جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ملارد

شهریار | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز ملارد

اذان صبح: ٠٥:٣٠:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٠٦
اذان ظهر: ١١:٥٥:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٢:٣٠
اذان مغرب: ١٧:١٢:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٣٩

پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩
١٨ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٠٣ دسامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ملارد (شهرستان شهریار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ آذر ٩٩ شهر ملارد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر ملارد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ملارد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی معلولان

بودا
به جهان چنان نگر كه به حباب یا سراب نگری، شهریار مرگ آن را كه به جهان چنین نگرد، نبیند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ملارد

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی دسامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ملارد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ملارد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ملارد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ملارد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ملارد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٤:٤٤١٣:٠٦:١٦١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٥٩٠٠:٢١:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٣:٢٥١٣:٠٦:٠١١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٥١٠٠:٢١:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٢:٠٧١٣:٠٥:٤٧١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٤٣٠٠:٢١:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٥:٣٣١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٣٥٠٠:٢٠:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٩:٣٢١٣:٠٥:٢٠١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٢٠:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٥:٠٧١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٢٠٠٠:٢٠:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٤:٥٤١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٩:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٥:٤٦١٣:٠٤:٤٢١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:٠٥٠٠:١٩:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٤:٣٠١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٥٨٠٠:١٨:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٣:١٩١٣:٠٤:١٩١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٥٠٠٠:١٨:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠٤:٠٨١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٤٣٠٠:١٨:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٧:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٣:٤٧١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٧:٢٩٠٠:١٧:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٧:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٣:٢٩١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٧:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٣:٢٠١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٦:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٥:١٤١٣:٠٣:١٢١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٠١٠٠:١٦:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٥٥٠٠:١٦:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٥:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٢:٠١١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٤١٠٠:١٥:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١١:٠٠١٣:٠٢:٤٦١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٥:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٢:٤١١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٥:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٩:٠٠١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٤:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٨:٠١١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٧:١٣٠٠:١٤:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٧:٠٤١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٤:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٥٩٠٠:١٤:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٥١٠٠:١٣:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:٤٤٠٠:١٣:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٤٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٢:٢١٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٣٦٠٠:١٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملارد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر ملارد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ملارد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ملارد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر ملارد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ملارد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ملارد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ملارد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ م شهر ملارد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ملارد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ملارد

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٠ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ملارد شهر ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ملارد شهر ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ملارد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ملارد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر ملارد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ملارد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ملارد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر ملارد

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٧:٥٢١١:٥١:٥٦١٦:٥٥:٤١١٧:١٥:١٧٢٣:٠٨:٢٥
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٨:٥١١١:٥٢:١٢١٦:٥٥:١٥١٧:١٤:٥٣٢٣:٠٨:٣٦
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٩:٤٩١١:٥٢:٢٩١٦:٥٤:٥٠١٧:١٤:٣١٢٣:٠٨:٤٩
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٥٠:٤٧١١:٥٢:٤٦١٦:٥٤:٢٨١٧:١٤:١٠٢٣:٠٩:٠٣
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٥١:٤٥١١:٥٣:٠٤١٦:٥٤:٠٧١٧:١٣:٥٢٢٣:٠٩:١٧
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٥٢:٤٢١١:٥٣:٢٣١٦:٥٣:٤٨١٧:١٣:٣٥٢٣:٠٩:٣٢
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٦٠٦:٥٣:٣٩١١:٥٣:٤٢١٦:٥٣:٣١١٧:١٣:٢٠٢٣:٠٩:٤٨
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٤:٣٥١١:٥٤:٠٣١٦:٥٣:١٦١٧:١٣:٠٧٢٣:١٠:٠٥
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٥:٣١١١:٥٤:٢٤١٦:٥٣:٠٣١٧:١٢:٥٦٢٣:١٠:٢٢
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٦:٢٥١١:٥٤:٤٥١٦:٥٢:٥٢١٧:١٢:٤٧٢٣:١٠:٤٠
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٧:٢٠١١:٥٥:٠٨١٦:٥٢:٤٢١٧:١٢:٤٠٢٣:١٠:٥٩
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٨:١٣١١:٥٥:٣٠١٦:٥٢:٣٥١٧:١٢:٣٥٢٣:١١:١٩
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٩:٠٦١١:٥٥:٥٤١٦:٥٢:٣٠١٧:١٢:٣١٢٣:١١:٣٩
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٩٠٦:٥٩:٥٨١١:٥٦:١٨١٦:٥٢:٢٧١٧:١٢:٣٠٢٣:١٢:٠١
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٤٠٧:٠٠:٤٩١١:٥٦:٤٣١٦:٥٢:٢٦١٧:١٢:٣٠٢٣:١٢:٢٢
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٩٠٧:٠١:٣٩١١:٥٧:٠٨١٦:٥٢:٢٧١٧:١٢:٣٣٢٣:١٢:٤٥
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٣٠٧:٠٢:٢٩١١:٥٧:٣٤١٦:٥٢:٣٠١٧:١٢:٣٧٢٣:١٣:٠٨
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٧٠٧:٠٣:١٧١١:٥٨:٠٠١٦:٥٢:٣٥١٧:١٢:٤٤٢٣:١٣:٣٢
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٩٠٧:٠٤:٠٤١١:٥٨:٢٧١٦:٥٢:٤٢١٧:١٢:٥٢٢٣:١٣:٥٦
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:١١٠٧:٠٤:٥١١١:٥٨:٥٤١٦:٥٢:٥٠١٧:١٣:٠٢٢٣:١٤:٢٢
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٣٠٧:٠٥:٣٦١١:٥٩:٢٢١٦:٥٣:٠١١٧:١٣:١٤٢٣:١٤:٤٧
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠٦:٢٠١١:٥٩:٥٠١٦:٥٣:١٤١٧:١٣:٢٨٢٣:١٥:١٣
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٣٠٧:٠٧:٠٢١٢:٠٠:١٨١٦:٥٣:٢٩١٧:١٣:٤٣٢٣:١٥:٤٠
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥١٠٧:٠٧:٤٤١٢:٠٠:٤٧١٦:٥٣:٤٥١٧:١٤:٠١٢٣:١٦:٠٧
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٩٠٧:٠٨:٢٤١٢:٠١:١٦١٦:٥٤:٠٤١٧:١٤:٢٠٢٣:١٦:٣٥
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٥٠٧:٠٩:٠٣١٢:٠١:٤٥١٦:٥٤:٢٤١٧:١٤:٤١٢٣:١٧:٠٣
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤١٠٧:٠٩:٤٠١٢:٠٢:١٥١٦:٥٤:٤٧١٧:١٥:٠٤٢٣:١٧:٣١
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٥٠٧:١٠:١٦١٢:٠٢:٤٤١٦:٥٥:١١١٧:١٥:٢٨٢٣:١٨:٠٠
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٩٠٧:١٠:٥٠١٢:٠٣:١٤١٦:٥٥:٣٧١٧:١٥:٥٤٢٣:١٨:٢٩
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٢١٠٧:١١:٢٣١٢:٠٣:٤٤١٦:٥٦:٠٤١٧:١٦:٢٢٢٣:١٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ملارد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر ملارد شهر ملارد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر ملارد شهر ملارد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ملارد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ملارد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ملارد

مَلارد یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر مرکز شهرستان ملارد است. از آثار باستانی ملارد می‌توان به تخت رستم و امامزاده ابراهیم ملارد اشاره کرد. آثار قدیمی دیگر در این شهر تخت کیکاووس و بقعه امامزاده ابراهیم است

شهر ملارد در ویکیپدیا

شهر ملارد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ملارد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ملارد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ملارد بر روی نقشه

شهر ملارد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ملارد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ملارد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ملارد
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر ملارد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر ملارد + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر ملارد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ملارد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ملارد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ملارد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ملارد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق ملارد
زمان پخش اذان زنده به افق ملارد
افق شرعی امروز فردا ملارد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ملارد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ملارد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ملارد
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ ملارد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ملارد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ملارد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو