جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ملک دان

کفش کنان | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز ملک دان


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٠٨
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٥٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٩:١٨

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملک دان (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای ملک دان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ملک دان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ملک دان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
نبوغ و استعداد اصلی شما، هوش طبیعی شماست؛ زمینه‌ای كه در آن می‌درخشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملک دان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملک دان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملک دان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ملک دان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملک دان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملک دان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٢:٢٢١٣:٠٩:٠٠١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٣٨٠٠:٢٧:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤١:١٤١٣:٠٨:٤٦١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:١٩٠٠:٢٧:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٠:٠٧١٣:٠٨:٣٢١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٦:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١١٠٦:٣٩:٠٠١٣:٠٨:١٨١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٥:٤١٠٠:٢٦:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٧:٥٤١٣:٠٨:٠٤١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٢٢٠٠:٢٦:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٦:٤٩١٣:٠٧:٥١١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٠٣٠٠:٢٥:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٥:٤٤١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٠:٠١١٩:٥٧:٤٤٠٠:٢٥:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٤:٤٠١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٢٥٠٠:٢٥:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٣:٣٧١٣:٠٧:١٥١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٠٧٠٠:٢٤:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٢:٣٥١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٢:٠٠١٩:٥٩:٤٩٠٠:٢٤:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣١:٣٣١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٣١٠٠:٢٤:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٠:٣٢١٣:٠٦:٤٢١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:١٢٠٠:٢٣:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٩:٣٢١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠١:٥٤٠٠:٢٣:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٨:٣٣١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٣٧٠٠:٢٣:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠٦:١٣١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٣:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٠١٠٠:٢٢:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٥:٥٧١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٢٢:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٥:٤٩١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٢:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٥:٤٣١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢٢:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٢١:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٥:٣١١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢١:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢١:١٦١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:١٨٠٠:٢١:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٠:٢٧١٣:٠٥:٢١١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٢١:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٥:١٧١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٢١:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٥:١٤١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٢٦٠٠:٢٠:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٥:١١١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٠٩٠٠:٢٠:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٧:١٩١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٣:٢٢٢٠:١١:٥٢٠٠:٢٠:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٥:٠٧١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٣٥٠٠:٢٠:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٥:٥٣١٣:٠٥:٠٦١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:١٧٠٠:٢٠:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ملک دان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ملک دان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ملک دان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملک دان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ملک دان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملک دان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملک دان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ملک دان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ملک دان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ملک دان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ملک دان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملک دان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملک دان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملک دان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملک دان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملک دان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملک دان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٥:٢٢٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٤١٠٠:١٩:٢٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٥:٢٧٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٢١٠٠:١٩:٢١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٠١٠٠:١٩:٢٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٨:٥٧١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٤٠٠٠:١٩:١٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:١٩٠٠:١٩:١٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٥:٥٠٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٩:١٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٣٥٠٠:١٩:١٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٧:٢٦١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٤:١٢٠٠:١٩:٢١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٦:١٣٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٤٨٠٠:١٩:٢٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٦:٢١٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٩:٢٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٥٩٠٠:١٩:٢٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٦:٣٩٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٣٣٠٠:١٩:٣٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٠٦٠٠:١٩:٣٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٣٩٠٠:١٩:٤٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:١٠٠٠:١٩:٤٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:٤١٠٠:١٩:٥٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:١١٠٠:٢٠:٠٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٧:٤١٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٠:٠٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢٠:١٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٥:١١١٣:٠٨:٠٤٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٢٠:٢٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٨:١٦٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٠٢٠٠:٢٠:٣٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٨:٢٨٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٢٧٠٠:٢٠:٤٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢٠:٥٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٨:٥٣٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢١:٠٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢١:١٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٩:١٩٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢١:٢٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٩:٣١٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢١:٣٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢١:٤٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٢٢:٠١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٥:٥٤١٣:١٠:١١٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٢٢:١٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٦:٠٦١٣:١٠:٢٤٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢٢:٢٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ملک دان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملک دان روستای ملک دان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملک دان روستای ملک دان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملک دان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملک دان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ملک دان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملک دان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملک دان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملک دان

روستای ملک دان بر روی نقشه

روستای ملک دان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملک دان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملک دان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملک دان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ملک دان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ملک دان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ملک دان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملک دان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملک دان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ملک دان
زمان پخش اذان زنده به افق ملک دان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ملک دان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ملک دان
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ملک دان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ملک دان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ملک دان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ملک دان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملک دان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو