جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر معلم کلا

ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز معلم کلا

اذان صبح: ٠٤:٥٣:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:١٦
اذان ظهر: ١١:٤١:١٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٢١:٤٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٨:٣٥

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر معلم کلا (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر معلم کلا)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر معلم کلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر معلم کلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
پاداش كسی كه در حال گشایش (و نداشتن مشكل) بخشش می-كند، از كسی كه در حال نیاز، آن را می¬پذیرد، بیشتر نیست. (فقیر نیز در صورت نیاز و رعایت جوانمردی، ثواب زیادی می¬برد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر معلم کلا

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر معلم کلا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر معلم کلا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر معلم کلا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر معلم کلا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان معلم کلا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٥:١٨١٢:٥٧:٥٢١٩:٣١:٠٢١٩:٤٩:٥٣٠٠:١٢:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٣:٥٧١٢:٥٧:٣٧١٩:٣١:٥٤١٩:٥٠:٤٧٠٠:١٢:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٢:٣٦١٢:٥٧:٢٣١٩:٣٢:٤٦١٩:٥١:٤٢٠٠:١١:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:١١٠٦:٢١:١٧١٢:٥٧:٠٩١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٣٧٠٠:١١:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٩:٥٧١٢:٥٦:٥٦١٩:٣٤:٣١١٩:٥٣:٣١٠٠:١١:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٨:٣٩١٢:٥٦:٤٣١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٤:٢٦٠٠:١٠:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٧:٢١١٢:٥٦:٣٠١٩:٣٦:١٥١٩:٥٥:٢١٠٠:١٠:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٦:٠٤١٢:٥٦:١٨١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٦:١٦٠٠:١٠:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٤:٤٨١٢:٥٦:٠٦١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٧:١١٠٠:٠٩:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٣:٣٢١٢:٥٥:٥٥١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٨:٠٦٠٠:٠٩:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٢:١٨١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٩:٠٢٠٠:٠٩:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١١:٠٤١٢:٥٥:٣٣١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٨:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٩:٥٢١٢:٥٥:٢٣١٩:٤١:٣٠٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٠٨:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٨:٤٠١٢:٥٥:١٤١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠١:٤٨٠٠:٠٨:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٧:٣٠١٢:٥٥:٠٥١٩:٤٣:١٥٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠٧:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٤:٥٦١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٠٧:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٤:٤٨١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٠٧:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥٤:٤١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٠٦:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٢:٥٨١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٠٦:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠١:٥٣١٢:٥٤:٢٨١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٠٦:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٠:٤٩١٢:٥٤:٢٢١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٨:١٦٠٠:٠٦:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٤:١٧١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٩:١١٠٠:٠٥:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٢:١٤٠٥:٥٨:٤٥١٢:٥٤:١٢١٩:٥٠:١٣٢٠:١٠:٠٦٠٠:٠٥:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٧:٤٤١٢:٥٤:٠٨١٩:٥١:٠٥٢٠:١١:٠١٠٠:٠٥:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٤:٠٥١٩:٥١:٥٦٢٠:١١:٥٦٠٠:٠٥:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٨:٠٨٠٥:٥٥:٤٨١٢:٥٤:٠٢١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:٥١٠٠:٠٤:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٤٩٠٥:٥٤:٥٢١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٣:٤٦٠٠:٠٤:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٥:٣١٠٥:٥٣:٥٧١٢:٥٣:٥٨١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٤:٤٠٠٠:٠٤:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٤:١٤٠٥:٥٣:٠٣١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٥:٢١٢٠:١٥:٣٤٠٠:٠٤:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر معلم کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر معلم کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر معلم کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان معلم کلا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر معلم کلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر معلم کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر معلم کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر معلم کلا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر معلم کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر معلم کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر معلم کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر معلم کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر معلم کلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر معلم کلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر معلم کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر معلم کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر معلم کلا

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر معلم کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر معلم کلا شهر معلم کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر معلم کلا شهر معلم کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر معلم کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر معلم کلا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر معلم کلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر معلم کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر معلم کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر معلم کلا

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١١:٣٢١١:٤٢:٠١١٧:١٢:٠٠١٧:٣٠:٤١٢٢:٥٩:٤٤
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٢:٢٩١١:٤١:٥٣١٧:١٠:٤٧١٧:٢٩:٢٩٢٢:٥٩:٣٤
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٣:٢٦١١:٤١:٤٥١٧:٠٩:٣٥١٧:٢٨:١٩٢٢:٥٩:٢٣
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٤:٢٤١١:٤١:٣٨١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٧:١٠٢٢:٥٩:١٤
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٥:٢١١١:٤١:٣٢١٧:٠٧:١٣١٧:٢٦:٠٢٢٢:٥٩:٠٥
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٦:١٩١١:٤١:٢٦١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٤:٥٥٢٢:٥٨:٥٦
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٧:١٨١١:٤١:٢١١٧:٠٤:٥٦١٧:٢٣:٤٩٢٢:٥٨:٤٩
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٨:١٧١١:٤١:١٧١٧:٠٣:٥٠١٧:٢٢:٤٥٢٢:٥٨:٤١
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٩:١٦١١:٤١:١٤١٧:٠٢:٤٥١٧:٢١:٤٢٢٢:٥٨:٣٥
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٠:١٥١١:٤١:١١١٧:٠١:٤٠١٧:٢٠:٤٠٢٢:٥٨:٢٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢١:١٥١١:٤١:١٠١٧:٠٠:٣٨١٧:١٩:٤٠٢٢:٥٨:٢٤
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٢:١٤١١:٤١:٠٩١٦:٥٩:٣٦١٧:١٨:٤١٢٢:٥٨:٢٠
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٣:١٥١١:٤١:٠٩١٦:٥٨:٣٦١٧:١٧:٤٣٢٢:٥٨:١٦
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٤:١٥١١:٤١:٠٩١٦:٥٧:٣٨١٧:١٦:٤٧٢٢:٥٨:١٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٥:١٦١١:٤١:١١١٦:٥٦:٤١١٧:١٥:٥٢٢٢:٥٨:١١
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٦:١٦١١:٤١:١٣١٦:٥٥:٤٥١٧:١٤:٥٩٢٢:٥٨:٠٩
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٧:١٧١١:٤١:١٧١٦:٥٤:٥١١٧:١٤:٠٧٢٢:٥٨:٠٩
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٨:١٩١١:٤١:٢١١٦:٥٣:٥٨١٧:١٣:١٧٢٢:٥٨:٠٩
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٩:٢٠١١:٤١:٢٦١٦:٥٣:٠٧١٧:١٢:٢٩٢٢:٥٨:١٠
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٠:٢٢١١:٤١:٣٢١٦:٥٢:١٨١٧:١١:٤٢٢٢:٥٨:١٢
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣١:٢٣١١:٤١:٣٨١٦:٥١:٣٠١٧:١٠:٥٧٢٢:٥٨:١٥
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٢:٢٥١١:٤١:٤٦١٦:٥٠:٤٤١٧:١٠:١٣٢٢:٥٨:١٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٣:٢٧١١:٤١:٥٤١٦:٤٩:٥٩١٧:٠٩:٣١٢٢:٥٨:٢٢
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٤:٢٨١١:٤٢:٠٤١٦:٤٩:١٧١٧:٠٨:٥١٢٢:٥٨:٢٨
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٥:٣٠١١:٤٢:١٤١٦:٤٨:٣٦١٧:٠٨:١٣٢٢:٥٨:٣٤
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٦:٣٢١١:٤٢:٢٥١٦:٤٧:٥٦١٧:٠٧:٣٦٢٢:٥٨:٤٠
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٧:٣٣١١:٤٢:٣٧١٦:٤٧:١٩١٧:٠٧:٠١٢٢:٥٨:٤٨
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٨:٣٥١١:٤٢:٤٩١٦:٤٦:٤٣١٧:٠٦:٢٨٢٢:٥٨:٥٧
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:١٠٠٦:٣٩:٣٦١١:٤٣:٠٣١٦:٤٦:١٠١٧:٠٥:٥٧٢٢:٥٩:٠٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٢٠٦:٤٠:٣٧١١:٤٣:١٧١٦:٤٥:٣٨١٧:٠٥:٢٨٢٢:٥٩:١٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر معلم کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر معلم کلا شهر معلم کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر معلم کلا شهر معلم کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر معلم کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر معلم کلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر معلم کلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر معلم کلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر معلم کلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر معلم کلا

شهر معلم کلا بر روی نقشه

شهر معلم کلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر معلم کلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر معلم کلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر معلم کلا
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر معلم کلا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر معلم کلا + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر معلم کلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر معلم کلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر معلم کلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر معلم کلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر معلم کلا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ معلم کلا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ معلم کلا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا معلم کلا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ معلم کلا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق معلم کلا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق معلم کلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق معلم کلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ معلم کلا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر معلم کلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو