جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مقبول آباد

دستجرد | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز مقبول آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٣:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٠١:٤٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٢٧
اذان مغرب: ١٨:٢٤:١٥
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٢٧

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مقبول آباد (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای مقبول آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مقبول آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مقبول آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

زونا گیل
عشق‌ورزی همانند نیایش، هم گونه‌ای رفتار است، هم گونه‌ای نیروی شفابخش و آفریننده.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مقبول آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مقبول آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مقبول آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مقبول آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مقبول آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مقبول آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٦:٣٨١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢١:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٠:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٧٠٦:٢١:٤٦١٣:٠٦:٢٠١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٠:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٦:١٢١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:١٢٠٠:٢٠:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:٠٣٠٠:٢٠:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٩:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٩:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٩:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٥:٣٤١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٢٦٠٠:١٩:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٥١٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:١٧٠٠:١٨:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٥:٢٩١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٠٧٠٠:١٨:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٨:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١١:٤٨١٣:٠٥:٢١١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٤٨٠٠:١٨:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٥:١٩٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٣٨٠٠:١٧:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٥:١٦٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٢٨٠٠:١٧:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٩:١٢١٣:٠٥:١٥٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:١٨٠٠:١٧:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١٧:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٧:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٧:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:٣٥٠٠:١٦:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٥:١٥٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٦:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٥:١٧٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:١٢٠٠:١٦:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٥:١٩٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١٦:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٥:٢٢٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٤٨٠٠:١٦:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٥٤٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٥:٢٦٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٣٥٠٠:١٦:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠٢:٠٤١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٢١٠٠:١٦:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٥:٣٥٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣٠:٠٧٠٠:١٦:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:١٢٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٥:٤٠٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٥٣٠٠:١٦:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢١:٢٢٠٦:٠٠:٢٤١٣:٠٥:٤٥٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:٣٧٠٠:١٦:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مقبول آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مقبول آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مقبول آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مقبول آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مقبول آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مقبول آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مقبول آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مقبول آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای مقبول آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مقبول آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مقبول آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مقبول آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مقبول آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مقبول آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای مقبول آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مقبول آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مقبول آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٤:٥٩١٣:١١:٣٦١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٦:١٠٠٠:٢٧:٤٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٥:٤٣١٣:١١:٢٠١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٢٧:٣٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٦:٢٧١٣:١١:٠٤١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٢٧:٢٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٧:١٠١٣:١٠:٤٧١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:١٥٠٠:٢٧:١٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٧:٥٤١٣:١٠:٣٠١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٢٧:٠٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٨:٣٧١٣:١٠:١٣١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٣٥٠٠:٢٦:٥٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٩:٢١١٣:٠٩:٥٥١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٨:١٤٠٠:٢٦:٤٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤٠:٠٤١٣:٠٩:٣٧١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٥٢٠٠:٢٦:٣٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٠:٤٧١٣:٠٩:١٩١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٣٠٠٠:٢٦:٢٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤١:٣٠١٣:٠٩:٠٠١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٠٨٠٠:٢٦:١٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٢:١٣١٣:٠٨:٤١١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٤٥٠٠:٢٥:٥٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٢:٥٦١٣:٠٨:٢٢١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٢٢٠٠:٢٥:٤٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٣:٣٩١٣:٠٨:٠٢١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٥٨٠٠:٢٥:٣٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٤:٢٢١٣:٠٧:٤٢١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٣٤٠٠:٢٥:١٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٥:٠٥١٣:٠٧:٢٢١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٧:٠٩٠٠:٢٥:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٥:٤٧١٣:٠٧:٠٢١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:٤٥٠٠:٢٤:٤٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٠٠٦:٤٦:٣٠١٣:٠٦:٤١١٩:٢٦:١٩١٩:٤٤:٢٠٠٠:٢٤:٣١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٧:١٢١٣:٠٦:٢٠١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:٥٤٠٠:٢٤:١٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٧:٥٥١٣:٠٥:٥٩١٩:٢٣:٣١١٩:٤١:٢٩٠٠:٢٣:٥٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٨:٣٧١٣:٠٥:٣٨١٩:٢٢:٠٦١٩:٤٠:٠٣٠٠:٢٣:٤٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٩٠٦:٤٩:٢٠١٣:٠٥:١٧١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:٣٧٠٠:٢٣:٢٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥٠:٠٢١٣:٠٤:٥٦١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:١١٠٠:٢٣:٠٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٥٠:٤٤١٣:٠٤:٣٤١٩:١٧:٥١١٩:٣٥:٤٥٠٠:٢٢:٥٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥١:٢٧١٣:٠٤:١٣١٩:١٦:٢٦١٩:٣٤:١٩٠٠:٢٢:٣٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٢:٠٩١٣:٠٣:٥١١٩:١٥:٠٠١٩:٣٢:٥٢٠٠:٢٢:١٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٥٢:٥٢١٣:٠٣:٣٠١٩:١٣:٣٥١٩:٣١:٢٦٠٠:٢١:٥٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٣:٣٥١٣:٠٣:٠٨١٩:١٢:٠٩١٩:٣٠:٠٠٠٠:٢١:٤٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٢٠٦:٥٤:١٧١٣:٠٢:٤٧١٩:١٠:٤٣١٩:٢٨:٣٤٠٠:٢١:٢٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٥:٠٠١٣:٠٢:٢٥١٩:٠٩:١٨١٩:٢٧:٠٧٠٠:٢١:٠٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٠٠٦:٥٥:٤٣١٣:٠٢:٠٤١٩:٠٧:٥٢١٩:٢٥:٤١٢٣:٥٠:٤٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٩٠٥:٥٦:٢٦١٢:٠١:٤٣١٨:٠٦:٢٧١٨:٢٤:١٥٢٣:٢٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مقبول آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مقبول آباد روستای مقبول آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مقبول آباد روستای مقبول آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مقبول آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مقبول آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مقبول آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مقبول آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مقبول آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مقبول آباد

روستای مقبول آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مقبول آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مقبول آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مقبول آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مقبول آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای مقبول آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مقبول آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مقبول آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مقبول آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا مقبول آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مقبول آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مقبول آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مقبول آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مقبول آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق مقبول آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مقبول آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مقبول آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مقبول آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو