جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای معموری

مازول | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز معموری


اذان صبح: ٠٣:٥٢:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٤١:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٥٧

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای معموری (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای معموری)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای معموری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای معموری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رالف والدو امرسون
یافتن نیكویی‌ها در همه جا، معیار سلامت روانی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای معموری

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای معموری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای معموری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای معموری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای معموری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان معموری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٨:٥٤١٢:٣٣:٠١١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٥٦٢٣:٤٦:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٧:٤٢١٢:٣٢:٥١١٩:١٨:٣٤١٩:٣٧:٥١٢٣:٤٦:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣٢:٤٢١٩:١٩:٢٦١٩:٣٨:٤٥٢٣:٤٥:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٥:٢٢١٢:٣٢:٣٣١٩:٢٠:١٨١٩:٣٩:٤٠٢٣:٤٥:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٢:٢٥١٩:٢١:٠٩١٩:٤٠:٣٥٢٣:٤٥:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٤٣:٠٧١٢:٣٢:١٧١٩:٢٢:٠١١٩:٤١:٢٩٢٣:٤٤:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٤٢:٠٠١٢:٣٢:١٠١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٢:٢٤٢٣:٤٤:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٤٠:٥٥١٢:٣٢:٠٣١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٣:١٨٢٣:٤٤:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٩:٥١١٢:٣١:٥٧١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٤:١٣٢٣:٤٤:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣٨:٤٩١٢:٣١:٥١١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٥:٠٧٢٣:٤٣:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣٧:٤٧١٢:٣١:٤٦١٩:٢٦:١٨١٩:٤٦:٠١٢٣:٤٣:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٣٦:٤٦١٢:٣١:٤٢١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٦:٥٦٢٣:٤٣:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٣٥:٤٧١٢:٣١:٣٨١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٧:٥٠٢٣:٤٣:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:١٢٠٥:٣٤:٤٩١٢:٣١:٣٤١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٨:٤٤٢٣:٤٢:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٥٣٠٥:٣٣:٥٣١٢:٣١:٣١١٩:٢٩:٤١١٩:٤٩:٣٧٢٣:٤٢:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٣٥٠٥:٣٢:٥٨١٢:٣١:٢٩١٩:٣٠:٣١١٩:٥٠:٣١٢٣:٤٢:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:١٩٠٥:٣٢:٠٤١٢:٣١:٢٧١٩:٣١:٢١١٩:٥١:٢٤٢٣:٤٢:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٠٤٠٥:٣١:١١١٢:٣١:٢٦١٩:٣٢:١١١٩:٥٢:١٧٢٣:٤٢:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٥٠٠٥:٣٠:٢٠١٢:٣١:٢٦١٩:٣٣:٠١١٩:٥٣:١٠٢٣:٤١:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٣٨٠٥:٢٩:٣٠١٢:٣١:٢٦١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٤:٠٢٢٣:٤١:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٢٨:٤٢١٢:٣١:٢٧١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٤:٥٥٢٣:٤١:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:١٨٠٥:٢٧:٥٦١٢:٣١:٢٨١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٥:٤٦٢٣:٤١:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:١٠٠٥:٢٧:١٠١٢:٣١:٣٠١٩:٣٦:١٦١٩:٥٦:٣٨٢٣:٤١:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٠٤٠٥:٢٦:٢٧١٢:٣١:٣٢١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٧:٢٩٢٣:٤١:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٢٥:٤٥١٢:٣١:٣٥١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٨:١٩٢٣:٤٠:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٥٧٠٥:٢٥:٠٤١٢:٣١:٣٩١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٩:٠٩٢٣:٤٠:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٥٦٠٥:٢٤:٢٥١٢:٣١:٤٣١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٩:٥٩٢٣:٤٠:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٥٨٠٥:٢٣:٤٨١٢:٣١:٤٧١٩:٤٠:١١٢٠:٠٠:٤٨٢٣:٤٠:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٠١٠٥:٢٣:١٢١٢:٣١:٥٢١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠١:٣٦٢٣:٤٠:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای معموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای معموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای معموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان معموری

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای معموری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای معموری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معموری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای معموری

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای معموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای معموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای معموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای معموری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معموری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای معموری

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای معموری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معموری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای معموری

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٥٨٠٥:١٨:٠٨١٢:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٧:١٧٢٣:٤٣:٠٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:١٣٠٥:١٨:٢٢١٢:٣٧:١٣١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٧:٢٨٢٣:٤٣:١٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٣٠٠٥:١٨:٣٨١٢:٣٧:٢٦١٩:٥٦:١٢٢٠:١٧:٣٧٢٣:٤٣:٣١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٥٠٠٥:١٨:٥٥١٢:٣٧:٣٩١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٧:٤٤٢٣:٤٣:٤٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:١٢٠٥:١٩:١٤١٢:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٧:٤٩٢٣:٤٤:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٣٧٠٥:١٩:٣٤١٢:٣٨:٠٤١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٧:٥٢٢٣:٤٤:١٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٠٤٠٥:١٩:٥٥١٢:٣٨:١٧١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٧:٥٤٢٣:٤٤:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٣٣٠٥:٢٠:١٨١٢:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٧:٥٤٢٣:٤٤:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٠٥٠٥:٢٠:٤٢١٢:٣٨:٤١١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٧:٥٢٢٣:٤٥:٠٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٣٩٠٥:٢١:٠٨١٢:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٧:٤٨٢٣:٤٥:٢٢
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:١٥٠٥:٢١:٣٤١٢:٣٩:٠٥١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٧:٤٢٢٣:٤٥:٣٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٥٣٠٥:٢٢:٠٢١٢:٣٩:١٦١٩:٥٦:١٩٢٠:١٧:٣٤٢٣:٤٥:٥٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٣٣٠٥:٢٢:٣١١٢:٣٩:٢٧١٩:٥٦:١١٢٠:١٧:٢٥٢٣:٤٦:١٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:١٤٠٥:٢٣:٠٢١٢:٣٩:٣٨١٩:٥٦:٠١٢٠:١٧:١٤٢٣:٤٦:٣٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٥٨٠٥:٢٣:٣٣١٢:٣٩:٤٨١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٧:٠١٢٣:٤٦:٤٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٤٤٠٥:٢٤:٠٥١٢:٣٩:٥٨١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٦:٤٦٢٣:٤٧:٠٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٣١٠٥:٢٤:٣٩١٢:٤٠:٠٨١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٦:٢٩٢٣:٤٧:٢١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٢٠٠٥:٢٥:١٣١٢:٤٠:١٧١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٦:١٠٢٣:٤٧:٣٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:١١٠٥:٢٥:٤٨١٢:٤٠:٢٦١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٥:٤٩٢٣:٤٧:٥٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٠٣٠٥:٢٦:٢٤١٢:٤٠:٣٤١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٥:٢٧٢٣:٤٨:١٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٥٧٠٥:٢٧:٠١١٢:٤٠:٤٢١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٥:٠٢٢٣:٤٨:٢٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٥٢٠٥:٢٧:٣٩١٢:٤٠:٤٩١٩:٥٣:٤١٢٠:١٤:٣٦٢٣:٤٨:٤٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٤٨٠٥:٢٨:١٧١٢:٤٠:٥٦١٩:٥٣:١٥٢٠:١٤:٠٨٢٣:٤٩:٠٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٤٦٠٥:٢٨:٥٧١٢:٤١:٠٢١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٣:٣٨٢٣:٤٩:١٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٤٥٠٥:٢٩:٣٧١٢:٤١:٠٨١٩:٥٢:١٩٢٠:١٣:٠٦٢٣:٤٩:٣٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٤٥٠٥:٣٠:١٧١٢:٤١:١٤١٩:٥١:٤٨٢٠:١٢:٣٣٢٣:٤٩:٤٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٤٦٠٥:٣٠:٥٩١٢:٤١:١٨١٩:٥١:١٦٢٠:١١:٥٨٢٣:٥٠:٠٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٤٨٠٥:٣١:٤١١٢:٤١:٢٣١٩:٥٠:٤٢٢٠:١١:٢١٢٣:٥٠:١٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٥١٠٥:٣٢:٢٣١٢:٤١:٢٦١٩:٥٠:٠٦٢٠:١٠:٤٣٢٣:٥٠:٣٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٥٥٠٥:٣٣:٠٦١٢:٤١:٣٠١٩:٤٩:٢٩٢٠:١٠:٠٢٢٣:٥٠:٤٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٣٣:٥٠١٢:٤١:٣٢١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٩:٢٠٢٣:٥٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای معموری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای معموری روستای معموری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای معموری روستای معموری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای معموری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معموری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای معموری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای معموری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای معموری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای معموری

روستای معموری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای معموری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای معموری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای معموری
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای معموری + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای معموری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای معموری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای معموری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای معموری رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق معموری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق معموری
زمان پخش اذان زنده به افق معموری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق معموری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق معموری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا معموری دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق معموری
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق معموری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای معموری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو