جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مل گپ

دلوار | تنگستان | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز مل گپ

اذان صبح: ٠٤:٤٥:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٠٠
اذان ظهر: ١٣:١١:٢٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٦:١٢

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مل گپ (شهرستان تنگستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای مل گپ)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مل گپ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مل گپ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص) ‌
دعا، همان (نوعی) عبادت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مل گپ

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مل گپ در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مل گپ ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مل گپ (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مل گپ ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مل گپ
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤١:٠٩١٣:٠٥:٥٧١٩:٣١:١٢١٩:٤٨:٢١٠٠:٢٥:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٠:٠٥١٣:٠٥:٤٣١٩:٣١:٤٦١٩:٤٨:٥٧٠٠:٢٥:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٢٢٠٦:٣٩:٠٢١٣:٠٥:٢٩١٩:٣٢:٢١١٩:٤٩:٣٤٠٠:٢٤:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٣٨:٠٠١٣:٠٥:١٥١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:١٠٠٠:٢٤:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٦:٥٨١٣:٠٥:٠١١٩:٣٣:٣١١٩:٥٠:٤٧٠٠:٢٤:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٥:٥٦١٣:٠٤:٤٨١٩:٣٤:٠٦١٩:٥١:٢٤٠٠:٢٣:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٢٩٠٦:٣٤:٥٦١٣:٠٤:٣٦١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٠١٠٠:٢٣:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٣:٥٦١٣:٠٤:٢٣١٩:٣٥:١٧١٩:٥٢:٣٩٠٠:٢٣:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٢:٥٧١٣:٠٤:١٢١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:١٦٠٠:٢٢:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣١:٥٨١٣:٠٤:٠٠١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٣:٥٤٠٠:٢٢:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣١:٠٠١٣:٠٣:٤٩١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٤:٣١٠٠:٢٢:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٠:٠٣١٣:٠٣:٣٩١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٠٩٠٠:٢٢:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٩:٠٧١٣:٠٣:٢٩١٩:٣٨:١٥١٩:٥٥:٤٧٠٠:٢١:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٨:١٢١٣:٠٣:١٩١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٢٥٠٠:٢١:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٧:١٨١٣:٠٣:١٠١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٠٤٠٠:٢١:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٦:٢٥١٣:٠٣:٠٢١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٧:٤٢٠٠:٢٠:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠٢:٥٤١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٢١٠٠:٢٠:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٤:٤١١٣:٠٢:٤٦١٩:٤١:١٦١٩:٥٨:٥٩٠٠:٢٠:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٣:٥٠١٣:٠٢:٤٠١٩:٤١:٥٣١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٠:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٣:٠١١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢٠:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٢:١٢١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٩:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠١:٣٥٠٠:١٩:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٢:١٨١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:١٥٠٠:١٩:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٢:١٤١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٩:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٩:١٠١٣:٠٢:١١١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٣:٣٣٠٠:١٩:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٨:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٥٢٠٠:١٨:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٧:٠٤١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:٣١٠٠:١٨:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٨:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مل گپ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مل گپ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مل گپ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مل گپ

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مل گپ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مل گپ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مل گپ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مل گپ

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای مل گپ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مل گپ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مل گپ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مل گپ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مل گپ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مل گپ

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای مل گپ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مل گپ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مل گپ

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مل گپ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مل گپ روستای مل گپ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مل گپ روستای مل گپ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مل گپ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مل گپ برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مل گپ

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای مل گپ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مل گپ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مل گپ

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٢١:١٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢١:٣٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٨:٠٠٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٣١٠٠:٢١:٤٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٨:١٣٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢١:٥٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠٨:٢٦٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٢٢:١٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢٢:٢٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٢٢:٤١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٠:٠٢١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٢:٥٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥١٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢٣:١٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٢٣:٢٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١١:٠٦١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢٣:٣٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٤٠٦:١١:٣٠١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٣:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١١:٥٤١٣:١٠:٠١٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٢٤:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٢:١٨١٣:١٠:١١٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٢٤:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٢:٤٤١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٤:٣٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٣:١٠١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٤:٥١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٣:٣٧١٣:١٠:٤١٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٢٥:٠٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٤:٠٤١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٥:١٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٤:٣٢١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٢٥:٣٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٥:٠١١٣:١١:٠٧٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٥:٤٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٥:٣٠١٣:١١:١٥٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٢٥:٥٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٦:٠٠١٣:١١:٢٣٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:١٨٠٠:٢٦:١٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٦:٣٠١٣:١١:٣٠٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٦:٢٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٧:٠٠١٣:١١:٣٧٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٦:٣٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٧:٣١١٣:١١:٤٣٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:١٩٠٠:٢٦:٤٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٨:٠٣١٣:١١:٤٨٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٧:٠١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٨:٣٥١٣:١١:٥٣٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٢٧:١٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٩:٠٧١٣:١١:٥٨٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٧:٢٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٩:٤٠١٣:١٢:٠٢٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٢٧:٣٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٠:١٣١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٧:٤٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٠:٤٦١٣:١٢:٠٨٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢١:٤١٠٠:٢٧:٥٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مل گپ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مل گپ روستای مل گپ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مل گپ روستای مل گپ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مل گپ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مل گپ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مل گپ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مل گپ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مل گپ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مل گپ

روستای مل گپ بر روی نقشه

روستای مل گپ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مل گپ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مل گپ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مل گپ
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مل گپ + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای مل گپ + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مل گپ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مل گپ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مل گپ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مل گپ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مل گپ رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مل گپ دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مل گپ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مل گپ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مل گپ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مل گپ
جدول اوقات شرعی امروز فردا مل گپ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مل گپ
زمان پخش اذان آنلاین به افق مل گپ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مل گپ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو