جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ملاکوه

تولم | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز ملاکوه


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٦:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٠٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:١٦
اذان مغرب: ١٧:١٦:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٢٧

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملاکوه (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای ملاکوه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ملاکوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملاکوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برتراند راسل
فلسفه نباید از زندگانی شخصی بكاهد، بلكه باید بر آن بیفزاید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملاکوه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملاکوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملاکوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ملاکوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملاکوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملاکوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٠:٣٠١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٢٦٠٠:٢٣:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٣:٢٩١٣:١٠:٢١١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢٢:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٢:١٦١٣:١٠:١١١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٢:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:٢١:٠٥١٣:١٠:٠٣١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٢:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢١:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:١٢٠٠:٢١:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٢١:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٠:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٠:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٠٠٦:١٤:١٦١٣:٠٩:٢١٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٠:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٣:١٣١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٠:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٢:١٠١٣:٠٩:١١٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٥٣٠٠:١٩:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٥١٠٦:١١:٠٨١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٥٠٠٠:١٩:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٩:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٩:٠١٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:٤٢٠٠:١٩:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:٣٨٠٠:١٨:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٨:٥٧٢٠:١١:١٠٢٠:٣١:٣٤٠٠:١٨:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣٢:٢٩٠٠:١٨:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٣:٢٤٠٠:١٨:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٤:١٩٠٠:١٨:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:١٥٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٨:٥٧٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٥:١٣٠٠:١٧:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٠٢٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠٨:٥٨٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٦:٠٧٠٠:١٧:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٥١٠٦:٠٢:١١١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٧:٠١٠٠:١٧:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٤١٠٦:٠١:٢٥١٣:٠٩:٠٢٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٧:٥٤٠٠:١٧:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٣٣٠٦:٠٠:٤١١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٨:٤٦٠٠:١٧:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٢٧٠٥:٥٩:٥٩١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٩:٣٨٠٠:١٧:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٢٣٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٩:١٣٢٠:١٩:٣٣٢٠:٤٠:٣٠٠٠:١٦:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٢٠٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٩:١٧٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤١:٢١٠٠:١٦:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٢٠٠٥:٥٨:٠٢١٣:٠٩:٢٢٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤٢:١١٠٠:١٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملاکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملاکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملاکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملاکوه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ملاکوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملاکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملاکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ملاکوه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ملاکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ملاکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ملاکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملاکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملاکوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ملاکوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ملاکوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملاکوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ملاکوه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٨:٢٢١١:٥٨:٣٤١٦:٥٨:٢٦١٧:١٨:٣١٢٣:١٤:٠٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٩:٢٤١١:٥٨:٥٠١٦:٥٧:٥٧١٧:١٨:٠٥٢٣:١٤:١٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٤٠٧:٠٠:٢٥١١:٥٩:٠٧١٦:٥٧:٣٠١٧:١٧:٤٠٢٣:١٤:٢٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٦٠٧:٠١:٢٦١١:٥٩:٢٤١٦:٥٧:٠٥١٧:١٧:١٨٢٣:١٤:٤٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٨٠٧:٠٢:٢٦١١:٥٩:٤٣١٦:٥٦:٤٣١٧:١٦:٥٨٢٣:١٤:٥٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٧:٠٣:٢٦١٢:٠٠:٠٢١٦:٥٦:٢٢١٧:١٦:٣٩٢٣:١٥:١١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠١٠٧:٠٤:٢٥١٢:٠٠:٢٢١٦:٥٦:٠٣١٧:١٦:٢٣٢٣:١٥:٢٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٥:٢٣١٢:٠٠:٤٢١٦:٥٥:٤٦١٧:١٦:٠٨٢٣:١٥:٤٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٦:٢١١٢:٠١:٠٤١٦:٥٥:٣٢١٧:١٥:٥٦٢٣:١٦:٠٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٧:١٨١٢:٠١:٢٦١٦:٥٥:١٩١٧:١٥:٤٥٢٣:١٦:٢٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٢٠٧:٠٨:١٥١٢:٠١:٤٨١٦:٥٥:٠٨١٧:١٥:٣٧٢٣:١٦:٣٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٩:١٠١٢:٠٢:١١١٦:٥٥:٠٠١٧:١٥:٣٠٢٣:١٦:٥٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٨٠٧:١٠:٠٥١٢:٠٢:٣٥١٦:٥٤:٥٣١٧:١٥:٢٥٢٣:١٧:٢٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٦٠٧:١٠:٥٩١٢:٠٣:٠٠١٦:٥٤:٤٩١٧:١٥:٢٣٢٣:١٧:٤١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:١١:٥٢١٢:٠٣:٢٤١٦:٥٤:٤٧١٧:١٥:٢٢٢٣:١٨:٠٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٩٠٧:١٢:٤٣١٢:٠٣:٥٠١٦:٥٤:٤٦١٧:١٥:٢٤٢٣:١٨:٢٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٤٠٧:١٣:٣٤١٢:٠٤:١٦١٦:٥٤:٤٨١٧:١٥:٢٧٢٣:١٨:٤٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٨٠٧:١٤:٢٣١٢:٠٤:٤٢١٦:٥٤:٥٢١٧:١٥:٣٢٢٣:١٩:١٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٢٠٧:١٥:١٢١٢:٠٥:٠٩١٦:٥٤:٥٨١٧:١٥:٤٠٢٣:١٩:٣٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٥٠٧:١٥:٥٩١٢:٠٥:٣٦١٦:٥٥:٠٦١٧:١٥:٤٩٢٣:٢٠:٠١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٧٠٧:١٦:٤٥١٢:٠٦:٠٤١٦:٥٥:١٦١٧:١٦:٠٠٢٣:٢٠:٢٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٧٠٧:١٧:٢٩١٢:٠٦:٣٢١٦:٥٥:٢٨١٧:١٦:١٣٢٣:٢٠:٥٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٧٠٧:١٨:١٢١٢:٠٧:٠٠١٦:٥٥:٤٢١٧:١٦:٢٩٢٣:٢١:١٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٦٠٧:١٨:٥٤١٢:٠٧:٢٩١٦:٥٥:٥٨١٧:١٦:٤٦٢٣:٢١:٤٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٤٠٧:١٩:٣٤١٢:٠٧:٥٨١٦:٥٦:١٧١٧:١٧:٠٤٢٣:٢٢:١٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:١١٠٧:٢٠:١٣١٢:٠٨:٢٧١٦:٥٦:٣٧١٧:١٧:٢٥٢٣:٢٢:٤١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٦٠٧:٢٠:٥٠١٢:٠٨:٥٦١٦:٥٦:٥٩١٧:١٧:٤٨٢٣:٢٣:١٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٠٠٧:٢١:٢٦١٢:٠٩:٢٦١٦:٥٧:٢٣١٧:١٨:١٢٢٣:٢٣:٣٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٤٠٧:٢٢:٠٠١٢:٠٩:٥٥١٦:٥٧:٤٩١٧:١٨:٣٩٢٣:٢٤:٠٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٦٠٧:٢٢:٣٣١٢:١٠:٢٥١٦:٥٨:١٧١٧:١٩:٠٧٢٣:٢٤:٣٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ملاکوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ملاکوه روستای ملاکوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ملاکوه روستای ملاکوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملاکوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملاکوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ملاکوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملاکوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملاکوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملاکوه

روستای ملاکوه بر روی نقشه

روستای ملاکوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملاکوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملاکوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملاکوه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ملاکوه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ملاکوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملاکوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملاکوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملاکوه رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ملاکوه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ملاکوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ملاکوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ملاکوه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ملاکوه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ملاکوه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ملاکوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ملاکوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملاکوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو