جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مله بید

حر | صحنه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز مله بید


اذان صبح: ٠٥:٤٨:٢١
طلوع آفتاب: ٠٧:١٢:٠٥
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:١٢
اذان مغرب: ١٩:٥٨:١٠
نیمه شب: ٠٠:٤٣:٣٠

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مله بید (شهرستان صحنه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای مله بید)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای مله بید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مله بید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مله بید

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مله بید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مله بید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مله بید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مله بید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مله بید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٧:١٠١٣:١٩:٠٦٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٣٣:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٦:٠٢١٣:١٨:٥٧٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:١٧٠٠:٣٣:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٤:٥٥١٣:١٨:٤٧٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٣٣:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٣:٤٩١٣:١٨:٣٩٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٣٢:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٤١٠٦:٣٢:٤٣١٣:١٨:٣٠٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٣٢:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:١٧٠٦:٣١:٣٩١٣:١٨:٢٣٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٤١٠٠:٣٢:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٨:١٥٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٣٢:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٩:٣٥١٣:١٨:٠٩٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٣١:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٨:٣٤١٣:١٨:٠٣٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:١٥٠٠:٣١:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٧:٣٤١٣:١٧:٥٧٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٣١:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٦:٣٦١٣:١٧:٥٢٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٣٠:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٥:٣٨١٣:١٧:٤٧٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٣٠:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢٤:٤٢١٣:١٧:٤٣٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٣٠:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٣:٤٧١٣:١٧:٤٠٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٢٩٠٠:٣٠:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢٢:٥٤١٣:١٧:٣٧٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:١٩٠٠:٣٠:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٢:٠٢١٣:١٧:٣٥٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢٩:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٢١:١١١٣:١٧:٣٣٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٢٩:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢٠:٢١١٣:١٧:٣٢٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢٩:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٩:٣٣١٣:١٧:٣٢٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٢٩:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٨:٤٦١٣:١٧:٣٢٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٢٩:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٨:٠١١٣:١٧:٣٣٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:١٨٠٠:٢٩:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٧:١٧١٣:١٧:٣٤٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٢٨:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٦:٣٤١٣:١٧:٣٦٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٢٨:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٥:٥٣١٣:١٧:٣٨٢٠:١٩:٤٨٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٢٨:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٢٨٠٦:١٥:١٤١٣:١٧:٤١٢٠:٢٠:٣٣٢٠:٤٠:٣٢٠٠:٢٨:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٣١٠٦:١٤:٣٦١٣:١٧:٤٥٢٠:٢١:١٧٢٠:٤١:١٩٠٠:٢٨:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١٣:٥٩١٣:١٧:٤٩٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٢٨:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١٣:٢٤١٣:١٧:٥٣٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٢٨:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١٢:٥١١٣:١٧:٥٨٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٣:٣٨٠٠:٢٨:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مله بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مله بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مله بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مله بید

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای مله بید

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای مله بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مله بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای مله بید

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٢:٥٥٠٧:١٦:١٥١٣:٢٦:٤٦١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٤٥٠٠:٤٤:٣٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥١:٢٤٠٧:١٤:٥٢١٣:٢٦:٢٨١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٣٤٠٠:٤٤:١٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٩:٥٣٠٧:١٣:٢٩١٣:٢٦:١٠١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٢٢٠٠:٤٣:٥٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٨:٢١٠٧:١٢:٠٥١٣:٢٥:٥٢١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:١٠٠٠:٤٣:٣٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٦:٤٩٠٧:١٠:٤٢١٣:٢٥:٣٤١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٨:٥٨٠٠:٤٣:٠٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٥:١٧٠٧:٠٩:١٩١٣:٢٥:١٦١٩:٤١:٤٦١٩:٥٩:٤٧٠٠:٤٢:٤٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٧:٥٦١٣:٢٤:٥٨١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٤٢:٢٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٢:١٣٠٧:٠٦:٣٤١٣:٢٤:٤٠١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٢٤٠٠:٤٢:٠٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٥:١٢١٣:٢٤:٢٣١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:١٢٠٠:٤١:٣٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٩:٠٨٠٧:٠٣:٥٠١٣:٢٤:٠٥١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٤١:١٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٢:٢٨١٣:٢٣:٤٨١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٤٠:٥٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠١:٠٧١٣:٢٣:٣١١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٤٠:٢٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٤:٣٠٠٦:٥٩:٤٦١٣:٢٣:١٤١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٤٠:٠٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٨:٢٥١٣:٢٢:٥٧١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:١٥٠٠:٣٩:٤٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣١:٢٤٠٦:٥٧:٠٥١٣:٢٢:٤١١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٣٩:٢١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٥:٤٦١٣:٢٢:٢٥١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٣٨:٥٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٤:٢٧١٣:٢٢:٠٩١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٣٨:٣٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٣:٠٨١٣:٢١:٥٣١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٣٨:١٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥١:٥٠١٣:٢١:٣٨١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٢١٠٠:٣٧:٥٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٥٠:٣٣١٣:٢١:٢٣١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:١١٠٠:٣٧:٣٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٩:١٦١٣:٢١:٠٩١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٠١٠٠:٣٧:٠٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٤١٠٦:٤٨:٠٠١٣:٢٠:٥٤١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٥١٠٠:٣٦:٤٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٦:٤٥١٣:٢٠:٤١١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٤١٠٠:٣٦:٢٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٥:٣٠١٣:٢٠:٢٧١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٣١٠٠:٣٦:٠٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٤:١٦١٣:٢٠:١٤١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٢١٠٠:٣٥:٤٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٣:٠٣١٣:٢٠:٠٢١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:١٢٠٠:٣٥:٢٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٣:١١٠٦:٤١:٥٠١٣:١٩:٥٠١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٠٢٠٠:٣٥:٠٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١١:٤٣٠٦:٤٠:٣٩١٣:١٩:٣٨١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٥٣٠٠:٣٤:٤٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٩:٢٨١٣:١٩:٢٧١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٤٤٠٠:٣٤:٢٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٨:١٨١٣:١٩:١٧٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٣٥٠٠:٣٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای مله بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای مله بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای مله بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مله بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مله بید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای مله بید

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای مله بید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مله بید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای مله بید

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٤:٣٧١٢:٢٨:٣٣١٨:٣٣:٠٣١٨:٥٠:٥٥٠٠:١٦:٤٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٢٤٠٧:٢٣:١٣١٣:٢٨:١٥١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٤٤٠٠:٤٦:٢٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٥٥٠٧:٢١:٥٠١٣:٢٧:٥٨١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٢:٣٢٠٠:٤٦:٠٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٢٦٠٧:٢٠:٢٦١٣:٢٧:٤٠١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٢٠٠٠:٤٥:٤١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٥٦٠٧:١٩:٠٣١٣:٢٧:٢٢١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:٠٩٠٠:٤٥:٢٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٢٦٠٧:١٧:٣٩١٣:٢٧:٠٤١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٤:٥٧٠٠:٤٤:٥٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٥٥٠٧:١٦:١٥١٣:٢٦:٤٦١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٤٥٠٠:٤٤:٣٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٢٤٠٧:١٤:٥٢١٣:٢٦:٢٨١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٣٤٠٠:٤٤:١٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٣٠٧:١٣:٢٩١٣:٢٦:١٠١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٢٢٠٠:٤٣:٥٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٢١٠٧:١٢:٠٥١٣:٢٥:٥٢١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:١٠٠٠:٤٣:٣٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٩٠٧:١٠:٤٢١٣:٢٥:٣٤١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٨:٥٨٠٠:٤٣:٠٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٧٠٧:٠٩:١٩١٣:٢٥:١٦١٩:٤١:٤٦١٩:٥٩:٤٧٠٠:٤٢:٤٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٧:٥٦١٣:٢٤:٥٨١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٤٢:٢٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٣٠٧:٠٦:٣٤١٣:٢٤:٤٠١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٢٤٠٠:٤٢:٠٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٥:١٢١٣:٢٤:٢٣١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:١٢٠٠:٤١:٣٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٨٠٧:٠٣:٥٠١٣:٢٤:٠٥١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٤١:١٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٢:٢٨١٣:٢٣:٤٨١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٤٠:٥٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠١:٠٧١٣:٢٣:٣١١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٤٠:٢٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٠٠٦:٥٩:٤٦١٣:٢٣:١٤١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٤٠:٠٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٨:٢٥١٣:٢٢:٥٧١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:١٥٠٠:٣٩:٤٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٤٠٦:٥٧:٠٥١٣:٢٢:٤١١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٣٩:٢١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٥:٤٦١٣:٢٢:٢٥١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٣٨:٥٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٤:٢٧١٣:٢٢:٠٩١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٣٨:٣٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٣:٠٨١٣:٢١:٥٣١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٣٨:١٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥١:٥٠١٣:٢١:٣٨١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٢١٠٠:٣٧:٥٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٥٠:٣٣١٣:٢١:٢٣١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:١١٠٠:٣٧:٣٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٩:١٦١٣:٢١:٠٩١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٠١٠٠:٣٧:٠٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤١٠٦:٤٨:٠٠١٣:٢٠:٥٤١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٥١٠٠:٣٦:٤٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٦:٤٥١٣:٢٠:٤١١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٤١٠٠:٣٦:٢٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٥:٣٠١٣:٢٠:٢٧١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٣١٠٠:٣٦:٠٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٤:١٦١٣:٢٠:١٤١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٢١٠٠:٣٥:٤٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مله بید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای مله بید روستای مله بید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای مله بید روستای مله بید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مله بید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مله بید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مله بید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مله بید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مله بید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مله بید

روستای مله بید بر روی نقشه

روستای مله بید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مله بید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مله بید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مله بید
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای مله بید + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای مله بید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مله بید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مله بید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مله بید رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مله بید دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مله بید
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مله بید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق مله بید
جدول اوقات شرعی امروز فردا مله بید دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مله بید دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مله بید
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مله بید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مله بید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو