جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مند

حومه | گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز مند


اذان صبح: ٠٤:٣١:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:١٦:١١
اذان مغرب: ١٩:٣٤:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٢٣

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مند (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای مند)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

پیتر مك ویلیمز
گرچه می‌توان از خواری بسیار آموخت، ولی بسیاری از همان درسها را می‌توان از خنده و شادی نیز آموخت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مند

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥١:٤٤١٢:٣٣:٠٦١٩:١٤:٥٩١٩:٣٣:٤٣٢٣:٤٨:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٠:٣٧١٢:٣٢:٥٦١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:٣٣٢٣:٤٧:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٩:٣١١٢:٣٢:٤٧١٩:١٦:٣٤١٩:٣٥:٢٤٢٣:٤٧:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٤٨:٢٦١٢:٣٢:٣٨١٩:١٧:٢٢١٩:٣٦:١٤٢٣:٤٧:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٧:٢١١٢:٣٢:٣٠١٩:١٨:٠٩١٩:٣٧:٠٤٢٣:٤٦:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٣١٠٥:٤٦:١٨١٢:٣٢:٢٢١٩:١٨:٥٧١٩:٣٧:٥٤٢٣:٤٦:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٥:١٦١٢:٣٢:١٥١٩:١٩:٤٥١٩:٣٨:٤٥٢٣:٤٦:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٥٠٠٥:٤٤:١٥١٢:٣٢:٠٨١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٩:٣٥٢٣:٤٦:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:٣١٠٥:٤٣:١٥١٢:٣٢:٠٢١٩:٢١:١٩١٩:٤٠:٢٥٢٣:٤٥:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:١٢٠٥:٤٢:١٦١٢:٣١:٥٦١٩:٢٢:٠٧١٩:٤١:١٦٢٣:٤٥:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٤١:١٨١٢:٣١:٥١١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٢:٠٦٢٣:٤٥:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٤٠:٢١١٢:٣١:٤٧١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:٥٦٢٣:٤٥:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣٩:٢٦١٢:٣١:٤٣١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٣:٤٦٢٣:٤٤:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١٠٠٥:٣٨:٣٢١٢:٣١:٣٩١٩:٢٥:١٥١٩:٤٤:٣٦٢٣:٤٤:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٣٧:٣٩١٢:٣١:٣٦١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٥:٢٥٢٣:٤٤:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣٦:٤٨١٢:٣١:٣٤١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٦:١٥٢٣:٤٤:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٣٥٠٥:٣٥:٥٧١٢:٣١:٣٢١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٧:٠٤٢٣:٤٤:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٣٥:٠٨١٢:٣١:٣١١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٧:٥٤٢٣:٤٣:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:١٩٠٥:٣٤:٢١١٢:٣١:٣١١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٨:٤٣٢٣:٤٣:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:١٢٠٥:٣٣:٣٥١٢:٣١:٣١١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٩:٣١٢٣:٤٣:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٠٨٠٥:٣٢:٥٠١٢:٣١:٣٢١٩:٣٠:٣٩١٩:٥٠:٢٠٢٣:٤٣:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٠٥٠٥:٣٢:٠٧١٢:٣١:٣٣١٩:٣١:٢٥١٩:٥١:٠٨٢٣:٤٣:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٣١:٢٥١٢:٣١:٣٥١٩:٣٢:١٠١٩:٥١:٥٦٢٣:٤٣:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٤:٠٣٠٥:٣٠:٤٤١٢:٣١:٣٧١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٢:٤٣٢٣:٤٢:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٣:٠٤٠٥:٣٠:٠٥١٢:٣١:٤٠١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٣:٣١٢٣:٤٢:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٢٩:٢٨١٢:٣١:٤٣١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٤:١٧٢٣:٤٢:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥١:١٣٠٥:٢٨:٥٢١٢:٣١:٤٨١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٥:٠٣٢٣:٤٢:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٠:١٩٠٥:٢٨:١٨١٢:٣١:٥٢١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٥:٤٩٢٣:٤٢:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٩:٢٨٠٥:٢٧:٤٥١٢:٣١:٥٧١٩:٣٦:٣١١٩:٥٦:٣٤٢٣:٤٢:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مند

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مند

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مند

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای مند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مند

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٢١٠٥:٣٩:٠٠١٢:٤١:٣٩١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٣:٤٧٢٣:٥٣:٠٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢١٠٥:٣٩:٤٢١٢:٤١:٤١١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٣:٠٥٢٣:٥٣:١٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٤٠:٢٤١٢:٤١:٤٢١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٢:٢٢٢٣:٥٣:٣٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٤٠٥:٤١:٠٦١٢:٤١:٤٢١٩:٤١:٥٤٢٠:٠١:٣٧٢٣:٥٣:٤٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٤١:٤٩١٢:٤١:٤٢١٩:٤١:١٠٢٠:٠٠:٥١٢٣:٥٣:٤٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٤٢:٣٢١٢:٤١:٤١١٩:٤٠:٢٥٢٠:٠٠:٠٣٢٣:٥٣:٥٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣١٠٥:٤٣:١٥١٢:٤١:٤٠١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٩:١٤٢٣:٥٤:٠٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤٣:٥٨١٢:٤١:٣٨١٩:٣٨:٥١١٩:٥٨:٢٣٢٣:٥٤:١٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٤:٤٢١٢:٤١:٣٥١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٧:٣١٢٣:٥٤:٢٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤١٠٥:٤٥:٢٦١٢:٤١:٣٢١٩:٣٧:١٢١٩:٥٦:٣٨٢٣:٥٤:٢٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٥٠٥:٤٦:٠٩١٢:٤١:٢٨١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٥:٤٣٢٣:٥٤:٣٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤٦:٥٣١٢:٤١:٢٤١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٤:٤٧٢٣:٥٤:٤٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤٧:٣٨١٢:٤١:١٩١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٣:٥٠٢٣:٥٤:٤٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٨:٢٢١٢:٤١:١٣١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٢:٥١٢٣:٥٤:٤٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٠٠٥:٤٩:٠٦١٢:٤١:٠٧١٩:٣٢:٣٩١٩:٥١:٥١٢٣:٥٤:٥٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٩:٥٠١٢:٤١:٠٠١٩:٣١:٤١١٩:٥٠:٥٠٢٣:٥٤:٥٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٨٠٥:٥٠:٣٥١٢:٤٠:٥٣١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٩:٤٨٢٣:٥٤:٥٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١١٠٥:٥١:١٩١٢:٤٠:٤٥١٩:٢٩:٤١١٩:٤٨:٤٤٢٣:٥٤:٥٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٢:٠٣١٢:٤٠:٣٦١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٧:٤٠٢٣:٥٤:٥٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٢:٤٧١٢:٤٠:٢٧١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٦:٣٤٢٣:٥٤:٥٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٣:٣١١٢:٤٠:١٧١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٥:٢٧٢٣:٥٤:٥٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٥٤:١٥١٢:٤٠:٠٧١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٤:١٩٢٣:٥٤:٥٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٤:٥٩١٢:٣٩:٥٦١٩:٢٤:٢١١٩:٤٣:١٠٢٣:٥٤:٥٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٥:٤٣١٢:٣٩:٤٤١٩:٢٣:١٤١٩:٤٢:٠١٢٣:٥٤:٥٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٦:٢٧١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٢:٠٦١٩:٤٠:٥٠٢٣:٥٤:٤٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٧:١١١٢:٣٩:٢٠١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٩:٣٨٢٣:٥٤:٤٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٧:٥٥١٢:٣٩:٠٧١٩:١٩:٤٦١٩:٣٨:٢٥٢٣:٥٤:٤٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٤٠٥:٥٨:٣٩١٢:٣٨:٥٣١٩:١٨:٣٥١٩:٣٧:١٢٢٣:٥٤:٣٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٥٩:٢٢١٢:٣٨:٣٩١٩:١٧:٢٤١٩:٣٥:٥٨٢٣:٥٤:٢٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٠:٠٦١٢:٣٨:٢٤١٩:١٦:١١١٩:٣٤:٤٣٢٣:٥٤:٢٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٨:٠٩١٩:١٤:٥٧١٩:٣٣:٢٧٢٣:٥٤:١٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مند روستای مند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مند روستای مند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مند

روستای مند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مند
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مند + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای مند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مند رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مند
زمان پخش اذان مستقیم به افق مند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مند
زمان پخش اذان زنده به افق مند
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو