جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ملاکوه

تولم | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز ملاکوه

اذان صبح: ٠٤:١٨:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٥٢
اذان ظهر: ١٣:١٨:٤٢
غروب آفتاب: ٢٠:٣٢:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٥٣:١٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:٥٥

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملاکوه (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای ملاکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ملاکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ملاکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

ضرب المثل چینی
نمی توانیم كاری كنیم كه مرغان غم، بالای سرِ ما پرواز نكنند، اما می توانیم نگذاریم كه روی سرِ ما آشیانه بسازند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملاکوه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملاکوه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملاکوه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ملاکوه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملاکوه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ملاکوه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٩:٣٢١٣:١٢:٥١١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٢٧:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٨:٠٩١٣:١٢:٣٦١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٢٦:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٦:٤٧١٣:١٢:٢٢١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٦:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٥:٢٥١٣:١٢:٠٨١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٢٦:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٤:٠٤١٣:١١:٥٥١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٢٥:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٢:٤٤١٣:١١:٤٢١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢٥:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٣١:٢٥١٣:١١:٢٩١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٢٧٠٠:٢٤:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٣٠:٠٦١٣:١١:١٧١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٤:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٨:٤٩١٣:١١:٠٥١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٣:٢١٠٠:٢٤:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٧:٣٢١٣:١٠:٥٤١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٣:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٦:١٦١٣:١٠:٤٣١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:١٤٠٠:٢٣:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٥:٠٠١٣:١٠:٣٢١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٦:١١٠٠:٢٣:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢٣:٤٦١٣:١٠:٢٢١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٧:٠٨٠٠:٢٢:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢٢:٣٣١٣:١٠:١٣١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٢:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٢١:٢١١٣:١٠:٠٤١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٢:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٠:١٦٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٢١:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢١:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٧:٥١١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٥٤٠٠:٢١:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٥١٠٠:٢٠:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٢٠:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٤:٣١١٣:٠٩:٢١٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٢٠:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٠:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٦٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٩:١١٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٣٩٠٠:١٩:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١١٠٦:١١:٢٢١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٩:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٤٧٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:٣٢٠٠:١٩:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٩:٠١٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٩:٢٨٠٠:١٩:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٢٤٠٠:١٨:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٨:٥٧٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣١:٢٠٠٠:١٨:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٦:٣٤١٣:٠٨:٥٦٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٢:١٦٠٠:١٨:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ملاکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ملاکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ملاکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملاکوه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ملاکوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملاکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملاکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ملاکوه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای ملاکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ملاکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ملاکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملاکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملاکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ملاکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای ملاکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملاکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ملاکوه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ملاکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ملاکوه روستای ملاکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ملاکوه روستای ملاکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ملاکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملاکوه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ملاکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملاکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملاکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ملاکوه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٥٠٥:٥٢:٢٨١٣:١٤:٢٨٢٠:٣٦:٢٦٢٠:٥٨:١٧٠٠:١٨:٥٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٠٠٥:٥٢:٤٢١٣:١٤:٤١٢٠:٣٦:٣٧٢٠:٥٨:٢٨٠٠:١٩:١٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٧٠٥:٥٢:٥٨١٣:١٤:٥٤٢٠:٣٦:٤٧٢٠:٥٨:٣٧٠٠:١٩:٢٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٥٣:١٥١٣:١٥:٠٧٢٠:٣٦:٥٤٢٠:٥٨:٤٤٠٠:١٩:٤٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٥٣:٣٤١٣:١٥:١٩٢٠:٣٧:٠٠٢٠:٥٨:٤٩٠٠:١٩:٥٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٥٣:٥٤١٣:١٥:٣٢٢٠:٣٧:٠٤٢٠:٥٨:٥٣٠٠:٢٠:١٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٥٤:١٦١٣:١٥:٤٥٢٠:٣٧:٠٧٢٠:٥٨:٥٤٠٠:٢٠:٢٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٥٤:٣٩١٣:١٥:٥٧٢٠:٣٧:٠٧٢٠:٥٨:٥٤٠٠:٢٠:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٤٠٥:٥٥:٠٣١٣:١٦:٠٩٢٠:٣٧:٠٦٢٠:٥٨:٥١٠٠:٢١:٠٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٥٥:٢٩١٣:١٦:٢١٢٠:٣٧:٠٣٢٠:٥٨:٤٧٠٠:٢١:١٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٥٥:٥٦١٣:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٥٨٢٠:٥٨:٤١٠٠:٢١:٣٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٥٠٥:٥٦:٢٤١٣:١٦:٤٣٢٠:٣٦:٥٢٢٠:٥٨:٣٣٠٠:٢١:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٥٦:٥٣١٣:١٦:٥٤٢٠:٣٦:٤٣٢٠:٥٨:٢٣٠٠:٢٢:١١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٥٧:٢٤١٣:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٣٣٢٠:٥٨:١١٠٠:٢٢:٢٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٥٧:٥٦١٣:١٧:١٥٢٠:٣٦:٢١٢٠:٥٧:٥٧٠٠:٢٢:٤٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٥٨:٢٩١٣:١٧:٢٥٢٠:٣٦:٠٧٢٠:٥٧:٤١٠٠:٢٣:٠٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠١٠٥:٥٩:٠٣١٣:١٧:٣٥٢٠:٣٥:٥١٢٠:٥٧:٢٣٠٠:٢٣:٢١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٢٠٥:٥٩:٣٨١٣:١٧:٤٤٢٠:٣٥:٣٤٢٠:٥٧:٠٣٠٠:٢٣:٣٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٥٠٦:٠٠:١٤١٣:١٧:٥٣٢٠:٣٥:١٤٢٠:٥٦:٤٢٠٠:٢٣:٥٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٩٠٦:٠٠:٥١١٣:١٨:٠١٢٠:٣٤:٥٣٢٠:٥٦:١٨٠٠:٢٤:١٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٥٠٦:٠١:٢٩١٣:١٨:٠٩٢٠:٣٤:٣٠٢٠:٥٥:٥٣٠٠:٢٤:٣١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٣٠٦:٠٢:٠٨١٣:١٨:١٦٢٠:٣٤:٠٦٢٠:٥٥:٢٥٠٠:٢٤:٤٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٢٠٦:٠٢:٤٧١٣:١٨:٢٣٢٠:٣٣:٣٩٢٠:٥٤:٥٦٠٠:٢٥:٠٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٢٠٦:٠٣:٢٨١٣:١٨:٣٠٢٠:٣٣:١١٢٠:٥٤:٢٥٠٠:٢٥:٢٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٤٠٦:٠٤:١٠١٣:١٨:٣٦٢٠:٣٢:٤١٢٠:٥٣:٥٣٠٠:٢٥:٣٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٨٠٦:٠٤:٥٢١٣:١٨:٤٢٢٠:٣٢:٠٩٢٠:٥٣:١٨٠٠:٢٥:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٦:٠٥:٣٥١٣:١٨:٤٧٢٠:٣١:٣٦٢٠:٥٢:٤٢٠٠:٢٦:١١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٦:٠٦:١٨١٣:١٨:٥١٢٠:٣١:٠٠٢٠:٥٢:٠٤٠٠:٢٦:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٦:٠٧:٠٣١٣:١٨:٥٥٢٠:٣٠:٢٤٢٠:٥١:٢٤٠٠:٢٦:٤٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠٧:٤٨١٣:١٨:٥٩٢٠:٢٩:٤٥٢٠:٥٠:٤٢٠٠:٢٦:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠٨:٣٣١٣:١٩:٠٢٢٠:٢٩:٠٥٢٠:٤٩:٥٩٠٠:٢٧:١٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ملاکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ملاکوه روستای ملاکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ملاکوه روستای ملاکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملاکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملاکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ملاکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملاکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملاکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملاکوه

روستای ملاکوه بر روی نقشه

روستای ملاکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملاکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملاکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملاکوه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ملاکوه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای ملاکوه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ملاکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ملاکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ملاکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملاکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملاکوه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ملاکوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ملاکوه
افق شرعی امروز فردا ملاکوه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ملاکوه
زمان پخش اذان مستقیم به افق ملاکوه
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ ملاکوه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ملاکوه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ملاکوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملاکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو