جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ملک علی

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ملک علی


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٠١:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:١٠:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٦:٥٠

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملک علی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای ملک علی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ملک علی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملک علی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

ویكتور هوگو
روزی جهانیان، همه، دست برادری به ‌یكدیگر خواهند داد و آن، روزی ا‌ست كه بدبختی و تیره روزی در گستره‌ی جهان یافت نخواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملک علی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملک علی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملک علی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ملک علی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملک علی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملک علی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٩:٣٤١٢:٥٢:٤٢١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٤٠٠٠:١١:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٨:٣٩١٢:٥٢:٣٢١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:١٧٠٠:١١:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٧:٤٥١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٤:٥٤٠٠:١٠:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٦:٥٢١٢:٥٢:١٤١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٥:٣٢٠٠:١٠:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٦:٠٠١٢:٥٢:٠٦١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:٠٩٠٠:١٠:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٥:٠٩١٢:٥١:٥٨١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٤٧٠٠:١٠:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٤:١٩١٢:٥١:٥١١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:٢٥٠٠:٠٩:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٣:٢٩١٢:٥١:٤٤١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٩:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٢:٤١١٢:٥١:٣٨١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٤١٠٠:٠٩:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١١:٥٤١٢:٥١:٣٢١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:١٩٠٠:٠٩:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١١:٠٧١٢:٥١:٢٧١٩:٣٢:١٠١٩:٤٩:٥٧٠٠:٠٨:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٠:٢٢١٢:٥١:٢٣١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٣٥٠٠:٠٨:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥١:١٩١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:١٣٠٠:٠٨:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٠٨:٥٥١٢:٥١:١٥١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٥١٠٠:٠٨:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٨:١٣١٢:٥١:١٣١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٣٠٠٠:٠٨:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٧:٣٢١٢:٥١:١٠١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٠٨٠٠:٠٨:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٦:٥٣١٢:٥١:٠٩١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٣:٤٦٠٠:٠٨:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٦:١٤١٢:٥١:٠٨١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:٢٤٠٠:٠٧:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥١:٠٧١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٧:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٥:٠١١٢:٥١:٠٧١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٤٠٠٠:٠٧:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥١:٠٨١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:١٨٠٠:٠٧:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٣:٥٣١٢:٥١:٠٩١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٥٦٠٠:٠٧:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٣:٢١١٢:٥١:١١١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٣٤٠٠:٠٧:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٢:٥٠١٢:٥١:١٣١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:١٢٠٠:٠٧:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥١:١٦١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٤٩٠٠:٠٧:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠١:٥٢١٢:٥١:٢٠١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٢٦٠٠:٠٧:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠١:٢٥١٢:٥١:٢٤١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٠٧:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥١:٢٨١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٠٧:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥١:٣٤١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:١٦٠٠:٠٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملک علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملک علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملک علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملک علی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ملک علی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملک علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملک علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ملک علی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ملک علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ملک علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ملک علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملک علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملک علی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ملک علی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ملک علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملک علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ملک علی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٨:٢٢١٢:٥٦:٤٢١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٥٩٠٠:١٠:٤٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٨:٣٦١٢:٥٦:٥٥١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:١٠٠٠:١١:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٨:٥١١٢:٥٧:٠٨١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٢٠٠٠:١١:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٧:٢٠١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٢٩٠٠:١١:٢٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٩:٢٤١٢:٥٧:٣٣١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٣٦٠٠:١١:٤٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٧:٤٦١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٤٢٠٠:١١:٥٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٠:٠١١٢:٥٧:٥٨١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٤٧٠٠:١٢:١١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣١٠٦:٠٠:٢١١٢:٥٨:١١١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٢:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٠:٤٢١٢:٥٨:٢٣١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٢:٤٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠١:٠٤١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٥٣٠٠:١٢:٥٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠١:٢٦١٢:٥٨:٤٦١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٣:١٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠١:٤٩١٢:٥٨:٥٧١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٣:٢٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٣:٣٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٢:٣٨١٢:٥٩:١٩١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٤١٠٠:١٣:٥٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٣:٠٤١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٤:٠٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٤:٢٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:١٧٠٠:١٤:٣٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٠٦٠٠:١٤:٤٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٤:٥١١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٥:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٠:١٥١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٥:١٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٢٤٠٠:١٥:٢٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٥:٤٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٥:٥٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٧:١٨١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٦:٠٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٦:١٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٤٦٠٠:١٦:٢٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠١:٠٠١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٢٢٠٠:١٦:٤٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠١:٠٤١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٦:٥٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠١:٠٨١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٧:٠٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٠:٢٦١٣:٠١:١١١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٠٢٠٠:١٧:١٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٠:٥٨١٣:٠١:١٤١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٧:١٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ملک علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ملک علی روستای ملک علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ملک علی روستای ملک علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملک علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملک علی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ملک علی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملک علی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملک علی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملک علی

روستای ملک علی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملک علی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملک علی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملک علی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ملک علی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای ملک علی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملک علی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملک علی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملک علی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ملک علی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ملک علی
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ ملک علی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ملک علی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ملک علی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ملک علی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ملک علی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ملک علی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملک علی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو