جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای معصوم آباد

وردنجان | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز معصوم آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٥٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٢١:٤٤
نیمه شب: ٢٣:١٨:٠٥

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای معصوم آباد (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای معصوم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای معصوم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای معصوم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میكل آنژ
عشق، سبب رسیدن به خداست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای معصوم آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای معصوم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای معصوم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای معصوم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای معصوم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان معصوم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٥:٢٣١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٢١:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠٥:١٣١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢١:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٥:٠٤١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٢٠:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٠:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠٤:٤٧١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٠١٠٠:٢٠:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢١:٣١١٣:٠٤:٣٩١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٢٠:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠٤:٣٢١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٣٣٠٠:١٩:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٩:٣٥١٣:٠٤:٢٦١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٩:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٤:١٩١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٠٦٠٠:١٩:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٤:١٤١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٩:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١١٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٤:٠٩١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٨:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٢٥٠٠:١٨:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:١١٠٠:١٨:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٤:١٤١٣:٠٣:٥٧١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٨:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٣:٥٤١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٤٣٠٠:١٨:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٣:٥٢١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٧:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١١:٥٠١٣:٠٣:٥٠١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:١٥٠٠:١٧:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢١٠٦:١١:٠٤١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٦:٠١٠٠:١٧:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٩٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٤٦٠٠:١٧:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٣١٠٠:١٧:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:١٦٠٠:١٧:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٣:٥٠١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:٠١٠٠:١٧:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٣:٥٢٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٤٦٠٠:١٧:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٣:٥٥٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٣٠٠٠:١٦:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:١٤٠٠:١٦:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٤:٠١٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٦:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٤:٠٥٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٤١٠٠:١٦:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٤:١٠٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٢٤٠٠:١٦:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٤:١٤١٣:٠٤:١٥٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:٠٦٠٠:١٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای معصوم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای معصوم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای معصوم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان معصوم آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای معصوم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای معصوم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معصوم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای معصوم آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای معصوم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای معصوم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای معصوم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای معصوم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معصوم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای معصوم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای معصوم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معصوم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای معصوم آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٢:٥٤١١:٥٣:٢٦١٧:٠٣:٤٢١٧:٢٢:٣٠٢٣:١١:٣١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٣:٤٨١١:٥٣:٤٢١٧:٠٣:٢١١٧:٢٢:١١٢٣:١١:٤٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٤:٤٢١١:٥٣:٥٩١٧:٠٣:٠١١٧:٢١:٥٤٢٣:١١:٥٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٥:٣٥١١:٥٤:١٧١٧:٠٢:٤٤١٧:٢١:٣٨٢٣:١٢:١١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٦:٢٨١١:٥٤:٣٥١٧:٠٢:٢٨١٧:٢١:٢٤٢٣:١٢:٢٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٧:٢١١١:٥٤:٥٤١٧:٠٢:١٤١٧:٢١:١٢٢٣:١٢:٤٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٨:١٣١١:٥٥:١٤١٧:٠٢:٠٢١٧:٢١:٠٢٢٣:١٢:٥٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٩:٠٥١١:٥٥:٣٥١٧:٠١:٥٢١٧:٢٠:٥٤٢٣:١٣:١٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٩:٥٦١١:٥٥:٥٦١٧:٠١:٤٤١٧:٢٠:٤٧٢٣:١٣:٣٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٥٠:٤٧١١:٥٦:١٨١٧:٠١:٣٧١٧:٢٠:٤٢٢٣:١٣:٥٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥١:٣٨١١:٥٦:٤١١٧:٠١:٣٢١٧:٢٠:٣٩٢٣:١٤:١٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٥٢:٢٨١١:٥٧:٠٤١٧:٠١:٢٩١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٤:٣٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٣:١٧١١:٥٧:٢٨١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٤:٥٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٤:٠٦١١:٥٧:٥٢١٧:٠١:٢٩١٧:٢٠:٤٠٢٣:١٥:١٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٣٠٦:٥٤:٥٤١١:٥٨:١٧١٧:٠١:٣١١٧:٢٠:٤٤٢٣:١٥:٣٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٥٠٦:٥٥:٤١١١:٥٨:٤٢١٧:٠١:٣٥١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٦:٠١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٧٠٦:٥٦:٢٧١١:٥٩:٠٨١٧:٠١:٤١١٧:٢٠:٥٧٢٣:١٦:٢٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٧:١٢١١:٥٩:٣٥١٧:٠١:٤٩١٧:٢١:٠٦٢٣:١٦:٤٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٨٠٦:٥٧:٥٧١٢:٠٠:٠٢١٧:٠١:٥٩١٧:٢١:١٧٢٣:١٧:١٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٨٠٦:٥٨:٤١١٢:٠٠:٢٩١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:٣٠٢٣:١٧:٣٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٥٩:٢٣١٢:٠٠:٥٦١٧:٠٢:٢٤١٧:٢١:٤٤٢٣:١٨:٠٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠٠:٠٥١٢:٠١:٢٤١٧:٠٢:٣٨١٧:٢١:٥٩٢٣:١٨:٣١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٣٠٧:٠٠:٤٥١٢:٠١:٥٣١٧:٠٢:٥٥١٧:٢٢:١٧٢٣:١٨:٥٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٠٠٧:٠١:٢٥١٢:٠٢:٢١١٧:٠٣:١٣١٧:٢٢:٣٦٢٣:١٩:٢٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٢:٠٣١٢:٠٢:٥٠١٧:٠٣:٣٣١٧:٢٢:٥٧٢٣:١٩:٥٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٢٠٧:٠٢:٤٠١٢:٠٣:١٩١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٣:١٩٢٣:٢٠:٢١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٦٠٧:٠٣:١٦١٢:٠٣:٤٩١٧:٠٤:١٩١٧:٢٣:٤٣٢٣:٢٠:٤٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٠٠٧:٠٣:٥١١٢:٠٤:١٨١٧:٠٤:٤٤١٧:٢٤:٠٨٢٣:٢١:١٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠٤:٢٤١٢:٠٤:٤٨١٧:٠٥:١٠١٧:٢٤:٣٥٢٣:٢١:٤٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٤:٥٦١٢:٠٥:١٨١٧:٠٥:٣٨١٧:٢٥:٠٣٢٣:٢٢:١٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای معصوم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای معصوم آباد روستای معصوم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای معصوم آباد روستای معصوم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای معصوم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معصوم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای معصوم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای معصوم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای معصوم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای معصوم آباد

روستای معصوم آباد بر روی نقشه

روستای معصوم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای معصوم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای معصوم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای معصوم آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای معصوم آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای معصوم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای معصوم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای معصوم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای معصوم آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ معصوم آباد دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ معصوم آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا معصوم آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ معصوم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق معصوم آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق معصوم آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا معصوم آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ معصوم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای معصوم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو