جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ممقان

آذرشهر | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز ممقان


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٥٧
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:١٢
اذان مغرب: ١٩:٤٨:٤٨
نیمه شب: ٠٠:٣٧:٠٢

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ممقان (شهرستان آذرشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر ممقان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ممقان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ممقان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

مثل لاتین
ازدواج مانند نردبان است؛ هر چه آن را بیشتر خم كنید، بهتر می توانید بالا بروید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ممقان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ممقان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ممقان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ممقان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ممقان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ممقان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٦:٠٤١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٣٥:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٤:٥٠١٣:٢٣:٤٤٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٣٥:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٣٣:٣٧١٣:٢٣:٣٥٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٤:٠١٠٠:٣٥:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٠٠٦:٣٢:٢٥١٣:٢٣:٢٧٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٣٤:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٣١:١٤١٣:٢٣:١٩٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٣٤:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٣٠:٠٤١٣:٢٣:١٢٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٣٤:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٨:٥٥١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٧:٥٠٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٣٣:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٧:٤٨١٣:٢٢:٥٩٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٥٤٠٠:٣٣:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٦:٤١١٣:٢٢:٥٣٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٣٣:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢٥:٣٦١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:٥٠٠٠:٣٣:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٢٤:٣٢١٣:٢٢:٤٤٢٠:٢١:٢٩٢٠:٤١:٤٨٠٠:٣٢:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٢٣:٢٩١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:٤٦٠٠:٣٢:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٢٢:٢٨١٣:٢٢:٣٦٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:٤٣٠٠:٣٢:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١١٠٦:٢١:٢٨١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٤:٤١٠٠:٣١:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٢٠:٢٩١٣:٢٢:٣١٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٣١:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٩:٣٢١٣:٢٢:٢٩٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٣١:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١٨:٣٦١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٧:٣٢٠٠:٣١:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٧:٤٢١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٨:٢٨٠٠:٣١:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٦:٤٩١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٨:٣٨٢٠:٤٩:٢٤٠٠:٣٠:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٥:٥٨١٣:٢٢:٢٩٢٠:٢٩:٣٠٢٠:٥٠:١٩٠٠:٣٠:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٥٣٠٦:١٥:٠٨١٣:٢٢:٣٠٢٠:٣٠:٢٢٢٠:٥١:١٥٠٠:٣٠:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٣٩٠٦:١٤:٢٠١٣:٢٢:٣٢٢٠:٣١:١٣٢٠:٥٢:٠٩٠٠:٣٠:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:١٣:٣٣١٣:٢٢:٣٤٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٣:٠٤٠٠:٣٠:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:١٧٠٦:١٢:٤٨١٣:٢٢:٣٧٢٠:٣٢:٥٤٢٠:٥٣:٥٧٠٠:٣٠:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٠٩٠٦:١٢:٠٥١٣:٢٢:٤١٢٠:٣٣:٤٤٢٠:٥٤:٥٠٠٠:٢٩:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٠٣٠٦:١١:٢٣١٣:٢٢:٤٥٢٠:٣٤:٣٣٢٠:٥٥:٤٣٠٠:٢٩:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٥٨٠٦:١٠:٤٣١٣:٢٢:٤٩٢٠:٣٥:٢٢٢٠:٥٦:٣٥٠٠:٢٩:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٥٥٠٦:١٠:٠٥١٣:٢٢:٥٥٢٠:٣٦:١٠٢٠:٥٧:٢٦٠٠:٢٩:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠٩:٢٨١٣:٢٣:٠٠٢٠:٣٦:٥٧٢٠:٥٨:١٦٠٠:٢٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ممقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ممقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ممقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ممقان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ممقان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ممقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ممقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ممقان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر ممقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ممقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ممقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ممقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ممقان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ممقان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر ممقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ممقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ممقان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٧:٥٤١٣:٢٨:٥١٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٤٢:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤٨:٤٥١٣:٢٨:٣٥٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٤٢:٢٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٩:٣٧١٣:٢٨:١٩٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٤٢:٢٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٦٠٦:٥٠:٢٨١٣:٢٨:٠٢٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:١٣٠٠:٤٢:١٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٦٠٦:٥١:٢٠١٣:٢٧:٤٥٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٤٢:٠٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٥٢:١١١٣:٢٧:٢٨٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:١٦٠٠:٤١:٥٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٥٣:٠٢١٣:٢٧:١٠٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٤٧٠٠:٤١:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٥٣:٥٣١٣:٢٦:٥٢١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:١٧٠٠:٤١:٣٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٥٤:٤٤١٣:٢٦:٣٣١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٤٧٠٠:٤١:٢٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٥٥:٣٥١٣:٢٦:١٥١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:١٧٠٠:٤١:١٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٣٠٦:٥٦:٢٦١٣:٢٥:٥٦١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٤٦٠٠:٤١:٠٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٧:١٧١٣:٢٥:٣٦١٩:٥٣:١٧٢٠:١٢:١٤٠٠:٤٠:٥١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٨:٠٨١٣:٢٥:١٧١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٤٢٠٠:٤٠:٣٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٠٠٦:٥٨:٥٩١٣:٢٤:٥٧١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:١٠٠٠:٤٠:٢٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٩:٥٠١٣:٢٤:٣٧١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٤٠:١٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٩٠٧:٠٠:٤٠١٣:٢٤:١٦١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٣٩:٥٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٢٠٧:٠١:٣١١٣:٢٣:٥٦١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٣١٠٠:٣٩:٤٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠٢:٢١١٣:٢٣:٣٥١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٣٩:٢٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٨٠٧:٠٣:١٢١٣:٢٣:١٤١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:٢٣٠٠:٣٩:١٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٠٠٧:٠٤:٠٣١٣:٢٢:٥٣١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٤٩٠٠:٣٨:٥٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٢٠٧:٠٤:٥٣١٣:٢٢:٣٢١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:١٥٠٠:٣٨:٤٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٤٠٧:٠٥:٤٤١٣:٢٢:١٠١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٦:٤١٠٠:٣٨:٢٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٦:٣٤١٣:٢١:٤٩١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٥:٠٦٠٠:٣٨:١٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠٧:٢٥١٣:٢١:٢٧١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٣٢٠٠:٣٧:٥٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٥٠٧:٠٨:١٥١٣:٢١:٠٦١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٥٧٠٠:٣٧:٣٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٥٠٧:٠٩:٠٦١٣:٢٠:٤٤١٩:٣١:٤٥١٩:٥٠:٢٣٠٠:٣٧:٢٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٤٠٧:٠٩:٥٧١٣:٢٠:٢٣١٩:٣٠:١٢١٩:٤٨:٤٨٠٠:٣٧:٠٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٣٠٧:١٠:٤٨١٣:٢٠:٠١١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٧:١٤٠٠:٣٦:٤٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٢٠٧:١١:٣٩١٣:١٩:٤٠١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٥:٣٩٠٠:٣٦:٢٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٠٠٧:١٢:٣٠١٣:١٩:١٩١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٤:٠٥٠٠:٠٦:٠٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٣:٢١١٢:١٨:٥٧١٨:٢٣:٥٧١٨:٤٢:٣١٢٣:٣٥:٥١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ممقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ممقان شهر ممقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ممقان شهر ممقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ممقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ممقان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ممقان

ممقان یکی از شهرهای شهرستان آذرشهر در استان آذربایجان شرقی است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت آن بالغ بر ۱۱٬۳۵۹ نفر بوده‌است که از این جهت شانزدهمین شهر پرجمعیت استان محسوب می‌گردد

شهر ممقان در ویکیپدیا

شهر ممقان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ممقان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ممقان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ممقان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ممقان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ممقان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ممقان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ممقان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر ممقان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ممقان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ممقان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ممقان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ممقان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ممقان دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ممقان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ممقان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ممقان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ممقان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ممقان
زمان پخش اذان مستقیم به افق ممقان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ممقان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو