جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر معمولان

پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز معمولان


اذان صبح: ٠٥:٤٦:١٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٣:٣٤
اذان ظهر: ١٢:١٢:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:١١:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٣١:٠٢
نیمه شب: ٢٣:٢٩:١٠

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر معمولان (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر معمولان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر معمولان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر معمولان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان فلچر
روحی كه بتواند به گونه ای به كنش بپردازد كه انسان كامل و راستگویی را به بشریت ارائه نماید، سزاوار تمام نیكی ها بوده و بر تمام قدرتها و سرنوشت ها فرمان می راند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر معمولان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر معمولان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر معمولان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر معمولان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر معمولان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان معمولان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٧:٠٩١٣:١٦:١٣١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:١٥٠٠:٣١:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٦:٠٣١٣:١٦:٠٣١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٠٣٠٠:٣١:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٤:٥٨١٣:١٥:٥٣١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٥١٠٠:٣١:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٣:٥٤١٣:١٥:٤٤١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:٣٩٠٠:٣١:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٢:٥١١٣:١٥:٣٥١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٢٧٠٠:٣٠:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٣١:٤٨١٣:١٥:٢٧١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:١٥٠٠:٣٠:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٠:٤٧١٣:١٥:١٩٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٠٣٠٠:٣٠:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٩:٤٧١٣:١٥:١٢٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٩:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٨:٤٨١٣:١٥:٠٥٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢٩:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٧:٥٠١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٩:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٦:٥٣١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٩:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٥:٥٧١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٨:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٥:٠٣١٣:١٤:٤٤٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٨:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٤:٠٩١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٨:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٣:١٧١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٢٨:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٢:٢٦١٣:١٤:٣٣٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:١٥٠٠:٢٨:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢١:٣٦١٣:١٤:٣١٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٢٧:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠١٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٤:٢٩٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٧:٥١٠٠:٢٧:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٢٠:٠١١٣:١٤:٢٨٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٢٧:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٩:١٥١٣:١٤:٢٨٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٢٧:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٨:٣١١٣:١٤:٢٨٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٠:١٢٠٠:٢٧:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٧:٤٨١٣:١٤:٢٩٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٢٧:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٧:٠٦١٣:١٤:٣٠٢٠:١٢:١٨٢٠:٣١:٤٥٠٠:٢٧:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٦:٢٦١٣:١٤:٣٢٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٦:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٥:٤٧١٣:١٤:٣٤٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢٦:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٥:١٠١٣:١٤:٣٧٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢٦:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٤:٣٤١٣:١٤:٤١٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٢٦:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٤:٠٠١٣:١٤:٤٥٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٦:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٣:٢٧١٣:١٤:٤٩٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:١٦٠٠:٢٦:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٢:٥٥١٣:١٤:٥٥٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٢٦:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر معمولان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر معمولان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر معمولان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان معمولان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر معمولان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر معمولان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر معمولان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر معمولان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر معمولان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر معمولان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر معمولان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر معمولان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر معمولان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر معمولان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر معمولان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر معمولان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر معمولان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٥:٢٢١٢:٠٤:٠٦١٧:١٢:٣٢١٧:٣١:٣٣٢٣:٢١:٤٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٦:١٧١٢:٠٤:٢٢١٧:١٢:١٠١٧:٣١:١٣٢٣:٢١:٥٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٧:١٢١٢:٠٤:٣٩١٧:١١:٥٠١٧:٣٠:٥٥٢٣:٢٢:١١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٨:٠٧١٢:٠٤:٥٧١٧:١١:٣١١٧:٣٠:٣٨٢٣:٢٢:٢٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٩:٠١١٢:٠٥:١٥١٧:١١:١٤١٧:٣٠:٢٣٢٣:٢٢:٤٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٦٠٦:٥٩:٥٥١٢:٠٥:٣٤١٧:١٠:٥٩١٧:٣٠:١٠٢٣:٢٢:٥٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٣٠٧:٠٠:٤٩١٢:٠٥:٥٤١٧:١٠:٤٦١٧:٢٩:٥٩٢٣:٢٣:١٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠١:٤٢١٢:٠٦:١٥١٧:١٠:٣٤١٧:٢٩:٤٩٢٣:٢٣:٣٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٥٠٧:٠٢:٣٤١٢:٠٦:٣٦١٧:١٠:٢٥١٧:٢٩:٤٢٢٣:٢٣:٤٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٣:٢٦١٢:٠٦:٥٨١٧:١٠:١٧١٧:٢٩:٣٦٢٣:٢٤:٠٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٤:١٨١٢:٠٧:٢١١٧:١٠:١١١٧:٢٩:٣٢٢٣:٢٤:٢٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤١٠٧:٠٥:٠٩١٢:٠٧:٤٤١٧:١٠:٠٧١٧:٢٩:٣٠٢٣:٢٤:٤٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٥:٥٩١٢:٠٨:٠٨١٧:١٠:٠٥١٧:٢٩:٢٩٢٣:٢٥:٠٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٩٠٧:٠٦:٤٨١٢:٠٨:٣٢١٧:١٠:٠٥١٧:٢٩:٣٠٢٣:٢٥:٢٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٢٠٧:٠٧:٣٧١٢:٠٨:٥٧١٧:١٠:٠٧١٧:٢٩:٣٤٢٣:٢٥:٥١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٥٠٧:٠٨:٢٥١٢:٠٩:٢٢١٧:١٠:١٠١٧:٢٩:٣٨٢٣:٢٦:١٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٨٠٧:٠٩:١٢١٢:٠٩:٤٨١٧:١٠:١٦١٧:٢٩:٤٥٢٣:٢٦:٣٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٩٠٧:٠٩:٥٨١٢:١٠:١٤١٧:١٠:٢٣١٧:٢٩:٥٤٢٣:٢٧:٠٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٠٠٧:١٠:٤٣١٢:١٠:٤١١٧:١٠:٣٢١٧:٣٠:٠٤٢٣:٢٧:٢٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢١٠٧:١١:٢٨١٢:١١:٠٨١٧:١٠:٤٣١٧:٣٠:١٦٢٣:٢٧:٥١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٠٠٧:١٢:١١١٢:١١:٣٦١٧:١٠:٥٥١٧:٣٠:٢٩٢٣:٢٨:١٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٩٠٧:١٢:٥٣١٢:١٢:٠٤١٧:١١:١٠١٧:٣٠:٤٥٢٣:٢٨:٤٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٧٠٧:١٣:٣٤١٢:١٢:٣٢١٧:١١:٢٦١٧:٣١:٠٢٢٣:٢٩:١٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٤٠٧:١٤:١٤١٢:١٣:٠١١٧:١١:٤٤١٧:٣١:٢٠٢٣:٢٩:٣٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣١٠٧:١٤:٥٢١٢:١٣:٣٠١٧:١٢:٠٤١٧:٣١:٤١٢٣:٣٠:٠٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٦٠٧:١٥:٣٠١٢:١٣:٥٩١٧:١٢:٢٥١٧:٣٢:٠٣٢٣:٣٠:٣٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤١٠٧:١٦:٠٦١٢:١٤:٢٨١٧:١٢:٤٨١٧:٣٢:٢٦٢٣:٣١:٠١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٥٠٧:١٦:٤١١٢:١٤:٥٨١٧:١٣:١٣١٧:٣٢:٥٢٢٣:٣١:٣٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٧٠٧:١٧:١٤١٢:١٥:٢٨١٧:١٣:٤٠١٧:٣٣:١٨٢٣:٣١:٥٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٩٠٧:١٧:٤٦١٢:١٥:٥٧١٧:١٤:٠٨١٧:٣٣:٤٧٢٣:٣٢:٢٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر معمولان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر معمولان شهر معمولان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر معمولان شهر معمولان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر معمولان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر معمولان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر معمولان

مَعمولان شهری است در استان لرستان در غرب ایران. معمولان در ۶۰ کیلومتری جنوب خرم‌آباد قرار دارد

شهر معمولان در ویکیپدیا

شهر معمولان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر معمولان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر معمولان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر معمولان بر روی نقشه

شهر معمولان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر معمولان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر معمولان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر معمولان
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر معمولان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر معمولان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر معمولان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر معمولان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر معمولان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق معمولان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق معمولان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا معمولان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق معمولان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق معمولان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق معمولان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ معمولان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا معمولان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر معمولان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو