جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ملاکلایه

الموت بالا | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز ملاکلایه


اذان صبح: ٠٥:١٦:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٣٨
اذان ظهر: ١١:٥٢:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٣٠
اذان مغرب: ١٧:١٩:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٠٨:٤٩

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملاکلایه (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای ملاکلایه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ملاکلایه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملاکلایه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان پل سارتر
مسئله تنها این نیست كه چیزها ناپدید می شوند، بلكه پس از آن، یادشان نیز نابود می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملاکلایه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملاکلایه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملاکلایه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ملاکلایه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملاکلایه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملاکلایه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٢٠:١١١٣:٠٥:٤١١٩:٥١:٤٥٢٠:١١:٠٦٠٠:١٨:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٩:٠١١٣:٠٥:٣٢١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٢:٠١٠٠:١٨:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٧:٥١١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٨:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٦:٤٢١٣:٠٥:١٥١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٥١٠٠:١٧:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٥:٣٤١٣:٠٥:٠٧١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٧:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٥:٠٠١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٥:٤١٠٠:١٧:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٣٦٠٠:١٧:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٢:١٧١٣:٠٤:٤٧١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٧:٣١٠٠:١٦:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١١:١٤١٣:٠٤:٤١١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٦:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١٩٠٦:١٠:١٢١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٩:٢١٠٠:١٦:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٩:١١١٣:٠٤:٣٢٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢٠:١٥٠٠:١٥:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠١:١٦٢٠:٢١:١٠٠٠:١٥:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٤:٢٤٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٢:٠٤٠٠:١٥:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٦:١٦١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٥٨٠٠:١٥:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٤:١٩٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٥٢٠٠:١٥:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٤:١٨٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٤:٤٦٠٠:١٤:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٣:٣٤١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:٣٩٠٠:١٤:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٤:١٦٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:٣٣٠٠:١٤:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٣٤٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٤:١٦٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٧:٢٥٠٠:١٤:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٢٢٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٤:١٧٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٤:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:١٢٠٦:٠٠:١٧١٣:٠٤:١٨٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٩:١٠٠٠:١٣:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٩:٣١١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٣٠:٠٢٠٠:١٣:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٥٧٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠٤:٢٢٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٥٣٠٠:١٣:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥٢٠٥:٥٨:٠٥١٣:٠٤:٢٥٢٠:١١:١٢٢٠:٣١:٤٤٠٠:١٣:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٧:٢٤١٣:٠٤:٢٩٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٣:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٤٨٠٥:٥٦:٤٥١٣:٠٤:٣٣٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٣:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٤٨٠٥:٥٦:٠٧١٣:٠٤:٣٧٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٤:١٤٠٠:١٣:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٥١٠٥:٥٥:٣١١٣:٠٤:٤٣٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٥:٠٢٠٠:١٣:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١١:٥٥٠٥:٥٤:٥٧١٣:٠٤:٤٨٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٥:٥٠٠٠:١٣:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملاکلایه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملاکلایه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملاکلایه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملاکلایه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ملاکلایه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملاکلایه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملاکلایه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ملاکلایه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ملاکلایه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ملاکلایه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ملاکلایه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملاکلایه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملاکلایه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ملاکلایه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ملاکلایه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملاکلایه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ملاکلایه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢١:٥١١١:٥٢:١٧١٧:٢٢:١٣١٧:٤٠:٥٢٢٣:١٠:٠٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٢:٤٧١١:٥٢:٠٩١٧:٢١:٠١١٧:٣٩:٤١٢٣:٠٩:٥٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٣:٤٤١١:٥٢:٠١١٧:١٩:٤٩١٧:٣٨:٣٢٢٣:٠٩:٤٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٤:٤١١١:٥١:٥٥١٧:١٨:٣٩١٧:٣٧:٢٣٢٣:٠٩:٣٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٥:٣٩١١:٥١:٤٩١٧:١٧:٣٠١٧:٣٦:١٦٢٣:٠٩:٢٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٦:٣٧١١:٥١:٤٣١٧:١٦:٢١١٧:٣٥:١٠٢٣:٠٩:١٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٧:٣٥١١:٥١:٣٩١٧:١٥:١٥١٧:٣٤:٠٥٢٣:٠٩:١١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٨:٣٤١١:٥١:٣٥١٧:١٤:٠٩١٧:٣٣:٠١٢٣:٠٩:٠٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٩:٣٣١١:٥١:٣٢١٧:١٣:٠٤١٧:٣١:٥٩٢٣:٠٨:٥٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣٠:٣٢١١:٥١:٣٠١٧:١٢:٠١١٧:٣٠:٥٨٢٣:٠٨:٥٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣١:٣١١١:٥١:٢٩١٧:١٠:٥٩١٧:٢٩:٥٩٢٣:٠٨:٤٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٢:٣١١١:٥١:٢٨١٧:٠٩:٥٩١٧:٢٩:٠١٢٣:٠٨:٤٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٣:٣١١١:٥١:٢٨١٧:٠٨:٥٩١٧:٢٨:٠٤٢٣:٠٨:٤١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٤:٣١١١:٥١:٢٩١٧:٠٨:٠٢١٧:٢٧:٠٨٢٣:٠٨:٣٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٥:٣١١١:٥١:٣١١٧:٠٧:٠٥١٧:٢٦:١٤٢٣:٠٨:٣٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٦:٣٢١١:٥١:٣٤١٧:٠٦:١٠١٧:٢٥:٢٢٢٣:٠٨:٣٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٧:٣٢١١:٥١:٣٧١٧:٠٥:١٧١٧:٢٤:٣١٢٣:٠٨:٣٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٨:٣٣١١:٥١:٤١١٧:٠٤:٢٥١٧:٢٣:٤٢٢٣:٠٨:٣٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٩:٣٤١١:٥١:٤٦١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٢:٥٤٢٣:٠٨:٣٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٧٠٦:٤٠:٣٥١١:٥١:٥٢١٧:٠٢:٤٦١٧:٢٢:٠٨٢٣:٠٨:٣٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤١:٣٦١١:٥١:٥٩١٧:٠١:٥٩١٧:٢١:٢٣٢٣:٠٨:٤١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٢٠٦:٤٢:٣٧١١:٥٢:٠٧١٧:٠١:١٤١٧:٢٠:٤٠٢٣:٠٨:٤٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٣:٣٨١١:٥٢:١٥١٧:٠٠:٣٠١٧:١٩:٥٩٢٣:٠٨:٤٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٤:٤٠١١:٥٢:٢٥١٦:٥٩:٤٨١٧:١٩:٢٠٢٣:٠٨:٥٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٥:٤١١١:٥٢:٣٥١٦:٥٩:٠٧١٧:١٨:٤٢٢٣:٠٩:٠٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤٦:٤٢١١:٥٢:٤٦١٦:٥٨:٢٩١٧:١٨:٠٦٢٣:٠٩:٠٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٧:٤٣١١:٥٢:٥٨١٦:٥٧:٥٢١٧:١٧:٣٢٢٣:٠٩:١٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٨:٤٤١١:٥٣:١١١٦:٥٧:١٧١٧:١٧:٠٠٢٣:٠٩:٢٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٩:٤٤١١:٥٣:٢٤١٦:٥٦:٤٤١٧:١٦:٢٩٢٣:٠٩:٣٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢١٠٦:٥٠:٤٥١١:٥٣:٣٩١٦:٥٦:١٣١٧:١٦:٠١٢٣:٠٩:٤٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ملاکلایه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ملاکلایه روستای ملاکلایه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ملاکلایه روستای ملاکلایه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملاکلایه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملاکلایه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ملاکلایه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملاکلایه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملاکلایه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملاکلایه

روستای ملاکلایه بر روی نقشه

روستای ملاکلایه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملاکلایه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملاکلایه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملاکلایه
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ملاکلایه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ملاکلایه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملاکلایه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملاکلایه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملاکلایه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ملاکلایه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ملاکلایه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ملاکلایه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ملاکلایه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ملاکلایه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ملاکلایه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ملاکلایه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ملاکلایه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملاکلایه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو