جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ملارد

شهریار | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز ملارد

اذان صبح: ٠٥:٢٨:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٥٩:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٠٥:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٢٣:٣٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٧:٢٥

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ملارد (شهرستان شهریار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر ملارد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر ملارد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ملارد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

امام جعفر صادق (ع)
گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است

اوقات شرعی ماه جاری شهر ملارد

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ملارد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ملارد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ملارد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ملارد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ملارد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٣:٢٥١٣:٠٦:٠١١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٥١٠٠:٢١:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٢:٠٧١٣:٠٥:٤٧١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٤٣٠٠:٢١:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٥:٣٣١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٣٥٠٠:٢٠:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٩:٣٢١٣:٠٥:٢٠١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٢٠:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٥:٠٧١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٢٠٠٠:٢٠:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٤:٥٤١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٩:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٤:٤٢١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:٠٥٠٠:١٩:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٤:٣٠١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٥٨٠٠:١٨:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٣:١٩١٣:٠٤:١٩١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٥٠٠٠:١٨:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٤:٠٨١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٤٣٠٠:١٨:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٧:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٣:٤٧١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٧:٢٩٠٠:١٧:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٧:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٣:٢٩١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٧:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٣:٢٠١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٦:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٥:١٤١٣:٠٣:١٢١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٠١٠٠:١٦:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٥٥٠٠:١٦:٠٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٥:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٢:٠١١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٤١٠٠:١٥:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١١:٠٠١٣:٠٢:٤٦١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٥:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٢:٤١١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٥:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٤:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٨:٠١١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٧:١٣٠٠:١٤:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٤:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٥٩٠٠:١٤:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٥١٠٠:١٣:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:٤٤٠٠:١٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٤٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٢:٢١٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٣٦٠٠:١٣:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٢:٢١٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٢:٢٨٠٠:١٣:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملارد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ملارد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ملارد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ملارد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ملارد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ملارد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ملارد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ملارد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر ملارد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ملارد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ملارد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ملارد شهر ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ملارد شهر ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ملارد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ملارد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ملارد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر ملارد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ملارد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ملارد

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٣٠:٣٤١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:١٥٠٠:٢٤:٠٨
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣١:٢١١٣:٠٨:٣٣١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٢٤:٠١
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٣٢:٠٧١٣:٠٨:١٧١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٢٣:٥٣
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣٢:٥٣١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:١٢٠٠:٢٣:٤٤
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٣:٣٩١٣:٠٧:٤٣١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٥٠٠٠:٢٣:٣٥
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٤:٢٥١٣:٠٧:٢٦١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٢٧٠٠:٢٣:٢٦
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٥:١١١٣:٠٧:٠٨١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:٠٤٠٠:٢٣:١٥
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٥:٥٦١٣:٠٦:٥٠١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:٤٠٠٠:٢٣:٠٤
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٦:٤٢١٣:٠٦:٣١١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:١٥٠٠:٢٢:٥٣
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٧:٢٧١٣:٠٦:١٣١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٥٠٠٠:٢٢:٤١
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٨:١٣١٣:٠٥:٥٣١٩:٣٣:٠٠١٩:٥١:٢٥٠٠:٢٢:٢٩
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٨:٥٨١٣:٠٥:٣٤١٩:٣١:٣٥١٩:٤٩:٥٩٠٠:٢٢:١٦
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٩:٤٣١٣:٠٥:١٤١٩:٣٠:١١١٩:٤٨:٣٣٠٠:٢٢:٠٢
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤٠:٢٨١٣:٠٤:٥٤١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:٠٦٠٠:٢١:٤٩
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٥١٠٦:٤١:١٣١٣:٠٤:٣٤١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٥:٣٩٠٠:٢١:٣٤
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤١:٥٨١٣:٠٤:١٤١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:١٢٠٠:٢١:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٥٠٦:٤٢:٤٤١٣:٠٣:٥٣١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٢:٤٤٠٠:٢١:٠٥
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٣:٢٩١٣:٠٣:٣٣١٩:٢٣:٠٢١٩:٤١:١٦٠٠:٢٠:٤٩
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٤:١٤١٣:٠٣:١٢١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٤٨٠٠:٢٠:٣٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٤:٥٩١٣:٠٢:٥١١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٢٠٠٠:٢٠:١٨
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٥:٤٤١٣:٠٢:٣٠١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:٥١٠٠:٢٠:٠٢
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٦:٢٩١٣:٠٢:٠٩١٩:١٧:١٤١٩:٣٥:٢٣٠٠:١٩:٤٥
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٧:١٤١٣:٠١:٤٧١٩:١٥:٤٦١٩:٣٣:٥٤٠٠:١٩:٢٨
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٧:٥٩١٣:٠١:٢٦١٩:١٤:١٨١٩:٣٢:٢٥٠٠:١٩:١١
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٨:٤٥١٣:٠١:٠٥١٩:١٢:٥٠١٩:٣٠:٥٧٠٠:١٨:٥٤
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٤٩:٣٠١٣:٠٠:٤٣١٩:١١:٢٢١٩:٢٩:٢٨٠٠:١٨:٣٧
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥١٠٦:٥٠:١٥١٣:٠٠:٢٢١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٧:٥٩٠٠:١٨:١٩
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥١:٠١١٣:٠٠:٠١١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٦:٣٠٠٠:١٨:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥١:٤٧١٢:٥٩:٣٩١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٥:٠٢٠٠:١٧:٤٣
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٢:٣٢١٢:٥٩:١٨١٩:٠٥:٣٠١٩:٢٣:٣٣٢٣:٤٧:٢٥
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٣:١٨١١:٥٨:٥٧١٨:٠٤:٠٢١٨:٢٢:٠٥٢٣:١٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ملارد شهر ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ملارد شهر ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ملارد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ملارد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ملارد

مَلارد یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر مرکز شهرستان ملارد است. از آثار باستانی ملارد می‌توان به تخت رستم و امامزاده ابراهیم ملارد اشاره کرد. آثار قدیمی دیگر در این شهر تخت کیکاووس و بقعه امامزاده ابراهیم است

شهر ملارد در ویکیپدیا

شهر ملارد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ملارد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ملارد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ملارد بر روی نقشه

شهر ملارد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ملارد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ملارد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ملارد
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر ملارد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ملارد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ملارد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ملارد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ملارد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ملارد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ملارد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ملارد
زمان پخش اذان زنده به افق ملارد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ملارد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ملارد
زمان پخش اذان آنلاین به افق ملارد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ملارد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ملارد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ملارد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ملارد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو