جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای منبع آب شامیدنی فردوس

باغستان | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز منبع آب شامیدنی فردوس


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٤١
اذان ظهر: ١١:٣١:٤٢
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٣٩
اذان مغرب: ١٦:٤٨:٢٧
نیمه شب: ٢٢:٤٧:٥٥

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای منبع آب شامیدنی فردوس (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای منبع آب شامیدنی فردوس)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای منبع آب شامیدنی فردوس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای منبع آب شامیدنی فردوس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل فرانسوی
كسی كه به امید شانس زنده باشد، سالها قبل مرده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای منبع آب شامیدنی فردوس

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای منبع آب شامیدنی فردوس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای منبع آب شامیدنی فردوس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای منبع آب شامیدنی فردوس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای منبع آب شامیدنی فردوس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان منبع آب شامیدنی فردوس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٤:٥٣١٢:٣٤:٥٥١٩:١٥:٢٨١٩:٣٤:٠٥٢٣:٥٠:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥٣:٤٦١٢:٣٤:٤٤١٩:١٦:١٥١٩:٣٤:٥٥٢٣:٤٩:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٢:٣٩١٢:٣٤:٣٥١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:٤٤٢٣:٤٩:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥١:٣٤١٢:٣٤:٢٥١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:٣٤٢٣:٤٩:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥٠:٢٩١٢:٣٤:١٧١٩:١٨:٣٦١٩:٣٧:٢٤٢٣:٤٨:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٩:٢٥١٢:٣٤:٠٨١٩:١٩:٢٣١٩:٣٨:١٣٢٣:٤٨:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٨:٢٣١٢:٣٤:٠١١٩:٢٠:١٠١٩:٣٩:٠٣٢٣:٤٨:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٧:٢١١٢:٣٣:٥٤١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٩:٥٣٢٣:٤٨:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤٦:٢٠١٢:٣٣:٤٧١٩:٢١:٤٤١٩:٤٠:٤٢٢٣:٤٧:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٥:٢١١٢:٣٣:٤١١٩:٢٢:٣٠١٩:٤١:٣٢٢٣:٤٧:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٤٤٠٥:٤٤:٢٢١٢:٣٣:٣٥١٩:٢٣:١٧١٩:٤٢:٢٢٢٣:٤٧:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٢٧٠٥:٤٣:٢٥١٢:٣٣:٣٠١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٣:١١٢٣:٤٧:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:١٢٠٥:٤٢:٢٩١٢:٣٣:٢٥١٩:٢٤:٥١١٩:٤٤:٠١٢٣:٤٦:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤١:٣٤١٢:٣٣:٢١١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٤:٥٠٢٣:٤٦:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٤٠:٤١١٢:٣٣:١٨١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٥:٣٩٢٣:٤٦:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٣٩:٤٨١٢:٣٣:١٥١٩:٢٧:١٠١٩:٤٦:٢٩٢٣:٤٦:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٣٨:٥٧١٢:٣٣:١٣١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٧:١٨٢٣:٤٦:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:١٢٠٥:٣٨:٠٨١٢:٣٣:١١١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٨:٠٧٢٣:٤٥:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٣٧:١٩١٢:٣٣:١٠١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:٥٥٢٣:٤٥:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:٥٧٠٥:٣٦:٣٢١٢:٣٣:١٠١٩:٣٠:١٣١٩:٤٩:٤٤٢٣:٤٥:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٣٥:٤٦١٢:٣٣:١٠١٩:٣٠:٥٩١٩:٥٠:٣٢٢٣:٤٥:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٤٨٠٥:٣٥:٠٢١٢:٣٣:١٠١٩:٣١:٤٤١٩:٥١:٢٠٢٣:٤٥:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٣٤:١٩١٢:٣٣:١٢١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٢:٠٨٢٣:٤٥:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٣٣:٣٨١٢:٣٣:١٣١٩:٣٣:١٤١٩:٥٢:٥٥٢٣:٤٥:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٤٦٠٥:٣٢:٥٨١٢:٣٣:١٦١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٣:٤٢٢٣:٤٤:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٤٨٠٥:٣٢:١٩١٢:٣٣:١٩١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٤:٢٩٢٣:٤٤:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٥٢٠٥:٣١:٤٢١٢:٣٣:٢٢١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٥:١٥٢٣:٤٤:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٥٨٠٥:٣١:٠٧١٢:٣٣:٢٦١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:٠١٢٣:٤٤:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٠٥٠٥:٣٠:٣٣١٢:٣٣:٣١١٩:٣٦:٥١١٩:٥٦:٤٦٢٣:٤٤:٣٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:١٤٠٥:٣٠:٠١١٢:٣٣:٣٦١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٧:٣١٢٣:٤٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منبع آب شامیدنی فردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منبع آب شامیدنی فردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای منبع آب شامیدنی فردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان منبع آب شامیدنی فردوس

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای منبع آب شامیدنی فردوس

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای منبع آب شامیدنی فردوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منبع آب شامیدنی فردوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای منبع آب شامیدنی فردوس

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢١:٠٤١١:٢٤:٣٥١٦:٢٧:٥٢١٦:٤٧:١٦٢٢:٤١:٣١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٥:١١٠٦:٢١:٥٨١١:٢٤:٥٦١٦:٢٧:٤٠١٦:٤٧:٠٦٢٢:٤١:٤٩
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٢:٥٢١١:٢٥:١٧١٦:٢٧:٢٩١٦:٤٦:٥٧٢٢:٤٢:٠٧
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٣:٤٥١١:٢٥:٣٩١٦:٢٧:٢١١٦:٤٦:٥٠٢٢:٤٢:٢٥
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٤:٣٧١١:٢٦:٠١١٦:٢٧:١٤١٦:٤٦:٤٥٢٢:٤٢:٤٥
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٥:٢٩١١:٢٦:٢٥١٦:٢٧:٠٩١٦:٤٦:٤٢٢٢:٤٣:٠٥
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٦:٢٠١١:٢٦:٤٨١٦:٢٧:٠٦١٦:٤٦:٤١٢٢:٤٣:٢٦
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٧:١٠١١:٢٧:١٣١٦:٢٧:٠٥١٦:٤٦:٤٢٢٢:٤٣:٤٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٧:٥٩١١:٢٧:٣٨١٦:٢٧:٠٦١٦:٤٦:٤٤٢٢:٤٤:٠٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٨:٤٨١١:٢٨:٠٣١٦:٢٧:٠٩١٦:٤٦:٤٩٢٢:٤٤:٣٢
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٩:٣٦١١:٢٨:٢٩١٦:٢٧:١٤١٦:٤٦:٥٥٢٢:٤٤:٥٦
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٠:٢٢١١:٢٨:٥٥١٦:٢٧:٢٠١٦:٤٧:٠٢٢٢:٤٥:٢٠
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣١:٠٨١١:٢٩:٢٢١٦:٢٧:٢٩١٦:٤٧:١٢٢٢:٤٥:٤٤
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣١:٥٣١١:٢٩:٤٩١٦:٢٧:٣٩١٦:٤٧:٢٣٢٢:٤٦:٠٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٢:٣٦١١:٣٠:١٧١٦:٢٧:٥١١٦:٤٧:٣٧٢٢:٤٦:٣٥
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٣:١٩١١:٣٠:٤٥١٦:٢٨:٠٥١٦:٤٧:٥٢٢٢:٤٧:٠١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٤:٠٠١١:٣١:١٣١٦:٢٨:٢١١٦:٤٨:٠٨٢٢:٤٧:٢٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٤:٤١١١:٣١:٤٢١٦:٢٨:٣٩١٦:٤٨:٢٧٢٢:٤٧:٥٥
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٥:٢٠١١:٣٢:١١١٦:٢٨:٥٨١٦:٤٨:٤٧٢٢:٤٨:٢٣
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٥:٥٧١١:٣٢:٤٠١٦:٢٩:١٩١٦:٤٩:٠٨٢٢:٤٨:٥١
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٦:٣٤١١:٣٣:٠٩١٦:٢٩:٤٢١٦:٤٩:٣٢٢٢:٤٩:١٩
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٧:٠٩١١:٣٣:٣٩١٦:٣٠:٠٧١٦:٤٩:٥٧٢٢:٤٩:٤٨
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٧:٤٢١١:٣٤:٠٨١٦:٣٠:٣٣١٦:٥٠:٢٣٢٢:٥٠:١٧
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٨:١٤١١:٣٤:٣٨١٦:٣١:٠١١٦:٥٠:٥٢٢٢:٥٠:٤٦
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٨:٤٥١١:٣٥:٠٨١٦:٣١:٣١١٦:٥١:٢١٢٢:٥١:١٦
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١١:٠١٠٦:٣٩:١٤١١:٣٥:٣٨١٦:٣٢:٠٢١٦:٥١:٥٣٢٢:٥١:٤٦
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٩:٤٢١١:٣٦:٠٨١٦:٣٢:٣٥١٦:٥٢:٢٥٢٢:٥٢:١٦
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١١:٥٦٠٦:٤٠:٠٨١١:٣٦:٣٨١٦:٣٣:١٠١٦:٥٢:٥٩٢٢:٥٢:٤٦
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٢:٢٢٠٦:٤٠:٣٣١١:٣٧:٠٨١٦:٣٣:٤٥١٦:٥٣:٣٥٢٢:٥٣:١٦
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٢:٤٧٠٦:٤٠:٥٦١١:٣٧:٣٨١٦:٣٤:٢٣١٦:٥٤:١٢٢٢:٥٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای منبع آب شامیدنی فردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای منبع آب شامیدنی فردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای منبع آب شامیدنی فردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای منبع آب شامیدنی فردوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منبع آب شامیدنی فردوس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای منبع آب شامیدنی فردوس

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای منبع آب شامیدنی فردوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای منبع آب شامیدنی فردوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای منبع آب شامیدنی فردوس

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٥:٣٢١١:٢٢:٤٧١٦:٢٩:٤٥١٦:٤٨:٥٧٢٢:٤٠:٠٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٦:٢٨١١:٢٣:٠٣١٦:٢٩:٢٢١٦:٤٨:٣٥٢٢:٤٠:١٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٣٠٦:١٧:٢٤١١:٢٣:٢٠١٦:٢٩:٠٠١٦:٤٨:١٦٢٢:٤٠:٣٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٨:١٩١١:٢٣:٣٨١٦:٢٨:٤٠١٦:٤٧:٥٨٢٢:٤٠:٤٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٩:١٥١١:٢٣:٥٦١٦:٢٨:٢٢١٦:٤٧:٤٢٢٢:٤٠:٥٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٠:٠٩١١:٢٤:١٥١٦:٢٨:٠٦١٦:٤٧:٢٨٢٢:٤١:١٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢١:٠٤١١:٢٤:٣٥١٦:٢٧:٥٢١٦:٤٧:١٦٢٢:٤١:٣١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١١٠٦:٢١:٥٨١١:٢٤:٥٦١٦:٢٧:٤٠١٦:٤٧:٠٦٢٢:٤١:٤٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٢:٥٢١١:٢٥:١٧١٦:٢٧:٢٩١٦:٤٦:٥٧٢٢:٤٢:٠٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٣:٤٥١١:٢٥:٣٩١٦:٢٧:٢١١٦:٤٦:٥٠٢٢:٤٢:٢٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٤:٣٧١١:٢٦:٠١١٦:٢٧:١٤١٦:٤٦:٤٥٢٢:٤٢:٤٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٥:٢٩١١:٢٦:٢٥١٦:٢٧:٠٩١٦:٤٦:٤٢٢٢:٤٣:٠٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٦:٢٠١١:٢٦:٤٨١٦:٢٧:٠٦١٦:٤٦:٤١٢٢:٤٣:٢٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٧:١٠١١:٢٧:١٣١٦:٢٧:٠٥١٦:٤٦:٤٢٢٢:٤٣:٤٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٧:٥٩١١:٢٧:٣٨١٦:٢٧:٠٦١٦:٤٦:٤٤٢٢:٤٤:٠٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٨:٤٨١١:٢٨:٠٣١٦:٢٧:٠٩١٦:٤٦:٤٩٢٢:٤٤:٣٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٩:٣٦١١:٢٨:٢٩١٦:٢٧:١٤١٦:٤٦:٥٥٢٢:٤٤:٥٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٠:٢٢١١:٢٨:٥٥١٦:٢٧:٢٠١٦:٤٧:٠٢٢٢:٤٥:٢٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣١:٠٨١١:٢٩:٢٢١٦:٢٧:٢٩١٦:٤٧:١٢٢٢:٤٥:٤٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣١:٥٣١١:٢٩:٤٩١٦:٢٧:٣٩١٦:٤٧:٢٣٢٢:٤٦:٠٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٢:٣٦١١:٣٠:١٧١٦:٢٧:٥١١٦:٤٧:٣٧٢٢:٤٦:٣٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٣:١٩١١:٣٠:٤٥١٦:٢٨:٠٥١٦:٤٧:٥٢٢٢:٤٧:٠١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٤:٠٠١١:٣١:١٣١٦:٢٨:٢١١٦:٤٨:٠٨٢٢:٤٧:٢٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٤:٤١١١:٣١:٤٢١٦:٢٨:٣٩١٦:٤٨:٢٧٢٢:٤٧:٥٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٥:٢٠١١:٣٢:١١١٦:٢٨:٥٨١٦:٤٨:٤٧٢٢:٤٨:٢٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٥:٥٧١١:٣٢:٤٠١٦:٢٩:١٩١٦:٤٩:٠٨٢٢:٤٨:٥١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٦:٣٤١١:٣٣:٠٩١٦:٢٩:٤٢١٦:٤٩:٣٢٢٢:٤٩:١٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٧:٠٩١١:٣٣:٣٩١٦:٣٠:٠٧١٦:٤٩:٥٧٢٢:٤٩:٤٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٧:٤٢١١:٣٤:٠٨١٦:٣٠:٣٣١٦:٥٠:٢٣٢٢:٥٠:١٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٨:١٤١١:٣٤:٣٨١٦:٣١:٠١١٦:٥٠:٥٢٢٢:٥٠:٤٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای منبع آب شامیدنی فردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای منبع آب شامیدنی فردوس روستای منبع آب شامیدنی فردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای منبع آب شامیدنی فردوس روستای منبع آب شامیدنی فردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای منبع آب شامیدنی فردوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای منبع آب شامیدنی فردوس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای منبع آب شامیدنی فردوس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای منبع آب شامیدنی فردوس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای منبع آب شامیدنی فردوس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای منبع آب شامیدنی فردوس

روستای منبع آب شامیدنی فردوس بر روی نقشه

روستای منبع آب شامیدنی فردوس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای منبع آب شامیدنی فردوس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای منبع آب شامیدنی فردوس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای منبع آب شامیدنی فردوس
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای منبع آب شامیدنی فردوس + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای منبع آب شامیدنی فردوس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای منبع آب شامیدنی فردوس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای منبع آب شامیدنی فردوس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای منبع آب شامیدنی فردوس رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا منبع آب شامیدنی فردوس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق منبع آب شامیدنی فردوس
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق منبع آب شامیدنی فردوس
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ منبع آب شامیدنی فردوس دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ منبع آب شامیدنی فردوس دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ منبع آب شامیدنی فردوس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ منبع آب شامیدنی فردوس دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق منبع آب شامیدنی فردوس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای منبع آب شامیدنی فردوس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو