جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ملش

کاخک | گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز ملش


اذان صبح: ٠٤:٠١:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٤١:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٥٨

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملش (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای ملش)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ملش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملش

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ملش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥١:٥٢١٢:٣٢:٥٣١٩:١٤:٢٦١٩:٣٣:٠٦٢٣:٤٧:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٠:٤٦١٢:٣٢:٤٣١٩:١٥:١٣١٩:٣٣:٥٦٢٣:٤٧:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٤٩:٤٠١٢:٣٢:٣٤١٩:١٦:٠٠١٩:٣٤:٤٦٢٣:٤٧:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤٨:٣٥١٢:٣٢:٢٥١٩:١٦:٤٧١٩:٣٥:٣٥٢٣:٤٧:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٧:٣١١٢:٣٢:١٧١٩:١٧:٣٤١٩:٣٦:٢٥٢٣:٤٦:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٦:٢٩١٢:٣٢:٠٩١٩:١٨:٢١١٩:٣٧:١٥٢٣:٤٦:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٥:٢٧١٢:٣٢:٠٢١٩:١٩:٠٨١٩:٣٨:٠٥٢٣:٤٦:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٣:٢٣٠٥:٤٤:٢٦١٢:٣١:٥٦١٩:١٩:٥٥١٩:٣٨:٥٤٢٣:٤٦:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣١:٤٩١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٩:٤٤٢٣:٤٥:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٢:٢٨١٢:٣١:٤٤١٩:٢١:٢٩١٩:٤٠:٣٤٢٣:٤٥:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤١:٣١١٢:٣١:٣٩١٩:٢٢:١٦١٩:٤١:٢٣٢٣:٤٥:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:١٥٠٥:٤٠:٣٥١٢:٣١:٣٤١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٢:١٣٢٣:٤٥:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٠١٠٥:٣٩:٤٠١٢:٣١:٣٠١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٣:٠٢٢٣:٤٤:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٣٨:٤٦١٢:٣١:٢٧١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:٥٢٢٣:٤٤:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٣٧:٥٤١٢:٣١:٢٤١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٤:٤١٢٣:٤٤:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٧:٠٣١٢:٣١:٢٢١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٣٠٢٣:٤٤:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:١٥٠٥:٣٦:١٣١٢:٣١:٢٠١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:١٩٢٣:٤٤:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٠٧٠٥:٣٥:٢٥١٢:٣١:١٩١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٧:٠٨٢٣:٤٣:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٣٤:٣٧١٢:٣١:١٨١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٧:٥٦٢٣:٤٣:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٥٤٠٥:٣٣:٥٢١٢:٣١:١٨١٩:٢٩:١١١٩:٤٨:٤٥٢٣:٤٣:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٥٠٠٥:٣٣:٠٧١٢:٣١:١٩١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٩:٣٣٢٣:٤٣:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٣٢:٢٥١٢:٣١:٢٠١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:٢١٢٣:٤٣:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٤٧٠٥:٣١:٤٣١٢:٣١:٢٢١٩:٣١:٢٦١٩:٥١:٠٨٢٣:٤٣:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٤:٤٨٠٥:٣١:٠٣١٢:٣١:٢٤١٩:٣٢:١٠١٩:٥١:٥٥٢٣:٤٣:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٣:٥٠٠٥:٣٠:٢٤١٢:٣١:٢٧١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٢:٤٢٢٣:٤٢:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٢:٥٤٠٥:٢٩:٤٧١٢:٣١:٣١١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٣:٢٨٢٣:٤٢:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٢٩:١٢١٢:٣١:٣٥١٩:٣٤:٢١١٩:٥٤:١٤٢٣:٤٢:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٠٧٠٥:٢٨:٣٨١٢:٣١:٤٠١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٤:٥٩٢٣:٤٢:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٠:١٦٠٥:٢٨:٠٥١٢:٣١:٤٥١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٥:٤٤٢٣:٤٢:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملش

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ملش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ملش

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ملش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ملش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ملش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ملش

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ملش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ملش

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٥٥٠٥:٢٣:٥٠١٢:٣٦:٥٣١٩:٤٩:٥٥٢٠:١٠:٣٤٢٣:٤٥:٣٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:١٠٠٥:٢٤:٠٥١٢:٣٧:٠٦١٩:٥٠:٠٦٢٠:١٠:٤٤٢٣:٤٥:٤٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٢٧٠٥:٢٤:٢٠١٢:٣٧:١٩١٩:٥٠:١٥٢٠:١٠:٥٣٢٣:٤٦:٠١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٤٦٠٥:٢٤:٣٧١٢:٣٧:٣٢١٩:٥٠:٢٣٢٠:١١:٠١٢٣:٤٦:١٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٠٧٠٥:٢٤:٥٥١٢:٣٧:٤٤١٩:٥٠:٢٩٢٠:١١:٠٧٢٣:٤٦:٣٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٣١٠٥:٢٥:١٥١٢:٣٧:٥٧١٩:٥٠:٣٤٢٠:١١:١١٢٣:٤٦:٤٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٥٦٠٥:٢٥:٣٦١٢:٣٨:٠٩١٩:٥٠:٣٧٢٠:١١:١٣٢٣:٤٧:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٢٤٠٥:٢٥:٥٨١٢:٣٨:٢٢١٩:٥٠:٣٩٢٠:١١:١٤٢٣:٤٧:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٥٣٠٥:٢٦:٢١١٢:٣٨:٣٤١٩:٥٠:٣٩٢٠:١١:١٣٢٣:٤٧:٣٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٢٥٠٥:٢٦:٤٥١٢:٣٨:٤٥١٩:٥٠:٣٨٢٠:١١:١١٢٣:٤٧:٤٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٥٨٠٥:٢٧:١١١٢:٣٨:٥٧١٩:٥٠:٣٥٢٠:١١:٠٦٢٣:٤٨:٠٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٣٣٠٥:٢٧:٣٧١٢:٣٩:٠٨١٩:٥٠:٣٠٢٠:١١:٠٠٢٣:٤٨:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:١٠٠٥:٢٨:٠٥١٢:٣٩:١٩١٩:٥٠:٢٤٢٠:١٠:٥٣٢٣:٤٨:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٤٨٠٥:٢٨:٣٣١٢:٣٩:٣٠١٩:٥٠:١٦٢٠:١٠:٤٣٢٣:٤٨:٥٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٩٠٥:٢٩:٠٣١٢:٣٩:٤١١٩:٥٠:٠٦٢٠:١٠:٣٢٢٣:٤٩:٠٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:١١٠٥:٢٩:٣٤١٢:٣٩:٥١١٩:٤٩:٥٥٢٠:١٠:١٩٢٣:٤٩:٢٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٥٤٠٥:٣٠:٠٥١٢:٤٠:٠٠١٩:٤٩:٤٢٢٠:١٠:٠٤٢٣:٤٩:٤٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٣٩٠٥:٣٠:٣٧١٢:٤٠:٠٩١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٩:٤٨٢٣:٤٩:٥٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٣١:١٠١٢:٤٠:١٨١٩:٤٩:١١٢٠:٠٩:٣٠٢٣:٥٠:١٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:١٣٠٥:٣١:٤٤١٢:٤٠:٢٦١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٩:١٠٢٣:٥٠:٢٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٠١٠٥:٣٢:١٩١٢:٤٠:٣٤١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٨:٤٨٢٣:٥٠:٤٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥١٠٥:٣٢:٥٤١٢:٤٠:٤٢١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٨:٢٤٢٣:٥٠:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٣٠٥:٣٣:٣٠١٢:٤٠:٤٨١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٧:٥٩٢٣:٥١:١٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٣٥٠٥:٣٤:٠٧١٢:٤٠:٥٥١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٧:٣٢٢٣:٥١:٢٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٩٠٥:٣٤:٤٤١٢:٤١:٠١١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٧:٠٤٢٣:٥١:٤١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٣٠٥:٣٥:٢٢١٢:٤١:٠٦١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٦:٣٤٢٣:٥١:٥٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٨٠٥:٣٦:٠٠١٢:٤١:١١١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٦:٠٢٢٣:٥٢:٠٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٥٠٥:٣٦:٣٩١٢:٤١:١٥١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٥:٢٨٢٣:٥٢:٢١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٢٠٥:٣٧:١٩١٢:٤١:١٩١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٤:٥٣٢٣:٥٢:٣٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٩٠٥:٣٧:٥٩١٢:٤١:٢٢١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٤:١٦٢٣:٥٢:٤٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٨٠٥:٣٨:٣٩١٢:٤١:٢٥١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٣:٣٨٢٣:٥٢:٥٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ملش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ملش روستای ملش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ملش روستای ملش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ملش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملش

روستای ملش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملش
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ملش + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای ملش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملش رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق ملش
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ ملش دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ملش
زمان پخش اذان زنده به افق ملش
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ملش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ملش
افق شرعی امروز فردا ملش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ملش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو