جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مقبول آباد

دستجرد | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز مقبول آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٢٢:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:٤٢
اذان مغرب: ١٨:١٧:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٣٩

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مقبول آباد (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ روستای مقبول آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای مقبول آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مقبول آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

استیو چندلر
به هر كاری كه از سر خوشی و شادمانی بنگرید، شادمان و خوشایند می‌شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مقبول آباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مقبول آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مقبول آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مقبول آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مقبول آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مقبول آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٢١:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٥:٠٦١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٢١:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٦:٣٨١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢١:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٠:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٧٠٦:٢١:٤٦١٣:٠٦:٢٠١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٠:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٦:١٢١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:١٢٠٠:٢٠:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:٠٣٠٠:٢٠:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٩:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٩:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٩:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٥:٣٤١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٢٦٠٠:١٩:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٥١٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:١٧٠٠:١٨:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٥:٢٩١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٠٧٠٠:١٨:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٨:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١١:٤٨١٣:٠٥:٢١١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٤٨٠٠:١٨:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٥:١٩٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٣٨٠٠:١٧:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٥:١٦٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٢٨٠٠:١٧:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٩:١٢١٣:٠٥:١٥٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:١٨٠٠:١٧:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١٧:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٧:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٧:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:٣٥٠٠:١٦:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٥:١٥٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٦:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٥:١٧٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:١٢٠٠:١٦:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٥:١٩٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١٦:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٥:٢٢٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٤٨٠٠:١٦:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٥٤٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٥:٢٦٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٣٥٠٠:١٦:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠٢:٠٤١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٢١٠٠:١٦:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٥:٣٥٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣٠:٠٧٠٠:١٦:٠٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:١٢٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٥:٤٠٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٥٣٠٠:١٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مقبول آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مقبول آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مقبول آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مقبول آباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای مقبول آباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای مقبول آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مقبول آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای مقبول آباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٥:١٣٠٧:١٠:٤٦١٢:٢١:٢٩١٧:٣٢:٣٣١٧:٥١:٣٦٢٣:٣٨:٣٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٤:٤٦٠٧:١٠:١٠١٢:٢١:٤١١٧:٣٣:٣٣١٧:٥٢:٣٤٢٣:٣٨:٥٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٤:١٧٠٧:٠٩:٣٢١٢:٢١:٥٢١٧:٣٤:٣٤١٧:٥٣:٣٣٢٣:٣٩:١٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٣:٤٦٠٧:٠٨:٥٣١٢:٢٢:٠٣١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٤:٣١٢٣:٣٩:٢٤
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٣:١٣٠٧:٠٨:١٣١٢:٢٢:١٣١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٥:٢٩٢٣:٣٩:٣٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٢:٣٩٠٧:٠٧:٣١١٢:٢٢:٢١١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٦:٢٧٢٣:٣٩:٤٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٢:٠٤٠٧:٠٦:٤٧١٢:٢٢:٢٩١٧:٣٨:٣٥١٧:٥٧:٢٥٢٣:٤٠:٠١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤١:٢٦٠٧:٠٦:٠١١٢:٢٢:٣٧١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٨:٢٢٢٣:٤٠:١١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٠:٤٧٠٧:٠٥:١٤١٢:٢٢:٤٣١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٩:٢٠٢٣:٤٠:٢١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٠:٠٧٠٧:٠٤:٢٦١٢:٢٢:٤٩١٧:٤١:٣٥١٨:٠٠:١٨٢٣:٤٠:٣٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٣:٣٦١٢:٢٢:٥٣١٧:٤٢:٣٥١٨:٠١:١٥٢٣:٤٠:٣٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٨:٤١٠٧:٠٢:٤٥١٢:٢٢:٥٧١٧:٤٣:٣٤١٨:٠٢:١٢٢٣:٤٠:٤٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠١:٥٢١٢:٢٣:٠٠١٧:٤٤:٣٣١٨:٠٣:٠٩٢٣:٤٠:٥١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٧:٠٩٠٧:٠٠:٥٨١٢:٢٣:٠٣١٧:٤٥:٣٢١٨:٠٤:٠٦٢٣:٤٠:٥٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٦:٢١٠٧:٠٠:٠٣١٢:٢٣:٠٤١٧:٤٦:٣١١٨:٠٥:٠٢٢٣:٤١:٠١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٥:٣١٠٦:٥٩:٠٦١٢:٢٣:٠٥١٧:٤٧:٢٩١٨:٠٥:٥٨٢٣:٤١:٠٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٤:٤٠٠٦:٥٨:٠٨١٢:٢٣:٠٥١٧:٤٨:٢٨١٨:٠٦:٥٤٢٣:٤١:٠٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٣:٤٨٠٦:٥٧:٠٩١٢:٢٣:٠٤١٧:٤٩:٢٥١٨:٠٧:٥٠٢٣:٤١:١٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٢:٥٤٠٦:٥٦:٠٩١٢:٢٣:٠٢١٧:٥٠:٢٣١٨:٠٨:٤٦٢٣:٤١:١١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٥:٠٧١٢:٢٣:٠٠١٧:٥١:٢٠١٨:٠٩:٤١٢٣:٤١:١١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٤:٠٥١٢:٢٢:٥٧١٧:٥٢:١٧١٨:١٠:٣٦٢٣:٤١:١١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٣:٠١١٢:٢٢:٥٤١٧:٥٣:١٤١٨:١١:٣١٢٣:٤١:٠٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٥١:٥٦١٢:٢٢:٤٩١٧:٥٤:١١١٨:١٢:٢٦٢٣:٤١:٠٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥٠:٥٠١٢:٢٢:٤٤١٧:٥٥:٠٧١٨:١٣:٢٠٢٣:٤١:٠٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٤٩:٤٣١٢:٢٢:٣٩١٧:٥٦:٠٣١٨:١٤:١٤٢٣:٤١:٠١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٤٨:٣٦١٢:٢٢:٣٢١٧:٥٦:٥٨١٨:١٥:٠٨٢٣:٤٠:٥٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٤٧:٢٧١٢:٢٢:٢٦١٧:٥٧:٥٣١٨:١٦:٠٢٢٣:٤٠:٥١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٦:١٧١٢:٢٢:١٨١٧:٥٨:٤٨١٨:١٦:٥٥٢٣:٤٠:٤٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٥:٠٧١٢:٢٢:١٠١٧:٥٩:٤٢١٨:١٧:٤٨٢٣:٤٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای مقبول آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مقبول آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مقبول آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مقبول آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مقبول آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای مقبول آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای مقبول آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مقبول آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای مقبول آباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٢٠٦:٤٩:٤٣١٢:٢٢:٣٩١٧:٥٦:٠٣١٨:١٤:١٤٢٣:٤١:٠١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٤٨:٣٦١٢:٢٢:٣٢١٧:٥٦:٥٨١٨:١٥:٠٨٢٣:٤٠:٥٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٤٧:٢٧١٢:٢٢:٢٦١٧:٥٧:٥٣١٨:١٦:٠٢٢٣:٤٠:٥١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٩٠٦:٤٦:١٧١٢:٢٢:١٨١٧:٥٨:٤٨١٨:١٦:٥٥٢٣:٤٠:٤٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٥:٠٧١٢:٢٢:١٠١٧:٥٩:٤٢١٨:١٧:٤٨٢٣:٤٠:٣٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٤٣:٥٥١٢:٢٢:٠١١٨:٠٠:٣٦١٨:١٨:٤٠٢٣:٤٠:٣١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٢:٤٣١٢:٢١:٥٢١٨:٠١:٣٠١٨:١٩:٣٣٢٣:٤٠:٢٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٦٠٦:٤١:٣٠١٢:٢١:٤٢١٨:٠٢:٢٤١٨:٢٠:٢٥٢٣:٤٠:١٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٠:١٦١٢:٢١:٣١١٨:٠٣:١٧١٨:٢١:١٧٢٣:٤٠:٠٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٢٠٦:٣٩:٠١١٢:٢١:٢٠١٨:٠٤:٠٩١٨:٢٢:٠٨٢٣:٣٩:٥٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٩٠٦:٣٧:٤٦١٢:٢١:٠٨١٨:٠٥:٠٢١٨:٢٢:٥٩٢٣:٣٩:٤٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٣٦:٣٠١٢:٢٠:٥٦١٨:٠٥:٥٤١٨:٢٣:٥٠٢٣:٣٩:٣٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٥:١٣١٢:٢٠:٤٤١٨:٠٦:٤٥١٨:٢٤:٤١٢٣:٣٩:١٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٣:٥٦١٢:٢٠:٣١١٨:٠٧:٣٧١٨:٢٥:٣١٢٣:٣٩:٠٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٢:٣٨١٢:٢٠:١٧١٨:٠٨:٢٨١٨:٢٦:٢٢٢٣:٣٨:٥٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣١:١٩١٢:٢٠:٠٣١٨:٠٩:١٨١٨:٢٧:١٢٢٣:٣٨:٣٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٠:٠٠١٢:١٩:٤٩١٨:١٠:٠٩١٨:٢٨:٠١٢٣:٣٨:٢٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٢٨:٤١١٢:١٩:٣٤١٨:١٠:٥٩١٨:٢٨:٥١٢٣:٣٨:٠٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٧:٢١١٢:١٩:١٩١٨:١١:٤٩١٨:٢٩:٤٠٢٣:٣٧:٥٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٢٦:٠٠١٢:١٩:٠٣١٨:١٢:٣٨١٨:٣٠:٢٩٢٣:٣٧:٣٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٤:٣٩١٢:١٨:٤٨١٨:١٣:٢٨١٨:٣١:١٨٢٣:٣٧:٢٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٣:١٨١٢:١٨:٣١١٨:١٤:١٧١٨:٣٢:٠٧٢٣:٣٧:٠٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢١:٥٧١٢:١٨:١٥١٨:١٥:٠٦١٨:٣٢:٥٦٢٣:٣٦:٤٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٠:٣٥١٢:١٧:٥٨١٨:١٥:٥٤١٨:٣٣:٤٤٢٣:٣٦:٢٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٩:١٣١٢:١٧:٤٢١٨:١٦:٤٣١٨:٣٤:٣٣٢٣:٣٦:٠٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٧:٥١١٢:١٧:٢٥١٨:١٧:٣١١٨:٣٥:٢١٢٣:٣٥:٤٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٦:٢٨١٢:١٧:٠٧١٨:١٨:١٩١٨:٣٦:٠٩٢٣:٣٥:٣٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٥:٠٥١٢:١٦:٥٠١٨:١٩:٠٨١٨:٣٦:٥٧٢٣:٣٥:١١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٣:٤٢١٢:١٦:٣٢١٨:١٩:٥٥١٨:٣٧:٤٥٢٣:٣٤:٥١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مقبول آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای مقبول آباد روستای مقبول آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای مقبول آباد روستای مقبول آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مقبول آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مقبول آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مقبول آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مقبول آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مقبول آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مقبول آباد

روستای مقبول آباد بر روی نقشه

روستای مقبول آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مقبول آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مقبول آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مقبول آباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای مقبول آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای مقبول آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مقبول آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مقبول آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مقبول آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ مقبول آباد دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ مقبول آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مقبول آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مقبول آباد
زمان پخش اذان زنده به افق مقبول آباد
افق شرعی امروز فردا مقبول آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مقبول آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مقبول آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مقبول آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو