جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ملاثانی

اهواز | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ملاثانی


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٠٤
اذان مغرب: ١٩:٣٤:١٩
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٤٥

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ملاثانی (شهرستان اهواز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر ملاثانی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ملاثانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ملاثانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

وزیری
به ستایش ها و موفقیت های زودگذر تكیه نكنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ملاثانی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ملاثانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ملاثانی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ملاثانی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ملاثانی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ملاثانی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٣:٥٦١٣:١٢:١٤١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٢٨:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٢:٥٥١٣:١٢:٠٥١٩:٥١:٤٣٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٢٨:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣١:٥٦١٣:١١:٥٦١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٣٧٠٠:٢٨:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٠:٥٧١٣:١١:٤٨١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٢١٠٠:٢٨:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٠:٠٠١٣:١١:٤١١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٠٥٠٠:٢٧:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٩:٠٣١٣:١١:٣٣١٩:٥٤:٣١٢٠:١٢:٥٠٠٠:٢٧:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٨:٠٨١٣:١١:٢٧١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٧:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٧:١٤١٣:١١:٢٠١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٧:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٦:٢٠١٣:١١:١٥١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٦:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٥:٢٨١٣:١١:١٠١٩:٥٧:١٨٢٠:١٥:٤٧٠٠:٢٦:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٤:٣٧١٣:١١:٠٥١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٣١٠٠:٢٦:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٣:٤٧١٣:١١:٠١١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٦:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٠:٥٨١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٠٠٠٠:٢٦:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٢:١١١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٥:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٤١٠٦:٢١:٢٤١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٢٨٠٠:٢٥:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٠:٥١٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:١٢٠٠:٢٥:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٩:٥٥١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٥:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٩:١٣١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٥:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٨:٣١١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٢٥:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٧:٥١١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٢٥:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٧:١٣١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٤:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٦:٣٦١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٢٤:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٦:٠٠١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢٤:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:١١٠٦:١٥:٢٥١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٢٤:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٤:٥٢١٣:١١:٠٢٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢٤:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٤:٢١١٣:١١:٠٦٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٢٤:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٣:٥١١٣:١١:١١٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٢٤:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٣:٢٢١٣:١١:١٦٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٤:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٢:٥٥١٣:١١:٢٢٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٢٤:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ملاثانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ملاثانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ملاثانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ملاثانی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ملاثانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ملاثانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ملاثانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ملاثانی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر ملاثانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ملاثانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ملاثانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ملاثانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ملاثانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ملاثانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر ملاثانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ملاثانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ملاثانی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٤:١٧١٣:١٧:١٢١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٣٥:٠٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٤:٥٤١٣:١٦:٥٧١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:١٧٠٠:٣٤:٥٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٥:٣٢١٣:١٦:٤٠١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٣٤:٤٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٦:٠٩١٣:١٦:٢٤١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٣٤:٣٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٦:٤٥١٣:١٦:٠٧١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٣٤:٢٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٧:٢٢١٣:١٥:٤٩١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٢٧٠٠:٣٤:١٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٤٧:٥٩١٣:١٥:٣٢١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:١٣٠٠:٣٤:٠٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٤٨:٣٦١٣:١٥:١٣١٩:٤١:٢٢١٩:٥٨:٥٨٠٠:٣٣:٥٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٤٩:١٢١٣:١٤:٥٥١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٧:٤٣٠٠:٣٣:٤٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١١٠٦:٤٩:٤٨١٣:١٤:٣٦١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٦:٢٨٠٠:٣٣:٢٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٠:٢٥١٣:١٤:١٧١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:١٢٠٠:٣٣:١٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥١:٠١١٣:١٣:٥٨١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٣:٥٥٠٠:٣٢:٥٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥١:٣٧١٣:١٣:٣٨١٩:٣٥:١٠١٩:٥٢:٣٩٠٠:٣٢:٤٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٢:١٣١٣:١٣:١٨١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٢٢٠٠:٣٢:٢٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٣٠٦:٥٢:٤٩١٣:١٢:٥٨١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:٠٤٠٠:٣٢:١٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٣:٢٤١٣:١٢:٣٨١٩:٣١:٢٢١٩:٤٨:٤٦٠٠:٣١:٥٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٤:٠٠١٣:١٢:١٧١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٢٨٠٠:٣١:٤٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٨٠٦:٥٤:٣٦١٣:١١:٥٧١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:١٠٠٠:٣١:٢٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٥:١١١٣:١١:٣٦١٩:٢٧:٣١١٩:٤٤:٥١٠٠:٣١:٠٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٦٠٦:٥٥:٤٧١٣:١١:١٥١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٣٣٠٠:٣٠:٥١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٠٠٦:٥٦:٢٢١٣:١٠:٥٣١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:١٤٠٠:٣٠:٣٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٣٠٦:٥٦:٥٨١٣:١٠:٣٢١٩:٢٣:٣٧١٩:٤٠:٥٥٠٠:٣٠:١٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٦٠٦:٥٧:٣٣١٣:١٠:١١١٩:٢٢:١٨١٩:٣٩:٣٦٠٠:٢٩:٥٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٨٠٦:٥٨:٠٩١٣:٠٩:٤٩١٩:٢١:٠٠١٩:٣٨:١٦٠٠:٢٩:٤٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٠٠٦:٥٨:٤٤١٣:٠٩:٢٨١٩:١٩:٤٢١٩:٣٦:٥٧٠٠:٢٩:٢٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٢٠٦:٥٩:٢٠١٣:٠٩:٠٦١٩:١٨:٢٣١٩:٣٥:٣٨٠٠:٢٩:٠٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٤٠٦:٥٩:٥٦١٣:٠٨:٤٥١٩:١٧:٠٤١٩:٣٤:١٩٠٠:٢٨:٤٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٥٠٧:٠٠:٣٢١٣:٠٨:٢٣١٩:١٥:٤٦١٩:٣٣:٠٠٠٠:٢٨:٢٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٦٠٧:٠١:٠٧١٣:٠٨:٠٢١٩:١٤:٢٧١٩:٣١:٤٠٠٠:٢٨:٠٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠١:٤٣١٣:٠٧:٤٠١٩:١٣:٠٨١٩:٣٠:٢١٢٣:٥٧:٤٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٢:٢٠١٢:٠٧:١٩١٨:١١:٥٠١٨:٢٩:٠٢٢٣:٢٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ملاثانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ملاثانی شهر ملاثانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ملاثانی شهر ملاثانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ملاثانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ملاثانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ملاثانی

ملاثانی شهری است در استان خوزستان. این شهر در ۲۵ کیلومتری شهر اهواز و در امتداد شرق رود کارون قرار گرفته‌است و دارای زمینهای حاصلخیز و باغهای میوه و کشتزارهای وسیع مدرنیزه می‌باشد

شهر ملاثانی در ویکیپدیا

شهر ملاثانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ملاثانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ملاثانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ملاثانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ملاثانی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ملاثانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ملاثانی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ملاثانی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر ملاثانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ملاثانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ملاثانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ملاثانی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ملاثانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ملاثانی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ملاثانی
زمان پخش اذان آنلاین به افق ملاثانی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ملاثانی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ملاثانی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ملاثانی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ملاثانی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ملاثانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو