جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ملخدره علیا

مازول | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز ملخدره علیا


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٤١
غروب آفتاب: ١٩:١٩:١٣
اذان مغرب: ١٩:٣٨:١٦
نیمه شب: ٢٣:٥٣:١٢

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملخدره علیا (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای ملخدره علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ملخدره علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملخدره علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

شری كارتر اسكات
خرد، با هوش تفاوت دارد. خرد، كاری به بهره ی هوشی شما و یا اینكه در مدرسه چه می كرده اید، ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملخدره علیا

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملخدره علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملخدره علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ملخدره علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملخدره علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملخدره علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٨:٥٨١٢:٣٣:٢٢١٩:١٨:٢١١٩:٣٧:٣٨٢٣:٤٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٠٧٠٥:٤٧:٤٦١٢:٣٣:١٢١٩:١٩:١٣١٩:٣٨:٣٣٢٣:٤٦:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٣٦٠٥:٤٦:٣٥١٢:٣٣:٠٣١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٩:٢٨٢٣:٤٦:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٠٦٠٥:٤٥:٢٥١٢:٣٢:٥٤١٩:٢٠:٥٨١٩:٤٠:٢٣٢٣:٤٥:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٤:١٧١٢:٣٢:٤٦١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:١٨٢٣:٤٥:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤٣:٠٩١٢:٣٢:٣٨١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٢:١٣٢٣:٤٥:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٤٢:٠٢١٢:٣٢:٣١١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٣:٠٨٢٣:٤٤:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:١٢٠٥:٤٠:٥٧١٢:٣٢:٢٤١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٤:٠٣٢٣:٤٤:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٤٦٠٥:٣٩:٥٢١٢:٣٢:١٨١٩:٢٥:١٧١٩:٤٤:٥٨٢٣:٤٤:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٢١٠٥:٣٨:٤٩١٢:٣٢:١٣١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٥:٥٣٢٣:٤٤:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠١:٥٦٠٥:٣٧:٤٧١٢:٣٢:٠٧١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٦:٤٧٢٣:٤٣:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٣٦:٤٦١٢:٣٢:٠٣١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٧:٤٢٢٣:٤٣:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:١١٠٥:٣٥:٤٧١٢:٣١:٥٩١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٨:٣٦٢٣:٤٣:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٥٠٠٥:٣٤:٤٨١٢:٣١:٥٦١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٩:٣١٢٣:٤٣:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٣١٠٥:٣٣:٥١١٢:٣١:٥٣١٩:٣٠:٢٥١٩:٥٠:٢٥٢٣:٤٢:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣٢:٥٦١٢:٣١:٥٠١٩:٣١:١٦١٩:٥١:١٩٢٣:٤٢:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٥٥٠٥:٣٢:٠٢١٢:٣١:٤٩١٩:٣٢:٠٦١٩:٥٢:١٢٢٣:٤٢:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٣٩٠٥:٣١:٠٩١٢:٣١:٤٨١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٣:٠٦٢٣:٤٢:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٢٥٠٥:٣٠:١٧١٢:٣١:٤٧١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٣:٥٩٢٣:٤١:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:١٢٠٥:٢٩:٢٧١٢:٣١:٤٧١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٤:٥٢٢٣:٤١:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٠٠٠٥:٢٨:٣٩١٢:٣١:٤٨١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٥:٤٥٢٣:٤١:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٥١٠٥:٢٧:٥٢١٢:٣١:٤٩١٩:٣٦:١٤١٩:٥٦:٣٧٢٣:٤١:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٤٢٠٥:٢٧:٠٦١٢:٣١:٥١١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٧:٢٩٢٣:٤١:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٣٦٠٥:٢٦:٢٢١٢:٣١:٥٣١٩:٣٧:٥١١٩:٥٨:٢٠٢٣:٤١:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٣١٠٥:٢٥:٤٠١٢:٣١:٥٦١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٩:١١٢٣:٤١:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٢٨٠٥:٢٤:٥٩١٢:٣٢:٠٠١٩:٣٩:٢٦٢٠:٠٠:٠١٢٣:٤٠:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٢٦٠٥:٢٤:٢٠١٢:٣٢:٠٤١٩:٤٠:١٣٢٠:٠٠:٥١٢٣:٤٠:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٢٧٠٥:٢٣:٤٢١٢:٣٢:٠٨١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠١:٤٠٢٣:٤٠:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٢٩٠٥:٢٣:٠٦١٢:٣٢:١٤١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٢:٢٩٢٣:٤٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملخدره علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملخدره علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملخدره علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملخدره علیا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ملخدره علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملخدره علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملخدره علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ملخدره علیا

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ملخدره علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ملخدره علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ملخدره علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملخدره علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملخدره علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ملخدره علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای ملخدره علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملخدره علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ملخدره علیا

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٣٥٠٥:٣٤:٢٩١٢:٤١:٥٦١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٩:٢٨٢٣:٥١:١٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٢٠٥:٣٥:١٤١٢:٤١:٥٧١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٨:٤٣٢٣:٥١:٣٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٩٠٥:٣٥:٥٩١٢:٤١:٥٨١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٧:٥٦٢٣:٥١:٤٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٣٦:٤٥١٢:٤١:٥٩١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٧:٠٧٢٣:٥١:٥٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٦٠٥:٣٧:٣١١٢:٤١:٥٨١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٦:١٧٢٣:٥٢:٠٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٥٠٥:٣٨:١٨١٢:٤١:٥٨١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٥:٢٥٢٣:٥٢:١٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٣٩:٠٥١٢:٤١:٥٦١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٤:٣٢٢٣:٥٢:٢٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٤٠٥:٣٩:٥٢١٢:٤١:٥٤١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٣:٣٧٢٣:٥٢:٣٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٤٠٥:٤٠:٣٩١٢:٤١:٥٢١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٢:٤١٢٣:٥٢:٤٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٤١:٢٧١٢:٤١:٤٩١٩:٤١:٤٠٢٠:٠١:٤٤٢٣:٥٢:٥٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٤٢:١٥١٢:٤١:٤٥١٩:٤٠:٤٥٢٠:٠٠:٤٥٢٣:٥٣:٠٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٦٠٥:٤٣:٠٣١٢:٤١:٤٠١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٩:٤٤٢٣:٥٣:٠٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٤٣:٥١١٢:٤١:٣٥١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٨:٤٣٢٣:٥٣:١٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٤٤:٣٩١٢:٤١:٣٠١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٧:٣٩٢٣:٥٣:١٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤٥:٢٨١٢:٤١:٢٤١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٦:٣٥٢٣:٥٣:٢٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٦:١٦١٢:٤١:١٧١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٥:٣٠٢٣:٥٣:٢٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠٩٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤١:٠٩١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٤:٢٣٢٣:٥٣:٣١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤٧:٥٣١٢:٤١:٠١١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٣:١٥٢٣:٥٣:٣٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٠٠٥:٤٨:٤٢١٢:٤٠:٥٣١٩:٣٢:٣١١٩:٥٢:٠٥٢٣:٥٣:٣٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٠٠٥:٤٩:٣٠١٢:٤٠:٤٣١٩:٣١:٢٣١٩:٥٠:٥٥٢٣:٥٣:٣٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٠٠٥:٥٠:١٩١٢:٤٠:٣٣١٩:٣٠:١٥١٩:٤٩:٤٤٢٣:٥٣:٣٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٩٠٥:٥١:٠٧١٢:٤٠:٢٣١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٨:٣١٢٣:٥٣:٣٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥١:٥٦١٢:٤٠:١٢١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٧:١٨٢٣:٥٣:٣٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٢:٤٤١٢:٤٠:٠١١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٦:٠٣٢٣:٥٣:٣٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٣:٣٢١٢:٣٩:٤٨١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٤:٤٧٢٣:٥٣:٣٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٩:٣٦١٩:٢٤:١٧١٩:٤٣:٣١٢٣:٥٣:٣٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥٥:٠٩١٢:٣٩:٢٣١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٢:١٣٢٣:٥٣:٢٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥٥:٥٧١٢:٣٩:٠٩١٩:٢١:٤٧١٩:٤٠:٥٥٢٣:٥٣:٢٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٦:٤٦١٢:٣٨:٥٥١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٩:٣٦٢٣:٥٣:١٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٧:٣٤١٢:٣٨:٤١١٩:١٩:١٣١٩:٣٨:١٦٢٣:٥٣:١٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٨:٢٢١٢:٣٨:٢٦١٩:١٧:٥٥١٩:٣٦:٥٥٢٣:٥٣:٠٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ملخدره علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ملخدره علیا روستای ملخدره علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ملخدره علیا روستای ملخدره علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملخدره علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملخدره علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ملخدره علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملخدره علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملخدره علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملخدره علیا

روستای ملخدره علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملخدره علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملخدره علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملخدره علیا
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ملخدره علیا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ملخدره علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملخدره علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملخدره علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملخدره علیا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ملخدره علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ملخدره علیا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ملخدره علیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ملخدره علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ملخدره علیا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ملخدره علیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ملخدره علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ملخدره علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملخدره علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو