جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ملایر

ملایر | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز ملایر


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:٤٢
اذان مغرب: ١٧:٢٦:٥٣
نیمه شب: ٢٣:١٧:٤٢

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ملایر (شهرستان ملایر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر ملایر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ملایر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ملایر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
اگر با همه‌ی مردم به خوبی گفتگو، رفتار و برخورد كنم و از آن‌ها چشم‌داشت واكنش خوب داشته باشم، همیشه برپایه‌ی همان چشم‌داشت‌های مثبتی كه از آن‌ها دارم، رفتار خواهند كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ملایر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ملایر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ملایر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ملایر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ملایر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملایر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٠:١٦١٣:١٢:٢٩١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٧:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٩:١٠١٣:١٢:٢٠١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٤٩٠٠:٢٧:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٨:٠٥١٣:١٢:١١١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٦:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٧:٠١١٣:١٢:٠٣١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٢٩٠٠:٢٦:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٥:٥٨١٣:١١:٥٥١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٦:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٤:٥٦١٣:١١:٤٨١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٥:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٣:٥٥١٣:١١:٤١١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٥٩٠٠:٢٥:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٢:٥٥١٣:١١:٣٥٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٥:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢١:٥٦١٣:١١:٢٩٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٥:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٢٠:٥٩١٣:١١:٢٤٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٤:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٠:٠٢١٣:١١:٢٠٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:١٩٠٠:٢٤:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٩:٠٧١٣:١١:١٦٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٤:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٨:١٣١٣:١١:١٢٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٤:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٧:٢١١٣:١١:٠٩٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٢٤:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٦:٢٩١٣:١١:٠٧٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٣:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٥:٣٩١٣:١١:٠٥٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٣:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٤:٥١١٣:١١:٠٤٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢٣:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٤:٠٣١٣:١١:٠٤٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٣:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٣:١٧١٣:١١:٠٤٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٢٣:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١٢:٣٣١٣:١١:٠٥٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٢٢:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٥٦٠٦:١١:٥٠١٣:١١:٠٦٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٢٢:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١١:٠٨١٣:١١:٠٨٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:١٨٠٠:٢٢:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٥٥٠٦:١٠:٢٨١٣:١١:١٠٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٢:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٩:٤٩١٣:١١:١٣٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢٢:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٩:١٢١٣:١١:١٧٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢٢:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٨:٣٦١٣:١١:٢١٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٢:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٨:٠٢١٣:١١:٢٥٢٠:١٥:١١٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٢:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٧:٢٩١٣:١١:٣١٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٢٢:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٦:٥٨١٣:١١:٣٦٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٢٢:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ملایر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ملایر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ملایر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملایر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ملایر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ملایر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ملایر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ملایر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ملایر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ملایر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ملایر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ملایر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ملایر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ملایر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر ملایر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ملایر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ملایر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٢٦:١٠١١:٥٩:٠٥١٧:٣١:٣١١٧:٤٩:٤٠٢٣:١٧:٥٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٧:٠٢١١:٥٨:٥٧١٧:٣٠:٢٤١٧:٤٨:٣٤٢٣:١٧:٤٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٧:٥٤١١:٥٨:٤٩١٧:٢٩:١٧١٧:٤٧:٢٩٢٣:١٧:٣٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٢٨:٤٦١١:٥٨:٤٢١٧:٢٨:١٢١٧:٤٦:٢٥٢٣:١٧:٢٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٩:٣٩١١:٥٨:٣٦١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٥:٢٣٢٣:١٧:٢٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٠:٣٢١١:٥٨:٣١١٧:٢٦:٠٤١٧:٤٤:٢٢٢٣:١٧:١٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣١:٢٥١١:٥٨:٢٧١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٣:٢٢٢٣:١٧:٠٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٢:١٩١١:٥٨:٢٣١٧:٢٤:٠١١٧:٤٢:٢٣٢٣:١٦:٥٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٣:١٣١١:٥٨:٢٠١٧:٢٣:٠٢١٧:٤١:٢٥٢٣:١٦:٥٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٤:٠٧١١:٥٨:١٨١٧:٢٢:٠٣١٧:٤٠:٢٩٢٣:١٦:٤٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣١٠٦:٣٥:٠٢١١:٥٨:١٦١٧:٢١:٠٦١٧:٣٩:٣٤٢٣:١٦:٤٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٥:٥٧١١:٥٨:١٦١٧:٢٠:١٠١٧:٣٨:٤٠٢٣:١٦:٣٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٦:٥٢١١:٥٨:١٦١٧:١٩:١٦١٧:٣٧:٤٨٢٣:١٦:٣٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٧:٤٧١١:٥٨:١٧١٧:١٨:٢٣١٧:٣٦:٥٧٢٣:١٦:٣٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٨:٤٣١١:٥٨:١٩١٧:١٧:٣١١٧:٣٦:٠٨٢٣:١٦:٣١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٢٠٦:٣٩:٣٩١١:٥٨:٢١١٧:١٦:٤٠١٧:٣٥:٢٠٢٣:١٦:٣٠
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٠:٣٥١١:٥٨:٢٥١٧:١٥:٥٢١٧:٣٤:٣٣٢٣:١٦:٣٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤١:٣١١١:٥٨:٢٩١٧:١٥:٠٤١٧:٣٣:٤٨٢٣:١٦:٣١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٢:٢٨١١:٥٨:٣٤١٧:١٤:١٨١٧:٣٣:٠٤٢٣:١٦:٣٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤٣:٢٤١١:٥٨:٤٠١٧:١٣:٣٤١٧:٣٢:٢٢٢٣:١٦:٣٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٤:٢١١١:٥٨:٤٧١٧:١٢:٥١١٧:٣١:٤٢٢٣:١٦:٣٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٥:١٨١١:٥٨:٥٥١٧:١٢:١٠١٧:٣١:٠٣٢٣:١٦:٤١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٦:١٥١١:٥٩:٠٣١٧:١١:٣١١٧:٣٠:٢٦٢٣:١٦:٤٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٧:١٢١١:٥٩:١٣١٧:١٠:٥٣١٧:٢٩:٥١٢٣:١٦:٥١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٨:٠٩١١:٥٩:٢٣١٧:١٠:١٦١٧:٢٩:١٧٢٣:١٦:٥٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٩:٠٦١١:٥٩:٣٤١٧:٠٩:٤٢١٧:٢٨:٤٥٢٣:١٧:٠٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٥٠:٠٣١١:٥٩:٤٦١٧:٠٩:٠٩١٧:٢٨:١٤٢٣:١٧:١٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥١:٠٠١١:٥٩:٥٨١٧:٠٨:٣٨١٧:٢٧:٤٥٢٣:١٧:٢٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥١:٥٧١٢:٠٠:١٢١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٧:١٩٢٣:١٧:٣٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٢:٥٤١٢:٠٠:٢٧١٧:٠٧:٤٢١٧:٢٦:٥٣٢٣:١٧:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ملایر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ملایر شهر ملایر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ملایر شهر ملایر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ملایر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ملایر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ملایر

مَلایر شهری بزرگ و تاریخی در غرب ایران است. این شهر مرکز شهرستان ملایر و در ۳۸۶ کیلومتر غرب پایتخت و در ۷۰ کیلومتری جنوب شرقی مرکز استان واقع شده‌است. این شهر دومین شهر بزرگ استان همدان از نظر جمعیت به‌شمار می‌آید

شهر ملایر در ویکیپدیا

شهر ملایر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ملایر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ملایر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ملایر بر روی نقشه

شهر ملایر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ملایر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ملایر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ملایر
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ملایر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر ملایر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ملایر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ملایر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ملایر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ملایر
افق شرعی امروز فردا ملایر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ملایر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ملایر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ملایر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ملایر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ملایر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ملایر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ملایر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو