جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مند

حومه | گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز مند


اذان صبح: ٠٣:٤١:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٣:٠١
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٤٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:١١
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٤٨

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مند (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای مند)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برایان تریسی
اكثر مردم سرگرم فعالیت هایی هستند كه بیشتر آرامش بخشند تا هدفمند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مند

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مند ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مند (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مند ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مند ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٥:١٦١٢:٣٥:٢٦١٩:٠٦:٠٩١٩:٢٤:٢٧٢٣:٥١:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٤:٠٠١٢:٣٥:١٢١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٥:١٦٢٣:٥١:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٢:٤٥١٢:٣٤:٥٧١٩:٠٧:٤٣١٩:٢٦:٠٥٢٣:٥١:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠١:٣٠١٢:٣٤:٤٤١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٦:٥٤٢٣:٥٠:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٠:١٧١٢:٣٤:٣٠١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:٤٣٢٣:٥٠:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٩:٠٣١٢:٣٤:١٧١٩:١٠:٠٤١٩:٢٨:٣٢٢٣:٥٠:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٧:٥١١٢:٣٤:٠٤١٩:١٠:٥١١٩:٢٩:٢٢٢٣:٤٩:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٦:٣٩١٢:٣٣:٥٢١٩:١١:٣٨١٩:٣٠:١١٢٣:٤٩:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٥:٢٨١٢:٣٣:٤٠١٩:١٢:٢٥١٩:٣١:٠١٢٣:٤٩:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٤:١٨١٢:٣٣:٢٩١٩:١٣:١٢١٩:٣١:٥١٢٣:٤٨:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٣:٠٨١٢:٣٣:١٨١٩:١٤:٠٠١٩:٣٢:٤٠٢٣:٤٨:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٢:٠٠١٢:٣٣:٠٧١٩:١٤:٤٧١٩:٣٣:٣٠٢٣:٤٨:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٠:٥٣١٢:٣٢:٥٧١٩:١٥:٣٤١٩:٣٤:٢٠٢٣:٤٧:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٩:٤٦١٢:٣٢:٤٨١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:١٠٢٣:٤٧:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤٨:٤٠١٢:٣٢:٣٩١٩:١٧:٠٩١٩:٣٦:٠٠٢٣:٤٧:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٧:١٢٠٥:٤٧:٣٦١٢:٣٢:٣٠١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:٥١٢٣:٤٦:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:٥٠٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣٢:٢٣١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:٤١٢٣:٤٦:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٥:٣٠١٢:٣٢:١٥١٩:١٩:٣١١٩:٣٨:٣١٢٣:٤٦:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٤:٢٨١٢:٣٢:٠٨١٩:٢٠:١٩١٩:٣٩:٢١٢٣:٤٦:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٩٠٥:٤٣:٢٨١٢:٣٢:٠٢١٩:٢١:٠٦١٩:٤٠:١٢٢٣:٤٥:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣٠٠٥:٤٢:٢٩١٢:٣١:٥٦١٩:٢١:٥٤١٩:٤١:٠٢٢٣:٤٥:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤١:٣١١٢:٣١:٥١١٩:٢٢:٤١١٩:٤١:٥٢٢٣:٤٥:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٤٠:٣٤١٢:٣١:٤٧١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٢:٤٢٢٣:٤٥:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٤١٠٥:٣٩:٣٩١٢:٣١:٤٣١٩:٢٤:١٦١٩:٤٣:٣٣٢٣:٤٤:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٣٨:٤٤١٢:٣١:٣٩١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٤:٢٣٢٣:٤٤:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١٤٠٥:٣٧:٥١١٢:٣١:٣٦١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٥:١٣٢٣:٤٤:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٣٦:٥٩١٢:٣١:٣٤١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٦:٠٢٢٣:٤٤:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٥٢٠٥:٣٦:٠٩١٢:٣١:٣٢١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٦:٥٢٢٣:٤٤:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٥:٢٠١٢:٣١:٣١١٩:٢٨:١٠١٩:٤٧:٤٢٢٣:٤٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مند

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مند

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای مند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مند

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مند

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٣٠٥:٢٨:٥٢١٢:٣١:٤٨١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٥:٠٣٢٣:٤٢:٤٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٩٠٥:٢٨:١٨١٢:٣١:٥٢١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٥:٤٩٢٣:٤٢:٣٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٨٠٥:٢٧:٤٥١٢:٣١:٥٧١٩:٣٦:٣١١٩:٥٦:٣٤٢٣:٤٢:٣٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٨٠٥:٢٧:١٤١٢:٣٢:٠٣١٩:٣٧:١٣١٩:٥٧:١٩٢٣:٤٢:٣٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٠٠٥:٢٦:٤٤١٢:٣٢:٠٩١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٨:٠٣٢٣:٤٢:٣٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٥٠٥:٢٦:١٦١٢:٣٢:١٦١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٨:٤٦٢٣:٤٢:٢٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢١٠٥:٢٥:٤٩١٢:٣٢:٢٣١٩:٣٩:١٦١٩:٥٩:٢٨٢٣:٤٢:٢٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٩٠٥:٢٥:٢٤١٢:٣٢:٣٠١٩:٣٩:٥٥٢٠:٠٠:١٠٢٣:٤٢:٢٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٩٠٥:٢٥:٠١١٢:٣٢:٣٨١٩:٤٠:٣٤٢٠:٠٠:٥١٢٣:٤٢:٢٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢١٠٥:٢٤:٣٩١٢:٣٢:٤٦١٩:٤١:١١٢٠:٠١:٣١٢٣:٤٢:٢٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:٢٤:١٨١٢:٣٢:٥٥١٩:٤١:٤٨٢٠:٠٢:١٠٢٣:٤٢:٣٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١١٠٥:٢٤:٠٠١٢:٣٣:٠٤١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٢:٤٨٢٣:٤٢:٣٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٠٠٥:٢٣:٤٣١٢:٣٣:١٤١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٣:٢٦٢٣:٤٢:٣٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٠٠٥:٢٣:٢٧١٢:٣٣:٢٤١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠٤:٠٢٢٣:٤٢:٣٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٣٠٥:٢٣:١٣١٢:٣٣:٣٤١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٤:٣٧٢٣:٤٢:٤٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٨٠٥:٢٣:٠١١٢:٣٣:٤٤١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٥:١١٢٣:٤٢:٤٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٥٠٥:٢٢:٥١١٢:٣٣:٥٥١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٥:٤٤٢٣:٤٢:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٥٠٥:٢٢:٤٢١٢:٣٤:٠٦١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٦:١٦٢٣:٤٢:٥٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٦٠٥:٢٢:٣٤١٢:٣٤:١٨١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٦:٤٧٢٣:٤٣:٠٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠١٠٥:٢٢:٢٨١٢:٣٤:٢٩١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٧:١٧٢٣:٤٣:١٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٧٠٥:٢٢:٢٤١٢:٣٤:٤١١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٧:٤٥٢٣:٤٣:٢١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٦٠٥:٢٢:٢٢١٢:٣٤:٥٣١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٨:١٢٢٣:٤٣:٣٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٧٠٥:٢٢:٢١١٢:٣٥:٠٦١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٨:٣٨٢٣:٤٣:٣٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٠٠٥:٢٢:٢١١٢:٣٥:١٨١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٩:٠٢٢٣:٤٣:٤٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٦٠٥:٢٢:٢٣١٢:٣٥:٣١١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٩:٢٦٢٣:٤٣:٥٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٥٠٥:٢٢:٢٧١٢:٣٥:٤٤١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٩:٤٧٢٣:٤٤:١٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٥٠٥:٢٢:٣٢١٢:٣٥:٥٧١٩:٤٩:٢٥٢٠:١٠:٠٨٢٣:٤٤:٢١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٨٠٥:٢٢:٣٩١٢:٣٦:١٠١٩:٤٩:٤٣٢٠:١٠:٢٧٢٣:٤٤:٣٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٣٠٥:٢٢:٤٧١٢:٣٦:٢٣١٩:٥٠:٠٠٢٠:١٠:٤٤٢٣:٤٤:٤٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣١٠٥:٢٢:٥٧١٢:٣٦:٣٦١٩:٥٠:١٦٢٠:١١:٠٠٢٣:٤٤:٥٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤١٠٥:٢٣:٠٨١٢:٣٦:٤٩١٩:٥٠:٣٠٢٠:١١:١٤٢٣:٤٥:١٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مند روستای مند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مند روستای مند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مند

روستای مند بر روی نقشه

روستای مند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مند
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مند + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای مند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مند رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق مند
جدول اوقات شرعی امروز فردا مند دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مند دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مند
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو