جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ممقان

آذرشهر | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز ممقان


اذان صبح: ٠٦:٠١:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٤:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٢١:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:١٢
اذان مغرب: ١٧:٢٩:١٢
نیمه شب: ٢٣:٣٥:٢٣

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ممقان (شهرستان آذرشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ شهر ممقان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر ممقان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ممقان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

آنتونی رابینز
كسانی كه به مجردِ برخورد با سختی، كار را رها می كنند، هرگز به جایی نمی رسند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ممقان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ممقان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ممقان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ممقان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ممقان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ممقان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٨:٣٦١٣:٢٤:١٣٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٣٦:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣٧:٢٠١٣:٢٤:٠٢٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٠٥٠٠:٣٦:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٦:٠٤١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٣٥:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٤:٥٠١٣:٢٣:٤٤٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٣٥:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٣٣:٣٧١٣:٢٣:٣٥٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٤:٠١٠٠:٣٥:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٠٠٦:٣٢:٢٥١٣:٢٣:٢٧٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٣٤:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٣١:١٤١٣:٢٣:١٩٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٣٤:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٣٠:٠٤١٣:٢٣:١٢٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٣٤:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٨:٥٥١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٧:٥٠٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٣٣:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٧:٤٨١٣:٢٢:٥٩٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٥٤٠٠:٣٣:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٦:٤١١٣:٢٢:٥٣٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٣٣:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢٥:٣٦١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:٥٠٠٠:٣٣:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٢٤:٣٢١٣:٢٢:٤٤٢٠:٢١:٢٩٢٠:٤١:٤٨٠٠:٣٢:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٢٣:٢٩١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:٤٦٠٠:٣٢:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٢٢:٢٨١٣:٢٢:٣٦٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:٤٣٠٠:٣٢:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١١٠٦:٢١:٢٨١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٤:٤١٠٠:٣١:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٢٠:٢٩١٣:٢٢:٣١٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٣١:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٩:٣٢١٣:٢٢:٢٩٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٣١:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١٨:٣٦١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٧:٣٢٠٠:٣١:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٧:٤٢١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٨:٢٨٠٠:٣١:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٦:٤٩١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٨:٣٨٢٠:٤٩:٢٤٠٠:٣٠:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٥:٥٨١٣:٢٢:٢٩٢٠:٢٩:٣٠٢٠:٥٠:١٩٠٠:٣٠:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٥٣٠٦:١٥:٠٨١٣:٢٢:٣٠٢٠:٣٠:٢٢٢٠:٥١:١٥٠٠:٣٠:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٣٩٠٦:١٤:٢٠١٣:٢٢:٣٢٢٠:٣١:١٣٢٠:٥٢:٠٩٠٠:٣٠:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:١٣:٣٣١٣:٢٢:٣٤٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٣:٠٤٠٠:٣٠:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:١٧٠٦:١٢:٤٨١٣:٢٢:٣٧٢٠:٣٢:٥٤٢٠:٥٣:٥٧٠٠:٣٠:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٠٩٠٦:١٢:٠٥١٣:٢٢:٤١٢٠:٣٣:٤٤٢٠:٥٤:٥٠٠٠:٢٩:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٠٣٠٦:١١:٢٣١٣:٢٢:٤٥٢٠:٣٤:٣٣٢٠:٥٥:٤٣٠٠:٢٩:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٥٨٠٦:١٠:٤٣١٣:٢٢:٤٩٢٠:٣٥:٢٢٢٠:٥٦:٣٥٠٠:٢٩:٣٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٥٥٠٦:١٠:٠٥١٣:٢٢:٥٥٢٠:٣٦:١٠٢٠:٥٧:٢٦٠٠:٢٩:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ممقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ممقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ممقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ممقان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر ممقان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر ممقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ممقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر ممقان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٤٨:١٦٠٧:١٩:٢٤١٢:١٣:٥٤١٧:٠٨:٠٨١٧:٢٨:٣٩٢٣:٢٨:٣٨
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٤٩:٠٧٠٧:٢٠:٢٣١٢:١٤:١٥١٧:٠٧:٥١١٧:٢٨:٢٤٢٣:٢٨:٥٤
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٤٩:٥٨٠٧:٢١:٢٢١٢:١٤:٣٦١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٨:١١٢٣:٢٩:١٢
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٥٠:٤٩٠٧:٢٢:٢٠١٢:١٤:٥٨١٧:٠٧:٢٢١٧:٢٧:٥٩٢٣:٢٩:٣٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٥١:٣٩٠٧:٢٣:١٧١٢:١٥:٢١١٧:٠٧:١٠١٧:٢٧:٥٠٢٣:٢٩:٤٩
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٥٢:٢٨٠٧:٢٤:١٤١٢:١٥:٤٤١٧:٠٧:٠١١٧:٢٧:٤٣٢٣:٣٠:٠٩
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٥٣:١٧٠٧:٢٥:٠٩١٢:١٦:٠٨١٧:٠٦:٥٤١٧:٢٧:٣٨٢٣:٣٠:٢٩
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٥٤:٠٥٠٧:٢٦:٠٣١٢:١٦:٣٢١٧:٠٦:٤٩١٧:٢٧:٣٥٢٣:٣٠:٥٠
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٥٤:٥٢٠٧:٢٦:٥٧١٢:١٦:٥٧١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٧:٣٣٢٣:٣١:١٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٥٥:٣٩٠٧:٢٧:٤٩١٢:١٧:٢٢١٧:٠٦:٤٥١٧:٢٧:٣٤٢٣:٣١:٣٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢٨:٤٠١٢:١٧:٤٨١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٧:٣٧٢٣:٣١:٥٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٥٧:٠٩٠٧:٢٩:٣٠١٢:١٨:١٥١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٧:٤٢٢٣:٣٢:٢١
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٥٧:٥٣٠٧:٣٠:١٩١٢:١٨:٤١١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٧:٤٩٢٣:٣٢:٤٦
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٣١:٠٧١٢:١٩:٠٩١٧:٠٧:٠٣١٧:٢٧:٥٨٢٣:٣٣:١١
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٥٩:١٨٠٧:٣١:٥٣١٢:١٩:٣٦١٧:٠٧:١٣١٧:٢٨:٠٩٢٣:٣٣:٣٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٥٩:٥٩٠٧:٣٢:٣٨١٢:٢٠:٠٤١٧:٠٧:٢٤١٧:٢٨:٢٢٢٣:٣٤:٠٢
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٦:٠٠:٤٠٠٧:٣٣:٢١١٢:٢٠:٣٢١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٨:٣٦٢٣:٣٤:٢٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٦:٠١:١٩٠٧:٣٤:٠٣١٢:٢١:٠١١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٨:٥٣٢٣:٣٤:٥٥
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٦:٠١:٥٧٠٧:٣٤:٤٤١٢:٢١:٣٠١٧:٠٨:١٢١٧:٢٩:١٢٢٣:٣٥:٢٣
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٦:٠٢:٣٣٠٧:٣٥:٢٣١٢:٢١:٥٩١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٩:٣٢٢٣:٣٥:٥١
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٦:٠٣:٠٩٠٧:٣٦:٠٠١٢:٢٢:٢٨١٧:٠٨:٥٤١٧:٢٩:٥٥٢٣:٣٦:١٩
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٦:٠٣:٤٤٠٧:٣٦:٣٦١٢:٢٢:٥٨١٧:٠٩:١٨١٧:٣٠:١٩٢٣:٣٦:٤٧
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٦:٠٤:١٧٠٧:٣٧:١١١٢:٢٣:٢٨١٧:٠٩:٤٤١٧:٣٠:٤٥٢٣:٣٧:١٦
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٦:٠٤:٤٩٠٧:٣٧:٤٣١٢:٢٣:٥٨١٧:١٠:١١١٧:٣١:١٣٢٣:٣٧:٤٦
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٦:٠٥:٢٠٠٧:٣٨:١٤١٢:٢٤:٢٧١٧:١٠:٤١١٧:٣١:٤٣٢٣:٣٨:١٥
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٦:٠٥:٤٩٠٧:٣٨:٤٣١٢:٢٤:٥٧١٧:١١:١٣١٧:٣٢:١٥٢٣:٣٨:٤٥
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٦:٠٦:١٧٠٧:٣٩:١٠١٢:٢٥:٢٧١٧:١١:٤٦١٧:٣٢:٤٨٢٣:٣٩:١٥
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٦:٠٦:٤٤٠٧:٣٩:٣٦١٢:٢٥:٥٧١٧:١٢:٢١١٧:٣٣:٢٣٢٣:٣٩:٤٥
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٦:٠٧:٠٩٠٧:٣٩:٥٩١٢:٢٦:٢٧١٧:١٢:٥٨١٧:٣٣:٥٩٢٣:٤٠:١٥
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٦:٠٧:٣٢٠٧:٤٠:٢١١٢:٢٦:٥٧١٧:١٣:٣٧١٧:٣٤:٣٧٢٣:٤٠:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر ممقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ممقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ممقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ممقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ممقان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر ممقان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر ممقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ممقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر ممقان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٨٠٧:١٣:١٦١٢:١٢:٠٦١٧:١٠:٣٧١٧:٣٠:٥٣٢٣:٢٧:١٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥١٠٧:١٤:١٨١٢:١٢:٢٢١٧:١٠:٠٧١٧:٣٠:٢٦٢٣:٢٧:٢٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٥٠٧:١٥:٢٠١٢:١٢:٣٩١٧:٠٩:٣٩١٧:٣٠:٠٠٢٣:٢٧:٣٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٨٠٧:١٦:٢٢١٢:١٢:٥٧١٧:٠٩:١٣١٧:٢٩:٣٧٢٣:٢٧:٥٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣١٠٧:١٧:٢٣١٢:١٣:١٥١٧:٠٨:٥٠١٧:٢٩:١٦٢٣:٢٨:٠٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٤٠٧:١٨:٢٤١٢:١٣:٣٤١٧:٠٨:٢٨١٧:٢٨:٥٧٢٣:٢٨:٢٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٦٠٧:١٩:٢٤١٢:١٣:٥٤١٧:٠٨:٠٨١٧:٢٨:٣٩٢٣:٢٨:٣٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٧٠٧:٢٠:٢٣١٢:١٤:١٥١٧:٠٧:٥١١٧:٢٨:٢٤٢٣:٢٨:٥٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٨٠٧:٢١:٢٢١٢:١٤:٣٦١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٨:١١٢٣:٢٩:١٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٩٠٧:٢٢:٢٠١٢:١٤:٥٨١٧:٠٧:٢٢١٧:٢٧:٥٩٢٣:٢٩:٣٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٩٠٧:٢٣:١٧١٢:١٥:٢١١٧:٠٧:١٠١٧:٢٧:٥٠٢٣:٢٩:٤٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٨٠٧:٢٤:١٤١٢:١٥:٤٤١٧:٠٧:٠١١٧:٢٧:٤٣٢٣:٣٠:٠٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٧٠٧:٢٥:٠٩١٢:١٦:٠٨١٧:٠٦:٥٤١٧:٢٧:٣٨٢٣:٣٠:٢٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٥٠٧:٢٦:٠٣١٢:١٦:٣٢١٧:٠٦:٤٩١٧:٢٧:٣٥٢٣:٣٠:٥٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٢٠٧:٢٦:٥٧١٢:١٦:٥٧١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٧:٣٣٢٣:٣١:١٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٩٠٧:٢٧:٤٩١٢:١٧:٢٢١٧:٠٦:٤٥١٧:٢٧:٣٤٢٣:٣١:٣٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢٨:٤٠١٢:١٧:٤٨١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٧:٣٧٢٣:٣١:٥٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٩٠٧:٢٩:٣٠١٢:١٨:١٥١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٧:٤٢٢٣:٣٢:٢١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٣٠٧:٣٠:١٩١٢:١٨:٤١١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٧:٤٩٢٣:٣٢:٤٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٣١:٠٧١٢:١٩:٠٩١٧:٠٧:٠٣١٧:٢٧:٥٨٢٣:٣٣:١١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:١٨٠٧:٣١:٥٣١٢:١٩:٣٦١٧:٠٧:١٣١٧:٢٨:٠٩٢٣:٣٣:٣٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٥٩٠٧:٣٢:٣٨١٢:٢٠:٠٤١٧:٠٧:٢٤١٧:٢٨:٢٢٢٣:٣٤:٠٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٤٠٠٧:٣٣:٢١١٢:٢٠:٣٢١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٨:٣٦٢٣:٣٤:٢٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:١٩٠٧:٣٤:٠٣١٢:٢١:٠١١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٨:٥٣٢٣:٣٤:٥٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٧٠٧:٣٤:٤٤١٢:٢١:٣٠١٧:٠٨:١٢١٧:٢٩:١٢٢٣:٣٥:٢٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٣٠٧:٣٥:٢٣١٢:٢١:٥٩١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٩:٣٢٢٣:٣٥:٥١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٩٠٧:٣٦:٠٠١٢:٢٢:٢٨١٧:٠٨:٥٤١٧:٢٩:٥٥٢٣:٣٦:١٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٤٤٠٧:٣٦:٣٦١٢:٢٢:٥٨١٧:٠٩:١٨١٧:٣٠:١٩٢٣:٣٦:٤٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:١٧٠٧:٣٧:١١١٢:٢٣:٢٨١٧:٠٩:٤٤١٧:٣٠:٤٥٢٣:٣٧:١٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٤٩٠٧:٣٧:٤٣١٢:٢٣:٥٨١٧:١٠:١١١٧:٣١:١٣٢٣:٣٧:٤٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ممقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر ممقان شهر ممقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر ممقان شهر ممقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ممقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ممقان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ممقان

ممقان یکی از شهرهای شهرستان آذرشهر در استان آذربایجان شرقی است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت آن بالغ بر ۱۱٬۳۵۹ نفر بوده‌است که از این جهت شانزدهمین شهر پرجمعیت استان محسوب می‌گردد

شهر ممقان در ویکیپدیا

شهر ممقان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ممقان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ممقان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ممقان بر روی نقشه

شهر ممقان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ممقان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ممقان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ممقان
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر ممقان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر ممقان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ممقان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ممقان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ممقان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ممقان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ممقان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ممقان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ممقان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ممقان
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ممقان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ممقان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ممقان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ممقان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو