جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر منصورآباد

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز منصورآباد


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٤٣
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٠١
نیمه شب: ٠٠:١٦:٣٦

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر منصورآباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ شهر منصورآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر منصورآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر منصورآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
سنگِ غضب در بنای خانه، ضامن ویرانی آن است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر منصورآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر منصورآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر منصورآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر منصورآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر منصورآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان منصورآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٨:٤٤١٢:٥١:٤٨١٩:٢٥:١٧١٩:٤٢:٤٢٠٠:١٠:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٧:٤٩١٢:٥١:٣٩١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:١٩٠٠:١٠:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٦:٥٦١٢:٥١:٢٩١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٣:٥٦٠٠:٠٩:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٦:٠٣١٢:٥١:٢١١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٤:٣٣٠٠:٠٩:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٥:١١١٢:٥١:١٢١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:١١٠٠:٠٩:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٢٠٦:١٤:٢٠١٢:٥١:٠٥١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٤٩٠٠:٠٩:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٣:٢٩١٢:٥٠:٥٧١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٦:٢٦٠٠:٠٨:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٢:٤٠١٢:٥٠:٥١١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٧:٠٤٠٠:٠٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١١:٥٢١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:٤٢٠٠:٠٨:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١١:٠٥١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:٢٠٠٠:٠٨:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٠:١٩١٢:٥٠:٣٤١٩:٣١:١٢١٩:٤٨:٥٨٠٠:٠٨:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥٠:٢٩١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٣٦٠٠:٠٧:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٨:٤٩١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:١٤٠٠:٠٧:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٨:٠٦١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٥٢٠٠:٠٧:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٧:٢٥١٢:٥٠:١٩١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٧:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥٠:١٧١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٠٩٠٠:٠٧:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٦:٠٤١٢:٥٠:١٥١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٤٧٠٠:٠٧:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٥:٢٦١٢:٥٠:١٤١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٢٥٠٠:٠٧:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥٠:١٤١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٤:٠٣٠٠:٠٦:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٤:١٣١٢:٥٠:١٤١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٤١٠٠:٠٦:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٠:١٤١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:١٩٠٠:٠٦:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٠:١٦١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٥٦٠٠:٠٦:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥٠:١٧١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٣٤٠٠:٠٦:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:١٢٠٠:٠٦:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٤٩٠٠:٠٦:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠١:٠٤١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٢٦٠٠:٠٦:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٠:٣٧١٢:٥٠:٣٠١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٠٣٠٠:٠٦:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٠:١١١٢:٥٠:٣٥١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٣٩٠٠:٠٦:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٩:٤٧١٢:٥٠:٤٠١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٠:١٥٠٠:٠٦:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر منصورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر منصورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر منصورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان منصورآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر منصورآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر منصورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر منصورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر منصورآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر منصورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر منصورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر منصورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر منصورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر منصورآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر منصورآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر منصورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر منصورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر منصورآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٦:٣٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١١:١٦١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٢٩٠٠:١٦:٤٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:١١:٤٩١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٦:٥١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٢:٢١١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٦:٥٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٧:٠٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٠٧٠٠:١٧:١١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٤:٠١١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٢٩٠٠:١٧:١٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٠:٢١١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٣:٤٩٠٠:١٧:٢٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٠:١٨١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:٠٨٠٠:١٧:٢٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٥:٤١١٣:٠٠:١٥١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٢٦٠٠:١٧:٣٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٦:١٥١٣:٠٠:١١١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٤٢٠٠:١٧:٣٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٥٧٠٠:١٧:٣٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٧:٢١١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٧:٣٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٧:٥٥١٢:٥٩:٥٦١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٢٥٠٠:١٧:٣٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٨:٢٨١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٧:٣٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٩:٠١١٢:٥٩:٤٣١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٧:٤٧٠٠:١٧:٣٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٩:٣٤١٢:٥٩:٣٦١٩:٣٩:١٥١٩:٥٦:٥٧٠٠:١٧:٣٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٠:٠٦١٢:٥٩:٢٨١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٠٦٠٠:١٧:٣٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٠:٣٩١٢:٥٩:١٩١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٥:١٣٠٠:١٧:٣٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢١:١١١٢:٥٩:١٠١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٢٠٠٠:١٧:٣٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢١:٤٤١٢:٥٩:٠٠١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٢٥٠٠:١٧:٢٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٢:١٦١٢:٥٨:٤٩١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٢:٣٠٠٠:١٧:٢٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٢:٤٨١٢:٥٨:٣٨١٩:٣٤:٠٥١٩:٥١:٣٤٠٠:١٧:٢١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٣:٢٠١٢:٥٨:٢٧١٩:٣٣:١٠١٩:٥٠:٣٧٠٠:١٧:١٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٣:٥٢١٢:٥٨:١٥١٩:٣٢:١٤١٩:٤٩:٣٩٠٠:١٧:١٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٤:٢٣١٢:٥٨:٠٢١٩:٣١:١٧١٩:٤٨:٤٠٠٠:١٧:٠٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٤:٥٤١٢:٥٧:٤٩١٩:٣٠:١٩١٩:٤٧:٤٠٠٠:١٦:٥٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٥:٢٦١٢:٥٧:٣٦١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٤٠٠٠:١٦:٤٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٥:٥٧١٢:٥٧:٢١١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٥:٣٨٠٠:١٦:٤١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٦:٢٨١٢:٥٧:٠٧١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٤:٣٦٠٠:١٦:٣٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٢٦:٥٨١٢:٥٦:٥٢١٩:٢٦:٢١١٩:٤٣:٣٤٠٠:١٦:٢٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر منصورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر منصورآباد شهر منصورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر منصورآباد شهر منصورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر منصورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر منصورآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر منصورآباد

منصورآباد (لارستان)، روستایی از توابع بخش جویم شهرستان لارستان در استان فارس ایران است

شهر منصورآباد در ویکیپدیا

شهر منصورآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر منصورآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر منصورآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر منصورآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر منصورآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر منصورآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر منصورآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر منصورآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر منصورآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر منصورآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر منصورآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر منصورآباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ منصورآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق منصورآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق منصورآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق منصورآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا منصورآباد دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ منصورآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا منصورآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ منصورآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر منصورآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو