جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر معلمان

دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز معلمان


اذان صبح: ٠٥:١٣:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:١٨
اذان ظهر: ١٢:٥٥:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٢٣
اذان مغرب: ١٩:٣١:٣١
نیمه شب: ٠٠:١٢:٤٢

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر معلمان (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر معلمان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر معلمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر معلمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

آنتوان دوسنت اگزوپری
فقط گامی كه به پیش برمی‌داریم، می‌تواند رهایی‌بخش باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر معلمان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر معلمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر معلمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر معلمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر معلمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان معلمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٧:٠٤١٢:٤٩:٤١١٩:٣٢:٥١١٩:٥١:٤٩٠٠:٠٣:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٥:٥٥١٢:٤٩:٣١١٩:٣٣:٤١١٩:٥٢:٤١٠٠:٠٣:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٤:٤٧١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:٣٣٠٠:٠٣:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٣:٤٠١٢:٤٩:١٣١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:٢٥٠٠:٠٣:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٢:٣٤١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٥:١٧٠٠:٠٢:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠١:٢٩١٢:٤٨:٥٧١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٦:١٠٠٠:٠٢:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٠:٢٥١٢:٤٨:٥٠١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٧:٠٢٠٠:٠٢:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٩:٢٢١٢:٤٨:٤٤١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠١:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٨:٢٠١٢:٤٨:٣٧١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠١:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٧:١٩١٢:٤٨:٣٢١٩:٤٠:١٥١٩:٥٩:٣٨٠٠:٠١:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٦:٢٠١٢:٤٨:٢٧١٩:٤١:٠٤٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٠١:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٥:٢٢١٢:٤٨:٢٢١٩:٤١:٥٣٢٠:٠١:٢٢٠٠:٠٠:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٤:٢٤١٢:٤٨:١٨١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٢:١٤٠٠:٠٠:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٣:٢٩١٢:٤٨:١٥١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٠٠:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٢٤٠٥:٥٢:٣٤١٢:٤٨:١٢١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٠٠:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:١٠٠٥:٥١:٤١١٢:٤٨:١٠١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٠٠:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٥٧٠٥:٥٠:٤٩١٢:٤٨:٠٨١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٥:٤٠٢٣:٥٩:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٤٥٠٥:٤٩:٥٩١٢:٤٨:٠٧١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٦:٣١٢٣:٥٩:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٣٥٠٥:٤٩:٠٩١٢:٤٨:٠٦١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٧:٢١٢٣:٥٩:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٢٦٠٥:٤٨:٢٢١٢:٤٨:٠٦١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٨:١٢٢٣:٥٩:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:١٩٠٥:٤٧:٣٥١٢:٤٨:٠٧١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٩:٠٢٢٣:٥٩:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٦:٥١١٢:٤٨:٠٨١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٩:٥٢٢٣:٥٩:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤٦:٠٧١٢:٤٨:١٠١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٤١٢٣:٥٨:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤٥:٢٥١٢:٤٨:١٣١٩:٥١:٢٥٢٠:١١:٣٠٢٣:٥٨:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٤٤:٤٥١٢:٤٨:١٦١٩:٥٢:١١٢٠:١٢:١٩٢٣:٥٨:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٤٤:٠٦١٢:٤٨:١٩١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٣:٠٧٢٣:٥٨:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٤٣:٢٩١٢:٤٨:٢٣١٩:٥٣:٤١٢٠:١٣:٥٥٢٣:٥٨:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:١٣٠٥:٤٢:٥٣١٢:٤٨:٢٨١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٤:٤٢٢٣:٥٨:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:١٩٠٥:٤٢:١٩١٢:٤٨:٣٣١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٥:٢٨٢٣:٥٨:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر معلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر معلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر معلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان معلمان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر معلمان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر معلمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر معلمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر معلمان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٦:٤٤١٢:٥٧:٢١١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٦:٣٤٠٠:١٤:٥٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٥:١٩١٢:٥٧:٠٣١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٢٣٠٠:١٤:٣٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٣:٥٤١٢:٥٦:٤٤١٩:١٠:٠٩١٩:٢٨:١٣٠٠:١٤:١٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٢:٣٠١٢:٥٦:٢٦١٩:١٠:٥٨١٩:٢٩:٠٢٠٠:١٣:٤٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٦:٤١٠٦:٤١:٠٦١٢:٥٦:٠٩١٩:١١:٤٦١٩:٢٩:٥٢٠٠:١٣:٢٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٩:٤٢١٢:٥٥:٥١١٩:١٢:٣٤١٩:٣٠:٤١٠٠:١٣:٠٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٨:١٨١٢:٥٥:٣٣١٩:١٣:٢٣١٩:٣١:٣١٠٠:١٢:٤٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٦:٥٤١٢:٥٥:١٥١٩:١٤:١١١٩:٣٢:٢٠٠٠:١٢:١٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٥:٣١١٢:٥٤:٥٨١٩:١٤:٥٩١٩:٣٣:١٠٠٠:١١:٥٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٤:٠٧١٢:٥٤:٤٠١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:٠٠٠٠:١١:٣٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٢:٤٥١٢:٥٤:٢٣١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:٤٩٠٠:١١:١٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣١:٢٢١٢:٥٤:٠٦١٩:١٧:٢٤١٩:٣٥:٣٩٠٠:١٠:٤٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٠:٠٠١٢:٥٣:٤٩١٩:١٨:١٢١٩:٣٦:٢٩٠٠:١٠:٢٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٨:٣٩١٢:٥٣:٣٢١٩:١٩:٠٠١٩:٣٧:١٩٠٠:١٠:٠١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٧:١٧١٢:٥٣:١٦١٩:١٩:٤٩١٩:٣٨:٠٩٠٠:٠٩:٣٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٥:٥٧١٢:٥٢:٥٩١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:٥٩٠٠:٠٩:١٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٤:٣٦١٢:٥٢:٤٤١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:٥٠٠٠:٠٨:٥٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٣:١٧١٢:٥٢:٢٨١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:٤٠٠٠:٠٨:٣١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢١:٥٨١٢:٥٢:١٣١٩:٢٣:٠٢١٩:٤١:٣١٠٠:٠٨:٠٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٠:٣٩١٢:٥١:٥٨١٩:٢٣:٥١١٩:٤٢:٢١٠٠:٠٧:٤٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥١:٤١٠٦:١٩:٢١١٢:٥١:٤٣١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٣:١٢٠٠:٠٧:٢٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٨:٠٤١٢:٥١:٢٩١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٤:٠٣٠٠:٠٧:٠٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٦:٤٨١٢:٥١:١٦١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:٥٥٠٠:٠٦:٤١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٥:٣٢١٢:٥١:٠٢١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠٦:٢٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٤:١٧١٢:٥٠:٤٩١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٦:٣٧٠٠:٠٥:٥٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٣:٠٣١٢:٥٠:٣٧١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٧:٢٩٠٠:٠٥:٣٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٣١٠٦:١١:٤٩١٢:٥٠:٢٥١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٨:٢١٠٠:٠٥:١٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٠١٠٦:١٠:٣٧١٢:٥٠:١٣١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:١٣٠٠:٠٤:٥٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٩:٢٥١٢:٥٠:٠٢١٩:٣١:١٣١٩:٥٠:٠٤٠٠:٠٤:٣٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٨:١٤١٢:٤٩:٥١١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٠:٥٦٠٠:٠٤:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر معلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر معلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر معلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر معلمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر معلمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر معلمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر معلمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر معلمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر معلمان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٨٠٥:٥٥:١٢١١:٥٩:٠٨١٨:٠٣:٣٨١٨:٢١:٣٧٢٣:٤٧:٠٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٣:٤٧١٢:٥٨:٥٠١٩:٠٤:٢٨١٩:٢٢:٢٧٠٠:١٦:٤٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٨٠٦:٥٢:٢٢١٢:٥٨:٣٣١٩:٠٥:١٧١٩:٢٣:١٦٠٠:١٦:٢٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٥٠:٥٨١٢:٥٨:١٥١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٤:٠٦٠٠:١٦:٠١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٩:٣٣١٢:٥٧:٥٧١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٤:٥٥٠٠:١٥:٣٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٨:٠٨١٢:٥٧:٣٩١٩:٠٧:٤٣١٩:٢٥:٤٥٠٠:١٥:١٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٦:٤٤١٢:٥٧:٢١١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٦:٣٤٠٠:١٤:٥٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٥:١٩١٢:٥٧:٠٣١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٢٣٠٠:١٤:٣٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٣:٥٤١٢:٥٦:٤٤١٩:١٠:٠٩١٩:٢٨:١٣٠٠:١٤:١٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٢:٣٠١٢:٥٦:٢٦١٩:١٠:٥٨١٩:٢٩:٠٢٠٠:١٣:٤٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤١٠٦:٤١:٠٦١٢:٥٦:٠٩١٩:١١:٤٦١٩:٢٩:٥٢٠٠:١٣:٢٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٨٠٦:٣٩:٤٢١٢:٥٥:٥١١٩:١٢:٣٤١٩:٣٠:٤١٠٠:١٣:٠٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٨:١٨١٢:٥٥:٣٣١٩:١٣:٢٣١٩:٣١:٣١٠٠:١٢:٤٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٦:٥٤١٢:٥٥:١٥١٩:١٤:١١١٩:٣٢:٢٠٠٠:١٢:١٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٥:٣١١٢:٥٤:٥٨١٩:١٤:٥٩١٩:٣٣:١٠٠٠:١١:٥٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٤:٠٧١٢:٥٤:٤٠١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:٠٠٠٠:١١:٣٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٢:٤٥١٢:٥٤:٢٣١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:٤٩٠٠:١١:١٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣١:٢٢١٢:٥٤:٠٦١٩:١٧:٢٤١٩:٣٥:٣٩٠٠:١٠:٤٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٠:٠٠١٢:٥٣:٤٩١٩:١٨:١٢١٩:٣٦:٢٩٠٠:١٠:٢٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٨:٣٩١٢:٥٣:٣٢١٩:١٩:٠٠١٩:٣٧:١٩٠٠:١٠:٠١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٧:١٧١٢:٥٣:١٦١٩:١٩:٤٩١٩:٣٨:٠٩٠٠:٠٩:٣٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٥:٥٧١٢:٥٢:٥٩١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:٥٩٠٠:٠٩:١٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٤:٣٦١٢:٥٢:٤٤١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:٥٠٠٠:٠٨:٥٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٣:١٧١٢:٥٢:٢٨١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:٤٠٠٠:٠٨:٣١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢١:٥٨١٢:٥٢:١٣١٩:٢٣:٠٢١٩:٤١:٣١٠٠:٠٨:٠٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٠:٣٩١٢:٥١:٥٨١٩:٢٣:٥١١٩:٤٢:٢١٠٠:٠٧:٤٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٤١٠٦:١٩:٢١١٢:٥١:٤٣١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٣:١٢٠٠:٠٧:٢٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٨:٠٤١٢:٥١:٢٩١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٤:٠٣٠٠:٠٧:٠٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٦:٤٨١٢:٥١:١٦١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:٥٥٠٠:٠٦:٤١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٥:٣٢١٢:٥١:٠٢١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠٦:٢٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٤:١٧١٢:٥٠:٤٩١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٦:٣٧٠٠:٠٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر معلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر معلمان شهر معلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر معلمان شهر معلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر معلمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر معلمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر معلمان

مُعَلّمان نام روستایی کویری واقع در استان سمنان در ایران است. این روستا از توابع امیرآباد واقع در شهرستان دامغان است

شهر معلمان در ویکیپدیا

شهر معلمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر معلمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر معلمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر معلمان بر روی نقشه

شهر معلمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر معلمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر معلمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر معلمان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر معلمان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر معلمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر معلمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر معلمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر معلمان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ معلمان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق معلمان
زمان پخش اذان آنلاین به افق معلمان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق معلمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ معلمان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق معلمان
افق شرعی امروز فردا معلمان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق معلمان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر معلمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو