جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ملاسرا

شفت | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز ملاسرا


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٠٣
اذان ظهر: ١٣:١٥:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٥٢
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٣١:٢٤

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ملاسرا (شهرستان شفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر ملاسرا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر ملاسرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ملاسرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

حضرت محمد (ص)
شقی‌ترین مردم پادشاهانند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ملاسرا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ملاسرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ملاسرا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ملاسرا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ملاسرا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملاسرا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٤:١٨١٣:١٠:٠٥١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٦:٠٠٠٠:٢٢:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٢:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٥٤٠٠:٢٢:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥١٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٥١٠٠:٢١:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٤٩٠٠:٢١:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٨:١٩١٣:٠٩:٢١٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٢١:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٥٠٦:١٧:١١١٣:٠٩:١٤٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٠:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٢٠:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٩:٠١٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٢٠:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:٣٤٠٠:١٩:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٩٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:٣٠٠٠:١٩:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١١:٤٥١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٢٧٠٠:١٩:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٨٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٨:٤٢٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٧:٢٣٠٠:١٩:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٨:٢٠٠٠:١٨:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٨:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٩:٥١٢٠:٣٠:١٢٠٠:١٨:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٦:٥٢١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣١:٠٧٠٠:١٨:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٨:٣١٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٢:٠٣٠٠:١٧:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٥٨٠٠:١٧:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٠٦٠٦:٠٤:١٢١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:٥٢٠٠:١٧:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٥٢٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٨:٣١٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٤:٤٧٠٠:١٧:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٩٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٥:٤١٠٠:١٧:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٢٧٠٦:٠١:٤٦١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٦:٣٤٠٠:١٧:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:١٨٠٦:٠١:٠١١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٧:٢٧٠٠:١٦:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:١٠٠٦:٠٠:١٧١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٨:٢٠٠٠:١٦:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٠٤٠٥:٥٩:٣٥١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٩:١٢٠٠:١٦:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٥٩٠٥:٥٨:٥٤١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٩:٠٧٢٠:٤٠:٠٣٠٠:١٦:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٥٧٠٥:٥٨:١٥١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٩:٥٤٢٠:٤٠:٥٤٠٠:١٦:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٥٦٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠٨:٥٧٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤١:٤٤٠٠:١٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ملاسرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ملاسرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ملاسرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملاسرا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر ملاسرا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر ملاسرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ملاسرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر ملاسرا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٦:٢٩١٣:١٧:٤٤١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٠٨٠٠:٣٤:٠٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٤:٥٩١٣:١٧:٢٦١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٠٣٠٠:٣٣:٤٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠٣:٢٩١٣:١٧:٠٨١٩:٣١:٢٤١٩:٤٩:٥٨٠٠:٣٣:٢٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠٢:٠٠١٣:١٦:٥٠١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:٥٢٠٠:٣٢:٥٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٣:٣٧٠٧:٠٠:٣٠١٣:١٦:٣٢١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٤٧٠٠:٣٢:٣٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٩:٠١١٣:١٦:١٤١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٤٢٠٠:٣٢:١١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٧:٣٢١٣:١٥:٥٧١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٣٧٠٠:٣١:٤٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٦:٠٣١٣:١٥:٣٩١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٣٢٠٠:٣١:٢٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٤:٣٤١٣:١٥:٢١١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٢٦٠٠:٣١:٠١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥٣:٠٦١٣:١٥:٠٤١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٦:٢١٠٠:٣٠:٣٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٥١:٣٨١٣:١٤:٤٧١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٧:١٦٠٠:٣٠:١٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٥٠:١١١٣:١٤:٢٩١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٨:١١٠٠:٢٩:٥٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٨:٤٤١٣:١٤:١٣١٩:٤٠:١٩١٩:٥٩:٠٧٠٠:٢٩:٢٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٧:١٧١٣:١٣:٥٦١٩:٤١:١٢٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٢٩:٠٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٥:٥١١٣:١٣:٣٩١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٨:٣٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:١٢٠٦:٤٤:٢٥١٣:١٣:٢٣١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٥٣٠٠:٢٨:١٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٣:٣١٠٦:٤٣:٠٠١٣:١٣:٠٧١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢٧:٥٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:٥١٠٦:٤١:٣٥١٣:١٢:٥٢١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٢٧:٢٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٠:١١٠٦:٤٠:١١١٣:١٢:٣٧١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٢٧:٠٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٨:٤٧١٣:١٢:٢٢١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٦:٤٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٧:٢٤١٣:١٢:٠٧١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٦:١٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٦:٠٢١٣:١١:٥٣١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٥:٥٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٣٤:٤١١٣:١١:٣٩١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٢٥:٣٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣٣:٢٠١٣:١١:٢٦١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢٥:١٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٠:١٥٠٦:٣٢:٠٠١٣:١١:١٣١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:١٨٠٠:٢٤:٥٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٣٠:٤١١٣:١١:٠١١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:١٥٠٠:٢٤:٢٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٩:٢٣١٣:١٠:٤٩١٩:٥٢:٥١٢٠:١٢:١٢٠٠:٢٤:٠٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٨:٠٥١٣:١٠:٣٧١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٣:٠٩٠٠:٢٣:٤٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٠:٢٦١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٣:٢٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٥:٣٣١٣:١٠:١٥١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر ملاسرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر ملاسرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر ملاسرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ملاسرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ملاسرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ملاسرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر ملاسرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ملاسرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ملاسرا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٥:٢٨١٢:١٩:٣٢١٨:٢٤:١٢١٨:٤٢:٤٠٠٠:٠٦:١٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٩٠٧:١٣:٥٩١٣:١٩:١٤١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٣٤٠٠:٣٥:٥٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٣٠٧:١٢:٢٩١٣:١٨:٥٦١٩:٢٦:٠١١٩:٤٤:٢٩٠٠:٣٥:٣٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٦٠٧:١٠:٥٩١٣:١٨:٣٨١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٥:٢٤٠٠:٣٥:١٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٨٠٧:٠٩:٢٩١٣:١٨:٢٠١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:١٩٠٠:٣٤:٥٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٧:٥٩١٣:١٨:٠٢١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٧:١٣٠٠:٣٤:٢٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٦:٢٩١٣:١٧:٤٤١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٠٨٠٠:٣٤:٠٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٤٠٧:٠٤:٥٩١٣:١٧:٢٦١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٠٣٠٠:٣٣:٤٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠٣:٢٩١٣:١٧:٠٨١٩:٣١:٢٤١٩:٤٩:٥٨٠٠:٣٣:٢٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٦٠٧:٠٢:٠٠١٣:١٦:٥٠١٩:٣٢:١٨١٩:٥٠:٥٢٠٠:٣٢:٥٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٧٠٧:٠٠:٣٠١٣:١٦:٣٢١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٤٧٠٠:٣٢:٣٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٩:٠١١٣:١٦:١٤١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٤٢٠٠:٣٢:١١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٧٠٦:٥٧:٣٢١٣:١٥:٥٧١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٣٧٠٠:٣١:٤٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٦:٠٣١٣:١٥:٣٩١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٣٢٠٠:٣١:٢٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٤:٣٤١٣:١٥:٢١١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٢٦٠٠:٣١:٠١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥٣:٠٦١٣:١٥:٠٤١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٦:٢١٠٠:٣٠:٣٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٥١:٣٨١٣:١٤:٤٧١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٧:١٦٠٠:٣٠:١٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٥٠٦:٥٠:١١١٣:١٤:٢٩١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٨:١١٠٠:٢٩:٥٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٨:٤٤١٣:١٤:١٣١٩:٤٠:١٩١٩:٥٩:٠٧٠٠:٢٩:٢٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٧:١٧١٣:١٣:٥٦١٩:٤١:١٢٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٢٩:٠٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٥:٥١١٣:١٣:٣٩١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٨:٣٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١٢٠٦:٤٤:٢٥١٣:١٣:٢٣١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٥٣٠٠:٢٨:١٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣١٠٦:٤٣:٠٠١٣:١٣:٠٧١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢٧:٥٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥١٠٦:٤١:٣٥١٣:١٢:٥٢١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٢٧:٢٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١١٠٦:٤٠:١١١٣:١٢:٣٧١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٢٧:٠٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٨:٤٧١٣:١٢:٢٢١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٦:٤٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٧:٢٤١٣:١٢:٠٧١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٦:١٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٦:٠٢١٣:١١:٥٣١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢٥:٥٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٣٤:٤١١٣:١١:٣٩١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٢٥:٣٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٣٠٦:٣٣:٢٠١٣:١١:٢٦١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢٥:١٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٥٠٦:٣٢:٠٠١٣:١١:١٣١٩:٥١:٠٣٢٠:١٠:١٨٠٠:٢٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ملاسرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ملاسرا شهر ملاسرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ملاسرا شهر ملاسرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ملاسرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ملاسرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ملاسرا

ملاسرا ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان شفت در استان گیلان ایران است.

شهر ملاسرا در ویکیپدیا

شهر ملاسرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ملاسرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ملاسرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ملاسرا بر روی نقشه

شهر ملاسرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ملاسرا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ملاسرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ملاسرا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر ملاسرا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر ملاسرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ملاسرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ملاسرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ملاسرا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ملاسرا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ملاسرا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ملاسرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ملاسرا
زمان پخش اذان زنده به افق ملاسرا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ملاسرا
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ملاسرا دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ملاسرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ملاسرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو