جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای منجق تپه

خدابنده لو | صحنه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز منجق تپه


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٣٤
اذان ظهر: ١٣:٢٤:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٥٦:٢٥
نیمه شب: ٠٠:٤٢:٠١

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای منجق تپه (شهرستان صحنه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای منجق تپه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای منجق تپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای منجق تپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای منجق تپه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای منجق تپه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای منجق تپه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای منجق تپه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای منجق تپه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان منجق تپه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣٥:٥١١٣:١٧:٣٠١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٢٧٠٠:٣٢:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٤:٤٣١٣:١٧:٢٠٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:١٨٠٠:٣١:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٣:٣٧١٣:١٧:١١٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٣١:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٣٢:٣١١٣:١٧:٠٢٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٣١:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٣١:٢٧١٣:١٦:٥٤٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٥٠٠٠:٣١:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٣٠:٢٣١٣:١٦:٤٦٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٤١٠٠:٣٠:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٩:٢٠١٣:١٦:٣٩٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٣١٠٠:٣٠:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٨:١٩١٣:١٦:٣٢٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٣٠:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٧:١٩١٣:١٦:٢٦٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:١٣٠٠:٣٠:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٦:١٩١٣:١٦:٢٠٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٢٩:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٥:٢١١٣:١٦:١٥٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢٩:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٤:٢٤١٣:١٦:١١٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٢٩:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٣:٢٩١٣:١٦:٠٧٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٢٩:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٢٢:٣٤١٣:١٦:٠٣٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٢٨:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤١٠٦:٢١:٤١١٣:١٦:٠١٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٨:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢٠:٤٩١٣:١٥:٥٨٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٠٥٠٠:٢٨:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٩:٥٩١٣:١٥:٥٧٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٨:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٩:٠٩١٣:١٥:٥٦٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٢٨:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٨:٢٢١٣:١٥:٥٥٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٧:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٧:٣٥١٣:١٥:٥٥٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٧:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٦:٥٠١٣:١٥:٥٦٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:١٢٠٠:٢٧:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٦:٠٧١٣:١٥:٥٧٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٢٧:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٥:٢٤١٣:١٥:٥٩٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٢٧:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٤:٤٤١٣:١٦:٠١٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٢٧:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٤:٠٥١٣:١٦:٠٤٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٢٧:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٤٦٠٦:١٣:٢٧١٣:١٦:٠٨٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:١١٠٠:٢٧:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٢:٥١١٣:١٦:١٢٢٠:١٩:٥٦٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٢٦:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٥٦٠٦:١٢:١٦١٣:١٦:١٧٢٠:٢٠:٣٩٢٠:٤٠:٤٣٠٠:٢٦:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١١:٤٣١٣:١٦:٢٢٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤١:٢٨٠٠:٢٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منجق تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منجق تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منجق تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان منجق تپه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای منجق تپه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای منجق تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منجق تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای منجق تپه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥١:٣٥٠٧:١٤:٤٢١٣:٢٥:٠٩١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٠٢٠٠:٤٣:٠٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٠:٠٥٠٧:١٣:١٩١٣:٢٤:٥١١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٤:٥٠٠٠:٤٢:٤٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٨:٣٤٠٧:١١:٥٦١٣:٢٤:٣٣١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٣٨٠٠:٤٢:٢٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٧:٠٣٠٧:١٠:٣٤١٣:٢٤:١٥١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٢٥٠٠:٤٢:٠١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٥:٣٢٠٧:٠٩:١١١٣:٢٣:٥٧١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:١٣٠٠:٤١:٣٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٤:٠٠٠٧:٠٧:٤٩١٣:٢٣:٣٩١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٠١٠٠:٤١:١٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٢:٢٩٠٧:٠٦:٢٦١٣:٢٣:٢١١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٤٩٠٠:٤٠:٥٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٥:٠٤١٣:٢٣:٠٣١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٣٧٠٠:٤٠:٣١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٣:٤٢١٣:٢٢:٤٦١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٤٠:٠٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٧:٥٣٠٧:٠٢:٢١١٣:٢٢:٢٨١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:١٣٠٠:٣٩:٤٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠١:٠٠١٣:٢٢:١١١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٠١٠٠:٣٩:٢٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٤:٤٩٠٦:٥٩:٣٩١٣:٢١:٥٤١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٣٩:٠٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٨:١٩١٣:٢١:٣٧١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٣٨:٣٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٦:٥٩١٣:٢١:٢٠١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٣٨:١٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٥:٣٩١٣:٢١:٠٤١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:١٤٠٠:٣٧:٥٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٤:٢٠١٣:٢٠:٤٨١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٣٧:٢٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٣:٠١١٣:٢٠:٣٢١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٦:٥١٠٠:٣٧:٠٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥١:٤٣١٣:٢٠:١٧١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٣٦:٤٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٥٠:٢٦١٣:٢٠:٠١١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٣٦:٢٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٤٩:٠٩١٣:١٩:٤٦١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:١٨٠٠:٣٦:٠١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٧:٥٣١٣:١٩:٣٢١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٠٧٠٠:٣٥:٣٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٦:٣٧١٣:١٩:١٨١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٠:٥٧٠٠:٣٥:١٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٥:٢٢١٣:١٩:٠٤١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٤٦٠٠:٣٤:٥٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٤:٠٨١٣:١٨:٥١١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٣٦٠٠:٣٤:٣٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٢:٥٥١٣:١٨:٣٨١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٢٦٠٠:٣٤:١٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤١:٤٢١٣:١٨:٢٥١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:١٦٠٠:٣٣:٥٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٠٨٠٦:٤٠:٣٠١٣:١٨:١٣١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٠٦٠٠:٣٣:٣٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٩:١٩١٣:١٨:٠٢١٩:٥٧:١٧٢٠:١٥:٥٦٠٠:٣٣:١٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٨:٠٩١٣:١٧:٥١١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٤٧٠٠:٣٢:٥٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٦:٥٩١٣:١٧:٤٠١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:٣٧٠٠:٣٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای منجق تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای منجق تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای منجق تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای منجق تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منجق تپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای منجق تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای منجق تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منجق تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای منجق تپه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٣:٠١١٢:٢٦:٥٧١٨:٣١:٢٥١٨:٤٩:١٥٠٠:١٥:١٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٠٢٠٧:٢١:٣٨١٣:٢٦:٣٩١٩:٣٢:١٣١٩:٥٠:٠٣٠٠:٤٤:٥٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٣٣٠٧:٢٠:١٥١٣:٢٦:٢١١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٥١٠٠:٤٤:٣٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٠٤٠٧:١٨:٥٢١٣:٢٦:٠٣١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٣٩٠٠:٤٤:١١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٣٥٠٧:١٧:٢٩١٣:٢٥:٤٥١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٢٧٠٠:٤٣:٥٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٠٥٠٧:١٦:٠٥١٣:٢٥:٢٧١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:١٤٠٠:٤٣:٢٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٥٠٧:١٤:٤٢١٣:٢٥:٠٩١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٠٢٠٠:٤٣:٠٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٥٠٧:١٣:١٩١٣:٢٤:٥١١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٤:٥٠٠٠:٤٢:٤٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣٤٠٧:١١:٥٦١٣:٢٤:٣٣١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٣٨٠٠:٤٢:٢٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٣٠٧:١٠:٣٤١٣:٢٤:١٥١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٢٥٠٠:٤٢:٠١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٢٠٧:٠٩:١١١٣:٢٣:٥٧١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:١٣٠٠:٤١:٣٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٠٠٧:٠٧:٤٩١٣:٢٣:٣٩١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٠١٠٠:٤١:١٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢٩٠٧:٠٦:٢٦١٣:٢٣:٢١١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٤٩٠٠:٤٠:٥٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٥:٠٤١٣:٢٣:٠٣١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٣٧٠٠:٤٠:٣١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٣:٤٢١٣:٢٢:٤٦١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٤٠:٠٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٣٠٧:٠٢:٢١١٣:٢٢:٢٨١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:١٣٠٠:٣٩:٤٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠١:٠٠١٣:٢٢:١١١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٠١٠٠:٣٩:٢٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٩٠٦:٥٩:٣٩١٣:٢١:٥٤١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٣٩:٠٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٨:١٩١٣:٢١:٣٧١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٣٨:٣٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٦:٥٩١٣:٢١:٢٠١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٣٨:١٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٣٠٦:٥٥:٣٩١٣:٢١:٠٤١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:١٤٠٠:٣٧:٥٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٤:٢٠١٣:٢٠:٤٨١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٣٧:٢٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٣:٠١١٣:٢٠:٣٢١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٦:٥١٠٠:٣٧:٠٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥١:٤٣١٣:٢٠:١٧١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٣٦:٤٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٥٠:٢٦١٣:٢٠:٠١١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٣٦:٢٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٥٠٦:٤٩:٠٩١٣:١٩:٤٦١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:١٨٠٠:٣٦:٠١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٧:٥٣١٣:١٩:٣٢١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٠٧٠٠:٣٥:٣٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٦:٣٧١٣:١٩:١٨١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٠:٥٧٠٠:٣٥:١٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٥:٢٢١٣:١٩:٠٤١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٤٦٠٠:٣٤:٥٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٤:٠٨١٣:١٨:٥١١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٣٦٠٠:٣٤:٣٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٢:٥٥١٣:١٨:٣٨١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٢٦٠٠:٣٤:١٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای منجق تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای منجق تپه روستای منجق تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای منجق تپه روستای منجق تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای منجق تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منجق تپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای منجق تپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای منجق تپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای منجق تپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای منجق تپه

روستای منجق تپه بر روی نقشه

روستای منجق تپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای منجق تپه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای منجق تپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای منجق تپه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای منجق تپه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای منجق تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای منجق تپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای منجق تپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای منجق تپه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق منجق تپه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق منجق تپه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق منجق تپه
زمان پخش اذان آنلاین به افق منجق تپه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق منجق تپه
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ منجق تپه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق منجق تپه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق منجق تپه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای منجق تپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو