جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ملش

کاخک | گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز ملش


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٠٧
اذان ظهر: ١١:١٩:٢٧
غروب آفتاب: ١٦:٣١:٢٦
اذان مغرب: ١٦:٥٠:٢١
نیمه شب: ٢٢:٣٧:١٠

جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
١٧ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٥ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملش (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آبان ٩٨ روستای ملش)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ملش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرمصلی الله علیه و آله (21 سال قبل از هجرت)
ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مؤسس مذهب جعفری (81 ه ق)
روز بزرگداشت آیتاالله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (1360 هـ ش)
روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار

حضرت محمد (ص)
هر كس برای نیاز بیماری بكوشد ـ چه آن را برآورده سازد، چه نسازد ـ مانند روزی كه از مادرش زاده شده، از گناهانش پاک می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملش

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ملش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٠:٤٦١٢:٣٢:٤٣١٩:١٥:١٣١٩:٣٣:٥٦٢٣:٤٧:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٤٩:٤٠١٢:٣٢:٣٤١٩:١٦:٠٠١٩:٣٤:٤٦٢٣:٤٧:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤٨:٣٥١٢:٣٢:٢٥١٩:١٦:٤٧١٩:٣٥:٣٥٢٣:٤٧:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٧:٣١١٢:٣٢:١٧١٩:١٧:٣٤١٩:٣٦:٢٥٢٣:٤٦:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٦:٢٩١٢:٣٢:٠٩١٩:١٨:٢١١٩:٣٧:١٥٢٣:٤٦:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٥:٢٧١٢:٣٢:٠٢١٩:١٩:٠٨١٩:٣٨:٠٥٢٣:٤٦:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٣:٢٣٠٥:٤٤:٢٦١٢:٣١:٥٦١٩:١٩:٥٥١٩:٣٨:٥٤٢٣:٤٦:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣١:٤٩١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٩:٤٤٢٣:٤٥:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٢:٢٨١٢:٣١:٤٤١٩:٢١:٢٩١٩:٤٠:٣٤٢٣:٤٥:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤١:٣١١٢:٣١:٣٩١٩:٢٢:١٦١٩:٤١:٢٣٢٣:٤٥:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:١٥٠٥:٤٠:٣٥١٢:٣١:٣٤١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٢:١٣٢٣:٤٥:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٠١٠٥:٣٩:٤٠١٢:٣١:٣٠١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٣:٠٢٢٣:٤٤:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٣٨:٤٦١٢:٣١:٢٧١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:٥٢٢٣:٤٤:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٣٧:٥٤١٢:٣١:٢٤١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٤:٤١٢٣:٤٤:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٧:٠٣١٢:٣١:٢٢١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٣٠٢٣:٤٤:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:١٥٠٥:٣٦:١٣١٢:٣١:٢٠١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:١٩٢٣:٤٤:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٠٧٠٥:٣٥:٢٥١٢:٣١:١٩١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٧:٠٨٢٣:٤٣:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٣٤:٣٧١٢:٣١:١٨١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٧:٥٦٢٣:٤٣:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٥٤٠٥:٣٣:٥٢١٢:٣١:١٨١٩:٢٩:١١١٩:٤٨:٤٥٢٣:٤٣:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٥٠٠٥:٣٣:٠٧١٢:٣١:١٩١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٩:٣٣٢٣:٤٣:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٣٢:٢٥١٢:٣١:٢٠١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:٢١٢٣:٤٣:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٤٧٠٥:٣١:٤٣١٢:٣١:٢٢١٩:٣١:٢٦١٩:٥١:٠٨٢٣:٤٣:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٤:٤٨٠٥:٣١:٠٣١٢:٣١:٢٤١٩:٣٢:١٠١٩:٥١:٥٥٢٣:٤٣:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٣:٥٠٠٥:٣٠:٢٤١٢:٣١:٢٧١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٢:٤٢٢٣:٤٢:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٢:٥٤٠٥:٢٩:٤٧١٢:٣١:٣١١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٣:٢٨٢٣:٤٢:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٢٩:١٢١٢:٣١:٣٥١٩:٣٤:٢١١٩:٥٤:١٤٢٣:٤٢:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٠٧٠٥:٢٨:٣٨١٢:٣١:٤٠١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٤:٥٩٢٣:٤٢:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٠:١٦٠٥:٢٨:٠٥١٢:٣١:٤٥١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٥:٤٤٢٣:٤٢:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٢٧:٣٤١٢:٣١:٥٠١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٦:٢٨٢٣:٤٢:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملش

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ملش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ملش

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ملش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ملش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ملش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ملش

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ملش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ملش

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥١٠٥:٤٦:١٣١١:١٩:١٩١٦:٥١:٥٨١٧:١٠:٠٤٢٢:٣٨:١٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٤٧:٠٤١١:١٩:١١١٦:٥٠:٥١١٧:٠٨:٥٩٢٢:٣٨:٠٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٤٧:٥٦١١:١٩:٠٤١٦:٤٩:٤٤١٧:٠٧:٥٤٢٢:٣٧:٥٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٠٠٥:٤٨:٤٨١١:١٨:٥٧١٦:٤٨:٣٩١٧:٠٦:٥١٢٢:٣٧:٤٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٤٩:٤٠١١:١٨:٥١١٦:٤٧:٣٥١٧:٠٥:٤٩٢٢:٣٧:٣٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٣٠٥:٥٠:٣٣١١:١٨:٤٦١٦:٤٦:٣٢١٧:٠٤:٤٨٢٢:٣٧:٣١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥١:٢٦١١:١٨:٤١١٦:٤٥:٣٠١٧:٠٣:٤٨٢٢:٣٧:٢٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٢:١٩١١:١٨:٣٧١٦:٤٤:٣٠١٧:٠٢:٤٩٢٢:٣٧:١٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٣:١٣١١:١٨:٣٤١٦:٤٣:٣١١٧:٠١:٥٢٢٢:٣٧:١١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٤:٠٧١١:١٨:٣٢١٦:٤٢:٣٢١٧:٠٠:٥٦٢٢:٣٧:٠٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٥:٠١١١:١٨:٣١١٦:٤١:٣٦١٧:٠٠:٠١٢٢:٣٧:٠١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٥:٥٦١١:١٨:٣٠١٦:٤٠:٤٠١٦:٥٩:٠٨٢٢:٣٦:٥٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٥٠٥:٥٦:٥١١١:١٨:٣٠١٦:٣٩:٤٦١٦:٥٨:١٦٢٢:٣٦:٥٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٣٠٥:٥٧:٤٦١١:١٨:٣١١٦:٣٨:٥٣١٦:٥٧:٢٥٢٢:٣٦:٥٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥٨:٤١١١:١٨:٣٣١٦:٣٨:٠١١٦:٥٦:٣٦٢٢:٣٦:٥٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٩٠٥:٥٩:٣٧١١:١٨:٣٦١٦:٣٧:١١١٦:٥٥:٤٨٢٢:٣٦:٤٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٠:٣٢١١:١٨:٣٩١٦:٣٦:٢٣١٦:٥٥:٠٢٢٢:٣٦:٤٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠١:٢٨١١:١٨:٤٣١٦:٣٥:٣٦١٦:٥٤:١٧٢٢:٣٦:٤٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٢:٢٥١١:١٨:٤٨١٦:٣٤:٥٠١٦:٥٣:٣٤٢٢:٣٦:٥١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٣:٢١١١:١٨:٥٤١٦:٣٤:٠٦١٦:٥٢:٥٢٢٢:٣٦:٥٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٤:١٧١١:١٩:٠١١٦:٣٣:٢٣١٦:٥٢:١٢٢٢:٣٦:٥٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٥:١٤١١:١٩:٠٩١٦:٣٢:٤٣١٦:٥١:٣٣٢٢:٣٧:٠٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٦:١٠١١:١٩:١٧١٦:٣٢:٠٣١٦:٥٠:٥٦٢٢:٣٧:٠٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٧:٠٧١١:١٩:٢٧١٦:٣١:٢٦١٦:٥٠:٢١٢٢:٣٧:١٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٠٨:٠٤١١:١٩:٣٧١٦:٣٠:٥٠١٦:٤٩:٤٨٢٢:٣٧:١٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٩:٠١١١:١٩:٤٨١٦:٣٠:١٥١٦:٤٩:١٦٢٢:٣٧:٢٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٩:٥٧١١:٢٠:٠٠١٦:٢٩:٤٣١٦:٤٨:٤٥٢٢:٣٧:٣٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٠:٥٤١١:٢٠:١٢١٦:٢٩:١٢١٦:٤٨:١٧٢٢:٣٧:٤١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١١:٥١١١:٢٠:٢٦١٦:٢٨:٤٣١٦:٤٧:٥٠٢٢:٣٧:٥١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٢:٤٧١١:٢٠:٤٠١٦:٢٨:١٦١٦:٤٧:٢٥٢٢:٣٨:٠١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ملش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ملش روستای ملش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ملش روستای ملش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ملش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملش

روستای ملش بر روی نقشه

روستای ملش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملش
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ملش + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ملش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملش رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ملش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ملش دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ملش
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ملش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ملش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ملش دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ملش
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ملش دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو