جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر منجیل

رودبار | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز منجیل


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:١٩:١٤
اذان مغرب: ١٩:٣٧:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٣٥

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر منجیل (شهرستان رودبار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر منجیل)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر منجیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر منجیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
به یكدیگر هدیه بدهید زیرا هدیه دادن، كینه را می‌برد و اگر مرا به شانه‌ی گوسفندی دعوت كنند، می‌پذیرم و اگر یك شانه‌ی گوسفند به من هدیه دهند، قبول می‌كنم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر منجیل

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر منجیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر منجیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر منجیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر منجیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان منجیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٤:٠٩١٣:١٠:١٠١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:١١٠٠:٢٣:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٠:٠٠١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٧:٠٧٠٠:٢٢:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٩:٥٢١٩:٥٨:٣١٢٠:١٨:٠٣٠٠:٢٢:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٢١٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠٩:٤٣١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٥٩٠٠:٢٢:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:٥٥٠٠:٢١:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٨:٢١١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢١:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٧:١٥١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢١:٤٦٠٠:٢١:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٦:١٠١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٠:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٩:١٠٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٠:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٣٤٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٢٠:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٠٩٠٦:١٣:٠٢١٣:٠٩:٠٠٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢٠:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٤٦٠٦:١٢:٠١١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٢٤٠٠:١٩:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٢٤٠٦:١١:٠٢١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٩:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٠٣٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٨:١٤٠٠:١٩:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٩:٠٨٠٠:١٩:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٣٠:٠٣٠٠:١٨:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٨:٤٥٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:٥٧٠٠:١٨:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٨:٤٥٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٥١٠٠:١٨:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٨:٤٥٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٤٥٠٠:١٨:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٢٦٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:٣٨٠٠:١٨:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:١٥٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٤:٣١٠٠:١٨:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٠٥٠٦:٠٣:١٤١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٥:٢٣٠٠:١٧:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٥٧٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٨:٥١٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٦:١٥٠٠:١٧:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٥١٠٦:٠١:٤٧١٣:٠٨:٥٤٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٧:٠٧٠٠:١٧:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٤٧٠٦:٠١:٠٥١٣:٠٨:٥٨٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٧:٥٨٠٠:١٧:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٤٥٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٨:٤٨٠٠:١٧:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٩:٣٨٠٠:١٧:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٤٥٠٥:٥٩:١١١٣:٠٩:١١٢٠:١٩:٣٦٢٠:٤٠:٢٧٠٠:١٧:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:٤٩٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٩:١٧٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤١:١٥٠٠:١٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر منجیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر منجیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر منجیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان منجیل

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر منجیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر منجیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر منجیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر منجیل

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر منجیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر منجیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر منجیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر منجیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر منجیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر منجیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر منجیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر منجیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر منجیل

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٥:٤١١٣:١٥:٠٨١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٠٢٠٠:٢٩:٤١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٦:٣٠١٣:١٤:٥٢١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٣٩٠٠:٢٩:٣٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٧:١٨١٣:١٤:٣٦١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:١٥٠٠:٢٩:٢٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٨:٠٧١٣:١٤:١٩١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٥١٠٠:٢٩:١٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٨:٥٦١٣:١٤:٠٢١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٢٩:١٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٩:٤٤١٣:١٣:٤٥١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٢٩:٠١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٣٠٦:٤٠:٣٣١٣:١٣:٢٧١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٢٨:٥١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٤١:٢١١٣:١٣:٠٩١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٢٨:٤٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٤٢:١٠١٣:١٢:٥٠١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:٤٠٠٠:٢٨:٢٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٤٠٦:٤٢:٥٨١٣:١٢:٣٢١٩:٤١:٢٩٢٠:٠٠:١٢٠٠:٢٨:١٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٣:٤٦١٣:١٢:١٣١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٨:٠٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٤:٣٤١٣:١١:٥٣١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٧:١٥٠٠:٢٧:٥٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١١٠٦:٤٥:٢٢١٣:١١:٣٤١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:٤٦٠٠:٢٧:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٦:١٠١٣:١١:١٤١٩:٣٥:٤١١٩:٥٤:١٧٠٠:٢٧:٢٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٦:٥٨١٣:١٠:٥٤١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٤٧٠٠:٢٧:١٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٧:٤٦١٣:١٠:٣٣١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:١٧٠٠:٢٦:٥٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٨:٣٤١٣:١٠:١٣١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:٤٦٠٠:٢٦:٤٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٩:٢٢١٣:٠٩:٥٢١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٨:١٥٠٠:٢٦:٢٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٣٠٦:٥٠:٠٩١٣:٠٩:٣١١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٤٥٠٠:٢٦:١٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٢٠٦:٥٠:٥٧١٣:٠٩:١٠١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:١٣٠٠:٢٥:٥٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥١:٤٥١٣:٠٨:٤٩١٩:٢٥:١٦١٩:٤٣:٤٢٠٠:٢٥:٤٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٢:٣٣١٣:٠٨:٢٧١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٢:١١٠٠:٢٥:٢٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٣:٢٠١٣:٠٨:٠٦١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:٣٩٠٠:٢٥:٠٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٥٤:٠٨١٣:٠٧:٤٤١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٠٨٠٠:٢٤:٥٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٤:٥٦١٣:٠٧:٢٣١٩:١٩:١٤١٩:٣٧:٣٦٠٠:٢٤:٣٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٥:٤٤١٣:٠٧:٠١١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٠٤٠٠:٢٤:١٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٦:٣٢١٣:٠٦:٤٠١٩:١٦:١٢١٩:٣٤:٣٣٠٠:٢٤:٠٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٧:٢٠١٣:٠٦:١٨١٩:١٤:٤١١٩:٣٣:٠١٠٠:٢٣:٤٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٨:٠٨١٣:٠٥:٥٧١٩:١٣:١٠١٩:٣١:٢٩٠٠:٢٣:٢٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٨:٥٦١٣:٠٥:٣٦١٩:١١:٣٩١٩:٢٩:٥٨٢٣:٥٣:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٢٠٥:٥٩:٤٥١٢:٠٥:١٤١٨:١٠:٠٩١٨:٢٨:٢٧٢٣:٢٢:٤٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر منجیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر منجیل شهر منجیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر منجیل شهر منجیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر منجیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر منجیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر منجیل

مَنجیل از شهرهای شهرستان رودبار در استان گیلان در کشور ایران است. منجیل مرکز تجاری شهرستان رودبار استان گیلان شناخته می‌شود. سد سفیدرود در نزدیکی این شهر ساخته شده‌است. منجیل به شهر توربین‌های بادی ایران معروف است

شهر منجیل در ویکیپدیا

شهر منجیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر منجیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر منجیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر منجیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر منجیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر منجیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر منجیل
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر منجیل + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر منجیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر منجیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر منجیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر منجیل رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ منجیل دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق منجیل
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ منجیل دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا منجیل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ منجیل دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق منجیل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق منجیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق منجیل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر منجیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو