جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی

محسن آب | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مقرستادبازسازی

اذان صبح: ٠٤:٥٢:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٤٨
اذان ظهر: ١٢:١٧:٠٨
غروب آفتاب: ١٨:١٩:٥٧
اذان مغرب: ١٨:٣٧:٢٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٤٠

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای مقرستادبازسازی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای مقرستادبازسازی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مقرستادبازسازی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل آمریكایی
مهربانی مانند كاشتن بذر گندم است كه با گذشت زمان افزایش می یابد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مقرستادبازسازی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مقرستادبازسازی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مقرستادبازسازی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مقرستادبازسازی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مقرستادبازسازی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٥:٠٢١٣:٢٤:٥٤١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٢٠٠٠:٤١:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٥٣:٥٠١٣:٢٤:٤٠١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٠٦٠٠:٤١:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٧:١٣٠٦:٥٢:٣٨١٣:٢٤:٢٦١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٤:٥٢٠٠:٤١:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥١:٢٧١٣:٢٤:١٣١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٥:٣٩٠٠:٤٠:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٥٠:١٧١٣:٢٤:٠٠١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٢٥٠٠:٤٠:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٩:٠٧١٣:٢٣:٤٧١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٧:١١٠٠:٤٠:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٧:٥٨١٣:٢٣:٣٥١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٧:٥٨٠٠:٣٩:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٦:٥٠١٣:٢٣:٢٣٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٨:٤٥٠٠:٣٩:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤٥:٤٣١٣:٢٣:١٢٢٠:٠١:١٢٢٠:١٩:٣١٠٠:٣٩:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٧:٢٥٠٦:٤٤:٣٦١٣:٢٣:٠١٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:١٨٠٠:٣٨:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٣:٣١١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٠٥٠٠:٣٨:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٤٢٠٦:٤٢:٢٦١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢١:٥٢٠٠:٣٨:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٢١٠٦:٤١:٢٢١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٣٨:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٢:٠١٠٦:٤٠:١٩١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٣٧:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٩:١٧١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:١٤٠٠:٣٧:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٨:١٧١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٠١٠٠:٣٧:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٧:١٧١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٣٧:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٦:١٨١٣:٢١:٥١٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٣٦:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٥:٢٠١٣:٢١:٤٥٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٣٦:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٤:٢٤١٣:٢١:٣٩٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:١١٠٠:٣٦:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣٣:٢٩١٣:٢١:٣٤٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٣٦:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣٢:٣٤١٣:٢١:٣٠٢٠:١٠:٥٣٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٣٥:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٣١:٤١١٣:٢١:٢٦٢٠:١١:٣٧٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٣٥:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٣٠:٥٠١٣:٢١:٢٢٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣١:٢١٠٠:٣٥:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٩:٥٩١٣:٢١:١٩٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٣٥:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٩:١٠١٣:٢١:١٧٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٣٥:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٨:٢٢١٣:٢١:١٦٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٣:٤٣٠٠:٣٤:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٧:٣٥١٣:٢١:١٥٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٣٤:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٦:٥٠١٣:٢١:١٤٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٥:١٧٠٠:٣٤:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مقرستادبازسازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مقرستادبازسازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مقرستادبازسازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مقرستادبازسازی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای مقرستادبازسازی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مقرستادبازسازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مقرستادبازسازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای مقرستادبازسازی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای مقرستادبازسازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای مقرستادبازسازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای مقرستادبازسازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مقرستادبازسازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مقرستادبازسازی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای مقرستادبازسازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مقرستادبازسازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مقرستادبازسازی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای مقرستادبازسازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مقرستادبازسازی روستای مقرستادبازسازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مقرستادبازسازی روستای مقرستادبازسازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مقرستادبازسازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مقرستادبازسازی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای مقرستادبازسازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مقرستادبازسازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مقرستادبازسازی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٣:٠٨١٢:١٧:٢٩١٨:٢١:١٩١٨:٣٨:٤٩٢٣:٣٦:٥٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٣:٤٨١٢:١٧:٠٨١٨:١٩:٥٧١٨:٣٧:٢٧٢٣:٣٦:٤٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٤:٢٨١٢:١٦:٤٧١٨:١٨:٣٥١٨:٣٦:٠٥٢٣:٣٦:٢١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٥:٠٨١٢:١٦:٢٦١٨:١٧:١٤١٨:٣٤:٤٣٢٣:٣٦:٠٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٥:٤٨١٢:١٦:٠٥١٨:١٥:٥٢١٨:٣٣:٢٢٢٣:٣٥:٤٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١٦:٢٩١٢:١٥:٤٥١٨:١٤:٣١١٨:٣٢:٠١٢٣:٣٥:٢٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٧:٠٩١٢:١٥:٢٥١٨:١٣:١٠١٨:٣٠:٤٠٢٣:٣٥:٠٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٧:٥٠١٢:١٥:٠٥١٨:١١:٥٠١٨:٢٩:١٩٢٣:٣٤:٤٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٤٠٦:١٨:٣١١٢:١٤:٤٥١٨:١٠:٢٩١٨:٢٧:٥٩٢٣:٣٤:٢٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٧٠٦:١٩:١٢١٢:١٤:٢٦١٨:٠٩:٠٩١٨:٢٦:٤٠٢٣:٣٤:٠٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٠٠٦:١٩:٥٤١٢:١٤:٠٦١٨:٠٧:٤٩١٨:٢٥:٢٠٢٣:٣٣:٥١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٠:٣٥١٢:١٣:٤٨١٨:٠٦:٣٠١٨:٢٤:٠١٢٣:٣٣:٣٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢١:١٧١٢:١٣:٢٩١٨:٠٥:١١١٨:٢٢:٤٣٢٣:٣٣:١٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٢:٠٠١٢:١٣:١١١٨:٠٣:٥٣١٨:٢١:٢٥٢٣:٣٢:٥٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٢:٤٢١٢:١٢:٥٣١٨:٠٢:٣٥١٨:٢٠:٠٨٢٣:٣٢:٣٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٣:٢٥١٢:١٢:٣٦١٨:٠١:١٨١٨:١٨:٥١٢٣:٣٢:٢٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٤:٠٨١٢:١٢:١٩١٨:٠٠:٠١١٨:١٧:٣٥٢٣:٣٢:٠٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٤:٥٢١٢:١٢:٠٣١٧:٥٨:٤٤١٨:١٦:٢٠٢٣:٣١:٤٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٥:٣٦١٢:١١:٤٧١٧:٥٧:٢٩١٨:١٥:٠٥٢٣:٣١:٣١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٦:٢٠١٢:١١:٣١١٧:٥٦:١٤١٨:١٣:٥١٢٣:٣١:١٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٦٠٦:٢٧:٠٥١٢:١١:١٦١٧:٥٤:٥٩١٨:١٢:٣٨٢٣:٣٠:٥٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٧:٥٠١٢:١١:٠٢١٧:٥٣:٤٦١٨:١١:٢٥٢٣:٣٠:٤٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٢٨:٣٥١٢:١٠:٤٨١٧:٥٢:٣٣١٨:١٠:١٤٢٣:٣٠:٢٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٢٩:٢١١٢:١٠:٣٥١٧:٥١:٢١١٨:٠٩:٠٣٢٣:٣٠:١٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٠:٠٧١٢:١٠:٢٢١٧:٥٠:٠٩١٨:٠٧:٥٣٢٣:٣٠:٠٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٠:٥٣١٢:١٠:١٠١٧:٤٨:٥٩١٨:٠٦:٤٣٢٣:٢٩:٤٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣١:٤٠١٢:٠٩:٥٨١٧:٤٧:٤٩١٨:٠٥:٣٥٢٣:٢٩:٣٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:١٨٠٦:٣٢:٢٧١٢:٠٩:٤٧١٧:٤٦:٤٠١٨:٠٤:٢٨٢٣:٢٩:٢١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٣:١٥١٢:٠٩:٣٧١٧:٤٥:٣٢١٨:٠٣:٢١٢٣:٢٩:٠٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٤:٠٣١٢:٠٩:٢٧١٧:٤٤:٢٥١٨:٠٢:١٦٢٣:٢٨:٥٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مقرستادبازسازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مقرستادبازسازی روستای مقرستادبازسازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مقرستادبازسازی روستای مقرستادبازسازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مقرستادبازسازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مقرستادبازسازی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مقرستادبازسازی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مقرستادبازسازی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مقرستادبازسازی

روستای مقرستادبازسازی بر روی نقشه

روستای مقرستادبازسازی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مقرستادبازسازی
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای مقرستادبازسازی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای مقرستادبازسازی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای مقرستادبازسازی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مقرستادبازسازی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مقرستادبازسازی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ مقرستادبازسازی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مقرستادبازسازی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مقرستادبازسازی
زمان پخش اذان زنده به افق مقرستادبازسازی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مقرستادبازسازی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مقرستادبازسازی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مقرستادبازسازی
جدول اوقات شرعی امروز فردا مقرستادبازسازی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مقرستادبازسازی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو