جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی

محسن آب | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مقرستادبازسازی


اذان صبح: ٠٥:٥٩:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:١٩
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٥٢:٢٥
اذان مغرب: ١٨:١١:٠٥
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٤٢

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای مقرستادبازسازی)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای مقرستادبازسازی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مقرستادبازسازی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

راسفور
بخت و اقبال اصطلاحی است كه ضعفا به كار می برند و عذر و بهانه ای برای ارتكاب هر نوع اشتباه است. افراد توانا و خردمند به وجود سرنوشت باور ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مقرستادبازسازی

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مقرستادبازسازی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مقرستادبازسازی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مقرستادبازسازی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مقرستادبازسازی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٤:٢١١٣:٢٢:٥٩٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٣٨:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٥:٤٤٠٦:٤٣:١٥١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:١٧٠٠:٣٨:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٢:١١١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٣٨:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٣:٠٢٠٦:٤١:٠٨١٣:٢٢:٣٠٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٣٨:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١١:٤٣٠٦:٤٠:٠٥١٣:٢٢:٢١٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٣٧:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٩:٠٤١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٣٧:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٨:٠٣١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:١٤٠٠:٣٧:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٧:٠٤١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٣٦:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣٦:٠٥١٣:٢١:٥١٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٣٦:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٥:٠٨١٣:٢١:٤٥٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٣٦:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٤:١٢١٣:٢١:٣٩٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٣٦:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٣:١٦١٣:٢١:٣٤٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:١١٠٠:٣٥:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٢:٢٢١٣:٢١:٣٠٢٠:١١:٠٥٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٣٥:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣١:٣٠١٣:٢١:٢٦٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٣٥:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٩:١٧٠٦:٣٠:٣٨١٣:٢١:٢٢٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣١:٣٣٠٠:٣٥:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٩:٤٨١٣:٢١:١٩٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٣٥:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٧:٠١٠٦:٢٨:٥٩١٣:٢١:١٧٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٣٤:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٨:١١١٣:٢١:١٦٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٣٤:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٧:٢٤١٣:٢١:١٤٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٤:٤١٠٠:٣٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٦:٣٩١٣:٢١:١٤٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٣٤:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٥:٥٥١٣:٢١:١٤٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:١٤٠٠:٣٤:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢٥:١٣١٣:٢١:١٥٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٣٤:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٤:٣٢١٣:٢١:١٦٢٠:١٨:٢٤٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٣٤:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٢٣:٥٢١٣:٢١:١٨٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٣٣:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢٣:١٤١٣:٢١:٢٠٢٠:١٩:٥٠٢٠:٣٩:١٧٠٠:٣٣:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٢:٣٧١٣:٢١:٢٣٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٣٣:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٧:٠١٠٦:٢٢:٠٢١٣:٢١:٢٧٢٠:٢١:١٤٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٣٣:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢١:٢٨١٣:٢١:٣١٢٠:٢١:٥٦٢٠:٤١:٣٠٠٠:٣٣:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٢٠:٥٥١٣:٢١:٣٥٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤٢:١٤٠٠:٣٣:٣٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٢٠:٢٥١٣:٢١:٤١٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٢:٥٧٠٠:٣٣:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مقرستادبازسازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مقرستادبازسازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مقرستادبازسازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مقرستادبازسازی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای مقرستادبازسازی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای مقرستادبازسازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مقرستادبازسازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای مقرستادبازسازی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٩:٥٠٠٧:٢٣:٥١١٢:٣٧:٣٠١٧:٥١:٢٨١٨:١٠:٠٩٢٣:٥٥:٢٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٩:٢٥٠٧:٢٣:١٩١٢:٣٧:٤٢١٧:٥٢:٢٥١٨:١١:٠٥٢٣:٥٥:٤٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٨:٥٩٠٧:٢٢:٤٤١٢:٣٧:٥٣١٧:٥٣:٢٣١٨:١٢:٠٠٢٣:٥٥:٥٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٨:٣٠٠٧:٢٢:٠٨١٢:٣٨:٠٤١٧:٥٤:٢١١٨:١٢:٥٥٢٣:٥٦:١١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٨:٠١٠٧:٢١:٣٠١٢:٣٨:١٤١٧:٥٥:١٨١٨:١٣:٥١٢٣:٥٦:٢٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٧:٢٩٠٧:٢٠:٥١١٢:٣٨:٢٢١٧:٥٦:١٦١٨:١٤:٤٦٢٣:٥٦:٣٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٠:١٠١٢:٣٨:٣٠١٧:٥٧:١٣١٨:١٥:٤١٢٣:٥٦:٤٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٦:٢١٠٧:١٩:٢٧١٢:٣٨:٣٨١٧:٥٨:١٠١٨:١٦:٣٦٢٣:٥٦:٥٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٥:٤٥٠٧:١٨:٤٤١٢:٣٨:٤٤١٧:٥٩:٠٧١٨:١٧:٣٠٢٣:٥٧:٠٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٥:٠٨٠٧:١٧:٥٨١٢:٣٨:٤٩١٨:٠٠:٠٤١٨:١٨:٢٥٢٣:٥٧:١٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٤:٢٨٠٧:١٧:١٢١٢:٣٨:٥٤١٨:٠١:٠٠١٨:١٩:١٩٢٣:٥٧:٢٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٣:٤٨٠٧:١٦:٢٣١٢:٣٨:٥٨١٨:٠١:٥٦١٨:٢٠:١٣٢٣:٥٧:٣١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٣:٠٥٠٧:١٥:٣٤١٢:٣٩:٠١١٨:٠٢:٥٢١٨:٢١:٠٧٢٣:٥٧:٣٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٢:٢١٠٧:١٤:٤٣١٢:٣٩:٠٣١٨:٠٣:٤٨١٨:٢٢:٠١٢٣:٥٧:٤٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥١:٣٦٠٧:١٣:٥١١٢:٣٩:٠٥١٨:٠٤:٤٣١٨:٢٢:٥٤٢٣:٥٧:٤٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥٠:٥٠٠٧:١٢:٥٧١٢:٣٩:٠٦١٨:٠٥:٣٩١٨:٢٣:٤٧٢٣:٥٧:٥٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٠:٠٢٠٧:١٢:٠٣١٢:٣٩:٠٦١٨:٠٦:٣٣١٨:٢٤:٤٠٢٣:٥٧:٥٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٩:١٢٠٧:١١:٠٧١٢:٣٩:٠٥١٨:٠٧:٢٨١٨:٢٥:٣٣٢٣:٥٧:٥٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٨:٢١٠٧:١٠:١٠١٢:٣٩:٠٣١٨:٠٨:٢٢١٨:٢٦:٢٥٢٣:٥٧:٥٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٧:٢٩٠٧:٠٩:١٢١٢:٣٩:٠١١٨:٠٩:١٦١٨:٢٧:١٧٢٣:٥٧:٥٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٦:٣٦٠٧:٠٨:١٢١٢:٣٨:٥٨١٨:١٠:١٠١٨:٢٨:٠٩٢٣:٥٧:٥٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٥:٤١٠٧:٠٧:١٢١٢:٣٨:٥٥١٨:١١:٠٣١٨:٢٩:٠٠٢٣:٥٧:٥٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٤:٤٥٠٧:٠٦:١١١٢:٣٨:٥٠١٨:١١:٥٦١٨:٢٩:٥٢٢٣:٥٧:٥٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٣:٤٨٠٧:٠٥:٠٨١٢:٣٨:٤٥١٨:١٢:٤٩١٨:٣٠:٤٣٢٣:٥٧:٤٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٢:٤٩٠٧:٠٤:٠٥١٢:٣٨:٤٠١٨:١٣:٤١١٨:٣١:٣٣٢٣:٥٧:٤٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤١:٤٩٠٧:٠٣:٠٠١٢:٣٨:٣٣١٨:١٤:٣٣١٨:٣٢:٢٤٢٣:٥٧:٤١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٠:٤٨٠٧:٠١:٥٥١٢:٣٨:٢٦١٨:١٥:٢٥١٨:٣٣:١٤٢٣:٥٧:٣٦
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٠:٤٩١٢:٣٨:١٩١٨:١٦:١٦١٨:٣٤:٠٤٢٣:٥٧:٣٠
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٨:٤٣٠٦:٥٩:٤٢١٢:٣٨:١١١٨:١٧:٠٧١٨:٣٤:٥٣٢٣:٥٧:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای مقرستادبازسازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مقرستادبازسازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مقرستادبازسازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مقرستادبازسازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مقرستادبازسازی

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای مقرستادبازسازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مقرستادبازسازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مقرستادبازسازی

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٤٥٠٧:٢٦:٣٤١٢:٣٦:٠٠١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٤:٣٨٢٣:٥٣:٣٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٠٠٧:٢٦:١١١٢:٣٦:١٧١٧:٤٦:٤٠١٨:٠٥:٣٣٢٣:٥٣:٥٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:١٣٠٧:٢٥:٤٧١٢:٣٦:٣٣١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٦:٢٨٢٣:٥٤:١٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥٥٠٧:٢٥:٢٠١٢:٣٦:٤٨١٧:٤٨:٣٥١٨:٠٧:٢٣٢٣:٥٤:٣٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣٥٠٧:٢٤:٥٢١٢:٣٧:٠٣١٧:٤٩:٣٢١٨:٠٨:١٨٢٣:٥٤:٥٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٣٠٧:٢٤:٢٣١٢:٣٧:١٧١٧:٥٠:٣٠١٨:٠٩:١٤٢٣:٥٥:١٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٥٠٠٧:٢٣:٥١١٢:٣٧:٣٠١٧:٥١:٢٨١٨:١٠:٠٩٢٣:٥٥:٢٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٥٠٧:٢٣:١٩١٢:٣٧:٤٢١٧:٥٢:٢٥١٨:١١:٠٥٢٣:٥٥:٤٢
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٥٩٠٧:٢٢:٤٤١٢:٣٧:٥٣١٧:٥٣:٢٣١٨:١٢:٠٠٢٣:٥٥:٥٧
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٠٠٧:٢٢:٠٨١٢:٣٨:٠٤١٧:٥٤:٢١١٨:١٢:٥٥٢٣:٥٦:١١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠١٠٧:٢١:٣٠١٢:٣٨:١٤١٧:٥٥:١٨١٨:١٣:٥١٢٣:٥٦:٢٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٩٠٧:٢٠:٥١١٢:٣٨:٢٢١٧:٥٦:١٦١٨:١٤:٤٦٢٣:٥٦:٣٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٠:١٠١٢:٣٨:٣٠١٧:٥٧:١٣١٨:١٥:٤١٢٣:٥٦:٤٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢١٠٧:١٩:٢٧١٢:٣٨:٣٨١٧:٥٨:١٠١٨:١٦:٣٦٢٣:٥٦:٥٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٥٠٧:١٨:٤٤١٢:٣٨:٤٤١٧:٥٩:٠٧١٨:١٧:٣٠٢٣:٥٧:٠٧
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٨٠٧:١٧:٥٨١٢:٣٨:٤٩١٨:٠٠:٠٤١٨:١٨:٢٥٢٣:٥٧:١٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٨٠٧:١٧:١٢١٢:٣٨:٥٤١٨:٠١:٠٠١٨:١٩:١٩٢٣:٥٧:٢٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٨٠٧:١٦:٢٣١٢:٣٨:٥٨١٨:٠١:٥٦١٨:٢٠:١٣٢٣:٥٧:٣١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٥٠٧:١٥:٣٤١٢:٣٩:٠١١٨:٠٢:٥٢١٨:٢١:٠٧٢٣:٥٧:٣٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢١٠٧:١٤:٤٣١٢:٣٩:٠٣١٨:٠٣:٤٨١٨:٢٢:٠١٢٣:٥٧:٤٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٦٠٧:١٣:٥١١٢:٣٩:٠٥١٨:٠٤:٤٣١٨:٢٢:٥٤٢٣:٥٧:٤٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٠٠٧:١٢:٥٧١٢:٣٩:٠٦١٨:٠٥:٣٩١٨:٢٣:٤٧٢٣:٥٧:٥٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٢٠٧:١٢:٠٣١٢:٣٩:٠٦١٨:٠٦:٣٣١٨:٢٤:٤٠٢٣:٥٧:٥٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٢٠٧:١١:٠٧١٢:٣٩:٠٥١٨:٠٧:٢٨١٨:٢٥:٣٣٢٣:٥٧:٥٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢١٠٧:١٠:١٠١٢:٣٩:٠٣١٨:٠٨:٢٢١٨:٢٦:٢٥٢٣:٥٧:٥٦
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٩٠٧:٠٩:١٢١٢:٣٩:٠١١٨:٠٩:١٦١٨:٢٧:١٧٢٣:٥٧:٥٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٦٠٧:٠٨:١٢١٢:٣٨:٥٨١٨:١٠:١٠١٨:٢٨:٠٩٢٣:٥٧:٥٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤١٠٧:٠٧:١٢١٢:٣٨:٥٥١٨:١١:٠٣١٨:٢٩:٠٠٢٣:٥٧:٥٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٥٠٧:٠٦:١١١٢:٣٨:٥٠١٨:١١:٥٦١٨:٢٩:٥٢٢٣:٥٧:٥٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٨٠٧:٠٥:٠٨١٢:٣٨:٤٥١٨:١٢:٤٩١٨:٣٠:٤٣٢٣:٥٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مقرستادبازسازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مقرستادبازسازی روستای مقرستادبازسازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مقرستادبازسازی روستای مقرستادبازسازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مقرستادبازسازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مقرستادبازسازی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مقرستادبازسازی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مقرستادبازسازی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مقرستادبازسازی

روستای مقرستادبازسازی بر روی نقشه

روستای مقرستادبازسازی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مقرستادبازسازی
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای مقرستادبازسازی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای مقرستادبازسازی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مقرستادبازسازی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق مقرستادبازسازی
جدول اوقات شرعی امروز فردا مقرستادبازسازی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مقرستادبازسازی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مقرستادبازسازی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مقرستادبازسازی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مقرستادبازسازی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مقرستادبازسازی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مقرستادبازسازی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو