جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر معلمان

دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز معلمان

اذان صبح: ٠٥:١٤:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٢١
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٠٤
غروب آفتاب: ١٨:٥١:١٣
اذان مغرب: ١٩:٠٩:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٣:٢٥

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر معلمان (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر معلمان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر معلمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر معلمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

حضرت محمد (ص)
‌خوبی دنیا و آخرت با علم، و بدی دنیا و آخرت با نادانی،‌ همراه است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر معلمان

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر معلمان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر معلمان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر معلمان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر معلمان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان معلمان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٩:٤٠١٢:٥١:٤٧١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٣:٠٠٠٠:٠٧:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٨:٢٣١٢:٥١:٣٣١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:٥١٠٠:٠٧:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٧:٠٦١٢:٥١:١٩١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٤٢٠٠:٠٦:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٥:٥٠١٢:٥١:٠٦١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٥:٣٤٠٠:٠٦:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٤:٣٥١٢:٥٠:٥٢١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:٢٥٠٠:٠٦:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٣:٢١١٢:٥٠:٤٠١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٧:١٧٠٠:٠٥:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٠:٢٨١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٨:٠٨٠٠:٠٥:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٠:٥٤١٢:٥٠:١٦١٩:٣٠:١١١٩:٤٩:٠٠٠٠:٠٥:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٩:٤٢١٢:٥٠:٠٤١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٤:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٨:٣١١٢:٤٩:٥٣١٩:٣١:٤٩١٩:٥٠:٤٣٠٠:٠٤:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٧:٢٠١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٢:٣٩١٩:٥١:٣٥٠٠:٠٤:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٦:١١١٢:٤٩:٣٣١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٢:٢٧٠٠:٠٣:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٥:٠٣١٢:٤٩:٢٣١٩:٣٤:١٧١٩:٥٣:١٩٠٠:٠٣:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٣:٥٥١٢:٤٩:١٤١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٤:١١٠٠:٠٣:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٢:٤٩١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٥:٠٣٠٠:٠٢:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠١:٤٣١٢:٤٨:٥٨١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٥٥٠٠:٠٢:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤٨:٥١١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٤٨٠٠:٠٢:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٩:٣٦١٢:٤٨:٤٤١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:٤٠٠٠:٠١:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٥٨:٣٤١٢:٤٨:٣٧١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:٣٢٠٠:٠١:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٤:١٢٠٥:٥٧:٣٣١٢:٤٨:٣٢١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٩:٢٤٠٠:٠١:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥٦:٣٣١٢:٤٨:٢٧١٩:٤٠:٥١٢٠:٠٠:١٦٠٠:٠١:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٥:٣٥١٢:٤٨:٢٢١٩:٤١:٤٠٢٠:٠١:٠٨٠٠:٠٠:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٤:٣٧١٢:٤٨:١٨١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٠٠:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٣:٤١١٢:٤٨:١٥١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٠٠:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٧:٤٢٠٥:٥٢:٤٧١٢:٤٨:١٢١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٣:٤٤٠٠:٠٠:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٢٧٠٥:٥١:٥٣١٢:٤٨:١٠١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٠٠:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٥:١٤٠٥:٥١:٠١١٢:٤٨:٠٨١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٥:٢٧٢٣:٥٩:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٠٢٠٥:٥٠:١٠١٢:٤٨:٠٧١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٦:١٨٢٣:٥٩:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٩:٢١١٢:٤٨:٠٦١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٧:٠٩٢٣:٥٩:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر معلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر معلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر معلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان معلمان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر معلمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر معلمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر معلمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر معلمان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر معلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر معلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر معلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر معلمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر معلمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر معلمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر معلمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر معلمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر معلمان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر معلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر معلمان شهر معلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر معلمان شهر معلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر معلمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر معلمان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر معلمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر معلمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر معلمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر معلمان

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٦:٥٤١٢:٥٤:٣٤١٩:٣١:٤١١٩:٥٠:٢١٠٠:١٠:١٢
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٧:٣٩١٢:٥٤:١٨١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٩:٠٢٠٠:١٠:٠٥
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٨:٢٤١٢:٥٤:٠٢١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٧:٤٢٠٠:٠٩:٥٦
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٩:٠٩١٢:٥٣:٤٦١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٢٢٠٠:٠٩:٤٨
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٩:٥٤١٢:٥٣:٢٩١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٥:٠١٠٠:٠٩:٣٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٠:٣٩١٢:٥٣:١١١٩:٢٥:١٠١٩:٤٣:٣٩٠٠:٠٩:٢٨
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢١:٢٤١٢:٥٢:٥٤١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٢:١٧٠٠:٠٩:١٨
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٢:٠٨١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٢:٢٩١٩:٤٠:٥٤٠٠:٠٩:٠٧
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٢:٥٣١٢:٥٢:١٧١٩:٢١:٠٧١٩:٣٩:٣٠٠٠:٠٨:٥٥
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٣:٣٧١٢:٥١:٥٨١٩:١٩:٤٥١٩:٣٨:٠٦٠٠:٠٨:٤٣
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٤:٢٢١٢:٥١:٣٩١٩:١٨:٢٣١٩:٣٦:٤٢٠٠:٠٨:٣٠
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٥:٠٦١٢:٥١:٢٠١٩:١٧:٠٠١٩:٣٥:١٧٠٠:٠٨:١٧
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٥:٥٠١٢:٥١:٠٠١٩:١٥:٣٦١٩:٣٣:٥٢٠٠:٠٨:٠٤
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٦:٣٤١٢:٥٠:٤٠١٩:١٤:١٢١٩:٣٢:٢٦٠٠:٠٧:٥٠
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٧:١٨١٢:٥٠:٢٠١٩:١٢:٤٨١٩:٣١:٠٠٠٠:٠٧:٣٦
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٨:٠٢١٢:٥٠:٠٠١٩:١١:٢٣١٩:٢٩:٣٤٠٠:٠٧:٢١
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٨:٤٦١٢:٤٩:٣٩١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:٠٧٠٠:٠٧:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٩:٣٠١٢:٤٩:١٨١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٦:٤١٠٠:٠٦:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٠:١٤١٢:٤٨:٥٨١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٥:١٤٠٠:٠٦:٣٥
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٠:٥٨١٢:٤٨:٣٧١٩:٠٥:٤١١٩:٢٣:٤٦٠٠:٠٦:١٩
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣١:٤٢١٢:٤٨:١٦١٩:٠٤:١٥١٩:٢٢:١٩٠٠:٠٦:٠٢
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٢:٢٧١٢:٤٧:٥٤١٩:٠٢:٤٨١٩:٢٠:٥٢٠٠:٠٥:٤٦
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٣:١١١٢:٤٧:٣٣١٩:٠١:٢٢١٩:١٩:٢٤٠٠:٠٥:٢٩
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٣:٥٥١٢:٤٧:١٢١٨:٥٩:٥٥١٩:١٧:٥٦٠٠:٠٥:١٢
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٤:٣٩١٢:٤٦:٥٠١٨:٥٨:٢٨١٩:١٦:٢٩٠٠:٠٤:٥٤
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٥:٢٣١٢:٤٦:٢٩١٨:٥٧:٠١١٩:١٥:٠١٠٠:٠٤:٣٧
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٦:٠٨١٢:٤٦:٠٨١٨:٥٥:٣٤١٩:١٣:٣٣٠٠:٠٤:١٩
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٤٠٦:٣٦:٥٢١٢:٤٥:٤٦١٨:٥٤:٠٧١٩:١٢:٠٦٠٠:٠٤:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٧:٣٧١٢:٤٥:٢٥١٨:٥٢:٤٠١٩:١٠:٣٨٠٠:٠٣:٤٣
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٨:٢١١٢:٤٥:٠٤١٨:٥١:١٣١٩:٠٩:١٠٢٣:٣٣:٢٥
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٦٠٥:٣٩:٠٦١١:٤٤:٤٣١٧:٤٩:٤٦١٨:٠٧:٤٣٢٣:٠٣:٠٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر معلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر معلمان شهر معلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر معلمان شهر معلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر معلمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر معلمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر معلمان

مُعَلّمان نام روستایی کویری واقع در استان سمنان در ایران است. این روستا از توابع امیرآباد واقع در شهرستان دامغان است

شهر معلمان در ویکیپدیا

شهر معلمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر معلمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر معلمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر معلمان بر روی نقشه

شهر معلمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر معلمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر معلمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر معلمان
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر معلمان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر معلمان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر معلمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر معلمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر معلمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر معلمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر معلمان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق معلمان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق معلمان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق معلمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ معلمان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق معلمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق معلمان
افق شرعی امروز فردا معلمان دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ معلمان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر معلمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو