جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ملاقلی

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز ملاقلی


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٤٠
اذان ظهر: ١٣:١٠:١٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٤٣
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٥٥

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملاقلی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای ملاقلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ملاقلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملاقلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استاندال
اگر به هدف نزدیك شده اید، باید پیوسته شلیك كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملاقلی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملاقلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملاقلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ملاقلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملاقلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملاقلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠١:٤٨١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٤٧٠٠:١٨:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠١:٣٨١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٣١٠٠:١٨:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠١:٢٩١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:١٥٠٠:١٨:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢١:٢١١٣:٠١:٢٠١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٥٩٠٠:١٧:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠١:١٢١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٧:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٩:٢٥١٣:٠١:٠٤١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٢٧٠٠:١٧:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٦٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:١١٠٠:١٦:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٦:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٦:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٦:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٦:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٤:٠٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٥:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٣:١٢١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٥:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٠:٢١١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٥:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٠٠٦:١١:٣٦١٣:٠٠:١٨١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٠٦٠٠:١٥:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٧٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٠:١٦١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٥:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٠:١٥١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٤:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٠:١٣١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:١٨٠٠:١٤:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠٠:١٣١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٠١٠٠:١٤:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٠:١٣١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٤٥٠٠:١٤:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٧:١٧١٣:٠٠:١٤١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٤:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٠:١٥١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:١٢٠٠:١٤:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٠:١٧١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٤:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٠:١٩١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٣٧٠٠:١٤:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٤:٥١١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:٢٠٠٠:١٤:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٤:١٨١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٣:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٣:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٣:١٦١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٨:١٣٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٣:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملاقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملاقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملاقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملاقلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ملاقلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملاقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملاقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ملاقلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ملاقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ملاقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ملاقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملاقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملاقلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ملاقلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ملاقلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملاقلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ملاقلی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٥:٤٨٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٥٦٠٠:١٧:٠٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٩:٤٣١٣:٠٦:٠١٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٢:٠٧٠٠:١٧:٢١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٩:٥٩١٣:٠٦:١٤٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:١٦٠٠:١٧:٣٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠٠:١٥١٣:٠٦:٢٦٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٢٤٠٠:١٧:٥٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٦:٣٩٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٣١٠٠:١٨:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٧٠٦:٠٠:٥٢١٣:٠٦:٥٢٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٣٦٠٠:١٨:١٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥١٠٦:٠١:١٢١٣:٠٧:٠٤٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٣٩٠٠:١٨:٣٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٦٠٦:٠١:٣٣١٣:٠٧:١٦٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٤١٠٠:١٨:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٤٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٧:٢٩٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٤٢٠٠:١٩:٠٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٢:١٨١٣:٠٧:٤٠٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٤١٠٠:١٩:٢٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٣٨٠٠:١٩:٣٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٨:٠٣٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١٩:٥٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٨:١٤٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٢٠:٠٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٨:٢٥٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٢٠:٢١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٠:٣٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٨:٤٥٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢٠:٥١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢١:٠٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٣٤٠٠:٢١:٢١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٩:١٣٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:١٩٠٠:٢١:٣٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠٩:٢١٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠٢٠٠:٢١:٤٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٩:٢٩٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٢٢:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٢:١٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢٢:٣١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢٢:٤٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢٢:٥٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٢٠٦:١٠:١٧١٣:١٠:٠١٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٣:٠٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٠:٥٣١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:١٧٠٠:٢٣:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١١:٢٨١٣:١٠:١٠٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٢٣:٣٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٢:٠٤١٣:١٠:١٤٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢٣:٤٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٢:٤٠١٣:١٠:١٧٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٣:٥٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٣:١٧١٣:١٠:١٩٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٢٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ملاقلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ملاقلی روستای ملاقلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ملاقلی روستای ملاقلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملاقلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملاقلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ملاقلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملاقلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملاقلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملاقلی

روستای ملاقلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملاقلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملاقلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملاقلی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ملاقلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای ملاقلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملاقلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملاقلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملاقلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ملاقلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ملاقلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ملاقلی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ملاقلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ملاقلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ملاقلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا ملاقلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ملاقلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملاقلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو