جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر معلم کلا

ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز معلم کلا


اذان صبح: ٠٥:٠٤:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٣٨
اذان ظهر: ١١:٤١:٤٠
غروب آفتاب: ١٦:٥١:١٨
اذان مغرب: ١٧:١٠:٤٦
نیمه شب: ٢٢:٥٨:١٥

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر معلم کلا (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر معلم کلا)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر معلم کلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر معلم کلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
به من بگو دلم چه می خواهد... دلم در كنار تو است، حقیرش نشمار.

اوقات شرعی ماه جاری شهر معلم کلا

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر معلم کلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر معلم کلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر معلم کلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر معلم کلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان معلم کلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥٥:٢٢١٩:٤١:٤٣٢٠:٠١:٠٧٠٠:٠٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٨:٢٤١٢:٥٥:١٣١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٨:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٥:٠٤١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٠٧:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٦:٠٤١٢:٥٤:٥٦١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٠٧:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٤:٥٦١٢:٥٤:٤٨١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٠٧:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٣:٤٩١٢:٥٤:٤١١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٠٦:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠٢:٤٣١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٠٦:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠١:٣٨١٢:٥٤:٢٨١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٠٦:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٤:٢٢١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٠٦:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:١٩٠٥:٥٩:٣٢١٢:٥٤:١٧١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٠٥:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٨:٣١١٢:٥٤:١٢١٩:٥٠:٢٦٢٠:١٠:٢١٠٠:٠٥:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٤:٠٨١٩:٥١:١٨٢٠:١١:١٦٠٠:٠٥:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٦:٣٢١٢:٥٤:٠٥١٩:٥٢:١٠٢٠:١٢:١٠٠٠:٠٥:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٥٠٠٥:٥٥:٣٥١٢:٥٤:٠٢١٩:٥٣:٠١٢٠:١٣:٠٥٠٠:٠٤:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:٣١٠٥:٥٤:٣٩١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:٥٩٠٠:٠٤:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:١٣٠٥:٥٣:٤٤١٢:٥٣:٥٨١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٤:٥٣٠٠:٠٤:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٥٦٠٥:٥٢:٥١١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٥:٤٧٠٠:٠٤:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٤١٠٥:٥١:٥٩١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٦:٤١٠٠:٠٣:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٢٨٠٥:٥١:٠٩١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٧:١٤٢٠:١٧:٣٤٠٠:٠٣:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:١٥٠٥:٥٠:٢٠١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٨:٢٧٠٠:٠٣:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٤٩:٣٢١٢:٥٣:٥٩١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٩:٢٠٠٠:٠٣:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٤٨:٤٧١٢:٥٤:٠١١٩:٥٩:٤٢٢٠:٢٠:١٢٠٠:٠٣:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٤٨:٠٢١٢:٥٤:٠٣٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢١:٠٤٠٠:٠٣:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٤٧:١٩١٢:٥٤:٠٦٢٠:٠١:١٩٢٠:٢١:٥٥٠٠:٠٢:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٤٦:٣٨١٢:٥٤:٠٩٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٠٢:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٤٥:٥٩١٢:٥٤:١٤٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٠٢:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٤٥:٢١١٢:٥٤:١٨٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٤:٢٥٠٠:٠٢:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٣٩٠٥:٤٤:٤٤١٢:٥٤:٢٣٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٥:١٤٠٠:٠٢:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٠:٤٣٠٥:٤٤:١٠١٢:٥٤:٢٩٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٠٢:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر معلم کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر معلم کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر معلم کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان معلم کلا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر معلم کلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر معلم کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر معلم کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر معلم کلا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر معلم کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر معلم کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر معلم کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر معلم کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر معلم کلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر معلم کلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر معلم کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر معلم کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر معلم کلا

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١١:٤٤١١:٤١:٥٨١٧:١١:٤١١٧:٣٠:٢٣٢٢:٥٩:٤٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٢:٤١١١:٤١:٤٩١٧:١٠:٢٨١٧:٢٩:١١٢٢:٥٩:٣٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٣:٣٨١١:٤١:٤٢١٧:٠٩:١٦١٧:٢٨:٠١٢٢:٥٩:٢٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٤:٣٦١١:٤١:٣٥١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٦:٥٢٢٢:٥٩:١١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٥:٣٤١١:٤١:٢٩١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٥:٤٥٢٢:٥٩:٠٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٦:٣٢١١:٤١:٢٤١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٤:٣٨٢٢:٥٨:٥٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٧:٣١١١:٤١:٢٠١٧:٠٤:٤٠١٧:٢٣:٣٣٢٢:٥٨:٤٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٨:٣٠١١:٤١:١٦١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٢:٢٩٢٢:٥٨:٣٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٩:٢٩١١:٤١:١٣١٧:٠٢:٢٩١٧:٢١:٢٦٢٢:٥٨:٣٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٠:٢٩١١:٤١:١١١٧:٠١:٢٥١٧:٢٠:٢٥٢٢:٥٨:٢٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢١:٢٩١١:٤١:٠٩١٧:٠٠:٢٣١٧:١٩:٢٥٢٢:٥٨:٢٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٢:٢٩١١:٤١:٠٩١٦:٥٩:٢٢١٧:١٨:٢٧٢٢:٥٨:١٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٣:٢٩١١:٤١:٠٩١٦:٥٨:٢٢١٧:١٧:٢٩٢٢:٥٨:١٥
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٤:٣٠١١:٤١:١٠١٦:٥٧:٢٤١٧:١٦:٣٤٢٢:٥٨:١٣
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٥:٣٠١١:٤١:١٢١٦:٥٦:٢٧١٧:١٥:٣٩٢٢:٥٨:١١
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٦:٣١١١:٤١:١٤١٦:٥٥:٣٢١٧:١٤:٤٦٢٢:٥٨:٠٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٧:٣٢١١:٤١:١٨١٦:٥٤:٣٨١٧:١٣:٥٥٢٢:٥٨:٠٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٨:٣٤١١:٤١:٢٢١٦:٥٣:٤٦١٧:١٣:٠٥٢٢:٥٨:٠٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٩:٣٥١١:٤١:٢٧١٦:٥٢:٥٥١٧:١٢:١٧٢٢:٥٨:١٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٠:٣٦١١:٤١:٣٣١٦:٥٢:٠٦١٧:١١:٣١٢٢:٥٨:١٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣١:٣٨١١:٤١:٤٠١٦:٥١:١٨١٧:١٠:٤٦٢٢:٥٨:١٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٢:٣٩١١:٤١:٤٧١٦:٥٠:٣٣١٧:١٠:٠٣٢٢:٥٨:١٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٣:٤١١١:٤١:٥٦١٦:٤٩:٤٨١٧:٠٩:٢١٢٢:٥٨:٢٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٤:٤٢١١:٤٢:٠٥١٦:٤٩:٠٦١٧:٠٨:٤١٢٢:٥٨:٢٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٥:٤٤١١:٤٢:١٥١٦:٤٨:٢٥١٧:٠٨:٠٣٢٢:٥٨:٣٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٦:٤٥١١:٤٢:٢٦١٦:٤٧:٤٦١٧:٠٧:٢٧٢٢:٥٨:٤١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٧:٤٧١١:٤٢:٣٨١٦:٤٧:٠٩١٧:٠٦:٥٢٢٢:٥٨:٤٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٨:٤٨١١:٤٢:٥١١٦:٤٦:٣٤١٧:٠٦:٢٠٢٢:٥٨:٥٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢١٠٦:٣٩:٤٩١١:٤٣:٠٥١٦:٤٦:٠١١٧:٠٥:٤٩٢٢:٥٩:٠٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٣٠٦:٤٠:٥٠١١:٤٣:١٩١٦:٤٥:٢٩١٧:٠٥:٢٠٢٢:٥٩:١٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر معلم کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر معلم کلا شهر معلم کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر معلم کلا شهر معلم کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر معلم کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر معلم کلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر معلم کلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر معلم کلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر معلم کلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر معلم کلا

شهر معلم کلا بر روی نقشه

شهر معلم کلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر معلم کلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر معلم کلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر معلم کلا
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر معلم کلا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر معلم کلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر معلم کلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر معلم کلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر معلم کلا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق معلم کلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ معلم کلا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا معلم کلا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق معلم کلا
افق شرعی امروز فردا معلم کلا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق معلم کلا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق معلم کلا
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ معلم کلا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر معلم کلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو