جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ملک علی

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ملک علی


اذان صبح: ٠٤:٢٦:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:١٣
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٥٩

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملک علی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای ملک علی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ملک علی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ملک علی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گئورگ بوشنر
صلح در كلبه ها، جنگ در كاخ ها.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملک علی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملک علی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملک علی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ملک علی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملک علی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملک علی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٠:٤٢١٢:٥٥:٠٢١٩:١٩:٤٩١٩:٣٦:٥٣٠٠:١٤:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٢٩:٣٩١٢:٥٤:٤٨١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٧:٢٨٠٠:١٤:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٢٨:٣٧١٢:٥٤:٣٣١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٨:٠٣٠٠:١٤:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٧:٣٥١٢:٥٤:٢٠١٩:٢١:٣٠١٩:٣٨:٣٩٠٠:١٣:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٢٦:٣٤١٢:٥٤:٠٦١٩:٢٢:٠٤١٩:٣٩:١٥٠٠:١٣:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٥:٣٤١٢:٥٣:٥٣١٩:٢٢:٣٨١٩:٣٩:٥١٠٠:١٣:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥٣:٤١١٩:٢٣:١٢١٩:٤٠:٢٧٠٠:١٢:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٣:٣٥١٢:٥٣:٢٨١٩:٢٣:٤٧١٩:٤١:٠٣٠٠:١٢:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٢:٣٧١٢:٥٣:١٦١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٤٠٠٠:١٢:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢١:٣٩١٢:٥٣:٠٥١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٢:١٦٠٠:١١:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٠:٤٣١٢:٥٢:٥٤١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٢:٥٣٠٠:١١:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٤٦٠٦:١٩:٤٧١٢:٥٢:٤٤١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٣٠٠٠:١١:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٨:٥٢١٢:٥٢:٣٤١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:٠٧٠٠:١١:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٧:٥٧١٢:٥٢:٢٤١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٤٤٠٠:١٠:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٧:٠٤١٢:٥٢:١٥١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:٢١٠٠:١٠:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٦:١١١٢:٥٢:٠٧١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٥:٥٩٠٠:١٠:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٥:٢٠١٢:٥١:٥٩١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٣٦٠٠:١٠:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٤:٢٩١٢:٥١:٥١١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:١٤٠٠:٠٩:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٣:٤٠١٢:٥١:٤٤١٩:٣٠:١٢١٩:٤٧:٥٢٠٠:٠٩:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٢:٥١١٢:٥١:٣٨١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:٣٠٠٠:٠٩:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٢:٠٤١٢:٥١:٣٢١٩:٣١:٢٤١٩:٤٩:٠٨٠٠:٠٩:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠١٠٦:١١:١٧١٢:٥١:٢٧١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٤٦٠٠:٠٩:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٠:٣٢١٢:٥١:٢٣١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٨:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٩:٤٨١٢:٥١:١٩١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٠٣٠٠:٠٨:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥١:١٥١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٤١٠٠:٠٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٨:٢٢١٢:٥١:١٣١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:٢٠٠٠:٠٨:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥١:١٠١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٥٨٠٠:٠٨:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥١:٠٩١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٣٧٠٠:٠٨:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٦:٢٣١٢:٥١:٠٨١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:١٥٠٠:٠٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ملک علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ملک علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ملک علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملک علی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ملک علی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملک علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملک علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ملک علی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ملک علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ملک علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ملک علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملک علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملک علی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملک علی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملک علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملک علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملک علی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠١:٢٥١٢:٥١:٢٤١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٠٧:١٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥١:٢٨١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٠٧:٠٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥١:٣٤١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:١٦٠٠:٠٧:٠٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٠:١١١٢:٥١:٣٩١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٥١٠٠:٠٧:٠٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥١:٤٥١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٠٧:٠٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٥٩:٢٩١٢:٥١:٥٢١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٠٧:٠٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٩:١٠١٢:٥١:٥٩١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٠٧:١١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٨:٥٢١٢:٥٢:٠٦١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:١٠٠٠:٠٧:١٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٨:٣٦١٢:٥٢:١٤١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٠٧:١٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٨:٢١١٢:٥٢:٢٣١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:١٧٠٠:٠٧:١٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٢:٣١١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٠٧:٢٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٢:٤١١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٢١٠٠:٠٧:٢٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٧:٤٤١٢:٥٢:٥٠١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٠٧:٣٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٣:٠٠١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٠٧:٣٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥٣:١٠١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٠٧:٤٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٧:١٨١٢:٥٣:٢١١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:٢١٠٠:٠٧:٥٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٣:٣١١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٠٧:٥٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥٣:٤٣١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:١٦٠٠:٠٨:٠٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٧:٠٥١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٠٨:١٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٧:٠٣١٢:٥٤:٠٦١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٠٨٠٠:٠٨:٢٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٧:٠٣١٢:٥٤:١٨١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٣٣٠٠:٠٨:٣٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٥٧:٠٣١٢:٥٤:٣٠١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٥٦٠٠:٠٨:٤٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٧:٠٥١٢:٥٤:٤٢١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:١٩٠٠:٠٨:٥٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٤:٥٥١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٤١٠٠:٠٩:٠٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٥:٠٧١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٢:٠٢٠٠:٠٩:١٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٧:١٩١٢:٥٥:٢٠١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:٢١٠٠:٠٩:٢٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥٥:٣٣١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٤٠٠٠:٠٩:٣٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٥٨٠٠:٠٩:٥١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٧:٤٤١٢:٥٥:٥٩١٩:٥٤:١٦٢٠:١٣:١٤٠٠:١٠:٠٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٦:١٢١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٠:١٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٦:٢٦١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٤٣٠٠:١٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ملک علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملک علی روستای ملک علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملک علی روستای ملک علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملک علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملک علی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ملک علی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملک علی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملک علی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملک علی

روستای ملک علی بر روی نقشه

روستای ملک علی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملک علی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملک علی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملک علی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ملک علی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ملک علی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ملک علی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملک علی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملک علی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ملک علی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا ملک علی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ملک علی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ملک علی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ملک علی
زمان پخش اذان زنده به افق ملک علی
زمان پخش اذان آنلاین به افق ملک علی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ملک علی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملک علی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو