جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین

ایلات قاقازان شرقی | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز معلم خانی پایین


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٣٧
اذان ظهر: ١١:٥٦:٥٦
غروب آفتاب: ١٦:٥٧:٥٨
اذان مغرب: ١٧:١٧:٥١
نیمه شب: ٢٣:١٢:٥٢

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای معلم خانی پایین)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای معلم خانی پایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای معلم خانی پایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
خواندن و عمل نكردن مثل شخم زدن و تخم نپاشیدن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای معلم خانی پایین

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای معلم خانی پایین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای معلم خانی پایین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای معلم خانی پایین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان معلم خانی پایین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢١:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٨:١٨١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٥١٠٠:٢١:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠٨:٠٩١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٤٧٠٠:٢٠:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٨:٠١١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٤٢٠٠:٢٠:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٨:١٦١٣:٠٧:٥٣١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٠:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٧:١٠١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٣٢٠٠:٢٠:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:١٢٠٦:١٦:٠٤١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٢٧٠٠:١٩:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:٢٢٠٠:١٩:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:١٧٠٠:١٩:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:١٢٠٠:١٨:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٣٣٠٦:١١:٥٣١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٣:٠٧٠٠:١٨:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:١١٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٤:٠١٠٠:١٨:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٧:١١٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٥٦٠٠:١٨:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٨:٥٨١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٥٠٠٠:١٨:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٧:٠٦٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:٤٤٠٠:١٧:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٧:٠٤٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٧:٣٨٠٠:١٧:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٧:٠٣٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٧:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٧:٠٢٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٩:٢٥٠٠:١٧:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:١٠٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٧:٠٢٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣٠:١٨٠٠:١٧:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٥٩٠٦:٠٣:٤٥١٣:٠٧:٠٣٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣١:١٠٠٠:١٦:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٤٩٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠٧:٠٤٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٢:٠٣٠٠:١٦:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٤٠٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٧:٠٦٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٥٤٠٠:١٦:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٣٣٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٧:٠٩٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٤٦٠٠:١٦:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٢٨٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٧:١٢٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٤:٣٧٠٠:١٦:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٢٥٠٦:٠٠:٠٥١٣:٠٧:١٥٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٥:٢٧٠٠:١٦:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٢٤٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٧:١٩٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٦:١٧٠٠:١٦:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٢٤٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٧:٢٤٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٧:٠٦٠٠:١٥:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٢٦٠٥:٥٨:١٢١٣:٠٧:٢٩٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٧:٥٥٠٠:١٥:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:٣٠٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠٧:٣٥٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٨:٤٣٠٠:١٥:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای معلم خانی پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای معلم خانی پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای معلم خانی پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان معلم خانی پایین

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای معلم خانی پایین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای معلم خانی پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معلم خانی پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای معلم خانی پایین

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای معلم خانی پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای معلم خانی پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای معلم خانی پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای معلم خانی پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای معلم خانی پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای معلم خانی پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معلم خانی پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای معلم خانی پایین

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٢٠٦:٥٤:٣٧١١:٥٦:٤٠١٦:٥٨:٢٥١٧:١٨:١٦٢٣:١٢:٣٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٥:٣٧١١:٥٦:٥٦١٦:٥٧:٥٨١٧:١٧:٥١٢٣:١٢:٥٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٦:٣٦١١:٥٧:١٣١٦:٥٧:٣٢١٧:١٧:٢٨٢٣:١٣:٠٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٧:٣٦١١:٥٧:٣١١٦:٥٧:٠٩١٧:١٧:٠٦٢٣:١٣:١٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٨:٣٥١١:٥٧:٤٩١٦:٥٦:٤٧١٧:١٦:٤٧٢٣:١٣:٣٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٩:٣٣١١:٥٨:٠٨١٦:٥٦:٢٨١٧:١٦:٣٠٢٣:١٣:٤٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٩٠٧:٠٠:٣١١١:٥٨:٢٨١٦:٥٦:١٠١٧:١٦:١٥٢٣:١٤:٠٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٨٠٧:٠١:٢٩١١:٥٨:٤٩١٦:٥٥:٥٥١٧:١٦:٠١٢٣:١٤:٢١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٧:٠٢:٢٥١١:٥٩:١٠١٦:٥٥:٤١١٧:١٥:٥٠٢٣:١٤:٣٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٧:٠٣:٢١١١:٥٩:٣٢١٦:٥٥:٢٩١٧:١٥:٤٠٢٣:١٤:٥٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٥٠٧:٠٤:١٧١١:٥٩:٥٥١٦:٥٥:٢٠١٧:١٥:٣٣٢٣:١٥:١٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٣٠٧:٠٥:١١١٢:٠٠:١٨١٦:٥٥:١٢١٧:١٥:٢٧٢٣:١٥:٣٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٠٠٧:٠٦:٠٥١٢:٠٠:٤٢١٦:٥٥:٠٧١٧:١٥:٢٣٢٣:١٥:٥٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٧٠٧:٠٦:٥٨١٢:٠١:٠٦١٦:٥٥:٠٣١٧:١٥:٢٢٢٣:١٦:١٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٣٠٧:٠٧:٤٩١٢:٠١:٣١١٦:٥٥:٠٢١٧:١٥:٢٢٢٣:١٦:٤٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٨:٤٠١٢:٠١:٥٦١٦:٥٥:٠٣١٧:١٥:٢٤٢٣:١٧:٠٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٣٠٧:٠٩:٣٠١٢:٠٢:٢٢١٦:٥٥:٠٥١٧:١٥:٢٨٢٣:١٧:٢٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٧٠٧:١٠:١٩١٢:٠٢:٤٩١٦:٥٥:١٠١٧:١٥:٣٤٢٣:١٧:٥٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٠٠٧:١١:٠٧١٢:٠٣:١٦١٦:٥٥:١٦١٧:١٥:٤٢٢٣:١٨:١٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٢٠٧:١١:٥٣١٢:٠٣:٤٣١٦:٥٥:٢٥١٧:١٥:٥٢٢٣:١٨:٣٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٤٠٧:١٢:٣٨١٢:٠٤:١٠١٦:٥٥:٣٦١٧:١٦:٠٤٢٣:١٩:٠٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٤٠٧:١٣:٢٢١٢:٠٤:٣٨١٦:٥٥:٤٨١٧:١٦:١٧٢٣:١٩:٣١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٣٠٧:١٤:٠٥١٢:٠٥:٠٧١٦:٥٦:٠٣١٧:١٦:٣٣٢٣:١٩:٥٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٢٠٧:١٤:٤٦١٢:٠٥:٣٥١٦:٥٦:١٩١٧:١٦:٥٠٢٣:٢٠:٢٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٩٠٧:١٥:٢٦١٢:٠٦:٠٤١٦:٥٦:٣٨١٧:١٧:١٠٢٣:٢٠:٥٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٦٠٧:١٦:٠٥١٢:٠٦:٣٣١٦:٥٦:٥٨١٧:١٧:٣١٢٣:٢١:٢٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤١٠٧:١٦:٤٢١٢:٠٧:٠٣١٦:٥٧:٢١١٧:١٧:٥٣٢٣:٢١:٤٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٥٠٧:١٧:١٧١٢:٠٧:٣٢١٦:٥٧:٤٥١٧:١٨:١٨٢٣:٢٢:١٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٩٠٧:١٧:٥١١٢:٠٨:٠٢١٦:٥٨:١١١٧:١٨:٤٤٢٣:٢٢:٤٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٠٠٧:١٨:٢٤١٢:٠٨:٣٢١٦:٥٨:٣٩١٧:١٩:١٢٢٣:٢٣:١٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای معلم خانی پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای معلم خانی پایین روستای معلم خانی پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای معلم خانی پایین روستای معلم خانی پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای معلم خانی پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای معلم خانی پایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای معلم خانی پایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای معلم خانی پایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای معلم خانی پایین

روستای معلم خانی پایین بر روی نقشه

روستای معلم خانی پایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای معلم خانی پایین
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای معلم خانی پایین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای معلم خانی پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای معلم خانی پایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق معلم خانی پایین
جدول اوقات شرعی امروز فردا معلم خانی پایین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق معلم خانی پایین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق معلم خانی پایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا معلم خانی پایین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق معلم خانی پایین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ معلم خانی پایین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق معلم خانی پایین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو