جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ملاقلی

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز ملاقلی


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٠٧
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٠٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:١٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٣
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٨

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملاقلی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای ملاقلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ملاقلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ملاقلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

روزولت
ستون تمدن قرن بیستم، كتاب و مطبو عات است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملاقلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملاقلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملاقلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ملاقلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملاقلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملاقلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٦:٤٥١٣:٠٤:٠٨١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٤٢٠٠:٢٢:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٥:٣٥١٣:٠٣:٥٣١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٢٤٠٠:٢١:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٤:٢٦١٣:٠٣:٣٩١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٠٧٠٠:٢١:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٣:١٧١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٤:٠٣١٩:٥١:٥٠٠٠:٢١:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٣:١٢١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:٣٢٠٠:٢٠:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣١:٠٣١٣:٠٢:٥٩١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:١٥٠٠:٢٠:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٩:٥٦١٣:٠٢:٤٦١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٣:٥٨٠٠:٢٠:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٢:٣٤١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٤١٠٠:١٩:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٢:٢٢١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٢٥٠٠:١٩:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٢:١١١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٠٨٠٠:١٩:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٢:٠٠١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٥٢٠٠:١٨:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠١:٤٩١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٣٥٠٠:١٨:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠١:٣٩١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:١٩٠٠:١٨:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٢:٣٤١٣:٠١:٣٠١٩:٤٠:٥٤١٩:٥٩:٠٣٠٠:١٨:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢١:٣٤١٣:٠١:٢١١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٤٧٠٠:١٧:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠١:١٢١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٣١٠٠:١٧:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٩:٣٨١٣:٠١:٠٥١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:١٥٠٠:١٧:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٨:٤١١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٥٩٠٠:١٧:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٦:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٦:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٥:٥٧١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٦:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٦:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٤:١٣١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٥:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٣:٢٣١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٥:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٠:٢١١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:١٠٠٠:١٥:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١١:٤٦١٣:٠٠:١٨١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٥:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢١٠٦:١١:٠٠١٣:٠٠:١٦١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٥:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٠:١٥١٣:٠٠:١٥١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٤:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٠:١٣١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ملاقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ملاقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ملاقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملاقلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ملاقلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملاقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملاقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ملاقلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ملاقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ملاقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ملاقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملاقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملاقلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملاقلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملاقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملاقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملاقلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٣:٥٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٣:١٦١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٣:٥١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٣:٤٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٣:٤٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٠:٥١٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٢٥٠٠:١٣:٤٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٠:٥٨٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١٣:٤٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠١:٠٦١٣:٠١:٠٥٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٤٣٠٠:١٣:٤٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠١:١٢٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢١:٢١٠٠:١٣:٤٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٠:٢٥١٣:٠١:٢٠٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٣:٥٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٠:٠٦١٣:٠١:٢٩٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٣٥٠٠:١٣:٥٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٩:٤٩١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٣:١١٠٠:١٣:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٣:٥٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:٢٠٠٠:١٤:٠٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٥٣٠٠:١٤:٠٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٢٦٠٠:١٤:١٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٥٧٠٠:١٤:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٢٨٠٠:١٤:٢٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٥٨٠٠:١٤:٣٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٣:٠٠٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٧:٢٦٠٠:١٤:٤٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٣:١٢٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٥٤٠٠:١٤:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٣:٢٣٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٢١٠٠:١٤:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٨:١٨١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٥:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٩:١٠٠٠:١٥:١٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٤:٠١٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٣٣٠٠:١٥:٢٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٤:١٣٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٥٥٠٠:١٥:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٤:٢٦٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:١٦٠٠:١٥:٤٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٤:٣٩٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٣٦٠٠:١٦:٠٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٤:٥٢٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٠:٥٤٠٠:١٦:١٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٥:٠٥٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:١١٠٠:١٦:٢٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٥:١٨٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٢٦٠٠:١٦:٣٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٩:١٣١٣:٠٥:٣١٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٦:٥١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ملاقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملاقلی روستای ملاقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ملاقلی روستای ملاقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملاقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملاقلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ملاقلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملاقلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملاقلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملاقلی

روستای ملاقلی بر روی نقشه

روستای ملاقلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملاقلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملاقلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملاقلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ملاقلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ملاقلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ملاقلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملاقلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملاقلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ملاقلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ملاقلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ملاقلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ملاقلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ملاقلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ملاقلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ملاقلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ملاقلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملاقلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو