جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای منصورآباد

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز منصورآباد


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٢٥
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٢٠
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٣٨
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤٩

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای منصورآباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای منصورآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای منصورآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای منصورآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
خداوند رحمت كند كسی را كه زبانش را (از گناه) باز دارد و به زمان خویش آگاه باشد و در راه (راست) خود، ثابت قدم بماند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای منصورآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای منصورآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای منصورآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای منصورآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای منصورآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان منصورآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٨:٤٤١٢:٥١:٤٨١٩:٢٥:١٦١٩:٤٢:٤٠٠٠:١٠:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٧:٤٩١٢:٥١:٣٨١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:١٧٠٠:١٠:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٦:٥٥١٢:٥١:٢٩١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٥٥٠٠:٠٩:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٦:٠٢١٢:٥١:٢٠١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٣٢٠٠:٠٩:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٥:١٠١٢:٥١:١٢١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:١٠٠٠:٠٩:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٢٠٦:١٤:١٩١٢:٥١:٠٤١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٤٧٠٠:٠٩:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٣:٢٩١٢:٥٠:٥٧١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٢٥٠٠:٠٨:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٢:٤٠١٢:٥٠:٥٠١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٠٣٠٠:٠٨:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١١:٥٢١٢:٥٠:٤٤١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٧:٤١٠٠:٠٨:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١١:٠٤١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٨:١٩٠٠:٠٨:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٠:١٨١٢:٥٠:٣٣١٩:٣١:١٠١٩:٤٨:٥٧٠٠:٠٨:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥٠:٢٩١٩:٣١:٤٦١٩:٤٩:٣٥٠٠:٠٧:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٨:٤٩١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:١٣٠٠:٠٧:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٨:٠٦١٢:٥٠:٢١١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٥١٠٠:٠٧:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٧:٢٤١٢:٥٠:١٨١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٢٩٠٠:٠٧:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥٠:١٦١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٠٧٠٠:٠٧:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٦:٠٤١٢:٥٠:١٤١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٤٥٠٠:٠٧:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٥:٢٦١٢:٥٠:١٣١٩:٣٥:٢١١٩:٥٣:٢٣٠٠:٠٧:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥٠:١٣١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:٠١٠٠:٠٦:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٤:١٣١٢:٥٠:١٣١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٣٩٠٠:٠٦:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٠:١٤١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:١٧٠٠:٠٦:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٠:١٥١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٥٥٠٠:٠٦:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥٠:١٧١٩:٣٨:١٩١٩:٥٦:٣٣٠٠:٠٦:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٠:١٩١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٧:١٠٠٠:٠٦:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٦:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠١:٠٤١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٢٤٠٠:٠٦:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٠:٣٧١٢:٥٠:٣٠١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:٠١٠٠:٠٦:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٠:١١١٢:٥٠:٣٤١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٣٨٠٠:٠٦:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٩:٤٧١٢:٥٠:٣٩١٩:٤١:٤٨٢٠:٠٠:١٤٠٠:٠٦:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منصورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منصورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منصورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان منصورآباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای منصورآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای منصورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منصورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای منصورآباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای منصورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای منصورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای منصورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای منصورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منصورآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای منصورآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای منصورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منصورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای منصورآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٠:٢١١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٦:٣٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١١:١٦١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٦:٤٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:١١:٤٨١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٦:٥١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٢:٢١١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:١٩٠٠:١٦:٥٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٤٣٠٠:١٧:٠٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٧:١١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٤:٠١١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٢٧٠٠:١٧:١٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٤٨٠٠:١٧:٢١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٠:١٧١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٠٧٠٠:١٧:٢٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٥:٤١١٣:٠٠:١٤١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٢٤٠٠:١٧:٢٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٦:١٤١٣:٠٠:١٠١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٤١٠٠:١٧:٣٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٧:٣٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٧:٢١١٣:٠٠:٠١١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:١٠٠٠:١٧:٣٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٧:٥٤١٢:٥٩:٥٥١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٧:٣٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٨:٢٧١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٣٥٠٠:١٧:٣٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٩:٠٠١٢:٥٩:٤٢١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٤٦٠٠:١٧:٣٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٩:٣٣١٢:٥٩:٣٥١٩:٣٩:١٤١٩:٥٦:٥٦٠٠:١٧:٣٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٠:٠٦١٢:٥٩:٢٧١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٠٤٠٠:١٧:٣٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٠:٣٩١٢:٥٩:١٨١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:١٢٠٠:١٧:٣٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢١:١١١٢:٥٩:٠٩١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:١٩٠٠:١٧:٣٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢١:٤٤١٢:٥٨:٥٩١٩:٣٥:٥١١٩:٥٣:٢٤٠٠:١٧:٢٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٢:١٦١٢:٥٨:٤٩١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٢٩٠٠:١٧:٢٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٢:٤٨١٢:٥٨:٣٨١٩:٣٤:٠٤١٩:٥١:٣٣٠٠:١٧:٢٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٣:٢٠١٢:٥٨:٢٦١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٠:٣٥٠٠:١٧:١٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٣:٥١١٢:٥٨:١٤١٩:٣٢:١٣١٩:٤٩:٣٧٠٠:١٧:٠٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٤:٢٣١٢:٥٨:٠١١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٣٩٠٠:١٧:٠٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٤:٥٤١٢:٥٧:٤٨١٩:٣٠:١٨١٩:٤٧:٣٩٠٠:١٦:٥٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٥:٢٥١٢:٥٧:٣٥١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٦:٣٨٠٠:١٦:٤٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٥:٥٦١٢:٥٧:٢١١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٥:٣٧٠٠:١٦:٤١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٦:٢٧١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٤:٣٥٠٠:١٦:٣٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٢٦:٥٨١٢:٥٦:٥١١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٣:٣٢٠٠:١٦:٢٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای منصورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای منصورآباد روستای منصورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای منصورآباد روستای منصورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای منصورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منصورآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای منصورآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای منصورآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای منصورآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای منصورآباد

روستای منصورآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای منصورآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای منصورآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای منصورآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای منصورآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای منصورآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای منصورآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای منصورآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای منصورآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق منصورآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق منصورآباد
افق شرعی امروز فردا منصورآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ منصورآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا منصورآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق منصورآباد
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ منصورآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق منصورآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای منصورآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو