جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ملک سر

طاهر گوراب | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز ملک سر


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٠٨:١٢
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:٢٥
اذان مغرب: ١٧:١٧:١٤
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٢٦

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملک سر (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای ملک سر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ملک سر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملک سر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارسطو
هیچ چیز مانند بخشش و نیكی انسان را سیر نمی كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملک سر

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملک سر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملک سر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ملک سر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملک سر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملک سر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٦:٣٢١٣:١١:٢٤١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٤:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٥:١٧١٣:١١:١٤١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٧:٢١٠٠:٢٣:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٤:٠٣١٣:١١:٠٤١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٣:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٠:٥٥١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٣:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٢١:٣٨١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٢:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٠:٣٨٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:١١٠٠:٢٢:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٩:١٧١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٢:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٨:٠٨١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢١:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٧:٠٠١٣:١٠:١٦٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢١:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٥:٥٤١٣:١٠:١٠٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢١:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٤:٤٨١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٠:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١٣:٤٤١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢٠:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٣٦٠٦:١٢:٤١١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٥١٠٠:٢٠:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:١٠٠٦:١١:٤٠١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٢٠:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٦٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:٤٤٠٠:١٩:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٠:٢٢٢٠:٣٠:٤١٠٠:١٩:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٩:٤٣٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:٣٧٠٠:١٩:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٩:٤١٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٢:٣٣٠٠:١٩:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٦:٥٢١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٣:٢٨٠٠:١٩:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٤:٢٤٠٠:١٨:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٥:١٩٠٠:١٨:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣١٠٦:٠٤:١٦١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٦:١٣٠٠:١٨:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:١٨٠٦:٠٣:٢٧١٣:٠٩:٤١٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٧:٠٧٠٠:١٨:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٠٦٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٨:٠١٠٠:١٨:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٥٦٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٨:٥٤٠٠:١٧:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٤٨٠٦:٠١:١٠١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٩:٤٧٠٠:١٧:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٤١٠٦:٠٠:٢٧١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٩:٤٤٢٠:٤٠:٣٩٠٠:١٧:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٣٦٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠٩:٥٦٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤١:٣١٠٠:١٧:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٣٤٠٥:٥٩:٠٧١٣:١٠:٠١٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤٢:٢٢٠٠:١٧:٢٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٣٣٠٥:٥٨:٣٠١٣:١٠:٠٦٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤٣:١٢٠٠:١٧:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملک سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملک سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملک سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملک سر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ملک سر

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای ملک سر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملک سر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ملک سر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٥:٢٤١٢:٠١:٠٥١٦:٥٦:٣١١٧:١٦:٥٣٢٣:١٦:٠٧
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٥:٤٣٠٧:٠٦:٢٢١٢:٠١:٢٦١٦:٥٦:١٥١٧:١٦:٣٨٢٣:١٦:٢٤
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٧:٢٠١٢:٠١:٤٧١٦:٥٦:٠٠١٧:١٦:٢٦٢٣:١٦:٤٢
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٨:١٨١٢:٠٢:٠٩١٦:٥٥:٤٧١٧:١٦:١٥٢٣:١٧:٠٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٩:١٤١٢:٠٢:٣٢١٦:٥٥:٣٦١٧:١٦:٠٧٢٣:١٧:١٩
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٣٩:٠٢٠٧:١٠:١٠١٢:٠٢:٥٥١٦:٥٥:٢٨١٧:١٦:٠٠٢٣:١٧:٣٩
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٣٩:٥٠٠٧:١١:٠٥١٢:٠٣:١٩١٦:٥٥:٢١١٧:١٥:٥٥٢٣:١٧:٥٩
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤٠:٣٨٠٧:١١:٥٨١٢:٠٣:٤٣١٦:٥٥:١٦١٧:١٥:٥٢٢٣:١٨:٢٠
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤١:٢٥٠٧:١٢:٥١١٢:٠٤:٠٨١٦:٥٥:١٤١٧:١٥:٥٢٢٣:١٨:٤٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٢:١١٠٧:١٣:٤٣١٢:٠٤:٣٣١٦:٥٥:١٤١٧:١٥:٥٣٢٣:١٩:٠٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٢:٥٦٠٧:١٤:٣٤١٢:٠٤:٥٩١٦:٥٥:١٥١٧:١٥:٥٦٢٣:١٩:٢٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٣:٤٠٠٧:١٥:٢٣١٢:٠٥:٢٦١٦:٥٥:١٩١٧:١٦:٠٢٢٣:١٩:٥٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٤:٢٤٠٧:١٦:١٢١٢:٠٥:٥٣١٦:٥٥:٢٥١٧:١٦:٠٩٢٣:٢٠:١٦
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٥:٠٧٠٧:١٦:٥٩١٢:٠٦:٢٠١٦:٥٥:٣٣١٧:١٦:١٨٢٣:٢٠:٤١
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٥:٤٩٠٧:١٧:٤٥١٢:٠٦:٤٧١٦:٥٥:٤٣١٧:١٦:٢٩٢٣:٢١:٠٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٦:٣٠٠٧:١٨:٢٩١٢:٠٧:١٥١٦:٥٥:٥٥١٧:١٦:٤٢٢٣:٢١:٣٢
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٧:١٠٠٧:١٩:١٣١٢:٠٧:٤٤١٦:٥٦:٠٩١٧:١٦:٥٧٢٣:٢١:٥٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٧:٤٨٠٧:١٩:٥٥١٢:٠٨:١٢١٦:٥٦:٢٥١٧:١٧:١٤٢٣:٢٢:٢٦
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٨:٢٦٠٧:٢٠:٣٥١٢:٠٨:٤١١٦:٥٦:٤٣١٧:١٧:٣٣٢٣:٢٢:٥٣
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٤٩:٠٣٠٧:٢١:١٤١٢:٠٩:١٠١٦:٥٧:٠٣١٧:١٧:٥٤٢٣:٢٣:٢١
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٤٩:٣٩٠٧:٢١:٥١١٢:٠٩:٤٠١٦:٥٧:٢٥١٧:١٨:١٧٢٣:٢٣:٤٩
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٥٠:١٣٠٧:٢٢:٢٧١٢:١٠:٠٩١٦:٥٧:٤٩١٧:١٨:٤١٢٣:٢٤:١٨
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٠:٤٦٠٧:٢٣:٠١١٢:١٠:٣٩١٦:٥٨:١٥١٧:١٩:٠٧٢٣:٢٤:٤٧
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥١:١٨٠٧:٢٣:٣٤١٢:١١:٠٩١٦:٥٨:٤٣١٧:١٩:٣٥٢٣:٢٥:١٦
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥١:٤٩٠٧:٢٤:٠٤١٢:١١:٣٩١٦:٥٩:١٣١٧:٢٠:٠٥٢٣:٢٥:٤٦
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٢:١٨٠٧:٢٤:٣٣١٢:١٢:٠٩١٦:٥٩:٤٥١٧:٢٠:٣٦٢٣:٢٦:١٥
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٢:٤٦٠٧:٢٥:٠١١٢:١٢:٣٩١٧:٠٠:١٨١٧:٢١:١٠٢٣:٢٦:٤٥
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٣:١٣٠٧:٢٥:٢٦١٢:١٣:٠٨١٧:٠٠:٥٣١٧:٢١:٤٤٢٣:٢٧:١٥
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٣:٣٨٠٧:٢٥:٥٠١٢:١٣:٣٨١٧:٠١:٣٠١٧:٢٢:٢١٢٣:٢٧:٤٦
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٤:٠٢٠٧:٢٦:١٢١٢:١٤:٠٨١٧:٠٢:٠٨١٧:٢٢:٥٨٢٣:٢٨:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ملک سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ملک سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ملک سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملک سر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملک سر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ملک سر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ملک سر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملک سر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ملک سر

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٨٠٦:٥٩:٢٠١١:٥٩:١٧١٦:٥٨:٥٥١٧:١٩:٠٢٢٣:١٤:٤٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣١٠٧:٠٠:٢٢١١:٥٩:٣٣١٦:٥٨:٢٦١٧:١٨:٣٦٢٣:١٤:٥٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٤٠٧:٠١:٢٣١١:٥٩:٥٠١٦:٥٧:٥٩١٧:١٨:١١٢٣:١٥:٠٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٧٠٧:٠٢:٢٤١٢:٠٠:٠٨١٦:٥٧:٣٤١٧:١٧:٤٩٢٣:١٥:٢٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٩٠٧:٠٣:٢٤١٢:٠٠:٢٦١٦:٥٧:١١١٧:١٧:٢٨٢٣:١٥:٣٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠١٠٧:٠٤:٢٤١٢:٠٠:٤٦١٦:٥٦:٥٠١٧:١٧:١٠٢٣:١٥:٥١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٥:٢٤١٢:٠١:٠٥١٦:٥٦:٣١١٧:١٦:٥٣٢٣:١٦:٠٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٣٠٧:٠٦:٢٢١٢:٠١:٢٦١٦:٥٦:١٥١٧:١٦:٣٨٢٣:١٦:٢٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٧:٢٠١٢:٠١:٤٧١٦:٥٦:٠٠١٧:١٦:٢٦٢٣:١٦:٤٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٨:١٨١٢:٠٢:٠٩١٦:٥٥:٤٧١٧:١٦:١٥٢٣:١٧:٠٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٩:١٤١٢:٠٢:٣٢١٦:٥٥:٣٦١٧:١٦:٠٧٢٣:١٧:١٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٢٠٧:١٠:١٠١٢:٠٢:٥٥١٦:٥٥:٢٨١٧:١٦:٠٠٢٣:١٧:٣٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٠٠٧:١١:٠٥١٢:٠٣:١٩١٦:٥٥:٢١١٧:١٥:٥٥٢٣:١٧:٥٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٨٠٧:١١:٥٨١٢:٠٣:٤٣١٦:٥٥:١٦١٧:١٥:٥٢٢٣:١٨:٢٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٥٠٧:١٢:٥١١٢:٠٤:٠٨١٦:٥٥:١٤١٧:١٥:٥٢٢٣:١٨:٤٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:١١٠٧:١٣:٤٣١٢:٠٤:٣٣١٦:٥٥:١٤١٧:١٥:٥٣٢٣:١٩:٠٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٦٠٧:١٤:٣٤١٢:٠٤:٥٩١٦:٥٥:١٥١٧:١٥:٥٦٢٣:١٩:٢٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٠٠٧:١٥:٢٣١٢:٠٥:٢٦١٦:٥٥:١٩١٧:١٦:٠٢٢٣:١٩:٥٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٤٠٧:١٦:١٢١٢:٠٥:٥٣١٦:٥٥:٢٥١٧:١٦:٠٩٢٣:٢٠:١٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٧٠٧:١٦:٥٩١٢:٠٦:٢٠١٦:٥٥:٣٣١٧:١٦:١٨٢٣:٢٠:٤١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٩٠٧:١٧:٤٥١٢:٠٦:٤٧١٦:٥٥:٤٣١٧:١٦:٢٩٢٣:٢١:٠٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٠٠٧:١٨:٢٩١٢:٠٧:١٥١٦:٥٥:٥٥١٧:١٦:٤٢٢٣:٢١:٣٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٠٠٧:١٩:١٣١٢:٠٧:٤٤١٦:٥٦:٠٩١٧:١٦:٥٧٢٣:٢١:٥٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٨٠٧:١٩:٥٥١٢:٠٨:١٢١٦:٥٦:٢٥١٧:١٧:١٤٢٣:٢٢:٢٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٦٠٧:٢٠:٣٥١٢:٠٨:٤١١٦:٥٦:٤٣١٧:١٧:٣٣٢٣:٢٢:٥٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٣٠٧:٢١:١٤١٢:٠٩:١٠١٦:٥٧:٠٣١٧:١٧:٥٤٢٣:٢٣:٢١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٩٠٧:٢١:٥١١٢:٠٩:٤٠١٦:٥٧:٢٥١٧:١٨:١٧٢٣:٢٣:٤٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٣٠٧:٢٢:٢٧١٢:١٠:٠٩١٦:٥٧:٤٩١٧:١٨:٤١٢٣:٢٤:١٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٦٠٧:٢٣:٠١١٢:١٠:٣٩١٦:٥٨:١٥١٧:١٩:٠٧٢٣:٢٤:٤٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:١٨٠٧:٢٣:٣٤١٢:١١:٠٩١٦:٥٨:٤٣١٧:١٩:٣٥٢٣:٢٥:١٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ملک سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ملک سر روستای ملک سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ملک سر روستای ملک سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملک سر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملک سر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ملک سر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملک سر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملک سر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملک سر

روستای ملک سر بر روی نقشه

روستای ملک سر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملک سر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملک سر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملک سر
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ملک سر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ملک سر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملک سر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملک سر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملک سر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ملک سر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ملک سر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ملک سر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ملک سر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ملک سر دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ملک سر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ملک سر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ملک سر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملک سر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو