جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ملح

سورین | هندیجان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ملح


اذان صبح: ٠٤:٥٠:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:١١
اذان ظهر: ١٣:١٨:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٤٨
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٥٠

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملح (شهرستان هندیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای ملح)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ملح)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملح)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

جان ازبورن
كامپیوتر همان انسان توسعه یافته است: هوشمند، اما بدون اخلاق.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملح

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملح در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملح ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ملح (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملح ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملح ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٤:١٣١٣:١٠:١٧١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٤:٤١٠٠:٢٧:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٣:١٣١٣:١٠:٠٨١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٢٧:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٢:١٥١٣:٠٩:٥٨١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٢٧:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣١:١٨١٣:٠٩:٥٠١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢٦:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٠:٢١١٣:٠٩:٤١١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٦:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:١١٠٠:٢٦:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٨:٣١١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٢٦:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٩:٢٠١٩:٥١:٢٧٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٢٥:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٩:١٤١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:١٧٠٠:٢٥:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٥:٥٤١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٥:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٥:٠٤١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٣:٢٧٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٥:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٤:١٥١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٥:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢٤:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٨:٥١١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٤:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٤:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:١٤٠٠:٢٤:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٤:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢٤:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٣:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٠٢٠٠:٢٣:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٨:٤٣٠٠:٢٣:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٨:٤٥٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٣:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٣:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٥:٥٨١٣:٠٨:٤٩٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٣:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٥:٢٥١٣:٠٨:٥٢٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٣:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٣:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:١١٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٣:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٢٣:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٩:٠٩٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملح

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ملح

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ملح

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ملح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ملح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ملح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملح برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ملح

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ملح قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملح دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ملح

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١٠:٣١١٣:١٤:١٨٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٢٦:٣٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٠:٤٥١٣:١٤:٣٠٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٢٦:٤٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٨٠٦:١١:٠٠١٣:١٤:٤٣٢٠:١٨:٢٤٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٢٧:٠٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١١:١٧١٣:١٤:٥٦٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٢٧:١٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٦٠٦:١١:٣٤١٣:١٥:٠٩٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:١٢٠٠:٢٧:٢٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٦:١١:٥٣١٣:١٥:٢١٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٨:١٧٠٠:٢٧:٤٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤١٠٦:١٢:١٢١٣:١٥:٣٤٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:٢١٠٠:٢٧:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٢:٣٣١٣:١٥:٤٦٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٢٨:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١٢:٥٥١٣:١٥:٥٨٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٢٨:٢٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٣:١٨١٣:١٦:١٠٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٢٨:٤٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٣:٤١١٣:١٦:٢٢٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٢٨:٥٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٤:٠٦١٣:١٦:٣٣٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٨:١٨٠٠:٢٩:١٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٤:٣١١٣:١٦:٤٤٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:١٣٠٠:٢٩:٢٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٤:٥٧١٣:١٦:٥٥٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٢٩:٤٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٥:٢٤١٣:١٧:٠٥٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٢٩:٥٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢١٠٦:١٥:٥٢١٣:١٧:١٥٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٣٠:١٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٦:٢٠١٣:١٧:٢٥٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٧:٣٧٠٠:٣٠:٢٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٦:٤٩١٣:١٧:٣٤٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٧:٢٤٠٠:٣٠:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٧:١٩١٣:١٧:٤٣٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٣٠:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٧:٥٠١٣:١٧:٥١٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٣١:١٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٨:٢١١٣:١٧:٥٩٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٣١:٢٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٨:٥٢١٣:١٨:٠٦٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٦:١٦٠٠:٣١:٣٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٩:٢٤١٣:١٨:١٣٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٣١:٥٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٩:٥٧١٣:١٨:١٩٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٣٢:٠٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٨:٢٥٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٣٢:١٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢١:٠٣١٣:١٨:٣٠٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٣٢:٢٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢١:٣٧١٣:١٨:٣٥٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:١٧٠٠:٣٢:٣٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٢:١١١٣:١٨:٤٠٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٣٢:٥٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٢:٤٦١٣:١٨:٤٣٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٣:١٩٠٠:٣٣:٠١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٣:٢١١٣:١٨:٤٦٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٣٣:١١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢٣:٥٦١٣:١٨:٤٩٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٢:١٤٠٠:٣٣:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ملح

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ملح روستای ملح در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ملح روستای ملح بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملح را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملح برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ملح

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملح موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملح برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملح

روستای ملح بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملح

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملح است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملح
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ملح + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای ملح + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملح + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملح

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملح رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ملح دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ملح
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ ملح دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ملح
جدول اوقات شرعی امروز فردا ملح دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ملح دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ملح ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ملح

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملح یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو