جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای معصوم آباد

وردنجان | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز معصوم آباد

اذان صبح: ٠٤:٢٧:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٢
اذان ظهر: ١٣:١٢:٠٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٢٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:١٣

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای معصوم آباد (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای معصوم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای معصوم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای معصوم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

بیل گیتس
پیش از آنكه شما متولد بشوید، پدر و مادر شما هم جوانان پرشوری بودند و تا به آن اندازه كه اكنون به نظر شما می رسد، موجب آزردگی خاطر نبودند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای معصوم آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای معصوم آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای معصوم آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای معصوم آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای معصوم آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان معصوم آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٩:٢٣١٣:٠٧:٤٣١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٢٧٠٠:٢٥:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٨:١٢١٣:٠٧:٢٩١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:١٢٠٠:٢٤:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٧:٠٠١٣:٠٧:١٥١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٥٧٠٠:٢٤:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٥:٥٠١٣:٠٧:٠١١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٤١٠٠:٢٤:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٤:٤٠١٣:٠٦:٤٧١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٢٦٠٠:٢٣:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٣:٣١١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:١١٠٠:٢٣:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٢:٢٢١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٠:٥١١٩:٥٨:٥٧٠٠:٢٣:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣١:١٥١٣:٠٦:٠٩١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٤٢٠٠:٢٢:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٠:٠٨١٣:٠٥:٥٨١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٢٢:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٩:٠٢١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:١٣٠٠:٢٢:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٥٩٠٠:٢١:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٥:٢٥١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٢١:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٥:٤٨١٣:٠٥:١٥١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٢١:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٥:٠٥١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:١٦٠٠:٢١:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٣:٤٤١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٢٠:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠٤:٤٨١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٢٠:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢١:٤٤١٣:٠٤:٤٠١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٠:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٤:٣٣١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٩:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٩:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٨:٥١١٣:٠٤:١٩١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٩:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٤:١٤١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٤٠٠٠:١٩:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٧:٠١١٣:٠٤:٠٩١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٩:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:١٢٠٠:١٨:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٥:١٦١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٥٩٠٠:١٨:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٣:٥٧١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٤٥٠٠:١٨:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٣:٥٤١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٣١٠٠:١٨:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٣:٥٢١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:١٧٠٠:١٨:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٢:٠١١٣:٠٣:٥٠١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٧:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١١:١٥١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٧:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای معصوم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای معصوم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای معصوم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان معصوم آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای معصوم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای معصوم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معصوم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای معصوم آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای معصوم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای معصوم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای معصوم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای معصوم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معصوم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای معصوم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای معصوم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معصوم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای معصوم آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای معصوم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای معصوم آباد روستای معصوم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای معصوم آباد روستای معصوم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای معصوم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معصوم آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای معصوم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای معصوم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معصوم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای معصوم آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٥٠٦:٠٠:٣٢١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٨:١٥٠٠:١٩:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٨:٢٦٠٠:١٩:٥٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٦:٠١:٠٢١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:٣٦٠٠:٢٠:١١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٦:٠١:١٨١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٢٠:٢٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٤٠٦:٠١:٣٦١٣:١٠:١٢٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٥١٠٠:٢٠:٤٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٦٠٦:٠١:٥٥١٣:١٠:٢٥٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٢٠:٥٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠٢:١٥١٣:١٠:٣٧٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٩:٠٠٠٠:٢١:١٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠٢:٣٦١٣:١٠:٤٩٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٩:٠١٠٠:٢١:٢٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٤٠٦:٠٢:٥٨١٣:١١:٠١٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٢١:٤١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠٣:٢١١٣:١١:١٣٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٩:٠٠٠٠:٢١:٥٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٤٠٦:٠٣:٤٥١٣:١١:٢٥٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٢٢:١١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠٤:١١١٣:١١:٣٦٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٨:٥٣٠٠:٢٢:٢٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٤:٣٧١٣:١١:٤٧٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:٤٦٠٠:٢٢:٤٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٥:٠٤١٣:١١:٥٨٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٢٢:٥٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٥:٣٢١٣:١٢:٠٨٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٢٣:١٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٦:٠١١٣:١٢:١٨٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٨:١٧٠٠:٢٣:٢٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٦:٣٠١٣:١٢:٢٧٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٢٣:٤٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٦:٠٧:٠١١٣:١٢:٣٦٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٢٣:٥٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٧:٣٢١٣:١٢:٤٥٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٢٤:١٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٨:٠٤١٣:١٢:٥٤٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٧:١٦٠٠:٢٤:٢٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٨:٣٧١٣:١٣:٠٢٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٢٤:٤٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٩:١١١٣:١٣:٠٩٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٢٤:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٩:٤٥١٣:١٣:١٦٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:١٣٠٠:٢٥:١١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٠٠٦:١٠:١٩١٣:١٣:٢٣٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٢٥:٢٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١٠:٥٥١٣:١٣:٢٩٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٢٥:٣٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:١١:٣١١٣:١٣:٣٤٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٢٥:٥١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٢٠٦:١٢:٠٧١٣:١٣:٤٠٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٢٦:٠٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٢:٤٤١٣:١٣:٤٤٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢٦:١٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٣:٢١١٣:١٣:٤٨٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢٦:٢٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٣:٥٩١٣:١٣:٥٢٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٦:٤٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٤:٣٧١٣:١٣:٥٥٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:١٤٠٠:٢٦:٥١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای معصوم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای معصوم آباد روستای معصوم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای معصوم آباد روستای معصوم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای معصوم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معصوم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای معصوم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای معصوم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای معصوم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای معصوم آباد

روستای معصوم آباد بر روی نقشه

روستای معصوم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای معصوم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای معصوم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای معصوم آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای معصوم آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای معصوم آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای معصوم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای معصوم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای معصوم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای معصوم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای معصوم آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق معصوم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق معصوم آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق معصوم آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ معصوم آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق معصوم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق معصوم آباد
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ معصوم آباد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ معصوم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای معصوم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو