جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ممقان

آذرشهر | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز ممقان


اذان صبح: ٠٤:١٢:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٧
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٠٤
غروب آفتاب: ٢٠:٤٦:٢٣
اذان مغرب: ٢١:٠٨:١٧
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٢٢

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ممقان (شهرستان آذرشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ شهر ممقان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر ممقان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ممقان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
رمز برخورداری از نگرش خوب، داشتن شوق به تغییر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ممقان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ممقان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ممقان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ممقان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ممقان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ممقان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٢٠٠٦:٥٢:٢٥١٣:٢٦:٢٣٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:١٠٠٠:٤٠:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٣٨٠٦:٥١:٠١١٣:٢٦:٠٨٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٠٨٠٠:٣٩:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٩:٣٧١٣:٢٥:٥٤٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٣٩:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٨:١٤١٣:٢٥:٤٠٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٣٩:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٦:٥١١٣:٢٥:٢٧٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٣٨:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٥٣٠٦:٤٥:٣٠١٣:٢٥:١٤٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٣٨:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:١٣٠٦:٤٤:٠٩١٣:٢٥:٠١٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٣٨:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٤٢:٤٩١٣:٢٤:٤٩٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٣٧:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٤١:٣٠١٣:٢٤:٣٧٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٣٧:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:١٤٠٦:٤٠:١١١٣:٢٤:٢٦٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٣٦:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٨:٥٤١٣:٢٤:١٥٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٥١٠٠:٣٦:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٧:٣٧١٣:٢٤:٠٤٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٣٦:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٢٠٠٦:٣٦:٢٢١٣:٢٣:٥٤٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٤٨٠٠:٣٥:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٣٥:٠٧١٣:٢٣:٤٥٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٣٥:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٣٣:٥٤١٣:٢٣:٣٦٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٣٥:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٣٢:٤١١٣:٢٣:٢٧٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٣٤:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٣١:٣٠١٣:٢٣:١٩٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٣٤:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٣٠:٢٠١٣:٢٣:١٢٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:٤١٠٠:٣٤:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٩:١١١٣:٢٣:٠٥٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٣٣:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٨:٠٣١٣:٢٢:٥٩٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٣٣:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢٦:٥٦١٣:٢٢:٥٣٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٣٣:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٥:٥١١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٣٣:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٢٤:٤٦١٣:٢٢:٤٤٢٠:٢١:١٥٢٠:٤١:٣٣٠٠:٣٢:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٢٣:٤٣١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤٢:٣١٠٠:٣٢:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٢٢:٤٢١٣:٢٢:٣٦٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٣٢:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٠٠٦:٢١:٤٢١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٣:٥٨٢٠:٤٤:٢٦٠٠:٣٢:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٢٠:٤٣١٣:٢٢:٣١٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٥:٢٤٠٠:٣١:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١٩:٤٥١٣:٢٢:٣٠٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٦:٢١٠٠:٣١:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٨:٤٩١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٦:٣٩٢٠:٤٧:١٨٠٠:٣١:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ممقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ممقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ممقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ممقان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر ممقان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ممقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ممقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر ممقان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر ممقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر ممقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر ممقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ممقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ممقان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ممقان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر ممقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ممقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ممقان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٦:١١:٢٣١٣:٢٢:٤٥٢٠:٣٤:٣٣٢٠:٥٥:٤٣٠٠:٢٩:٤٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٨٠٦:١٠:٤٣١٣:٢٢:٤٩٢٠:٣٥:٢٢٢٠:٥٦:٣٥٠٠:٢٩:٣٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٥٠٦:١٠:٠٥١٣:٢٢:٥٥٢٠:٣٦:١٠٢٠:٥٧:٢٦٠٠:٢٩:٣٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠٩:٢٨١٣:٢٣:٠٠٢٠:٣٦:٥٧٢٠:٥٨:١٦٠٠:٢٩:٢٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٦:٠٨:٥٣١٣:٢٣:٠٦٢٠:٣٧:٤٤٢٠:٥٩:٠٦٠٠:٢٩:٢٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٠٠٦:٠٨:٢٠١٣:٢٣:١٣٢٠:٣٨:٣٠٢٠:٥٩:٥٥٠٠:٢٩:١٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٦٠٦:٠٧:٤٨١٣:٢٣:٢٠٢٠:٣٩:١٥٢١:٠٠:٤٢٠٠:٢٩:١٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٤٠٦:٠٧:١٨١٣:٢٣:٢٨٢٠:٣٩:٥٩٢١:٠١:٢٩٠٠:٢٩:١١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٤٠٦:٠٦:٥٠١٣:٢٣:٣٥٢٠:٤٠:٤٢٢١:٠٢:١٥٠٠:٢٩:٠٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٧٠٦:٠٦:٢٤١٣:٢٣:٤٤٢٠:٤١:٢٤٢١:٠٣:٠٠٠٠:٢٩:٠٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٢٠٦:٠٥:٥٩١٣:٢٣:٥٣٢٠:٤٢:٠٥٢١:٠٣:٤٤٠٠:٢٩:٠٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٩٠٦:٠٥:٣٧١٣:٢٤:٠٢٢٠:٤٢:٤٦٢١:٠٤:٢٧٠٠:٢٩:٠٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٩٠٦:٠٥:١٦١٣:٢٤:١١٢٠:٤٣:٢٥٢١:٠٥:٠٨٠٠:٢٩:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥١٠٦:٠٤:٥٦١٣:٢٤:٢١٢٠:٤٤:٠٣٢١:٠٥:٤٨٠٠:٢٩:٠٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٦٠٦:٠٤:٣٩١٣:٢٤:٣١٢٠:٤٤:٤٠٢١:٠٦:٢٧٠٠:٢٩:١١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٣٠٦:٠٤:٢٣١٣:٢٤:٤٢٢٠:٤٥:١٥٢١:٠٧:٠٥٠٠:٢٩:١٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٣٠٦:٠٤:٠٩١٣:٢٤:٥٣٢٠:٤٥:٥٠٢١:٠٧:٤٢٠٠:٢٩:١٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٦٠٦:٠٣:٥٧١٣:٢٥:٠٤٢٠:٤٦:٢٣٢١:٠٨:١٧٠٠:٢٩:٢٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢١٠٦:٠٣:٤٧١٣:٢٥:١٥٢٠:٤٦:٥٥٢١:٠٨:٥١٠٠:٢٩:٢٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٩٠٦:٠٣:٣٩١٣:٢٥:٢٧٢٠:٤٧:٢٦٢١:٠٩:٢٣٠٠:٢٩:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٠٠٦:٠٣:٣٢١٣:٢٥:٣٩٢٠:٤٧:٥٦٢١:٠٩:٥٤٠٠:٢٩:٤٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٤٠٦:٠٣:٢٨١٣:٢٥:٥١٢٠:٤٨:٢٤٢١:١٠:٢٣٠٠:٢٩:٤٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١١٠٦:٠٣:٢٥١٣:٢٦:٠٣٢٠:٤٨:٥٠٢١:١٠:٥١٠٠:٢٩:٥٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٠٠٦:٠٣:٢٣١٣:٢٦:١٦٢٠:٤٩:١٦٢١:١١:١٧٠٠:٣٠:٠٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٢٠٦:٠٣:٢٤١٣:٢٦:٢٨٢٠:٤٩:٣٩٢١:١١:٤٢٠٠:٣٠:١٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٧٠٦:٠٣:٢٦١٣:٢٦:٤١٢٠:٥٠:٠٢٢١:١٢:٠٥٠٠:٣٠:٢٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٥٠٦:٠٣:٣١١٣:٢٦:٥٤٢٠:٥٠:٢٢٢١:١٢:٢٧٠٠:٣٠:٣٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٦٠٦:٠٣:٣٧١٣:٢٧:٠٧٢٠:٥٠:٤٢٢١:١٢:٤٦٠٠:٣٠:٤٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٩٠٦:٠٣:٤٤١٣:٢٧:٢٠٢٠:٥٠:٥٩٢١:١٣:٠٤٠٠:٣٠:٥٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٦٠٦:٠٣:٥٣١٣:٢٧:٣٤٢٠:٥١:١٥٢١:١٣:٢٠٠٠:٣١:١٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٥٠٦:٠٤:٠٤١٣:٢٧:٤٧٢٠:٥١:٣٠٢١:١٣:٣٥٠٠:٣١:٢٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ممقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ممقان شهر ممقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ممقان شهر ممقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ممقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ممقان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ممقان

ممقان یکی از شهرهای شهرستان آذرشهر در استان آذربایجان شرقی است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰، جمعیت آن بالغ بر ۱۱٬۳۵۹ نفر بوده‌است که از این جهت شانزدهمین شهر پرجمعیت استان محسوب می‌گردد

شهر ممقان در ویکیپدیا

شهر ممقان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ممقان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ممقان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ممقان بر روی نقشه

شهر ممقان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ممقان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ممقان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ممقان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر ممقان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر ممقان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ممقان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ممقان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ممقان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ممقان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ممقان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ممقان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ممقان
زمان پخش اذان زنده به افق ممقان
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ممقان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ممقان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ممقان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ممقان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو