جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای معموری

مازول | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز معموری


اذان صبح: ٠٤:٥٠:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٢٦
اذان ظهر: ١١:٢١:٠٣
غروب آفتاب: ١٦:٢٣:٢٢
اذان مغرب: ١٦:٤٣:٠٨
نیمه شب: ٢٢:٣٧:١١

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای معموری (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ روستای معموری)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای معموری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای معموری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
زمانی بر مردم می‌آید كه در آن مؤمن از گوسفندش ذلیل‌تر است. (آن چنان كه به گوسفند و گوشت و شیر و خرید و فروش آن اهمیت می‌دهند و به آن می رسند، به مؤمن اهمیت نمی‌دهند)

اوقات شرعی ماه جاری روستای معموری

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای معموری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای معموری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای معموری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای معموری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان معموری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٧:٤٢١٢:٣٢:٥١١٩:١٨:٣٤١٩:٣٧:٥١٢٣:٤٦:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣٢:٤٢١٩:١٩:٢٦١٩:٣٨:٤٥٢٣:٤٥:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٥:٢٢١٢:٣٢:٣٣١٩:٢٠:١٨١٩:٣٩:٤٠٢٣:٤٥:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٢:٢٥١٩:٢١:٠٩١٩:٤٠:٣٥٢٣:٤٥:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٤٣:٠٧١٢:٣٢:١٧١٩:٢٢:٠١١٩:٤١:٢٩٢٣:٤٤:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٤٢:٠٠١٢:٣٢:١٠١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٢:٢٤٢٣:٤٤:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٤٠:٥٥١٢:٣٢:٠٣١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٣:١٨٢٣:٤٤:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٩:٥١١٢:٣١:٥٧١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٤:١٣٢٣:٤٤:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣٨:٤٩١٢:٣١:٥١١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٥:٠٧٢٣:٤٣:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣٧:٤٧١٢:٣١:٤٦١٩:٢٦:١٨١٩:٤٦:٠١٢٣:٤٣:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٣٦:٤٦١٢:٣١:٤٢١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٦:٥٦٢٣:٤٣:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٣٥:٤٧١٢:٣١:٣٨١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٧:٥٠٢٣:٤٣:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:١٢٠٥:٣٤:٤٩١٢:٣١:٣٤١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٨:٤٤٢٣:٤٢:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٥٣٠٥:٣٣:٥٣١٢:٣١:٣١١٩:٢٩:٤١١٩:٤٩:٣٧٢٣:٤٢:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٣٥٠٥:٣٢:٥٨١٢:٣١:٢٩١٩:٣٠:٣١١٩:٥٠:٣١٢٣:٤٢:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:١٩٠٥:٣٢:٠٤١٢:٣١:٢٧١٩:٣١:٢١١٩:٥١:٢٤٢٣:٤٢:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٠٤٠٥:٣١:١١١٢:٣١:٢٦١٩:٣٢:١١١٩:٥٢:١٧٢٣:٤٢:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٥٠٠٥:٣٠:٢٠١٢:٣١:٢٦١٩:٣٣:٠١١٩:٥٣:١٠٢٣:٤١:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٣٨٠٥:٢٩:٣٠١٢:٣١:٢٦١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٤:٠٢٢٣:٤١:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٢٨:٤٢١٢:٣١:٢٧١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٤:٥٥٢٣:٤١:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:١٨٠٥:٢٧:٥٦١٢:٣١:٢٨١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٥:٤٦٢٣:٤١:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:١٠٠٥:٢٧:١٠١٢:٣١:٣٠١٩:٣٦:١٦١٩:٥٦:٣٨٢٣:٤١:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٠٤٠٥:٢٦:٢٧١٢:٣١:٣٢١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٧:٢٩٢٣:٤١:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٢٥:٤٥١٢:٣١:٣٥١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٨:١٩٢٣:٤٠:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٥٧٠٥:٢٥:٠٤١٢:٣١:٣٩١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٩:٠٩٢٣:٤٠:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٥٦٠٥:٢٤:٢٥١٢:٣١:٤٣١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٩:٥٩٢٣:٤٠:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٥٨٠٥:٢٣:٤٨١٢:٣١:٤٧١٩:٤٠:١١٢٠:٠٠:٤٨٢٣:٤٠:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٠١٠٥:٢٣:١٢١٢:٣١:٥٢١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠١:٣٦٢٣:٤٠:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٠:٠٥٠٥:٢٢:٣٨١٢:٣١:٥٨١٩:٤١:٤١٢٠:٠٢:٢٣٢٣:٤٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای معموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای معموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای معموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان معموری

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای معموری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای معموری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معموری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای معموری

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای معموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای معموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای معموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای معموری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معموری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای معموری

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای معموری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معموری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای معموری

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٨:٢٦١١:٢١:٠٣١٦:٢٣:٢٢١٦:٤٣:٠٨٢٢:٣٧:١١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٩:٢٥١١:٢١:١٩١٦:٢٢:٥٥١٦:٤٢:٤٤٢٢:٣٧:٢٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٠:٢٥١١:٢١:٣٦١٦:٢٢:٣٠١٦:٤٢:٢١٢٢:٣٧:٣٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢١:٢٤١١:٢١:٥٤١٦:٢٢:٠٧١٦:٤٢:٠٠٢٢:٣٧:٥٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٢:٢٢١١:٢٢:١٢١٦:٢١:٤٦١٦:٤١:٤٢٢٢:٣٨:٠٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٣:٢٠١١:٢٢:٣٢١٦:٢١:٢٧١٦:٤١:٢٥٢٢:٣٨:٢٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٤:١٨١١:٢٢:٥١١٦:٢١:١٠١٦:٤١:١٠٢٢:٣٨:٣٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٥:١٥١١:٢٣:١٢١٦:٢٠:٥٤١٦:٤٠:٥٦٢٢:٣٨:٥٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٦:١١١١:٢٣:٣٣١٦:٢٠:٤١١٦:٤٠:٤٥٢٢:٣٩:١١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٧:٠٧١١:٢٣:٥٥١٦:٢٠:٣٠١٦:٤٠:٣٦٢٢:٣٩:٢٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٨:٠٢١١:٢٤:١٨١٦:٢٠:٢٠١٦:٤٠:٢٩٢٢:٣٩:٤٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٨:٥٦١١:٢٤:٤١١٦:٢٠:١٣١٦:٤٠:٢٣٢٢:٤٠:٠٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٩:٥٠١١:٢٥:٠٥١٦:٢٠:٠٨١٦:٤٠:٢٠٢٢:٤٠:٢٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٠:٤٢١١:٢٥:٢٩١٦:٢٠:٠٥١٦:٤٠:١٨٢٢:٤٠:٥٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣١:٣٤١١:٢٥:٥٤١٦:٢٠:٠٣١٦:٤٠:١٩٢٢:٤١:١٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:٣٢:٢٥١١:٢٦:١٩١٦:٢٠:٠٤١٦:٤٠:٢١٢٢:٤١:٣٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٣:١٤١١:٢٦:٤٥١٦:٢٠:٠٧١٦:٤٠:٢٥٢٢:٤١:٥٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٤:٠٣١١:٢٧:١٢١٦:٢٠:١٢١٦:٤٠:٣٢٢٢:٤٢:٢٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٤:٥٠١١:٢٧:٣٨١٦:٢٠:١٨١٦:٤٠:٤٠٢٢:٤٢:٤٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٥:٣٧١١:٢٨:٠٦١٦:٢٠:٢٧١٦:٤٠:٥٠٢٢:٤٣:١١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٦:٢٢١١:٢٨:٣٣١٦:٢٠:٣٨١٦:٤١:٠١٢٢:٤٣:٣٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٧:٠٦١١:٢٩:٠١١٦:٢٠:٥١١٦:٤١:١٥٢٢:٤٤:٠٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٧:٤٨١١:٢٩:٢٩١٦:٢١:٠٥١٦:٤١:٣١٢٢:٤٤:٢٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٨:٢٩١١:٢٩:٥٨١٦:٢١:٢٢١٦:٤١:٤٨٢٢:٤٤:٥٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٩:٠٩١١:٣٠:٢٧١٦:٢١:٤١١٦:٤٢:٠٧٢٢:٤٥:٢٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٩:٤٨١١:٣٠:٥٦١٦:٢٢:٠١١٦:٤٢:٢٩٢٢:٤٥:٥٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٤٠:٢٥١١:٣١:٢٥١٦:٢٢:٢٣١٦:٤٢:٥١٢٢:٤٦:٢٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٤١:٠٠١١:٣١:٥٥١٦:٢٢:٤٨١٦:٤٣:١٦٢٢:٤٦:٤٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٤١:٣٤١١:٣٢:٢٥١٦:٢٣:١٤١٦:٤٣:٤٢٢٢:٤٧:١٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٢٠٦:٤٢:٠٧١١:٣٢:٥٤١٦:٢٣:٤٢١٦:٤٤:١٠٢٢:٤٧:٤٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای معموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای معموری روستای معموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای معموری روستای معموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای معموری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معموری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای معموری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای معموری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای معموری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای معموری

روستای معموری بر روی نقشه

روستای معموری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای معموری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای معموری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای معموری
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای معموری + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای معموری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای معموری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای معموری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای معموری رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق معموری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق معموری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق معموری
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ معموری دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا معموری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق معموری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق معموری
زمان پخش اذان آنلاین به افق معموری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای معموری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو