جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مل گپ

دلوار | تنگستان | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز مل گپ


اذان صبح: ٠٥:١٣:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٣٥
اذان ظهر: ١١:٥١:٥٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٠٦
نیمه شب: ٢٣:١١:٣٥

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مل گپ (شهرستان تنگستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای مل گپ)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مل گپ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مل گپ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین بوبن
اندیشه ی راستین، زودتر از همه به تكاپو می افتد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مل گپ

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مل گپ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مل گپ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مل گپ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مل گپ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مل گپ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٢٨:٥٥١٣:٠٣:٢٧١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٥:٥٧٠٠:٢١:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢٨:٠٠١٣:٠٣:١٨١٩:٣٩:٠١١٩:٥٦:٣٦٠٠:٢١:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٧:٠٦١٣:٠٣:٠٩١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:١٤٠٠:٢١:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٣:٠١١٩:٤٠:١٤١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢٠:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٥:٢١١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٣٢٠٠:٢٠:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٢:٤٦١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:١٠٠٠:٢٠:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٢:٠٣١٩:٥٩:٤٩٠٠:٢٠:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٢٦٠٦:٢٢:٥٠١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٢٠:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٠٧٠٠:١٩:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢١:١٥١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠١:٤٦٠٠:١٩:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٢:١٨١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٩:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٢:١٤١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٠٤٠٠:١٩:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٢:١١١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٩:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٨:١٧١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٢٢٠٠:١٨:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٨:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٨:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٦:١٦١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٨:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٦:٥٩٠٠:١٨:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٥:٠١١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٨:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٨:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٢:٠٤١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٥٥٠٠:١٨:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٣:١٩١٣:٠٢:٠٦١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٧:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٢:٠٩١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:١٢٠٠:١٧:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٢:١٧١٣:٠٢:١١١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٧:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:١٧٠٦:١١:٤٨١٣:٠٢:١٥١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٢٨٠٠:١٧:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١١:٢٠١٣:٠٢:١٩١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٧:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٧:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:١٧٠٦:١٠:٢٩١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:١٩٠٠:١٧:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مل گپ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مل گپ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مل گپ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مل گپ

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مل گپ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مل گپ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مل گپ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مل گپ

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مل گپ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مل گپ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مل گپ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مل گپ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مل گپ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مل گپ

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مل گپ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مل گپ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مل گپ

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٣:٤٦١١:٥١:٤٠١٧:٠٩:١٩١٧:٢٧:١٩٢٣:١١:٢٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٤:٣٥١١:٥١:٥٦١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٧:٠٦٢٣:١١:٣٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٥:٢٣١١:٥٢:١٣١٧:٠٨:٥٠١٧:٢٦:٥٣٢٣:١١:٤٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٣٦:١١١١:٥٢:٣١١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٦:٤٣٢٣:١٢:٠٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٩٠٦:٣٦:٥٩١١:٥٢:٤٩١٧:٠٨:٢٧١٧:٢٦:٣٤٢٣:١٢:١٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٠٠٦:٣٧:٤٧١١:٥٣:٠٨١٧:٠٨:١٨١٧:٢٦:٢٧٢٣:١٢:٣٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٣٨:٣٤١١:٥٣:٢٨١٧:٠٨:١٠١٧:٢٦:٢١٢٣:١٢:٥٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٣٠٦:٣٩:٢٢١١:٥٣:٤٩١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٦:١٧٢٣:١٣:٠٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٠:٠٩١١:٥٤:١٠١٧:٠٨:٠١١٧:٢٦:١٤٢٣:١٣:٢٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٠:٥٦١١:٥٤:٣٢١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٦:١٣٢٣:١٣:٤٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤١:٤٢١١:٥٤:٥٥١٧:٠٧:٥٧١٧:٢٦:١٤٢٣:١٤:٠٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٦٠٦:٤٢:٢٨١١:٥٥:١٨١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٦:١٦٢٣:١٤:٢٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٣:١٣١١:٥٥:٤٢١٧:٠٨:٠١١٧:٢٦:٢٠٢٣:١٤:٤٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٣:٥٨١١:٥٦:٠٦١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٦:٢٦٢٣:١٥:١١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٤:٤٣١١:٥٦:٣١١٧:٠٨:١١١٧:٢٦:٣٣٢٣:١٥:٣٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٥:٢٧١١:٥٦:٥٦١٧:٠٨:١٨١٧:٢٦:٤١٢٣:١٥:٥٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٦:١٠١١:٥٧:٢٢١٧:٠٨:٢٧١٧:٢٦:٥١٢٣:١٦:٢٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٦:٥٣١١:٥٧:٤٩١٧:٠٨:٣٨١٧:٢٧:٠٣٢٣:١٦:٤٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٤٧:٣٥١١:٥٨:١٥١٧:٠٨:٥٠١٧:٢٧:١٦٢٣:١٧:١٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٤٨:١٦١١:٥٨:٤٣١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٧:٣١٢٣:١٧:٣٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٤٨:٥٦١١:٥٩:١٠١٧:٠٩:١٩١٧:٢٧:٤٧٢٣:١٨:٠١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٤٩:٣٦١١:٥٩:٣٨١٧:٠٩:٣٦١٧:٢٨:٠٥٢٣:١٨:٢٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٠:١٥١٢:٠٠:٠٦١٧:٠٩:٥٤١٧:٢٨:٢٤٢٣:١٨:٥٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٠:٥٣١٢:٠٠:٣٥١٧:١٠:١٤١٧:٢٨:٤٤٢٣:١٩:٢٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥١:٢٩١٢:٠١:٠٤١٧:١٠:٣٥١٧:٢٩:٠٦٢٣:١٩:٥٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٥٢:٠٥١٢:٠١:٣٣١٧:١٠:٥٨١٧:٢٩:٢٩٢٣:٢٠:١٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٢:٤٠١٢:٠٢:٠٢١٧:١١:٢٢١٧:٢٩:٥٤٢٣:٢٠:٤٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٣:١٤١٢:٠٢:٣٢١٧:١١:٤٨١٧:٣٠:٢٠٢٣:٢١:١٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٥٣:٤٧١٢:٠٣:٠٢١٧:١٢:١٥١٧:٣٠:٤٧٢٣:٢١:٤٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٤٠٦:٥٤:١٩١٢:٠٣:٣١١٧:١٢:٤٤١٧:٣١:١٦٢٣:٢٢:١٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مل گپ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مل گپ روستای مل گپ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مل گپ روستای مل گپ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مل گپ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مل گپ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مل گپ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مل گپ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مل گپ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مل گپ

روستای مل گپ بر روی نقشه

روستای مل گپ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مل گپ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مل گپ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مل گپ
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مل گپ + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای مل گپ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مل گپ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مل گپ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مل گپ رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مل گپ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مل گپ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا مل گپ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مل گپ
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ مل گپ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مل گپ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مل گپ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ مل گپ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مل گپ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو