جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ملارد

شهریار | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز ملارد


اذان صبح: ٠٥:٢٤:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٠٣
اذان ظهر: ١٢:١٩:٤٦
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٥٩
اذان مغرب: ١٨:١٠:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٣٥

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ملارد (شهرستان شهریار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر ملارد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر ملارد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ملارد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت معصومه (س)
از پدرم شنیدم که فرمود: شهر قم مرکز شیعیان ما می‌باشد

اوقات شرعی ماه جاری شهر ملارد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ملارد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ملارد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ملارد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ملارد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملارد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢١:٥٠١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٥٧٠٠:١٨:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٣:٥٥١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٥٠٠٠:١٧:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٧:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٧:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٧:١٢١٣:٠٣:٢٨١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٢٩٠٠:١٦:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٣:٢٠١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٢٣٠٠:١٦:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٣:١٢١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:١٦٠٠:١٦:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٦:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٢:٥٠١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٥:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١١:٤٧١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٥:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٦٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٢:٤٦١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٤٨٠٠:١٥:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٢:٤١١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:٤١٠٠:١٥:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٣٤٠٠:١٤:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٤:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٦:٥٢١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٤:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٩:١٢٠٠:١٤:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٠:١٥٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١٣:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠٤:١٠١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٥٦٠٠:١٣:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٢:٢١٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٤٨٠٠:١٣:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٠٥٠٦:٠٢:٢٨١٣:٠٢:٢١٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٤٠٠٠:١٣:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٢:٢١٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٣:٣١٠٠:١٣:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٢:٢١٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٤:٢٢٠٠:١٢:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٣٩٠٦:٠٠:٠٧١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٥:١٣٠٠:١٢:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٦:٠٣٠٠:١٢:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:٥٣٠٠:١٢:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٢٧٠٥:٥٧:٥٩١٣:٠٢:٣٠٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١٢:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٢٦٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٢:٣٣٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٢:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٢٧٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٩:٢٠٠٠:١٢:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٣٠٠٥:٥٦:٠٥١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٣٠:٠٨٠٠:١٢:٠٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٣٥٠٥:٥٥:٣١١٣:٠٢:٤٧٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٥٥٠٠:١٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملارد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر ملارد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر ملارد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ملارد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر ملارد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٣:١٩٠٧:١٠:٠١١٢:١٨:٣٦١٧:٢٧:٣٣١٧:٤٦:٥٤٢٣:٣٥:١٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٢:٥٠٠٧:٠٩:٢٣١٢:١٨:٤٩١٧:٢٨:٣٦١٧:٤٧:٥٤٢٣:٣٥:٢٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٢:١٩٠٧:٠٨:٤٤١٢:١٩:٠٠١٧:٢٩:٣٨١٧:٤٨:٥٤٢٣:٣٥:٤٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠٨:٠٢١٢:١٩:١٠١٧:٣٠:٤١١٧:٤٩:٥٤٢٣:٣٥:٥٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤١:١٢٠٧:٠٧:٢٠١٢:١٩:٢٠١٧:٣١:٤٤١٧:٥٠:٥٤٢٣:٣٦:١٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٠:٣٦٠٧:٠٦:٣٥١٢:١٩:٢٩١٧:٣٢:٤٦١٧:٥١:٥٤٢٣:٣٦:٢٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠٥:٤٩١٢:١٩:٣٧١٧:٣٣:٤٩١٧:٥٢:٥٤٢٣:٣٦:٣٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٩:١٩٠٧:٠٥:٠٢١٢:١٩:٤٤١٧:٣٤:٥١١٧:٥٣:٥٤٢٣:٣٦:٤٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٤:١٣١٢:١٩:٥١١٧:٣٥:٥٣١٧:٥٤:٥٤٢٣:٣٦:٥٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٣:٢٢١٢:١٩:٥٦١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٥:٥٤٢٣:٣٧:٠٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٧:١٢٠٧:٠٢:٣٠١٢:٢٠:٠١١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٦:٥٣٢٣:٣٧:١٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠١:٣٦١٢:٢٠:٠٥١٧:٣٨:٥٩١٧:٥٧:٥٣٢٣:٣٧:١٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠٠:٤١١٢:٢٠:٠٨١٧:٤٠:٠٠١٧:٥٨:٥٢٢٣:٣٧:٢٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٤:٥٠٠٦:٥٩:٤٥١٢:٢٠:١٠١٧:٤١:٠٢١٧:٥٩:٥١٢٣:٣٧:٣١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٨:٤٧١٢:٢٠:١٢١٧:٤٢:٠٣١٨:٠٠:٤٩٢٣:٣٧:٣٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٥٧:٤٨١٢:٢٠:١٢١٧:٤٣:٠٤١٨:٠١:٤٨٢٣:٣٧:٣٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٦:٤٨١٢:٢٠:١٢١٧:٤٤:٠٤١٨:٠٢:٤٦٢٣:٣٧:٤٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٥:٤٦١٢:٢٠:١٢١٧:٤٥:٠٥١٨:٠٣:٤٥٢٣:٣٧:٤٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٤:٤٣١٢:٢٠:١٠١٧:٤٦:٠٥١٨:٠٤:٤٣٢٣:٣٧:٤٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٣:٤٠١٢:٢٠:٠٨١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٥:٤٠٢٣:٣٧:٤٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٢:٣٤١٢:٢٠:٠٥١٧:٤٨:٠٤١٨:٠٦:٣٨٢٣:٣٧:٤٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٥١:٢٨١٢:٢٠:٠١١٧:٤٩:٠٣١٨:٠٧:٣٥٢٣:٣٧:٤٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٠:٢١١٢:١٩:٥٧١٧:٥٠:٠٢١٨:٠٨:٣٢٢٣:٣٧:٤٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٤٩:١٣١٢:١٩:٥٢١٧:٥١:٠١١٨:٠٩:٢٩٢٣:٣٧:٣٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٨:٠٣١٢:١٩:٤٦١٧:٥١:٥٩١٨:١٠:٢٥٢٣:٣٧:٣٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤٦:٥٣١٢:١٩:٤٠١٧:٥٢:٥٧١٨:١١:٢٢٢٣:٣٧:٣١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٥:٤٢١٢:١٩:٣٣١٧:٥٣:٥٥١٨:١٢:١٨٢٣:٣٧:٢٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٤:٢٩١٢:١٩:٢٦١٧:٥٤:٥٢١٨:١٣:١٣٢٣:٣٧:٢٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٣:١٦١٢:١٩:١٧١٧:٥٥:٤٩١٨:١٤:٠٩٢٣:٣٧:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ملارد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ملارد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ملارد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر ملارد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ملارد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ملارد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٨:٠٣١٢:١٩:٤٦١٧:٥١:٥٩١٨:١٠:٢٥٢٣:٣٧:٣٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤٦:٥٣١٢:١٩:٤٠١٧:٥٢:٥٧١٨:١١:٢٢٢٣:٣٧:٣١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٥:٤٢١٢:١٩:٣٣١٧:٥٣:٥٥١٨:١٢:١٨٢٣:٣٧:٢٦
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٤:٢٩١٢:١٩:٢٦١٧:٥٤:٥٢١٨:١٣:١٣٢٣:٣٧:٢٠
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٣:١٦١٢:١٩:١٧١٧:٥٥:٤٩١٨:١٤:٠٩٢٣:٣٧:١٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٢:٠٢١٢:١٩:٠٩١٧:٥٦:٤٦١٨:١٥:٠٤٢٣:٣٧:٠٦
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٠:٤٧١٢:١٨:٥٩١٧:٥٧:٤٢١٨:١٥:٥٩٢٣:٣٦:٥٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٣٩:٣٢١٢:١٨:٤٩١٧:٥٨:٣٨١٨:١٦:٥٤٢٣:٣٦:٤٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٨:١٥١٢:١٨:٣٩١٧:٥٩:٣٤١٨:١٧:٤٨٢٣:٣٦:٣٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٦:٥٨١٢:١٨:٢٨١٨:٠٠:٢٩١٨:١٨:٤٢٢٣:٣٦:٢٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣٥:٤٠١٢:١٨:١٦١٨:٠١:٢٤١٨:١٩:٣٦٢٣:٣٦:١٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٢٠٦:٣٤:٢١١٢:١٨:٠٤١٨:٠٢:١٨١٨:٢٠:٢٩٢٣:٣٦:٠٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٣:٠٢١٢:١٧:٥١١٨:٠٣:١٣١٨:٢١:٢٣٢٣:٣٥:٥٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣١:٤٢١٢:١٧:٣٨١٨:٠٤:٠٧١٨:٢٢:١٦٢٣:٣٥:٤١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٠:٢٢١٢:١٧:٢٥١٨:٠٥:٠٠١٨:٢٣:٠٨٢٣:٣٥:٢٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٢٩:٠١١٢:١٧:١١١٨:٠٥:٥٤١٨:٢٤:٠١٢٣:٣٥:١٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٧:٣٩١٢:١٦:٥٦١٨:٠٦:٤٧١٨:٢٤:٥٣٢٣:٣٤:٥٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٦:١٧١٢:١٦:٤٢١٨:٠٧:٣٩١٨:٢٥:٤٥٢٣:٣٤:٤٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٤:٥٤١٢:١٦:٢٦١٨:٠٨:٣٢١٨:٢٦:٣٧٢٣:٣٤:٢٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٣:٣١١٢:١٦:١١١٨:٠٩:٢٤١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٤:١١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٢:٠٨١٢:١٥:٥٥١٨:١٠:١٦١٨:٢٨:٢٠٢٣:٣٣:٥٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٠:٤٤١٢:١٥:٣٩١٨:١١:٠٨١٨:٢٩:١٢٢٣:٣٣:٣٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٩:٢٠١٢:١٥:٢٣١٨:١١:٥٩١٨:٣٠:٠٣٢٣:٣٣:١٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٧:٥٥١٢:١٥:٠٦١٨:١٢:٥١١٨:٣٠:٥٤٢٣:٣٣:٠٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٦:٣١١٢:١٤:٤٩١٨:١٣:٤٢١٨:٣١:٤٥٢٣:٣٢:٤٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٥:٠٦١٢:١٤:٣٢١٨:١٤:٣٣١٨:٣٢:٣٦٢٣:٣٢:٢٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٣:٤١١٢:١٤:١٥١٨:١٥:٢٣١٨:٣٣:٢٧٢٣:٣٢:٠٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٢:١٥١٢:١٣:٥٨١٨:١٦:١٤١٨:٣٤:١٨٢٣:٣١:٤٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٠:٥٠١٢:١٣:٤٠١٨:١٧:٠٥١٨:٣٥:٠٩٢٣:٣١:٢٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ملارد شهر ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ملارد شهر ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ملارد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ملارد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ملارد

مَلارد یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر مرکز شهرستان ملارد است. از آثار باستانی ملارد می‌توان به تخت رستم و امامزاده ابراهیم ملارد اشاره کرد. آثار قدیمی دیگر در این شهر تخت کیکاووس و بقعه امامزاده ابراهیم است

شهر ملارد در ویکیپدیا

شهر ملارد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ملارد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ملارد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ملارد بر روی نقشه

شهر ملارد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ملارد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ملارد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ملارد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر ملارد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر ملارد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ملارد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ملارد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ملارد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ملارد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ملارد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ملارد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ملارد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ملارد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ملارد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ملارد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ملارد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ملارد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو