جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ملح

سورین | هندیجان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ملح


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:١٧
اذان ظهر: ١٢:٠٦:١٩
غروب آفتاب: ١٧:١٢:١٥
اذان مغرب: ١٧:٣١:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٢٤:٢٢

جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
١٦ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٣ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملح (شهرستان هندیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آذر ٩٨ روستای ملح)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ملح)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملح)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برایان تریسی
پیش از شروع هر کاری از خودتان بپرسید: انجام دادن یا ندادن این کار چه تاثیرات بلندمدتی بر زندگی من خواهد داشت؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملح

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملح در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملح ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ملح (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملح ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملح ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٤:١٣١٣:١٠:١٧١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٤:٤١٠٠:٢٧:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٣:١٣١٣:١٠:٠٨١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٢٧:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٢:١٥١٣:٠٩:٥٨١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٢٧:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣١:١٨١٣:٠٩:٥٠١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢٦:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٠:٢١١٣:٠٩:٤١١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٦:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:١١٠٠:٢٦:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٨:٣١١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٢٦:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٩:٢٠١٩:٥١:٢٧٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٢٥:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٩:١٤١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:١٧٠٠:٢٥:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٥:٥٤١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٥:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٥:٠٤١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٣:٢٧٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٥:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٤:١٥١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٥:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢٤:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٨:٥١١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٤:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٤:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:١٤٠٠:٢٤:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٤:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢٤:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٣:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٠٢٠٠:٢٣:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٨:٤٣٠٠:٢٣:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٨:٤٥٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٣:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٣:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٣:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٥:٢٥١٣:٠٨:٥٢٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٣:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٣:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:١١٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٣:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٢٣:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٩:٠٩٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملح

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ملح

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ملح

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ملح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ملح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ملح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملح برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ملح

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ملح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ملح

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٣:٥١١١:٥٨:٢٠١٧:١٢:٣٥١٧:٣٠:٥٦٢٣:١٧:١٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٤:٤١١١:٥٨:٣٧١٧:١٢:١٧١٧:٣٠:٤٠٢٣:١٧:٣٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٥:٣٢١١:٥٨:٥٣١٧:١٢:٠١١٧:٣٠:٢٦٢٣:١٧:٤٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٦:٢٢١١:٥٩:١١١٧:١١:٤٦١٧:٣٠:١٣٢٣:١٨:٠٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٧:١٣١١:٥٩:٣٠١٧:١١:٣٣١٧:٣٠:٠٢٢٣:١٨:١٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٤٨:٠٣١١:٥٩:٤٩١٧:١١:٢٢١٧:٢٩:٥٢٢٣:١٨:٣١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٤٨:٥٣١٢:٠٠:٠٩١٧:١١:١٢١٧:٢٩:٤٥٢٣:١٨:٤٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٤٩:٤٢١٢:٠٠:٢٩١٧:١١:٠٤١٧:٢٩:٣٩٢٣:١٩:٠٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٠:٣١١٢:٠٠:٥١١٧:١٠:٥٨١٧:٢٩:٣٤٢٣:١٩:٢٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥١:٢٠١٢:٠١:١٣١٧:١٠:٥٤١٧:٢٩:٣٢٢٣:١٩:٤٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٢:٠٨١٢:٠١:٣٥١٧:١٠:٥١١٧:٢٩:٣١٢٣:٢٠:٠٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٢:٥٦١٢:٠١:٥٨١٧:١٠:٥٠١٧:٢٩:٣١٢٣:٢٠:٢٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٥٣:٤٣١٢:٠٢:٢٢١٧:١٠:٥١١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢٠:٤٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٤:٣٠١٢:٠٢:٤٦١٧:١٠:٥٤١٧:٢٩:٣٧٢٣:٢١:٠٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٨٠٦:٥٥:١٦١٢:٠٣:١١١٧:١٠:٥٨١٧:٢٩:٤٣٢٣:٢١:٢٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٦:٠١١٢:٠٣:٣٧١٧:١١:٠٤١٧:٢٩:٥٠٢٣:٢١:٥٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٩٠٦:٥٦:٤٦١٢:٠٤:٠٣١٧:١١:١٢١٧:٢٩:٥٩٢٣:٢٢:١٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٧:٣٠١٢:٠٤:٢٩١٧:١١:٢١١٧:٣٠:٠٩٢٣:٢٢:٤٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٨٠٦:٥٨:١٣١٢:٠٤:٥٦١٧:١١:٣٢١٧:٣٠:٢٢٢٣:٢٣:٠٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٧٠٦:٥٨:٥٥١٢:٠٥:٢٣١٧:١١:٤٥١٧:٣٠:٣٥٢٣:٢٣:٣٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٥٠٦:٥٩:٣٧١٢:٠٥:٥١١٧:١١:٥٩١٧:٣٠:٥٠٢٣:٢٣:٥٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠٠:١٧١٢:٠٦:١٩١٧:١٢:١٥١٧:٣١:٠٧٢٣:٢٤:٢٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٠٠٧:٠٠:٥٧١٢:٠٦:٤٧١٧:١٢:٣٣١٧:٣١:٢٥٢٣:٢٤:٤٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٦٠٧:٠١:٣٥١٢:٠٧:١٥١٧:١٢:٥٢١٧:٣١:٤٥٢٣:٢٥:١٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٢:١٣١٢:٠٧:٤٤١٧:١٣:١٣١٧:٣٢:٠٧٢٣:٢٥:٤٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٢:٤٩١٢:٠٨:١٤١٧:١٣:٣٥١٧:٣٢:٢٩٢٣:٢٦:١٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٣:٢٥١٢:٠٨:٤٣١٧:١٣:٥٩١٧:٣٢:٥٤٢٣:٢٦:٤١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٣٠٧:٠٣:٥٩١٢:٠٩:١٢١٧:١٤:٢٤١٧:٣٣:١٩٢٣:٢٧:١٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠٤:٣٢١٢:٠٩:٤٢١٧:١٤:٥١١٧:٣٣:٤٧٢٣:٢٧:٣٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٧٠٧:٠٥:٠٤١٢:١٠:١٢١٧:١٥:١٩١٧:٣٤:١٥٢٣:٢٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ملح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ملح روستای ملح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ملح روستای ملح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملح برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ملح

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملح موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملح برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملح

روستای ملح بر روی نقشه

روستای ملح بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملح

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملح است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملح
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ملح + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ملح + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملح + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملح

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملح رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ملح ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ملح دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ملح دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ملح دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ملح
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ملح
زمان پخش اذان مستقیم به افق ملح
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ملح ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملح یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو