جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ملامحمد

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ملامحمد


اذان صبح: ٠٣:٤٥:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:٣١
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٢١
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٥١

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملامحمد (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای ملامحمد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ملامحمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ملامحمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
(بر دیگران) آسان بگیر تا به تو (نیز) آسان گرفته شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملامحمد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملامحمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملامحمد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ملامحمد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملامحمد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملامحمد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٠٥٠٥:٥٧:٢٧١٢:٢٤:١٣١٨:٥١:٢٨١٩:٠٩:٠١٢٣:٤٢:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٤٤٠٥:٥٦:١٩١٢:٢٣:٥٩١٨:٥٢:٠٧١٩:٠٩:٤٢٢٣:٤٢:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٥:١١١٢:٢٣:٤٤١٨:٥٢:٤٦١٩:١٠:٢٣٢٣:٤١:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٤:٠٤١٢:٢٣:٣١١٨:٥٣:٢٦١٩:١١:٠٥٢٣:٤١:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٢:٥٨١٢:٢٣:١٧١٨:٥٤:٠٥١٩:١١:٤٦٢٣:٤١:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥١:٥٢١٢:٢٣:٠٤١٨:٥٤:٤٥١٩:١٢:٢٧٢٣:٤٠:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٠:٤٧١٢:٢٢:٥١١٨:٥٥:٢٤١٩:١٣:٠٩٢٣:٤٠:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٤٩:٤٣١٢:٢٢:٣٩١٨:٥٦:٠٤١٩:١٣:٥١٢٣:٤٠:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٤٨:٣٩١٢:٢٢:٢٧١٨:٥٦:٤٤١٩:١٤:٣٣٢٣:٤٠:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:١٦٠٥:٤٧:٣٦١٢:٢٢:١٦١٨:٥٧:٢٤١٩:١٥:١٥٢٣:٣٩:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٤٦:٣٤١٢:٢٢:٠٥١٨:٥٨:٠٤١٩:١٥:٥٧٢٣:٣٩:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٤٥:٣٣١٢:٢١:٥٥١٨:٥٨:٤٤١٩:١٦:٣٩٢٣:٣٩:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢٩٠٥:٤٤:٣٣١٢:٢١:٤٤١٨:٥٩:٢٤١٩:١٧:٢٢٢٣:٣٨:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٣:٣٣١٢:٢١:٣٥١٩:٠٠:٠٤١٩:١٨:٠٤٢٣:٣٨:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٢:٣٥١٢:٢١:٢٦١٩:٠٠:٤٤١٩:١٨:٤٧٢٣:٣٨:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٤٨٠٥:٤١:٣٧١٢:٢١:١٧١٩:٠١:٢٥١٩:١٩:٣٠٢٣:٣٨:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٠:٤١١٢:٢١:١٠١٩:٠٢:٠٥١٩:٢٠:١٢٢٣:٣٧:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٢٥٠٥:٣٩:٤٥١٢:٢١:٠٢١٩:٠٢:٤٦١٩:٢٠:٥٥٢٣:٣٧:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:١٥٠٥:٣٨:٥١١٢:٢٠:٥٥١٩:٠٣:٢٦١٩:٢١:٣٨٢٣:٣٧:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٠٥٠٥:٣٧:٥٧١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٤:٠٧١٩:٢٢:٢١٢٣:٣٧:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٣٧:٠٥١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٤:٤٧١٩:٢٣:٠٥٢٣:٣٦:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٣٦:١٤١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٣:٤٨٢٣:٣٦:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٣٥:٢٤١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٦:٠٩١٩:٢٤:٣١٢٣:٣٦:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٣٤:٣٥١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٥:١٤٢٣:٣٦:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٣٣:٤٧١٢:٢٠:٢٦١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٥:٥٨٢٣:٣٦:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٣١٠٥:٣٣:٠٠١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٨:١١١٩:٢٦:٤١٢٣:٣٥:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٣٢:١٥١٢:٢٠:٢١١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٧:٢٤٢٣:٣٥:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٣١:٣٠١٢:٢٠:١٩١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٨:٠٧٢٣:٣٥:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٠:٤٧١٢:٢٠:١٨١٩:١٠:١٣١٩:٢٨:٥٠٢٣:٣٥:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ملامحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ملامحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ملامحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملامحمد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ملامحمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملامحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملامحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ملامحمد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ملامحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ملامحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ملامحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملامحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملامحمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملامحمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملامحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملامحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملامحمد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٥٠٥:٢٥:١٢١٢:٢٠:٣٤١٩:١٦:١٧١٩:٣٥:١٧٢٣:٣٤:٢٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٢٤:٤٢١٢:٢٠:٣٩١٩:١٦:٥٥١٩:٣٥:٥٧٢٣:٣٤:٢٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٧٠٥:٢٤:١٤١٢:٢٠:٤٤١٩:١٧:٣٢١٩:٣٦:٣٧٢٣:٣٤:٢٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٦٠٥:٢٣:٤٨١٢:٢٠:٥٠١٩:١٨:١٠١٩:٣٧:١٦٢٣:٣٤:٢٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٧٠٥:٢٣:٢٣١٢:٢٠:٥٦١٩:١٨:٤٦١٩:٣٧:٥٥٢٣:٣٤:٢٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٩٠٥:٢٢:٥٩١٢:٢١:٠٢١٩:١٩:٢٣١٩:٣٨:٣٣٢٣:٣٤:٢٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٣٠٥:٢٢:٣٧١٢:٢١:٠٩١٩:١٩:٥٩١٩:٣٩:١١٢٣:٣٤:٢٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٨٠٥:٢٢:١٦١٢:٢١:١٧١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٩:٤٨٢٣:٣٤:٢٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٦٠٥:٢١:٥٧١٢:٢١:٢٥١٩:٢١:٠٨١٩:٤٠:٢٥٢٣:٣٤:٢٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٥٠٥:٢١:٣٩١٢:٢١:٣٣١٩:٢١:٤٢١٩:٤١:٠١٢٣:٣٤:٢٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٦٠٥:٢١:٢٢١٢:٢١:٤٢١٩:٢٢:١٦١٩:٤١:٣٦٢٣:٣٤:٣٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٩٠٥:٢١:٠٧١٢:٢١:٥١١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٢:١٠٢٣:٣٤:٣٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٤٠٥:٢٠:٥٤١٢:٢٢:٠١١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٢:٤٤٢٣:٣٤:٤٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠١٠٥:٢٠:٤٢١٢:٢٢:١٠١٩:٢٣:٥١١٩:٤٣:١٧٢٣:٣٤:٤٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٩٠٥:٢٠:٣١١٢:٢٢:٢١١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٣:٤٩٢٣:٣٤:٥١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٠٠٥:٢٠:٢٢١٢:٢٢:٣١١٩:٢٤:٥١١٩:٤٤:٢٠٢٣:٣٤:٥٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٢٠٥:٢٠:١٤١٢:٢٢:٤٢١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٤:٥٠٢٣:٣٥:٠٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٧٠٥:٢٠:٠٨١٢:٢٢:٥٣١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٥:١٩٢٣:٣٥:١١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٤٠٥:٢٠:٠٣١٢:٢٣:٠٤١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٤٧٢٣:٣٥:١٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٢٠٥:١٩:٥٩١٢:٢٣:١٦١٩:٢٦:٤١١٩:٤٦:١٤٢٣:٣٥:٢٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٣٠٥:١٩:٥٧١٢:٢٣:٢٨١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٦:٤١٢٣:٣٥:٣٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٥٠٥:١٩:٥٧١٢:٢٣:٤٠١٩:٢٧:٣١١٩:٤٧:٠٦٢٣:٣٥:٤٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٠٠٥:١٩:٥٧١٢:٢٣:٥٢١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٧:٣٠٢٣:٣٥:٥٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٦٠٥:١٩:٥٩١٢:٢٤:٠٥١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:٥٣٢٣:٣٦:٠٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٥٠٥:٢٠:٠٣١٢:٢٤:١٨١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٨:١٤٢٣:٣٦:١٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٥٠٥:٢٠:٠٨١٢:٢٤:٣١١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:٣٥٢٣:٣٦:٢٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٨٠٥:٢٠:١٤١٢:٢٤:٤٣١٩:٢٩:١٦١٩:٤٨:٥٤٢٣:٣٦:٣٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٣٠٥:٢٠:٢٢١٢:٢٤:٥٧١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٩:١٣٢٣:٣٦:٥١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٩٠٥:٢٠:٣١١٢:٢٥:١٠١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٩:٢٩٢٣:٣٧:٠٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٨٠٥:٢٠:٤١١٢:٢٥:٢٣١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٩:٤٥٢٣:٣٧:١٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٨٠٥:٢٠:٥٢١٢:٢٥:٣٦١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٩:٥٩٢٣:٣٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ملامحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملامحمد روستای ملامحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملامحمد روستای ملامحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملامحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملامحمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ملامحمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملامحمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملامحمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملامحمد

روستای ملامحمد بر روی نقشه

روستای ملامحمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملامحمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملامحمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملامحمد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ملامحمد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ملامحمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ملامحمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملامحمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملامحمد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ملامحمد
زمان پخش اذان آنلاین به افق ملامحمد
زمان پخش اذان زنده به افق ملامحمد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ملامحمد
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ملامحمد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ملامحمد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ملامحمد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ملامحمد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملامحمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو