جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ملخدره علیا

مازول | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز ملخدره علیا


اذان صبح: ٠٣:٣١:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:١٧:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:١١:٤١
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٣٦

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملخدره علیا (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای ملخدره علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ملخدره علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ملخدره علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
خدمت كردن بدون چشم‌داشت، لذت ویژه‌ای به همراه دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملخدره علیا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملخدره علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملخدره علیا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ملخدره علیا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملخدره علیا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملخدره علیا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٣:٢٤١٢:٣٥:٤٢١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٧:٢٥٢٣:٥٠:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٢:٠٣١٢:٣٥:٢٨١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٨:١٩٢٣:٥٠:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٠:٤٣١٢:٣٥:١٤١٩:١٠:٢١١٩:٢٩:١٣٢٣:٤٩:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٩:٢٣١٢:٣٥:٠٠١٩:١١:١٣١٩:٣٠:٠٨٢٣:٤٩:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٨:٠٤١٢:٣٤:٤٦١٩:١٢:٠٥١٩:٣١:٠٢٢٣:٤٩:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٦:٤٦١٢:٣٤:٣٣١٩:١٢:٥٦١٩:٣١:٥٦٢٣:٤٨:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٥:٢٩١٢:٣٤:٢١١٩:١٣:٤٨١٩:٣٢:٥١٢٣:٤٨:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٤:١٢١٢:٣٤:٠٨١٩:١٤:٤٠١٩:٣٣:٤٥٢٣:٤٨:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٢:٥٧١٢:٣٣:٥٧١٩:١٥:٣٢١٩:٣٤:٤٠٢٣:٤٧:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥١:٤٢١٢:٣٣:٤٥١٩:١٦:٢٤١٩:٣٥:٣٤٢٣:٤٧:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٠:٢٨١٢:٣٣:٣٤١٩:١٧:١٦١٩:٣٦:٢٩٢٣:٤٧:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٩:١٥١٢:٣٣:٢٤١٩:١٨:٠٨١٩:٣٧:٢٤٢٣:٤٦:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣٣:١٤١٩:١٩:٠٠١٩:٣٨:١٩٢٣:٤٦:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٥٧٠٥:٤٦:٥٢١٢:٣٣:٠٤١٩:١٩:٥٢١٩:٣٩:١٣٢٣:٤٦:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٢٧٠٥:٤٥:٤١١٢:٣٢:٥٥١٩:٢٠:٤٤١٩:٤٠:٠٨٢٣:٤٥:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٥٧٠٥:٤٤:٣٢١٢:٣٢:٤٧١٩:٢١:٣٦١٩:٤١:٠٣٢٣:٤٥:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٤٣:٢٤١٢:٣٢:٣٩١٩:٢٢:٢٧١٩:٤١:٥٨٢٣:٤٥:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٤٢:١٧١٢:٣٢:٣١١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٥٣٢٣:٤٤:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٤١:١١١٢:٣٢:٢٥١٩:٢٤:١١١٩:٤٣:٤٨٢٣:٤٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٤٠:٠٧١٢:٣٢:١٨١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٤:٤٣٢٣:٤٤:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣٩:٠٣١٢:٣٢:١٣١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٥:٣٨٢٣:٤٤:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣٨:٠١١٢:٣٢:٠٧١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٦:٣٣٢٣:٤٣:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٣٧:٠٠١٢:٣٢:٠٣١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٧:٢٨٢٣:٤٣:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٣٦:٠٠١٢:٣١:٥٩١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٨:٢٢٢٣:٤٣:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٠٩٠٥:٣٥:٠٢١٢:٣١:٥٥١٩:٢٩:٢١١٩:٤٩:١٧٢٣:٤٣:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٤٩٠٥:٣٤:٠٤١٢:٣١:٥٣١٩:٣٠:١٢١٩:٥٠:١١٢٣:٤٢:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٣٠٠٥:٣٣:٠٩١٢:٣١:٥٠١٩:٣١:٠٣١٩:٥١:٠٥٢٣:٤٢:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٤:١٣٠٥:٣٢:١٤١٢:٣١:٤٩١٩:٣١:٥٤١٩:٥١:٥٩٢٣:٤٢:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:٥٧٠٥:٣١:٢١١٢:٣١:٤٨١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٢:٥٣٢٣:٤٢:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ملخدره علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ملخدره علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ملخدره علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملخدره علیا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ملخدره علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملخدره علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملخدره علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ملخدره علیا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ملخدره علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ملخدره علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ملخدره علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملخدره علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملخدره علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملخدره علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملخدره علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملخدره علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملخدره علیا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٦٠٥:٢٤:٢٠١٢:٣٢:٠٤١٩:٤٠:١٣٢٠:٠٠:٥١٢٣:٤٠:٥٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٧٠٥:٢٣:٤٢١٢:٣٢:٠٨١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠١:٤٠٢٣:٤٠:٤٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٩٠٥:٢٣:٠٦١٢:٣٢:١٤١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٢:٢٩٢٣:٤٠:٣٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٤٠٥:٢٢:٣٢١٢:٣٢:١٩١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٣:١٦٢٣:٤٠:٣٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٠٠٥:٢١:٥٩١٢:٣٢:٢٥١٩:٤٣:١٤٢٠:٠٤:٠٤٢٣:٤٠:٣١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٨٠٥:٢١:٢٨١٢:٣٢:٣٢١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٤:٥٠٢٣:٤٠:٢٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٩٠٥:٢٠:٥٨١٢:٣٢:٣٩١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٥:٣٥٢٣:٤٠:٢٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:١١٠٥:٢٠:٣٠١٢:٣٢:٤٦١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٦:٢٠٢٣:٤٠:٢٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٦٠٥:٢٠:٠٤١٢:٣٢:٥٤١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٧:٠٤٢٣:٤٠:٢٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٣٠٥:١٩:٤٠١٢:٣٣:٠٣١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٧:٤٧٢٣:٤٠:٢٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٢٠٥:١٩:١٧١٢:٣٣:١١١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٨:٢٨٢٣:٤٠:٢٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٣٠٥:١٨:٥٦١٢:٣٣:٢١١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٩:٠٩٢٣:٤٠:٢٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٧٠٥:١٨:٣٧١٢:٣٣:٣٠١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٩:٤٩٢٣:٤٠:٢٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:١٣٠٥:١٨:١٩١٢:٣٣:٤٠١٩:٤٩:١٦٢٠:١٠:٢٧٢٣:٤٠:٢٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٤١٠٥:١٨:٠٣١٢:٣٣:٥٠١٩:٤٩:٥٢٢٠:١١:٠٥٢٣:٤٠:٣٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:١٢٠٥:١٧:٤٩١٢:٣٤:٠١١٩:٥٠:٢٦٢٠:١١:٤١٢٣:٤٠:٣٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤٥٠٥:١٧:٣٧١٢:٣٤:١١١٩:٥١:٠٠٢٠:١٢:١٦٢٣:٤٠:٤٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٢١٠٥:١٧:٢٦١٢:٣٤:٢٢١٩:٥١:٣٢٢٠:١٢:٥٠٢٣:٤٠:٤٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٥٩٠٥:١٧:١٧١٢:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٣:٢٢٢٣:٤٠:٥١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٤٠٠٥:١٧:١٠١٢:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٣:٥٤٢٣:٤٠:٥٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٣٠٥:١٧:٠٤١٢:٣٤:٥٧١٩:٥٣:٠١٢٠:١٤:٢٣٢٣:٤١:٠٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٠٩٠٥:١٧:٠٠١٢:٣٥:١٠١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٤:٥٢٢٣:٤١:١٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥٨٠٥:١٦:٥٨١٢:٣٥:٢٢١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٥:١٩٢٣:٤١:٢٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤٩٠٥:١٦:٥٨١٢:٣٥:٣٤١٩:٥٤:١٩٢٠:١٥:٤٤٢٣:٤١:٣١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤٣٠٥:١٦:٥٩١٢:٣٥:٤٧١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٦:٠٨٢٣:٤١:٤١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٣٩٠٥:١٧:٠٢١٢:٣٦:٠٠١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٦:٣١٢٣:٤١:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٣٩٠٥:١٧:٠٦١٢:٣٦:١٣١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٦:٥٢٢٣:٤٢:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤٠٠٥:١٧:١٣١٢:٣٦:٢٦١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٧:١١٢٣:٤٢:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤٥٠٥:١٧:٢٠١٢:٣٦:٣٩١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٧:٢٩٢٣:٤٢:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥١٠٥:١٧:٣٠١٢:٣٦:٥٢١٩:٥٦:١٦٢٠:١٧:٤٥٢٣:٤٢:٣٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٠١٠٥:١٧:٤١١٢:٣٧:٠٥١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٨:٠٠٢٣:٤٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ملخدره علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملخدره علیا روستای ملخدره علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملخدره علیا روستای ملخدره علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملخدره علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملخدره علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ملخدره علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملخدره علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملخدره علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملخدره علیا

روستای ملخدره علیا بر روی نقشه

روستای ملخدره علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملخدره علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملخدره علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملخدره علیا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ملخدره علیا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ملخدره علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ملخدره علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملخدره علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملخدره علیا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ملخدره علیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ملخدره علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ملخدره علیا دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ملخدره علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ملخدره علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا ملخدره علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ملخدره علیا
جدول اوقات شرعی امروز فردا ملخدره علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملخدره علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو