جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ملامحمد

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ملامحمد


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٥٣
اذان ظهر: ١١:٠٨:٥٨
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٠٠
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٢٨

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملامحمد (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای ملامحمد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ملامحمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملامحمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام حسن عسکری(ع)
نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (نماز یومیه و نمازهای نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم‌الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن»

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملامحمد

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملامحمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملامحمد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ملامحمد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملامحمد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملامحمد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٤٥:١٩١٢:٢١:٥٣١٨:٥٨:٥٤١٩:١٦:٥٠٢٣:٣٩:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:١١٠٥:٤٤:١٩١٢:٢١:٤٣١٨:٥٩:٣٤١٩:١٧:٣٣٢٣:٣٨:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥٧٠٥:٤٣:٢٠١٢:٢١:٣٤١٩:٠٠:١٥١٩:١٨:١٦٢٣:٣٨:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤٢:٢٢١٢:٢١:٢٥١٩:٠٠:٥٥١٩:١٨:٥٨٢٣:٣٨:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤١:٢٥١٢:٢١:١٧١٩:٠١:٣٦١٩:١٩:٤١٢٣:٣٧:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٠:٢٨١٢:٢١:٠٩١٩:٠٢:١٦١٩:٢٠:٢٤٢٣:٣٧:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٩٠٥:٣٩:٣٣١٢:٢١:٠٢١٩:٠٢:٥٧١٩:٢١:٠٧٢٣:٣٧:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٩٠٥:٣٨:٣٩١٢:٢٠:٥٥١٩:٠٣:٣٧١٩:٢١:٥٠٢٣:٣٧:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٥٠٠٥:٣٧:٤٦١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٤:١٨١٩:٢٢:٣٣٢٣:٣٧:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٣٦:٥٤١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٣:١٦٢٣:٣٦:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٣٦:٠٣١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٥:٣٩١٩:٢٤:٠٠٢٣:٣٦:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٤:٤٣٢٣:٣٦:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٣٤:٢٤١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٥:٢٦٢٣:٣٦:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١٩٠٥:٣٣:٣٦١٢:٢٠:٢٦١٩:٠٧:٤١١٩:٢٦:٠٩٢٣:٣٥:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٢:٥٠١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٨:٢١١٩:٢٦:٥٢٢٣:٣٥:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:١٤٠٥:٣٢:٠٤١٢:٢٠:٢١١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٧:٣٥٢٣:٣٥:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:١٤٠٥:٣١:٢٠١٢:٢٠:١٩١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٨:١٨٢٣:٣٥:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:١٥٠٥:٣٠:٣٧١٢:٢٠:١٨١٩:١٠:٢٢١٩:٢٩:٠٠٢٣:٣٥:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:١٧٠٥:٢٩:٥٦١٢:٢٠:١٨١٩:١١:٠٣١٩:٢٩:٤٣٢٣:٣٥:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٢٠٠٥:٢٩:١٦١٢:٢٠:١٨١٩:١١:٤٣١٩:٣٠:٢٥٢٣:٣٥:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٢٨:٣٧١٢:٢٠:١٨١٩:١٢:٢٢١٩:٣١:٠٨٢٣:٣٤:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٣١٠٥:٢٧:٥٩١٢:٢٠:٢٠١٩:١٣:٠٢١٩:٣١:٥٠٢٣:٣٤:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٩٠٥:٢٧:٢٣١٢:٢٠:٢٢١٩:١٣:٤٢١٩:٣٢:٣٢٢٣:٣٤:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٤٨٠٥:٢٦:٤٨١٢:٢٠:٢٤١٩:١٤:٢١١٩:٣٣:١٣٢٣:٣٤:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٥٩٠٥:٢٦:١٥١٢:٢٠:٢٧١٩:١٥:٠٠١٩:٣٣:٥٥٢٣:٣٤:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:١١٠٥:٢٥:٤٢١٢:٢٠:٣٠١٩:١٥:٣٨١٩:٣٤:٣٦٢٣:٣٤:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٢٥٠٥:٢٥:١٢١٢:٢٠:٣٤١٩:١٦:١٧١٩:٣٥:١٧٢٣:٣٤:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٢٤:٤٢١٢:٢٠:٣٩١٩:١٦:٥٥١٩:٣٥:٥٧٢٣:٣٤:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥٧٠٥:٢٤:١٤١٢:٢٠:٤٤١٩:١٧:٣٢١٩:٣٦:٣٧٢٣:٣٤:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملامحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملامحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملامحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملامحمد

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ملامحمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملامحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملامحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ملامحمد

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ملامحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ملامحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ملامحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملامحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملامحمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ملامحمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ملامحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملامحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ملامحمد

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:١٢٠٥:١٢:٢٥١١:١٦:٢٧١٧:٢٠:٠١١٧:٣٧:٠٧٢٢:٣٦:٥٦
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥٠٠٥:١٣:٠٠١١:١٦:٠٦١٧:١٨:٤٤١٧:٣٥:٤٩٢٢:٣٦:٣٧
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٩٠٥:١٣:٣٥١١:١٥:٤٥١٧:١٧:٢٧١٧:٣٤:٣٣٢٢:٣٦:١٧
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٨٠٥:١٤:١٠١١:١٥:٢٥١٧:١٦:١١١٧:٣٣:١٦٢٢:٣٥:٥٨
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٦٠٥:١٤:٤٦١١:١٥:٠٤١٧:١٤:٥٤١٧:٣١:٥٩٢٢:٣٥:٣٩
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٤٠٥:١٥:٢٢١١:١٤:٤٤١٧:١٣:٣٨١٧:٣٠:٤٣٢٢:٣٥:٢٠
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٢٠٥:١٥:٥٨١١:١٤:٢٤١٧:١٢:٢٢١٧:٢٩:٢٨٢٢:٣٥:٠١
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٠٠٥:١٦:٣٤١١:١٤:٠٤١٧:١١:٠٦١٧:٢٨:١٢٢٢:٣٤:٤٢
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٨٠٥:١٧:١٠١١:١٣:٤٤١٧:٠٩:٥١١٧:٢٦:٥٧٢٢:٣٤:٢٤
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٦٠٥:١٧:٤٧١١:١٣:٢٥١٧:٠٨:٣٦١٧:٢٥:٤٢٢٢:٣٤:٠٥
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٤٠٥:١٨:٢٣١١:١٣:٠٦١٧:٠٧:٢١١٧:٢٤:٢٨٢٢:٣٣:٤٧
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٢٠٥:١٩:٠١١١:١٢:٤٨١٧:٠٦:٠٧١٧:٢٣:١٤٢٢:٣٣:٢٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٩٠٥:١٩:٣٨١١:١٢:٢٩١٧:٠٤:٥٣١٧:٢٢:٠١٢٢:٣٣:١٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٧٠٥:٢٠:١٥١١:١٢:١١١٧:٠٣:٤٠١٧:٢٠:٤٨٢٢:٣٢:٥٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٢٠:٥٣١١:١١:٥٤١٧:٠٢:٢٧١٧:١٩:٣٦٢٢:٣٢:٣٥
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٢١:٣١١١:١١:٣٦١٧:٠١:١٤١٧:١٨:٢٤٢٢:٣٢:١٧
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٢٢:١٠١١:١١:١٩١٧:٠٠:٠٢١٧:١٧:١٣٢٢:٣٢:٠٠
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٢٢:٤٩١١:١١:٠٣١٦:٥٨:٥١١٧:١٦:٠٢٢٢:٣١:٤٣
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٢٣:٢٨١١:١٠:٤٧١٦:٥٧:٤٠١٧:١٤:٥٢٢٢:٣١:٢٦
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٣٠٥:٢٤:٠٧١١:١٠:٣٢١٦:٥٦:٣٠١٧:١٣:٤٣٢٢:٣١:١٠
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٢٤:٤٧١١:١٠:١٧١٦:٥٥:٢١١٧:١٢:٣٥٢٢:٣٠:٥٤
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٢٥:٢٧١١:١٠:٠٢١٦:٥٤:١٢١٧:١١:٢٧٢٢:٣٠:٣٩
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٢٦:٠٧١١:٠٩:٤٨١٦:٥٣:٠٤١٧:١٠:٢٠٢٢:٣٠:٢٤
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٢٦:٤٨١١:٠٩:٣٥١٦:٥١:٥٦١٧:٠٩:١٤٢٢:٣٠:٠٩
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٢٧:٢٩١١:٠٩:٢٢١٦:٥٠:٥٠١٧:٠٨:٠٨٢٢:٢٩:٥٥
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠١٠٥:٢٨:١١١١:٠٩:١٠١٦:٤٩:٤٤١٧:٠٧:٠٤٢٢:٢٩:٤١
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٢٨:٥٣١١:٠٨:٥٨١٦:٤٨:٣٩١٧:٠٦:٠٠٢٢:٢٩:٢٨
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٨٠٥:٢٩:٣٥١١:٠٨:٤٨١٦:٤٧:٣٥١٧:٠٤:٥٧٢٢:٢٩:١٦
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٦٠٥:٣٠:١٨١١:٠٨:٣٧١٦:٤٦:٣١١٧:٠٣:٥٦٢٢:٢٩:٠٣
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٥٠٥:٣١:٠٢١١:٠٨:٢٨١٦:٤٥:٢٩١٧:٠٢:٥٥٢٢:٢٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ملامحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ملامحمد روستای ملامحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ملامحمد روستای ملامحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملامحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملامحمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ملامحمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملامحمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملامحمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملامحمد

روستای ملامحمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملامحمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملامحمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملامحمد
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ملامحمد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ملامحمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملامحمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملامحمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملامحمد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ملامحمد
جدول اوقات شرعی امروز فردا ملامحمد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ملامحمد
افق شرعی امروز فردا ملامحمد دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ملامحمد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ملامحمد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ملامحمد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ملامحمد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملامحمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو