جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ملک آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز ملک آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٤١
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٣٣
نیمه شب: ٠٠:٢٣:١٨

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملک آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای ملک آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ملک آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملک آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارسطو
در زندگی، زمانی كه كاری برای انجام یا چیزی برای عشق ورزیدن یا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتید، آن گاه بدانید فرد شادی خواهید بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملک آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملک آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملک آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ملک آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملک آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملک آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠١:٠٧١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٧:٥٩٠٠:١٧:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٤٤٠٠:١٧:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٠:٤٨١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٢٩٠٠:١٧:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٩:٥٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:١٤٠٠:١٦:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣١٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٠:٣١١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:٠٠٠٠:١٦:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٧:٥٤١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٤٥٠٠:١٦:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٠:١٦١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٥:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:١٦٠٠:١٥:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٤:٠١٠٠:١٥:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٤:١٠١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١٥:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٣:١٧١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٣٢٠٠:١٥:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٢:٢٥١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:١٧٠٠:١٤:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:١١:٣٤١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٤:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٠:٤٤١٢:٥٩:٤١١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٤٨٠٠:١٤:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥٩:٣٨١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١٤:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٩:٠٨١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:١٨٠٠:١٤:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٨:٢٢١٢:٥٩:٣٤١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٣:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٩:٣٣١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٣:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥٩:٣٢١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٣٣٠٠:١٣:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٦:١١١٢:٥٩:٣٢١٩:٥٣:١٧٢٠:١٢:١٨٠٠:١٣:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٥:٣١١٢:٥٩:٣٣١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٣:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٤:٥١١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٤٦٠٠:١٣:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٤:١٣١٢:٥٩:٣٦١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٣٠٠٠:١٣:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:١٤٠٠:١٢:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٥٦٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٩:٤١١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٥٧٠٠:١٢:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٤٠٠٠:١٢:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠١:٥٥١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٢:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠١:٢٤١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:٠٤٠٠:١٢:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٠:٥٤١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٢:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملک آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ملک آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملک آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملک آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ملک آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ملک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ملک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ملک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملک آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملک آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ملک آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای ملک آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملک آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ملک آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:١١٠٠:٢٣:٠٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٢:٤١١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٢٣:١٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٢٣:٢٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٠٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:١٢٠٠:٢٣:٣٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٢٣:٤٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٥:١٧١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٣:٥٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٣:٥٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٤:٠٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٧:١٥١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٤:١٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٤:١٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٤٧٠٠:٢٤:٢٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٩:١٥١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٥٦٠٠:٢٤:٢٦
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٩:٢٠١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٤:٢٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٩:١٥١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٠٩٠٠:٢٤:٣٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢١:١٤١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:١٣٠٠:٢٤:٣٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٩:٠٢١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:١٧٠٠:٢٤:٣٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٢:٣٤١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:١٩٠٠:٢٤:٣٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٤:٣٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٢١٠٠:٢٤:٣٦
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٤:٣٣١٣:٠٨:٢٨١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٤:٣٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٨:١٨١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١٨٠٠:٢٤:٣٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:١٥٠٠:٢٤:٣١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٤:٢٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٧:١١١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٢٤:٢٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٢٤:٢٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٨:٢٩١٣:٠٧:٢١١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٢٤:١٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٩:٠٨١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٢٤:٠٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٦:٥٤١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:٣٧٠٠:٢٤:٠٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٠:٢٦١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٢٣:٥٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣١:٠٥١٣:٠٦:٢٦١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:١٨٠٠:٢٣:٤٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣١:٤٣١٣:٠٦:١١١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٠٧٠٠:٢٣:٤١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ملک آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ملک آباد روستای ملک آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ملک آباد روستای ملک آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملک آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملک آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ملک آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملک آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملک آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملک آباد

روستای ملک آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملک آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملک آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملک آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ملک آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای ملک آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملک آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملک آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملک آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ملک آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ملک آباد
زمان پخش اذان زنده به افق ملک آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ملک آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ملک آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ملک آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ملک آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ملک آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملک آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو