جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین

ایلات قاقازان شرقی | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز معلم خانی پایین

اذان صبح: ٠٤:١٦:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٢٧
اذان ظهر: ١٣:١٦:٢٣
غروب آفتاب: ٢٠:٣٠:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٥١:٠٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٥٨

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای معلم خانی پایین)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای معلم خانی پایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای معلم خانی پایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)‌
بهترین توشه (‌برای انسان در بعد از مرگ) تقوی است و بهترین چیزی كه در قلب القاء‌ شده، (به قلب داده شده و در آن نهادینه شده است) یقین است. (‌زیرا با یقین، قلب انسان دچار تزلزل نمی¬شود.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای معلم خانی پایین

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای معلم خانی پایین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای معلم خانی پایین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای معلم خانی پایین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان معلم خانی پایین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٨:٣٣١٣:١٠:٥٧١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٢٥:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٧:١٢١٣:١٠:٤٣١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٣:٤١٠٠:٢٥:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٥:٥٢١٣:١٠:٢٩١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٢٥:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٤:٣٢١٣:١٠:١٥١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢٤:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٣:١٣١٣:١٠:٠١١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٢٤:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٢٨٠٦:٣١:٥٥١٣:٠٩:٤٨١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٧:١٨٠٠:٢٤:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٣٠:٣٨١٣:٠٩:٣٦١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:١٣٠٠:٢٣:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٩:٢١١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٢٣:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٨:٠٥١٣:٠٩:١٢١٩:٥٠:٥٤٢٠:١٠:٠٢٠٠:٢٣:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٩:٠٠١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٥٧٠٠:٢٢:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٥:٣٦١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٥٢٠٠:٢٢:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠٨:٣٩١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢٢:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢٣:١١١٣:٠٨:٢٩١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢١:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٥٩٠٦:٢١:٥٩١٣:٠٨:١٩١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢١:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠٨:١٠١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢١:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٠:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٧:٥٤١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٠:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٠:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٦:١٩١٣:٠٧:٤٠١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٩:١٢٠٠:١٩:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٥:١٤١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٩:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٤:١٠١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠١:١٨٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٩:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٥٧٠٠:١٩:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٨:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٣٠٠٦:١١:٠٧١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٣:٤٧٠٠:١٨:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٧:١١٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:٤٢٠٠:١٨:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٩:١١١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٣٦٠٠:١٨:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٧:٠٦٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٧:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٧:٠٤٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٧:٢٥٠٠:١٧:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٧:٠٣٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای معلم خانی پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای معلم خانی پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای معلم خانی پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان معلم خانی پایین

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای معلم خانی پایین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای معلم خانی پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معلم خانی پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای معلم خانی پایین

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای معلم خانی پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای معلم خانی پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای معلم خانی پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای معلم خانی پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای معلم خانی پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای معلم خانی پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معلم خانی پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای معلم خانی پایین

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای معلم خانی پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای معلم خانی پایین روستای معلم خانی پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای معلم خانی پایین روستای معلم خانی پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای معلم خانی پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای معلم خانی پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای معلم خانی پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معلم خانی پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای معلم خانی پایین

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٥٢:٥٩١٣:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٠٩٢٠:٥٣:٤٠٠٠:١٨:١٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٥٣:١٣١٣:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٢٠٢٠:٥٣:٥٠٠٠:١٨:٣٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٥٣:٢٨١٣:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٣٠٢٠:٥٤:٠٠٠٠:١٨:٤٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٥٣:٤٦١٣:١٣:١٣٢٠:٣٢:٣٧٢٠:٥٤:٠٧٠٠:١٨:٥٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢١٠٥:٥٤:٠٤١٣:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٤:١٣٠٠:١٩:١٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٥٤:٢٤١٣:١٣:٣٩٢٠:٣٢:٤٨٢٠:٥٤:١٦٠٠:١٩:٣٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٣٠٥:٥٤:٤٥١٣:١٣:٥١٢٠:٣٢:٥١٢٠:٥٤:١٨٠٠:١٩:٤٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٥٥:٠٨١٣:١٤:٠٣٢٠:٣٢:٥٢٢٠:٥٤:١٨٠٠:٢٠:٠٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٣٠٥:٥٥:٣٢١٣:١٤:١٥٢٠:٣٢:٥١٢٠:٥٤:١٦٠٠:٢٠:١٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٥٥:٥٧١٣:١٤:٢٧٢٠:٣٢:٤٨٢٠:٥٤:١٣٠٠:٢٠:٣٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٥٦:٢٤١٣:١٤:٣٩٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٤:٠٧٠٠:٢٠:٥٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٥٦:٥١١٣:١٤:٥٠٢٠:٣٢:٣٨٢٠:٥٣:٥٩٠٠:٢١:٠٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٥٧:٢٠١٣:١٥:٠١٢٠:٣٢:٣٠٢٠:٥٣:٥٠٠٠:٢١:٢٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢١٠٥:٥٧:٥٠١٣:١٥:١١٢٠:٣٢:٢١٢٠:٥٣:٣٩٠٠:٢١:٤٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٥٠٥:٥٨:٢١١٣:١٥:٢٢٢٠:٣٢:٠٩٢٠:٥٣:٢٦٠٠:٢٢:٠٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٠٠٥:٥٨:٥٣١٣:١٥:٣٢٢٠:٣١:٥٦٢٠:٥٣:١١٠٠:٢٢:١٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٨٠٥:٥٩:٢٦١٣:١٥:٤١٢٠:٣١:٤١٢٠:٥٢:٥٤٠٠:٢٢:٣٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٧٠٦:٠٠:٠١١٣:١٥:٥٠٢٠:٣١:٢٥٢٠:٥٢:٣٥٠٠:٢٢:٥١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٨٠٦:٠٠:٣٦١٣:١٥:٥٩٢٠:٣١:٠٦٢٠:٥٢:١٤٠٠:٢٣:٠٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٠٠٦:٠١:١٢١٣:١٦:٠٨٢٠:٣٠:٤٦٢٠:٥١:٥٢٠٠:٢٣:٢٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٤٠٦:٠١:٤٩١٣:١٦:١٥٢٠:٣٠:٢٤٢٠:٥١:٢٨٠٠:٢٣:٤٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٩٠٦:٠٢:٢٧١٣:١٦:٢٣٢٠:٣٠:٠٠٢٠:٥١:٠٢٠٠:٢٣:٥٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٦٠٦:٠٣:٠٦١٣:١٦:٣٠٢٠:٢٩:٣٥٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٢٤:١٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٦:٠٣:٤٥١٣:١٦:٣٧٢٠:٢٩:٠٨٢٠:٥٠:٠٤٠٠:٢٤:٣١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٤٠٦:٠٤:٢٥١٣:١٦:٤٣٢٠:٢٨:٣٩٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٢٤:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٦:٠٥:٠٧١٣:١٦:٤٨٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٨:٥٩٠٠:٢٥:٠٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٦:٠٥:٤٨١٣:١٦:٥٣٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٨:٢٤٠٠:٢٥:١٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٦:٠٦:٣١١٣:١٦:٥٨٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٧:٤٨٠٠:٢٥:٣٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٧:١٤١٣:١٧:٠٢٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٧:٠٩٠٠:٢٥:٤٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٧:٥٧١٣:١٧:٠٦٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٦:٢٩٠٠:٢٦:٠١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٦:٠٨:٤١١٣:١٧:٠٩٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٥:٤٧٠٠:٢٦:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای معلم خانی پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای معلم خانی پایین روستای معلم خانی پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای معلم خانی پایین روستای معلم خانی پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای معلم خانی پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای معلم خانی پایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای معلم خانی پایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای معلم خانی پایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای معلم خانی پایین

روستای معلم خانی پایین بر روی نقشه

روستای معلم خانی پایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای معلم خانی پایین
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای معلم خانی پایین + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای معلم خانی پایین + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای معلم خانی پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای معلم خانی پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای معلم خانی پایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق معلم خانی پایین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق معلم خانی پایین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق معلم خانی پایین
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ معلم خانی پایین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق معلم خانی پایین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق معلم خانی پایین
زمان پخش اذان آنلاین به افق معلم خانی پایین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق معلم خانی پایین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای معلم خانی پایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو