جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر معمولان

پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز معمولان

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:١٩
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٢٩:١٦
اذان مغرب: ٢٠:٤٩:١٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٥:٠١

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر معمولان (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر معمولان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر معمولان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر معمولان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

فرناندو پسوا
این انسانها كه همواره مرا در بر می گیرند، ارواحی هستند كه مرا نمی شناسند و روز به روز با همنشینی و شیوه ی سخنوری خود وانمود می كنند كه مرا می شناسند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر معمولان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر معمولان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر معمولان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر معمولان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر معمولان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان معمولان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٩:١٠١٣:١٨:٢٣١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:١٢٠٠:٣٥:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٧:٥٧١٣:١٨:٠٨١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٣٥:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٦:٤٤١٣:١٧:٥٤١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٣٤:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٥:٣١١٣:١٧:٤٠١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٣٤:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:١٧٠٦:٤٤:١٩١٣:١٧:٢٧١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:١٩٠٠:٣٣:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٣:٠٨١٣:١٧:١٤١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٠٦٠٠:٣٣:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤١:٥٨١٣:١٧:٠١١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٠:٥٣٠٠:٣٣:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٠:٤٨١٣:١٦:٤٩١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٤٠٠٠:٣٢:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٩:٤٠١٣:١٦:٣٧١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٢٨٠٠:٣٢:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:١٢٠٦:٣٨:٣٢١٣:١٦:٢٦١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:١٥٠٠:٣٢:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٧:٢٤١٣:١٦:١٥١٩:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٠٣٠٠:٣٢:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٦:١٨١٣:١٦:٠٤١٩:٥٦:٢١٢٠:١٤:٥٠٠٠:٣١:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٥:١٣١٣:١٥:٥٤١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٣٨٠٠:٣١:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٤:٠٨١٣:١٥:٤٥١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٢٦٠٠:٣١:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٣:٠٥١٣:١٥:٣٦١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:١٤٠٠:٣٠:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٠١٠٦:٣٢:٠٢١٣:١٥:٢٧١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٠٢٠٠:٣٠:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٤٢٠٦:٣١:٠١١٣:١٥:١٩٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٥٠٠٠:٣٠:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٣٠:٠٠١٣:١٥:١٢٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٣٨٠٠:٣٠:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٩:٠١١٣:١٥:٠٥٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٢٩:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٨:٠٣١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٩:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٢٩:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢٦:١٠١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٢:٥١٠٠:٢٩:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٥:١٥١٣:١٤:٤٤٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٢٨:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٤:٢١١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٨:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٣:٢٩١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٨:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٢:٣٨١٣:١٤:٣٣٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٢٨:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢١:٤٨١٣:١٤:٣١٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٦:٥١٠٠:٢٧:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٧٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٢٧:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١١٠٦:٢٠:١٢١٣:١٤:٢٨٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٢٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر معمولان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر معمولان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر معمولان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان معمولان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر معمولان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر معمولان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر معمولان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر معمولان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر معمولان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر معمولان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر معمولان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر معمولان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر معمولان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر معمولان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر معمولان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر معمولان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر معمولان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر معمولان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر معمولان شهر معمولان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر معمولان شهر معمولان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر معمولان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر معمولان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر معمولان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر معمولان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر معمولان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر معمولان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٨:٥٥١٣:٢٠:٠٠٢٠:٣١:٠٤٢٠:٥١:٢٨٠٠:٢٩:٢٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٩:٠٩١٣:٢٠:١٣٢٠:٣١:١٦٢٠:٥١:٤٠٠٠:٢٩:٤٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٩:٢٤١٣:٢٠:٢٦٢٠:٣١:٢٦٢٠:٥١:٤٩٠٠:٢٩:٥٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٩:٤١١٣:٢٠:٣٩٢٠:٣١:٣٤٢٠:٥١:٥٧٠٠:٣٠:١١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٩:٥٩١٣:٢٠:٥٢٢٠:٣١:٤١٢٠:٥٢:٠٤٠٠:٣٠:٢٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:١٠:١٨١٣:٢١:٠٤٢٠:٣١:٤٦٢٠:٥٢:٠٩٠٠:٣٠:٤١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:١٠:٣٨١٣:٢١:١٧٢٠:٣١:٥٠٢٠:٥٢:١٢٠٠:٣٠:٥٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:١١:٠٠١٣:٢١:٢٩٢٠:٣١:٥٢٢٠:٥٢:١٣٠٠:٣١:١١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٦:١١:٢٢١٣:٢١:٤١٢٠:٣١:٥٣٢٠:٥٢:١٣٠٠:٣١:٢٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:١١:٤٦١٣:٢١:٥٣٢٠:٣١:٥٢٢٠:٥٢:١١٠٠:٣١:٤٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:١٢:١٠١٣:٢٢:٠٤٢٠:٣١:٥٠٢٠:٥٢:٠٧٠٠:٣١:٥٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٦٠٦:١٢:٣٦١٣:٢٢:١٦٢٠:٣١:٤٦٢٠:٥٢:٠٢٠٠:٣٢:١٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:١٣:٠٣١٣:٢٢:٢٧٢٠:٣١:٤٠٢٠:٥١:٥٥٠٠:٣٢:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:١٣:٣١١٣:٢٢:٣٧٢٠:٣١:٣٣٢٠:٥١:٤٧٠٠:٣٢:٤٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٣:٥٩١٣:٢٢:٤٧٢٠:٣١:٢٤٢٠:٥١:٣٦٠٠:٣٣:٠٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٧٠٦:١٤:٢٩١٣:٢٢:٥٧٢٠:٣١:١٤٢٠:٥١:٢٤٠٠:٣٣:١٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٨٠٦:١٤:٥٩١٣:٢٣:٠٧٢٠:٣١:٠٢٢٠:٥١:١٠٠٠:٣٣:٣١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٥:٣١١٣:٢٣:١٦٢٠:٣٠:٤٨٢٠:٥٠:٥٥٠٠:٣٣:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٦:٠٣١٣:٢٣:٢٥٢٠:٣٠:٣٣٢٠:٥٠:٣٨٠٠:٣٤:٠٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١٦:٣٦١٣:٢٣:٣٣٢٠:٣٠:١٦٢٠:٥٠:١٩٠٠:٣٤:١٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٩٠٦:١٧:٠٩١٣:٢٣:٤١٢٠:٢٩:٥٧٢٠:٤٩:٥٩٠٠:٣٤:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٧:٤٤١٣:٢٣:٤٩٢٠:٢٩:٣٧٢٠:٤٩:٣٦٠٠:٣٤:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٨:١٩١٣:٢٣:٥٦٢٠:٢٩:١٦٢٠:٤٩:١٣٠٠:٣٥:٠١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٨:٥٥١٣:٢٤:٠٢٢٠:٢٨:٥٢٢٠:٤٨:٤٧٠٠:٣٥:١٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٩:٣١١٣:٢٤:٠٨٢٠:٢٨:٢٨٢٠:٤٨:٢٠٠٠:٣٥:٣٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٢٠:٠٨١٣:٢٤:١٤٢٠:٢٨:٠١٢٠:٤٧:٥٢٠٠:٣٥:٤٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٢٠:٤٥١٣:٢٤:١٩٢٠:٢٧:٣٣٢٠:٤٧:٢١٠٠:٣٥:٥٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٢١:٢٣١٣:٢٤:٢٤٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٦:٤٩٠٠:٣٦:٠٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:٢٢:٠٢١٣:٢٤:٢٨٢٠:٢٦:٣٣٢٠:٤٦:١٦٠٠:٣٦:٢٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١١٠٦:٢٢:٤١١٣:٢٤:٣١٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٥:٤١٠٠:٣٦:٣٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٣:٢٠١٣:٢٤:٣٤٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٥:٠٤٠٠:٣٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر معمولان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر معمولان شهر معمولان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر معمولان شهر معمولان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر معمولان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر معمولان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر معمولان

مَعمولان شهری است در استان لرستان در غرب ایران. معمولان در ۶۰ کیلومتری جنوب خرم‌آباد قرار دارد

شهر معمولان در ویکیپدیا

شهر معمولان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر معمولان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر معمولان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر معمولان بر روی نقشه

شهر معمولان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر معمولان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر معمولان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر معمولان
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر معمولان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر معمولان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر معمولان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر معمولان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر معمولان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر معمولان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر معمولان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ معمولان دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ معمولان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق معمولان
جدول اوقات شرعی امروز فردا معمولان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق معمولان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق معمولان
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ معمولان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا معمولان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر معمولان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو