نیست.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای منصورآباد

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای منصورآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای منصورآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای منصورآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای منصورآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان منصورآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٤:٤٩١٣:٢٣:٢٦٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٣٩:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٣:٤٣١٣:٢٣:١٦٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢١:٤٤٠٠:٣٩:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٢:٣٩١٣:٢٣:٠٦٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٢:٣١٠٠:٣٨:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٣:٣١٠٦:٤١:٣٦١٣:٢٢:٥٧٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٣:١٩٠٠:٣٨:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٢:١١٠٦:٤٠:٣٣١٣:٢٢:٤٨٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٣٨:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٩:٣٢١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٣٧:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٨:٣١١٣:٢٢:٣٢٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٥:٤١٠٠:٣٧:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٧:٣٢١٣:٢٢:٢٥٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٣٧:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٦:٣٣١٣:٢٢:١٨٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:١٦٠٠:٣٧:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٥:٣٦١٣:٢٢:١٢٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٣٦:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٤:٤٠١٣:٢٢:٠٧٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٨:٥١٠٠:٣٦:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٣:٤٤١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٠:٤٧٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٣٦:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٣٢:٥٠١٣:٢١:٥٧٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٣٦:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٣١:٥٨١٣:٢١:٥٣٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:١٣٠٠:٣٦:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٣١:٠٦١٣:٢١:٥٠٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٣٥:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٣٠:١٦١٣:٢١:٤٧٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٣٥:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٩:٢٧١٣:٢١:٤٥٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٣٥:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٨:٣٩١٣:٢١:٤٣٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٢١٠٠:٣٥:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٧:٥٢١٣:٢١:٤٢٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٣٥:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٧:٠٧١٣:٢١:٤١٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٣٤:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٦:٢٣١٣:٢١:٤١٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٣٤:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٥:٤١١٣:٢١:٤٢٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٣٤:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٥:٠٠١٣:٢١:٤٣٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:١٢٠٠:٣٤:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٤:٢٠١٣:٢١:٤٥٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٣٤:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٣:٤٢١٣:٢١:٤٨٢٠:٢٠:١٦٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٣٤:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٢٣:٠٥١٣:٢١:٥١٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤٠:٢٨٠٠:٣٤:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢٢:٣٠١٣:٢١:٥٤٢٠:٢١:٤١٢٠:٤١:١٢٠٠:٣٤:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٢١:٥٦١٣:٢١:٥٨٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤١:٥٦٠٠:٣٤:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢١:٢٤١٣:٢٢:٠٣٢٠:٢٣:٠٣٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣٤:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٥:٠١٠٦:٢٠:٥٣١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٣:٢٣٠٠:٣٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منصورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منصورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منصورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان منصورآباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای منصورآباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای منصورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منصورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای منصورآباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠٠:١٤٠٧:٢٧:١٤١٢:٢٦:٤٠١٧:٢٦:٠٩١٧:٤٥:٤١٢٣:٤٣:٢٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠٠:٣٦٠٧:٢٧:٣٤١٢:٢٧:٠٩١٧:٢٦:٤٩١٧:٤٦:٢٠٢٣:٤٣:٥٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠٠:٥٧٠٧:٢٧:٥٢١٢:٢٧:٣٩١٧:٢٧:٣٠١٧:٤٧:٠٠٢٣:٤٤:٢٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠١:١٧٠٧:٢٨:٠٩١٢:٢٨:٠٨١٧:٢٨:١٢١٧:٤٧:٤١٢٣:٤٤:٥٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠١:٣٥٠٧:٢٨:٢٣١٢:٢٨:٣٦١٧:٢٨:٥٥١٧:٤٨:٢٤٢٣:٤٥:٢٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠١:٥١٠٧:٢٨:٣٦١٢:٢٩:٠٥١٧:٢٩:٤٠١٧:٤٩:٠٧٢٣:٤٥:٥٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٢:٠٦٠٧:٢٨:٤٨١٢:٢٩:٣٢١٧:٣٠:٢٥١٧:٤٩:٥١٢٣:٤٦:٢٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٢:٢٠٠٧:٢٨:٥٧١٢:٣٠:٠٠١٧:٣١:١١١٧:٥٠:٣٦٢٣:٤٦:٥٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٢:٣٢٠٧:٢٩:٠٥١٢:٣٠:٢٧١٧:٣١:٥٩١٧:٥١:٢٢٢٣:٤٧:٢١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٢:٤٣٠٧:٢٩:١٠١٢:٣٠:٥٤١٧:٣٢:٤٧١٧:٥٢:٠٩٢٣:٤٧:٤٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٢:٥٢٠٧:٢٩:١٤١٢:٣١:٢٠١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٢:٥٧٢٣:٤٨:١٨
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠٢:٥٩٠٧:٢٩:١٧١٢:٣١:٤٦١٧:٣٤:٢٦١٧:٥٣:٤٥٢٣:٤٨:٤٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠٣:٠٥٠٧:٢٩:١٧١٢:٣٢:١١١٧:٣٥:١٧١٧:٥٤:٣٥٢٣:٤٩:١٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠٣:١٠٠٧:٢٩:١٥١٢:٣٢:٣٦١٧:٣٦:٠٨١٧:٥٥:٢٤٢٣:٤٩:٤٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠٣:١٣٠٧:٢٩:١٢١٢:٣٣:٠٠١٧:٣٧:٠٠١٧:٥٦:١٥٢٣:٥٠:٠٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠٣:١٤٠٧:٢٩:٠٧١٢:٣٣:٢٤١٧:٣٧:٥٣١٧:٥٧:٠٦٢٣:٥٠:٣٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠٣:١٤٠٧:٢٩:٠٠١٢:٣٣:٤٧١٧:٣٨:٤٦١٧:٥٧:٥٧٢٣:٥٠:٥٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠٣:١٢٠٧:٢٨:٥١١٢:٣٤:٠٩١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٨:٥٠٢٣:٥١:٢٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠٣:٠٨٠٧:٢٨:٤١١٢:٣٤:٣١١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٩:٤٢٢٣:٥١:٤٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٣:٠٣٠٧:٢٨:٢٩١٢:٣٤:٥٢١٧:٤١:٣٠١٨:٠٠:٣٥٢٣:٥٢:١٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٢:٥٦٠٧:٢٨:١٥١٢:٣٥:١٢١٧:٤٢:٢٥١٨:٠١:٢٩٢٣:٥٢:٣٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٢:٤٧٠٧:٢٧:٥٩١٢:٣٥:٣٢١٧:٤٣:٢١١٨:٠٢:٢٣٢٣:٥٢:٥٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٢:٣٧٠٧:٢٧:٤١١٢:٣٥:٥١١٧:٤٤:١٨١٨:٠٣:١٧٢٣:٥٣:٢١
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٢:٢٥٠٧:٢٧:٢٢١٢:٣٦:١٠١٧:٤٥:١٤١٨:٠٤:١١٢٣:٥٣:٤٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٢:١٢٠٧:٢٧:٠١١٢:٣٦:٢٧١٧:٤٦:١١١٨:٠٥:٠٦٢٣:٥٤:٠٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠١:٥٧٠٧:٢٦:٣٨١٢:٣٦:٤٤١٧:٤٧:٠٨١٨:٠٦:٠١٢٣:٥٤:٢٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠١:٤٠٠٧:٢٦:١٣١٢:٣٧:٠٠١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٦:٥٦٢٣:٥٤:٤٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠١:٢٢٠٧:٢٥:٤٧١٢:٣٧:١٦١٧:٤٩:٠٣١٨:٠٧:٥١٢٣:٥٥:٠٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠١:٠٢٠٧:٢٥:١٩١٢:٣٧:٣٠١٧:٥٠:٠٠١٨:٠٨:٤٦٢٣:٥٥:٢٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٠:٤٠٠٧:٢٤:٤٩١٢:٣٧:٤٤١٧:٥٠:٥٨١٨:٠٩:٤٢٢٣:٥٥:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای منصورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای منصورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای منصورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای منصورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منصورآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای منصورآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای منصورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منصورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای منصورآباد

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٥٠٧:٢٤:٤٢١٢:٢٣:٤١١٧:٢٢:٤٠١٧:٤٢:١٣٢٣:٤٠:٢٢
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٥:١١١٢:٢٤:١١١٧:٢٣:١١١٧:٤٢:٤٥٢٣:٤٠:٥٢
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٣٠٧:٢٥:٣٩١٢:٢٤:٤١١٧:٢٣:٤٤١٧:٤٣:١٧٢٣:٤١:٢٢
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:٠٠٠٧:٢٦:٠٥١٢:٢٥:١١١٧:٢٤:١٨١٧:٤٣:٥١٢٣:٤١:٥٢
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٦٠٧:٢٦:٣٠١٢:٢٥:٤١١٧:٢٤:٥٤١٧:٤٤:٢٧٢٣:٤٢:٢٢
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:٥١٠٧:٢٦:٥٣١٢:٢٦:١٠١٧:٢٥:٣١١٧:٤٥:٠٣٢٣:٤٢:٥٣
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٤٠٧:٢٧:١٤١٢:٢٦:٤٠١٧:٢٦:٠٩١٧:٤٥:٤١٢٣:٤٣:٢٣
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٦٠٧:٢٧:٣٤١٢:٢٧:٠٩١٧:٢٦:٤٩١٧:٤٦:٢٠٢٣:٤٣:٥٣
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥٧٠٧:٢٧:٥٢١٢:٢٧:٣٩١٧:٢٧:٣٠١٧:٤٧:٠٠٢٣:٤٤:٢٣
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:١٧٠٧:٢٨:٠٩١٢:٢٨:٠٨١٧:٢٨:١٢١٧:٤٧:٤١٢٣:٤٤:٥٣
١١ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٥٠٧:٢٨:٢٣١٢:٢٨:٣٦١٧:٢٨:٥٥١٧:٤٨:٢٤٢٣:٤٥:٢٣
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٥١٠٧:٢٨:٣٦١٢:٢٩:٠٥١٧:٢٩:٤٠١٧:٤٩:٠٧٢٣:٤٥:٥٣
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٠٦٠٧:٢٨:٤٨١٢:٢٩:٣٢١٧:٣٠:٢٥١٧:٤٩:٥١٢٣:٤٦:٢٢
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢٠٠٧:٢٨:٥٧١٢:٣٠:٠٠١٧:٣١:١١١٧:٥٠:٣٦٢٣:٤٦:٥٢
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٢٠٧:٢٩:٠٥١٢:٣٠:٢٧١٧:٣١:٥٩١٧:٥١:٢٢٢٣:٤٧:٢١
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٣٠٧:٢٩:١٠١٢:٣٠:٥٤١٧:٣٢:٤٧١٧:٥٢:٠٩٢٣:٤٧:٤٩
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٢٠٧:٢٩:١٤١٢:٣١:٢٠١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٢:٥٧٢٣:٤٨:١٨
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٩٠٧:٢٩:١٧١٢:٣١:٤٦١٧:٣٤:٢٦١٧:٥٣:٤٥٢٣:٤٨:٤٦
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٥٠٧:٢٩:١٧١٢:٣٢:١١١٧:٣٥:١٧١٧:٥٤:٣٥٢٣:٤٩:١٣
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٠٠٧:٢٩:١٥١٢:٣٢:٣٦١٧:٣٦:٠٨١٧:٥٥:٢٤٢٣:٤٩:٤٠
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٣٠٧:٢٩:١٢١٢:٣٣:٠٠١٧:٣٧:٠٠١٧:٥٦:١٥٢٣:٥٠:٠٧
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٤٠٧:٢٩:٠٧١٢:٣٣:٢٤١٧:٣٧:٥٣١٧:٥٧:٠٦٢٣:٥٠:٣٣
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٤٠٧:٢٩:٠٠١٢:٣٣:٤٧١٧:٣٨:٤٦١٧:٥٧:٥٧٢٣:٥٠:٥٩
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٢٠٧:٢٨:٥١١٢:٣٤:٠٩١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٨:٥٠٢٣:٥١:٢٤
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٨٠٧:٢٨:٤١١٢:٣٤:٣١١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٩:٤٢٢٣:٥١:٤٩
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٣٠٧:٢٨:٢٩١٢:٣٤:٥٢١٧:٤١:٣٠١٨:٠٠:٣٥٢٣:٥٢:١٣
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٦٠٧:٢٨:١٥١٢:٣٥:١٢١٧:٤٢:٢٥١٨:٠١:٢٩٢٣:٥٢:٣٦
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٧٠٧:٢٧:٥٩١٢:٣٥:٣٢١٧:٤٣:٢١١٨:٠٢:٢٣٢٣:٥٢:٥٩
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٧٠٧:٢٧:٤١١٢:٣٥:٥١١٧:٤٤:١٨١٨:٠٣:١٧٢٣:٥٣:٢١
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢٥٠٧:٢٧:٢٢١٢:٣٦:١٠١٧:٤٥:١٤١٨:٠٤:١١٢٣:٥٣:٤٣

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای منصورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای منصورآباد روستای منصورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای منصورآباد روستای منصورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای منصورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منصورآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای منصورآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای منصورآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای منصورآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای منصورآباد

روستای منصورآباد بر روی نقشه

روستای منصورآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای منصورآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای منصورآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای منصورآباد
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای منصورآباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای منصورآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای منصورآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای منصورآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای منصورآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق منصورآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ منصورآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا منصورآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق منصورآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق منصورآباد
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ منصورآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق منصورآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق منصورآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای منصورآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو