جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ملاحسینی

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ملاحسینی


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٣٧
اذان ظهر: ١١:٤١:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٥٥
اذان مغرب: ١٧:٤٢:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٠٣:٠٢

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملاحسینی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای ملاحسینی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ملاحسینی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملاحسینی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

ماهاتما گاندی
آنچنان زندگی كن كه گویی فردا خواهی مرد و آنچنان بیاموز كه گویی تا ابد زنده خواهی ماند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملاحسینی

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملاحسینی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملاحسینی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ملاحسینی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملاحسینی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملاحسینی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٠:٤٠١٢:٥٣:٤٥١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٤٠٠٠:١٢:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٩:٤٥١٢:٥٣:٣٥١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:١٧٠٠:١٢:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٨:٥١١٢:٥٣:٢٦١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٥:٥٤٠٠:١١:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٧:٥٨١٢:٥٣:١٧١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٣٢٠٠:١١:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٧:٠٦١٢:٥٣:٠٩١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٧:٠٩٠٠:١١:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٦:١٥١٢:٥٣:٠١١٩:٣٠:١٢١٩:٤٧:٤٧٠٠:١١:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٥:٢٥١٢:٥٢:٥٤١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:٢٥٠٠:١٠:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٤:٣٦١٢:٥٢:٤٨١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٠٢٠٠:١٠:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٣:٤٧١٢:٥٢:٤١١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٤٠٠٠:١٠:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٣:٠٠١٢:٥٢:٣٦١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:١٨٠٠:١٠:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٢:١٤١٢:٥٢:٣١١٩:٣٣:١٠١٩:٥٠:٥٦٠٠:١٠:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١١:٢٩١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٣٤٠٠:٠٩:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٩:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٢:١٩١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٥١٠٠:٠٩:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٩:٢٠١٢:٥٢:١٦١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٢٩٠٠:٠٩:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٢:١٤١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٠٧٠٠:٠٩:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٢:١٢١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٤٥٠٠:٠٩:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٧:٢١١٢:٥٢:١١١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:٢٣٠٠:٠٨:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥٢:١٠١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٠١٠٠:٠٨:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥٢:١٠١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٦:٣٩٠٠:٠٨:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥٢:١١١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:١٧٠٠:٠٨:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥٢:١٢١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠٨:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٢:١٤١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٣٣٠٠:٠٨:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٢:١٧١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:١٠٠٠:٠٨:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٣:٢٨١٢:٥٢:٢٠١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٤٨٠٠:٠٨:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٢:٥٩١٢:٥٢:٢٣١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٠٨:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٢:٣٢١٢:٥٢:٢٧١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٠١٠٠:٠٨:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٣٨٠٠:٠٨:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠١:٤٢١٢:٥٢:٣٧١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٢:١٤٠٠:٠٨:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملاحسینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملاحسینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملاحسینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملاحسینی

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ملاحسینی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملاحسینی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملاحسینی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ملاحسینی

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ملاحسینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ملاحسینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ملاحسینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملاحسینی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملاحسینی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ملاحسینی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ملاحسینی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملاحسینی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ملاحسینی

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٤٤:٢٦١١:٤٨:١٩١٧:٥١:٤٧١٨:٠٨:٢٦٢٣:٠٩:٥٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٤٤:٥٥١١:٤٧:٥٨١٧:٥٠:٣٦١٨:٠٧:١٥٢٣:٠٩:٣٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٤٥:٢٤١١:٤٧:٣٧١٧:٤٩:٢٥١٨:٠٦:٠٤٢٣:٠٩:١٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٤٥:٥٤١١:٤٧:١٧١٧:٤٨:١٤١٨:٠٤:٥٣٢٣:٠٨:٥٣
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٤٦:٢٤١١:٤٦:٥٦١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٣:٤٢٢٣:٠٨:٣٤
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٤٦:٥٤١١:٤٦:٣٦١٧:٤٥:٥٣١٨:٠٢:٣٢٢٣:٠٨:١٥
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٤٧:٢٤١١:٤٦:١٦١٧:٤٤:٤٣١٨:٠١:٢٢٢٣:٠٧:٥٦
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٨٠٥:٤٧:٥٤١١:٤٥:٥٦١٧:٤٣:٣٣١٨:٠٠:١٢٢٣:٠٧:٣٧
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٠٠٥:٤٨:٢٥١١:٤٥:٣٧١٧:٤٢:٢٤١٧:٥٩:٠٣٢٣:٠٧:١٨
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٢٠٥:٤٨:٥٦١١:٤٥:١٧١٧:٤١:١٤١٧:٥٧:٥٤٢٣:٠٦:٥٩
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٤٩:٢٧١١:٤٤:٥٨١٧:٤٠:٠٦١٧:٥٦:٤٦٢٣:٠٦:٤٠
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٥٠٥:٤٩:٥٨١١:٤٤:٤٠١٧:٣٨:٥٧١٧:٥٥:٣٧٢٣:٠٦:٢٢
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٠:٢٩١١:٤٤:٢١١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٤:٣٠٢٣:٠٦:٠٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٨٠٥:٥١:٠١١١:٤٤:٠٣١٧:٣٦:٤١١٧:٥٣:٢٣٢٣:٠٥:٤٥
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥١:٣٣١١:٤٣:٤٦١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٢:١٦٢٣:٠٥:٢٨
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢١٠٥:٥٢:٠٦١١:٤٣:٢٩١٧:٣٤:٢٧١٧:٥١:١٠٢٣:٠٥:١٠
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٣٠٥:٥٢:٣٨١١:٤٣:١٢١٧:٣٣:٢١١٧:٥٠:٠٥٢٣:٠٤:٥٣
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٥٠٥:٥٣:١١١١:٤٢:٥٥١٧:٣٢:١٥١٧:٤٩:٠٠٢٣:٠٤:٣٦
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٦٠٥:٥٣:٤٥١١:٤٢:٣٩١٧:٣١:١٠١٧:٤٧:٥٥٢٣:٠٤:١٩
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٤:١٨١١:٤٢:٢٤١٧:٣٠:٠٦١٧:٤٦:٥٢٢٣:٠٤:٠٣
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٠٠٥:٥٤:٥٣١١:٤٢:٠٩١٧:٢٩:٠٢١٧:٤٥:٤٩٢٣:٠٣:٤٧
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٢٠٥:٥٥:٢٧١١:٤١:٥٥١٧:٢٧:٥٩١٧:٤٤:٤٧٢٣:٠٣:٣٢
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٤٠٥:٥٦:٠٢١١:٤١:٤١١٧:٢٦:٥٦١٧:٤٣:٤٥٢٣:٠٣:١٦
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٧٠٥:٥٦:٣٧١١:٤١:٢٧١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٢:٤٥٢٣:٠٣:٠٢
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٩٠٥:٥٧:١٣١١:٤١:١٥١٧:٢٤:٥٤١٧:٤١:٤٥٢٣:٠٢:٤٨
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٢٠٥:٥٧:٤٩١١:٤١:٠٢١٧:٢٣:٥٣١٧:٤٠:٤٦٢٣:٠٢:٣٤
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٥٠٥:٥٨:٢٥١١:٤٠:٥١١٧:٢٢:٥٤١٧:٣٩:٤٨٢٣:٠٢:٢١
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٨٠٥:٥٩:٠٢١١:٤٠:٤٠١٧:٢١:٥٥١٧:٣٨:٥١٢٣:٠٢:٠٨
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢١٠٥:٥٩:٣٩١١:٤٠:٣٠١٧:٢٠:٥٨١٧:٣٧:٥٤٢٣:٠١:٥٦
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٠٠:١٧١١:٤٠:٢٠١٧:٢٠:٠١١٧:٣٦:٥٩٢٣:٠١:٤٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ملاحسینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ملاحسینی روستای ملاحسینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ملاحسینی روستای ملاحسینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملاحسینی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملاحسینی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ملاحسینی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملاحسینی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملاحسینی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملاحسینی

روستای ملاحسینی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملاحسینی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملاحسینی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملاحسینی
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ملاحسینی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ملاحسینی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ملاحسینی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملاحسینی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملاحسینی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ملاحسینی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ملاحسینی
زمان پخش اذان زنده به افق ملاحسینی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ملاحسینی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ملاحسینی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ملاحسینی
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ملاحسینی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ملاحسینی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملاحسینی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو