جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ملاحسینی

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ملاحسینی

اذان صبح: ٠٤:٣٥:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٠١:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:١٢
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٥٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٦:٠٣

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ملاحسینی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای ملاحسینی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ملاحسینی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ملاحسینی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
خروس را دشنام مدهید كه مردم را از برای نماز بیدار می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ملاحسینی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ملاحسینی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملاحسینی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ملاحسینی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ملاحسینی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ملاحسینی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٥٨٠٦:٣١:٤٧١٢:٥٦:٠٦١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٧:٥٤٠٠:١٥:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٠:٤٤١٢:٥٥:٥١١٩:٢١:٢٤١٩:٣٨:٢٩٠٠:١٥:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٢٩:٤٢١٢:٥٥:٣٧١٩:٢١:٥٧١٩:٣٩:٠٤٠٠:١٥:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١٩٠٦:٢٨:٤٠١٢:٥٥:٢٣١٩:٢٢:٣١١٩:٣٩:٤٠٠٠:١٤:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٥:١٠١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٠:١٦٠٠:١٤:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٢٦:٣٩١٢:٥٤:٥٦١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٠:٥٢٠٠:١٤:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٥:٤٠١٢:٥٤:٤٤١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:٢٨٠٠:١٣:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢٤:٤١١٢:٥٤:٣٢١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:٠٤٠٠:١٣:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٣:٤٣١٢:٥٤:٢٠١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٢:٤٠٠٠:١٣:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٢:٤٥١٢:٥٤:٠٨١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:١٧٠٠:١٣:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢١:٤٨١٢:٥٣:٥٧١٩:٢٦:٣١١٩:٤٣:٥٣٠٠:١٢:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٠:٥٣١٢:٥٣:٤٧١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٤:٣٠٠٠:١٢:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٦٠٦:١٩:٥٨١٢:٥٣:٣٧١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:٠٧٠٠:١٢:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٩٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٣:٢٧١٩:٢٨:١٦١٩:٤٥:٤٤٠٠:١١:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٨:١٠١٢:٥٣:١٨١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٢١٠٠:١١:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٧:١٨١٢:٥٣:١٠١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٦:٥٩٠٠:١١:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٦:٢٦١٢:٥٣:٠٢١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٧:٣٦٠٠:١١:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٥:٣٦١٢:٥٢:٥٥١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:١٤٠٠:١٠:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٤٠٦:١٤:٤٦١٢:٥٢:٤٨١٩:٣١:١٣١٩:٤٨:٥٢٠٠:١٠:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٣:٥٨١٢:٥٢:٤١١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٣٠٠٠:١٠:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٣:١٠١٢:٥٢:٣٦١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٠٨٠٠:١٠:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٢:٢٤١٢:٥٢:٣١١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٤٦٠٠:١٠:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٠٠٦:١١:٣٩١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٢٤٠٠:٠٩:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٠:٥٤١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠٩:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٠:١١١٢:٥٢:١٩١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٤١٠٠:٠٩:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٩:٢٩١٢:٥٢:١٦١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:١٩٠٠:٠٩:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٨:٤٨١٢:٥٢:١٤١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٩:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٨:٠٩١٢:٥٢:١٢١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:٣٦٠٠:٠٩:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٧:٣٠١٢:٥٢:١١١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:١٤٠٠:٠٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ملاحسینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ملاحسینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ملاحسینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملاحسینی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ملاحسینی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ملاحسینی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملاحسینی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ملاحسینی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای ملاحسینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ملاحسینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ملاحسینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ملاحسینی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملاحسینی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ملاحسینی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای ملاحسینی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملاحسینی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ملاحسینی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ملاحسینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ملاحسینی روستای ملاحسینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ملاحسینی روستای ملاحسینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ملاحسینی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملاحسینی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ملاحسینی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ملاحسینی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ملاحسینی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ملاحسینی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٧:٤٢١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٥٤٠٠:١١:٤٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٩:٤١١٢:٥٧:٥٥١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٢:٠٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥٨:٠٨١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:١٦٠٠:١٢:١٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٠:١٢١٢:٥٨:٢١١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٢٥٠٠:١٢:٣٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٠:٢٩١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٣٣٠٠:١٢:٤٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٠:٤٧١٢:٥٨:٤٧١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٣٩٠٠:١٢:٥٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠١:٠٥١٢:٥٨:٥٩١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٤٤٠٠:١٣:١٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠١:٢٥١٢:٥٩:١١١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٣:٢٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠١:٤٥١٢:٥٩:٢٣١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٥٠٠٠:١٣:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٥١٠٠:١٣:٥٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٥٠٠٠:١٤:١١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٢:٥٢١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٤:٢٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٤٥٠٠:١٤:٤٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٠:١٩١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٤٠٠٠:١٤:٥٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٣٣٠٠:١٥:٠٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٢٦٠٠:١٥:٢٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:١٧٠٠:١٥:٣٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٥:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠١:٠٧١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٥٤٠٠:١٦:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠١:١٦١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٤٠٠٠:١٦:١٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠١:٢٣١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٦:٣٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٧:١٨١٣:٠١:٣١١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٦:٤٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠١:٣٨١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٥١٠٠:١٦:٥٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٨:١٧١٣:٠١:٤٥١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٣٢٠٠:١٧:٠٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠١:٥١١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:١٢٠٠:١٧:١٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٩:١٩١٣:٠١:٥٦١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٧:٣٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٢:٠١١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٧:٤١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٠١٠٠:١٧:٥٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٢:١٠١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٣٥٠٠:١٨:٠٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١١:٢٦١٣:٠٢:١٤١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٠٧٠٠:١٨:١٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١١:٥٨١٣:٠٢:١٧١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ملاحسینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ملاحسینی روستای ملاحسینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ملاحسینی روستای ملاحسینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ملاحسینی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ملاحسینی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ملاحسینی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ملاحسینی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ملاحسینی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ملاحسینی

روستای ملاحسینی بر روی نقشه

روستای ملاحسینی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ملاحسینی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ملاحسینی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ملاحسینی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ملاحسینی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای ملاحسینی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ملاحسینی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ملاحسینی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ملاحسینی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ملاحسینی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ملاحسینی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ملاحسینی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ملاحسینی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ملاحسینی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ملاحسینی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ملاحسینی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ملاحسینی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ملاحسینی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق ملاحسینی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ملاحسینی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو