جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای منصورآباد

محسن آب | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز منصورآباد

اذان صبح: ٠٥:١٠:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٣١:١٩
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٤٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٣٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٦:٠١

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای منصورآباد (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای منصورآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای منصورآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای منصورآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای منصورآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای منصورآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای منصورآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای منصورآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای منصورآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان منصورآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٦:٤٣١٣:٢٥:٣٦١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٠١٠٠:٤٢:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٥:٣٠١٣:٢٥:٢٢١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٣:٤٧٠٠:٤٢:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٤:١٧١٣:٢٥:٠٧١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٤:٣٣٠٠:٤٢:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٣:٠٦١٣:٢٤:٥٤١٩:٥٧:١٣٢٠:١٥:١٩٠٠:٤١:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٦:١٦٠٦:٥١:٥٥١٣:٢٤:٤٠١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٠٥٠٠:٤١:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٤:٥١٠٦:٥٠:٤٤١٣:٢٤:٢٧١٩:٥٨:٤١٢٠:١٦:٥٢٠٠:٤١:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٩:٣٥١٣:٢٤:١٥١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٧:٣٨٠٠:٤٠:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٨:٢٦١٣:٢٤:٠٢٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٨:٢٥٠٠:٤٠:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٧:١٨١٣:٢٣:٥٠٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:١١٠٠:٤٠:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٦:١٠١٣:٢٣:٣٩٢٠:٠١:٣٨٢٠:١٩:٥٨٠٠:٣٩:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٥:٠٤١٣:٢٣:٢٨٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٣٩:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٣:٥٨١٣:٢٣:١٨٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢١:٣٢٠٠:٣٩:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٢:٥٤١٣:٢٣:٠٨٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:١٩٠٠:٣٨:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٥٠٠٦:٤١:٥٠١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٣٨:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٢:٣٠٠٦:٤٠:٤٧١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٣٨:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:١١:١١٠٦:٣٩:٤٥١٣:٢٢:٤١٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٣٧:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٨:٤٥١٣:٢٢:٣٣٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٣٧:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٧:٤٥١٣:٢٢:٢٥٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:١٥٠٠:٣٧:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٦:٤٦١٣:٢٢:١٩٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٣٧:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٥:٤٨١٣:٢٢:١٢٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٣٦:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٤:٥٢١٣:٢٢:٠٧٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٣٦:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٣:٥٧١٣:٢٢:٠١٢٠:١٠:٣٥٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٣٦:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣٣:٠٢١٣:٢١:٥٧٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:١٣٠٠:٣٦:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٥:٠١:١٢٠٦:٣٢:٠٩١٣:٢١:٥٣٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٠٠٠٠:٣٦:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٣١:١٨١٣:٢١:٥٠٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣١:٤٨٠٠:٣٥:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٣٠:٢٧١٣:٢١:٤٧٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٣٥:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٩:٣٨١٣:٢١:٤٥٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٣٥:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٨:٥٠١٣:٢١:٤٣٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٣٥:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٨:٠٣١٣:٢١:٤٢٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٣٥:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای منصورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای منصورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای منصورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان منصورآباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای منصورآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای منصورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منصورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای منصورآباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای منصورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای منصورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای منصورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای منصورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منصورآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای منصورآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای منصورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منصورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای منصورآباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای منصورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای منصورآباد روستای منصورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای منصورآباد روستای منصورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای منصورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منصورآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای منصورآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای منصورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منصورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای منصورآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٣١:٥٧١٣:٣١:٥٠٢٠:٣١:٢١٢٠:٥٠:٥١٠٠:٤٤:٢٧
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٣٢:٣٧١٣:٣١:٥٢٢٠:٣٠:٤٤٢٠:٥٠:١٢٠٠:٤٤:٣٨
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣١٠٦:٣٣:١٧١٣:٣١:٥٣٢٠:٣٠:٠٦٢٠:٤٩:٣١٠٠:٤٤:٤٧
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٣٣:٥٧١٣:٣١:٥٣٢٠:٢٩:٢٧٢٠:٤٨:٤٩٠٠:٤٤:٥٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣٤:٣٧١٣:٣١:٥٣٢٠:٢٨:٤٦٢٠:٤٨:٠٥٠٠:٤٥:٠٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٦٠٦:٣٥:١٨١٣:٣١:٥٣٢٠:٢٨:٠٣٢٠:٤٧:٢٠٠٠:٤٥:١٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٣٥:٥٩١٣:٣١:٥١٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٦:٣٣٠٠:٤٥:٢٢
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٦:٤٠١٣:٣١:٤٩٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٤٥:٢٩
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٧:٢١١٣:٣١:٤٧٢٠:٢٥:٤٨٢٠:٤٤:٥٦٠٠:٤٥:٣٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٨:٠٢١٣:٣١:٤٤٢٠:٢٥:٠٠٢٠:٤٤:٠٥٠٠:٤٥:٤١
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٨:٤٣١٣:٣١:٤٠٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٣:١٣٠٠:٤٥:٤٦
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٩:٢٥١٣:٣١:٣٥٢٠:٢٣:٢٠٢٠:٤٢:٢٠٠٠:٤٥:٥١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٤٠:٠٦١٣:٣١:٣٠٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤١:٢٥٠٠:٤٥:٥٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٤٠:٤٨١٣:٣١:٢٥٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٤٥:٥٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٢١٠٦:٤١:٢٩١٣:٣١:١٩٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٣٩:٣٢٠٠:٤٦:٠١
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٢١٠٦:٤٢:١١١٣:٣١:١٢٢٠:١٩:٤٥٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٤٦:٠٣
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٢١٠٦:٤٢:٥٣١٣:٣١:٠٤٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٤٦:٠٤
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٠٠٦:٤٣:٣٤١٣:٣٠:٥٦٢٠:١٧:٥٠٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٤٦:٠٥
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤٤:١٦١٣:٣٠:٤٨٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٤٦:٠٥
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٤:٥٨١٣:٣٠:٣٩٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٤٦:٠٥
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٥:٣٩١٣:٣٠:٢٩٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٤٦:٠٤
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٦:٢١١٣:٣٠:١٩٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٢:٢١٠٠:٤٦:٠٢
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٧:٠٢١٣:٣٠:٠٨٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣١:١٦٠٠:٤٥:٥٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٧:٤٤١٣:٢٩:٥٧٢٠:١١:٤١٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٤٥:٥٦
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٨:٢٥١٣:٢٩:٤٥٢٠:١٠:٣٥٢٠:٢٩:٠١٠٠:٤٥:٥٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٩:٠٦١٣:٢٩:٣٣٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٤٥:٤٩
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٩:٤٨١٣:٢٩:٢٠٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٤٥:٤٤
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٥٠:٢٩١٣:٢٩:٠٧٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٤٥:٣٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٥١:١٠١٣:٢٨:٥٣٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٤٥:٣٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٥١:٥١١٣:٢٨:٣٩٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٣:١٠٠٠:٤٥:٢٥
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٢:٣٢١٣:٢٨:٢٤٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢١:٥٧٠٠:٤٥:١٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای منصورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای منصورآباد روستای منصورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای منصورآباد روستای منصورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای منصورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منصورآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای منصورآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای منصورآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای منصورآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای منصورآباد

روستای منصورآباد بر روی نقشه

روستای منصورآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای منصورآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای منصورآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای منصورآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای منصورآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای منصورآباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای منصورآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای منصورآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای منصورآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای منصورآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای منصورآباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ منصورآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق منصورآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق منصورآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق منصورآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ منصورآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق منصورآباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ منصورآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا منصورآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای منصورآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو