جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر معلم کلایه

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز معلم کلایه


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٣١
اذان ظهر: ١٣:١١:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٣١:١٨
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٤٦
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٥٤

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر معلم کلایه (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر معلم کلایه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر معلم کلایه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر معلم کلایه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

آبراهام لینكلن
هرگاه بتوانیم بعد از شكست لبخند بزنیم شجاع هستیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر معلم کلایه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر معلم کلایه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر معلم کلایه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر معلم کلایه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر معلم کلایه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان معلم کلایه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢١:٣٣١٣:٠٦:٠٣١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٩:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٢٠٠٠:١٩:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٩:١٠١٣:٠٥:٤٤١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:١٥٠٠:١٨:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٥:٣٥١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٣:١٠٠٠:١٨:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٦:٥١١٣:٠٥:٢٧١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٤:٠٥٠٠:١٨:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٥:١٩١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٥:٠١٠٠:١٧:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٥:١٢١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٧:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٣:٣١١٣:٠٥:٠٥١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٥١٠٠:١٧:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٦:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١١:٢٣١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٤١٠٠:١٦:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٠:٢١١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٣٥٠٠:١٦:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٤:٤٤٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢٠:٣٠٠٠:١٦:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٤:٤٠٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢١:٢٥٠٠:١٥:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:١٩٠٠:١٥:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٣:١٣٠٠:١٥:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٤:٣١٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٤:٠٧٠٠:١٥:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٤:٣٥١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٥:٠١٠٠:١٥:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠٧٠٦:٠٣:٤٣١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٥٥٠٠:١٤:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٥٣٠٦:٠٢:٥١١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٦:٤٨٠٠:١٤:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٤٠٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٧:٤١٠٠:١٤:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠١:١٢١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:٣٤٠٠:١٤:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:١٨٠٦:٠٠:٢٥١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٩:٢٦٠٠:١٤:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠٤:٣٢٢٠:٠٩:٥١٢٠:٣٠:١٨٠٠:١٣:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٤:٣٤٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣١:٠٩٠٠:١٣:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥٨٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٤:٣٧٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٢:٠٠٠٠:١٣:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٥٥٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠٤:٤١٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:٥٠٠٠:١٣:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٥٣٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٤:٤٥٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٣:٤٠٠٠:١٣:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٥٤٠٥:٥٦:١٥١٣:٠٤:٤٩٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٤:٣٠٠٠:١٣:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٥٦٠٥:٥٥:٣٩١٣:٠٤:٥٤٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٥:١٨٠٠:١٣:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر معلم کلایه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر معلم کلایه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر معلم کلایه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان معلم کلایه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر معلم کلایه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر معلم کلایه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر معلم کلایه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر معلم کلایه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٧:٢٦٠٧:٠٢:٤٢١٣:١٣:٤٢١٩:٢٥:١٨١٩:٤٣:٣٧٠٠:٣٠:٣٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٥:٥٠٠٧:٠١:١٤١٣:١٣:٢٤١٩:٢٦:١٠١٩:٤٤:٣٠٠٠:٣٠:١١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٤:١٣٠٦:٥٩:٤٧١٣:١٣:٠٦١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٢٢٠٠:٢٩:٤٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٨:١٩١٣:١٢:٤٨١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٦:١٥٠٠:٢٩:٢٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥٦:٥٢١٣:١٢:٣٠١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٧:٠٨٠٠:٢٩:٠٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥٥:٢٥١٣:١٢:١٢١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٨:٠٠٠٠:٢٨:٤٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٣:٥٨١٣:١١:٥٤١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:٥٣٠٠:٢٨:١٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٢:٣١١٣:١١:٣٦١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٤٦٠٠:٢٧:٥٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٥١:٠٤١٣:١١:١٩١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:٣٨٠٠:٢٧:٣١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٩:٣٨١٣:١١:٠١١٩:٣٣:٠١١٩:٥١:٣١٠٠:٢٧:٠٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٨:١٢١٣:١٠:٤٤١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٢:٢٤٠٠:٢٦:٤٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٦:٤٧١٣:١٠:٢٧١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٣:١٧٠٠:٢٦:٢١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤٥:٢٢١٣:١٠:١٠١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:١٠٠٠:٢٥:٥٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٣:٥٧١٣:٠٩:٥٣١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٥:٠٣٠٠:٢٥:٣٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٤:٤٢٠٦:٤٢:٣٣١٣:٠٩:٣٧١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٥٦٠٠:٢٥:١١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤١:٠٩١٣:٠٩:٢١١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٤٩٠٠:٢٤:٤٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٩:٤٦١٣:٠٩:٠٥١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:٤٣٠٠:٢٤:٢٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٨:٢٤١٣:٠٨:٤٩١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٣٧٠٠:٢٤:٠٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٧:٠١١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢٣:٣٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٥:٤٠١٣:٠٨:١٩١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٢٣:١٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:١٨٠٠:٢٢:٥٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٢:٥٩١٣:٠٧:٥١١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٢:١٢٠٠:٢٢:٣١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣١:٤٠١٣:٠٧:٣٧١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٢٢:٠٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٣٠:٢١١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٤:٠١٠٠:٢١:٤٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٧:١١١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢١:٢٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢١:٠٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٢٠:٤٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٥:١٤١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٢٠:٢٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢٣:٥٩١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٢٠:٠٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٦:١٣١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٩:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر معلم کلایه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر معلم کلایه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر معلم کلایه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر معلم کلایه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر معلم کلایه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر معلم کلایه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر معلم کلایه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر معلم کلایه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر معلم کلایه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١١:٢٩١٢:١٥:٣٠١٨:٢٠:٠٦١٨:٣٨:٢١٠٠:٠٢:٤٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٢٠٠٧:١٠:٠١١٣:١٥:١٢١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٩:١٤٠٠:٣٢:٢٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٦٠٧:٠٨:٣٣١٣:١٤:٥٤١٩:٢١:٥٠١٩:٤٠:٠٧٠٠:٣٢:٠١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:١١٠٧:٠٧:٠٥١٣:١٤:٣٦١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٠:٥٩٠٠:٣١:٣٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٦٠٧:٠٥:٣٨١٣:١٤:١٨١٩:٢٣:٣٤١٩:٤١:٥٢٠٠:٣١:١٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠١٠٧:٠٤:١٠١٣:١٤:٠٠١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:٤٥٠٠:٣٠:٥٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٦٠٧:٠٢:٤٢١٣:١٣:٤٢١٩:٢٥:١٨١٩:٤٣:٣٧٠٠:٣٠:٣٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٠٠٧:٠١:١٤١٣:١٣:٢٤١٩:٢٦:١٠١٩:٤٤:٣٠٠٠:٣٠:١١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٣٠٦:٥٩:٤٧١٣:١٣:٠٦١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٢٢٠٠:٢٩:٤٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٧٠٦:٥٨:١٩١٣:١٢:٤٨١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٦:١٥٠٠:٢٩:٢٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٠٠٦:٥٦:٥٢١٣:١٢:٣٠١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٧:٠٨٠٠:٢٩:٠٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥٥:٢٥١٣:١٢:١٢١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٨:٠٠٠٠:٢٨:٤٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٣:٥٨١٣:١١:٥٤١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:٥٣٠٠:٢٨:١٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٢:٣١١٣:١١:٣٦١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٤٦٠٠:٢٧:٥٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٥١:٠٤١٣:١١:١٩١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:٣٨٠٠:٢٧:٣١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٩:٣٨١٣:١١:٠١١٩:٣٣:٠١١٩:٥١:٣١٠٠:٢٧:٠٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٨:١٢١٣:١٠:٤٤١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٢:٢٤٠٠:٢٦:٤٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٦:٤٧١٣:١٠:٢٧١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٣:١٧٠٠:٢٦:٢١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤٥:٢٢١٣:١٠:١٠١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:١٠٠٠:٢٥:٥٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٣:٥٧١٣:٠٩:٥٣١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٥:٠٣٠٠:٢٥:٣٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٢٠٦:٤٢:٣٣١٣:٠٩:٣٧١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٥٦٠٠:٢٥:١١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤١:٠٩١٣:٠٩:٢١١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٤٩٠٠:٢٤:٤٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٩:٤٦١٣:٠٩:٠٥١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:٤٣٠٠:٢٤:٢٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٨:٢٤١٣:٠٨:٤٩١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٣٧٠٠:٢٤:٠٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٧:٠١١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢٣:٣٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٣٥:٤٠١٣:٠٨:١٩١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٢٣:١٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:١٨٠٠:٢٢:٥٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٢:٥٩١٣:٠٧:٥١١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٢:١٢٠٠:٢٢:٣١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣١:٤٠١٣:٠٧:٣٧١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٢٢:٠٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٣٠:٢١١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٤:٠١٠٠:٢١:٤٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٧:١١١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢١:٢٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر معلم کلایه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر معلم کلایه شهر معلم کلایه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر معلم کلایه شهر معلم کلایه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر معلم کلایه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر معلم کلایه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر معلم کلایه

معلم‌کِلایه شهری است در بخش رودبار الموت شرقی شهرستان قزوین استان قزوین ایران. این شهر در منطقهٔ کوهستانی استان قزوین واقع شده و الموت‌رود در فاصله‌ای از جنوب آن می‌گذرد. اهالی معلم‌کلایه تات بوده و به زبان تاتی صحبت می‌کنند

شهر معلم کلایه در ویکیپدیا

شهر معلم کلایه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر معلم کلایه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر معلم کلایه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر معلم کلایه بر روی نقشه

شهر معلم کلایه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر معلم کلایه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر معلم کلایه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر معلم کلایه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر معلم کلایه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر معلم کلایه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر معلم کلایه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر معلم کلایه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر معلم کلایه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق معلم کلایه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق معلم کلایه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ معلم کلایه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق معلم کلایه
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ معلم کلایه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ معلم کلایه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق معلم کلایه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق معلم کلایه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر معلم کلایه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو