جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر منصورآباد

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز منصورآباد


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٣١
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٠٥
غروب آفتاب: ١٨:٥٢:١٣
اذان مغرب: ١٩:٠٨:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٣٤

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر منصورآباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر منصورآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر منصورآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر منصورآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

امام خمینی (ره)
آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر منصورآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر منصورآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر منصورآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر منصورآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر منصورآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان منصورآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٧:٤٩١٢:٥١:٣٩١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:١٩٠٠:١٠:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٦:٥٦١٢:٥١:٢٩١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٣:٥٦٠٠:٠٩:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٦:٠٣١٢:٥١:٢١١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٤:٣٣٠٠:٠٩:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٥:١١١٢:٥١:١٢١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:١١٠٠:٠٩:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٢٠٦:١٤:٢٠١٢:٥١:٠٥١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٤٩٠٠:٠٩:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٣:٢٩١٢:٥٠:٥٧١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:٢٦٠٠:٠٨:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٢:٤٠١٢:٥٠:٥١١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٧:٠٤٠٠:٠٨:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١١:٥٢١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:٤٢٠٠:٠٨:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١١:٠٥١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:٢٠٠٠:٠٨:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٠:١٩١٢:٥٠:٣٤١٩:٣١:١٢١٩:٤٨:٥٨٠٠:٠٨:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥٠:٢٩١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٣٦٠٠:٠٧:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٨:٤٩١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:١٤٠٠:٠٧:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٨:٠٦١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٥٢٠٠:٠٧:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٠:١٩١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٧:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥٠:١٧١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٠٩٠٠:٠٧:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٦:٠٤١٢:٥٠:١٥١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٤٧٠٠:٠٧:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٥:٢٦١٢:٥٠:١٤١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٢٥٠٠:٠٧:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥٠:١٤١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٤:٠٣٠٠:٠٦:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٤:١٣١٢:٥٠:١٤١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٤١٠٠:٠٦:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٠:١٤١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:١٩٠٠:٠٦:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٠:١٦١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٥٦٠٠:٠٦:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥٠:١٧١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٣٤٠٠:٠٦:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:١٢٠٠:٠٦:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٤٩٠٠:٠٦:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠١:٠٤١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٢٦٠٠:٠٦:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٠:٣٧١٢:٥٠:٣٠١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٠٣٠٠:٠٦:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٠:١١١٢:٥٠:٣٥١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٣٩٠٠:٠٦:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٩:٤٧١٢:٥٠:٤٠١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٠:١٥٠٠:٠٦:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٩:٢٤١٢:٥٠:٤٦١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٥١٠٠:٠٦:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر منصورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر منصورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر منصورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان منصورآباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر منصورآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر منصورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر منصورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر منصورآباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر منصورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر منصورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر منصورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر منصورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر منصورآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر منصورآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر منصورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر منصورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر منصورآباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٧:٢٩١٢:٥٦:٣٧١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٣٠٠٠:١٦:١٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٢٨:٠٠١٢:٥٦:٢١١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:٢٦٠٠:١٦:٠٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٨:٣٠١٢:٥٦:٠٥١٩:٢٣:١٤١٩:٤٠:٢٢٠٠:١٥:٥٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٢٩:٠٠١٢:٥٥:٤٨١٩:٢٢:١١١٩:٣٩:١٦٠٠:١٥:٤٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٣٠٦:٢٩:٣٠١٢:٥٥:٣١١٩:٢١:٠٦١٩:٣٨:١١٠٠:١٥:٣٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٠:٠٠١٢:٥٥:١٤١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٧:٠٤٠٠:١٥:١٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٠:٣٠١٢:٥٤:٥٦١٩:١٨:٥٦١٩:٣٥:٥٧٠٠:١٥:٠٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٤٠٦:٣٠:٥٩١٢:٥٤:٣٨١٩:١٧:٥١١٩:٣٤:٥٠٠٠:١٤:٥٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٣١:٢٩١٢:٥٤:١٩١٩:١٦:٤٤١٩:٣٣:٤٢٠٠:١٤:٣٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣١:٥٨١٢:٥٤:٠١١٩:١٥:٣٧١٩:٣٢:٣٤٠٠:١٤:٢٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٣٢:٢٨١٢:٥٣:٤٢١٩:١٤:٣٠١٩:٣١:٢٥٠٠:١٤:١٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٢:٥٧١٢:٥٣:٢٢١٩:١٣:٢٢١٩:٣٠:١٦٠٠:١٣:٥٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٧٠٦:٣٣:٢٦١٢:٥٣:٠٣١٩:١٢:١٤١٩:٢٩:٠٦٠٠:١٣:٣٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٣:٥٥١٢:٥٢:٤٣١٩:١١:٠٥١٩:٢٧:٥٦٠٠:١٣:٢٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٤:٢٣١٢:٥٢:٢٣١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٦:٤٦٠٠:١٣:٠٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٩٠٦:٣٤:٥٢١٢:٥٢:٠٢١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٥:٣٦٠٠:١٢:٥١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٦٠٦:٣٥:٢١١٢:٥١:٤٢١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٤:٢٥٠٠:١٢:٣٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٢٠٦:٣٥:٤٩١٢:٥١:٢١١٩:٠٦:٢٧١٩:٢٣:١٤٠٠:١٢:١٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٣٦:١٨١٢:٥١:٠٠١٩:٠٥:١٧١٩:٢٢:٠٢٠٠:١٢:٠٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٣٦:٤٦١٢:٥٠:٣٩١٩:٠٤:٠٦١٩:٢٠:٥١٠٠:١١:٤٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٣٧:١٤١٢:٥٠:١٨١٩:٠٢:٥٥١٩:١٩:٣٩٠٠:١١:٢٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٣٧:٤٣١٢:٤٩:٥٦١٩:٠١:٤٤١٩:١٨:٢٧٠٠:١١:٠٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٣٨:١١١٢:٤٩:٣٥١٩:٠٠:٣٣١٩:١٧:١٦٠٠:١٠:٤٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠١٠٦:٣٨:٣٩١٢:٤٩:١٣١٨:٥٩:٢٢١٩:١٦:٠٤٠٠:١٠:٢٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٣٩:٠٨١٢:٤٨:٥٢١٨:٥٨:١٠١٩:١٤:٥٢٠٠:١٠:١٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٣٩:٣٦١٢:٤٨:٣٠١٨:٥٦:٥٩١٩:١٣:٤٠٠٠:٠٩:٥١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٠:٠٥١٢:٤٨:٠٩١٨:٥٥:٤٨١٩:١٢:٢٨٠٠:٠٩:٣٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٦٠٦:٤٠:٣٣١٢:٤٧:٤٧١٨:٥٤:٣٦١٩:١١:١٦٠٠:٠٩:١٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤١:٠٢١٢:٤٧:٢٦١٨:٥٣:٢٥١٩:١٠:٠٤٠٠:٠٨:٥٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤١:٣١١٢:٤٧:٠٥١٨:٥٢:١٣١٩:٠٨:٥٢٢٣:٣٨:٣٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٤٢:٠٠١١:٤٦:٤٣١٧:٥١:٠٢١٨:٠٧:٤١٢٣:٠٨:١٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر منصورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر منصورآباد شهر منصورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر منصورآباد شهر منصورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر منصورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر منصورآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر منصورآباد

منصورآباد (لارستان)، روستایی از توابع بخش جویم شهرستان لارستان در استان فارس ایران است

شهر منصورآباد در ویکیپدیا

شهر منصورآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر منصورآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر منصورآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر منصورآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر منصورآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر منصورآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر منصورآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر منصورآباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر منصورآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر منصورآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر منصورآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر منصورآباد رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ منصورآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق منصورآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق منصورآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ منصورآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق منصورآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق منصورآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق منصورآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق منصورآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر منصورآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو