جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای معصوم آباد

استرآباد شمالی | گرگان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز معصوم آباد


اذان صبح: ٠٣:٤٥:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٢١
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٠٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٥٦:١٣

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای معصوم آباد (شهرستان گرگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای معصوم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای معصوم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای معصوم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای معصوم آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای معصوم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای معصوم آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای معصوم آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای معصوم آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان معصوم آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٩:١٣١٢:٥٢:٠٦١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٤:٣١٠٠:٠٦:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٧:٥١١٢:٥١:٥١١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٥:٢٦٠٠:٠٦:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٦:٣٠١٢:٥١:٣٧١٩:٢٧:٢١١٩:٤٦:٢١٠٠:٠٦:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٥:٠٩١٢:٥١:٢٣١٩:٢٨:١٤١٩:٤٧:١٦٠٠:٠٥:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٣:٤٩١٢:٥١:١٠١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٨:١٢٠٠:٠٥:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٢:٣٠١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:٠٨٠٠:٠٤:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١١:١٢١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٠:٥٣١٩:٥٠:٠٣٠٠:٠٤:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥٠:٣٢١٩:٣١:٤٦١٩:٥٠:٥٩٠٠:٠٤:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٨:٣٧١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٢:٣٩١٩:٥١:٥٥٠٠:٠٣:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٧:٢١١٢:٥٠:٠٩١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٢:٥١٠٠:٠٣:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٦:٠٦١٢:٤٩:٥٨١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٣:٤٧٠٠:٠٣:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٤:٥٢١٢:٤٩:٤٧١٩:٣٥:١٨١٩:٥٤:٤٣٠٠:٠٢:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٣:٣٨١٢:٤٩:٣٧١٩:٣٦:١١١٩:٥٥:٣٩٠٠:٠٢:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٢:٢٦١٢:٤٩:٢٨١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٦:٣٥٠٠:٠٢:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠١:١٥١٢:٤٩:١٩١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٧:٣١٠٠:٠١:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٠:٠٥١٢:٤٩:١٠١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٨:٢٧٠٠:٠١:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٨:٥٥١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٩:٢٣٠٠:٠١:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٧:٤٧١٢:٤٨:٥٥١٩:٤٠:٣٧٢٠:٠٠:١٩٠٠:٠٠:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٦:٤٠١٢:٤٨:٤٨١٩:٤١:٣٠٢٠:٠١:١٥٠٠:٠٠:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٥:٣٥١٢:٤٨:٤٢١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٢:١٢٠٠:٠٠:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٨:١٣٠٥:٥٤:٣٠١٢:٤٨:٣٦١٩:٤٣:١٥٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٠٠:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:٤٦٠٥:٥٣:٢٧١٢:٤٨:٣١١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٤:٠٤٢٣:٥٩:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٥:٢١٠٥:٥٢:٢٥١٢:٤٨:٢٦١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٥:٠٠٢٣:٥٩:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:٥٧٠٥:٥١:٢٤١٢:٤٨:٢٢١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٥:٥٥٢٣:٥٩:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٣٤٠٥:٥٠:٢٤١٢:٤٨:١٩١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٦:٥١٢٣:٥٨:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:١٣٠٥:٤٩:٢٦١٢:٤٨:١٦١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٧:٤٧٢٣:٥٨:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٨:٢٩١٢:٤٨:١٤١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٨:٤٢٢٣:٥٨:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٤٧:٣٤١٢:٤٨:١٢١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٩:٣٧٢٣:٥٨:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:١٥٠٥:٤٦:٤٠١٢:٤٨:١١١٩:٥٠:١٣٢٠:١٠:٣٢٢٣:٥٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای معصوم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای معصوم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای معصوم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان معصوم آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای معصوم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای معصوم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معصوم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای معصوم آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای معصوم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای معصوم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای معصوم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای معصوم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معصوم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای معصوم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای معصوم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معصوم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای معصوم آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٣٩:٣٠١٢:٤٨:٢٧١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٨:٣٩٢٣:٥٦:٣٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٧٠٥:٣٨:٥١١٢:٤٨:٣٢١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٩:٢٩٢٣:٥٦:٣٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٨٠٥:٣٨:١٥١٢:٤٨:٣٧١٩:٥٩:٢٤٢٠:٢٠:١٨٢٣:٥٦:٢٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣١٠٥:٣٧:٣٩١٢:٤٨:٤٣٢٠:٠٠:١٠٢٠:٢١:٠٧٢٣:٥٦:٢٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٣٧:٠٦١٢:٤٨:٤٩٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢١:٥٥٢٣:٥٦:١٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٢٠٥:٣٦:٣٤١٢:٤٨:٥٥٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٢:٤٢٢٣:٥٦:١٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥١٠٥:٣٦:٠٤١٢:٤٩:٠٢٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٣:٢٨٢٣:٥٦:١٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٢٠٥:٣٥:٣٥١٢:٤٩:١٠٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٤:١٤٢٣:٥٦:١٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٦٠٥:٣٥:٠٩١٢:٤٩:١٨٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٤:٥٨٢٣:٥٦:٠٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣١٠٥:٣٤:٤٤١٢:٤٩:٢٦٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٥:٤٢٢٣:٥٦:٠٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٩٠٥:٣٤:٢٠١٢:٤٩:٣٥٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٦:٢٤٢٣:٥٦:٠٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٩٠٥:٣٣:٥٩١٢:٤٩:٤٤٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٧:٠٥٢٣:٥٦:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣١٠٥:٣٣:٣٩١٢:٤٩:٥٤٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٧:٤٦٢٣:٥٦:١١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٦٠٥:٣٣:٢١١٢:٥٠:٠٣٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٨:٢٥٢٣:٥٦:١٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٣٠٥:٣٣:٠٤١٢:٥٠:١٤٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٩:٠٣٢٣:٥٦:١٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٣٠٥:٣٢:٥٠١٢:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٩:٤٠٢٣:٥٦:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٥٠٥:٣٢:٣٧١٢:٥٠:٣٥٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٣٠:١٥٢٣:٥٦:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٠٠٥:٣٢:٢٥١٢:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:١٩٢٠:٣٠:٤٩٢٣:٥٦:٢٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٧٠٥:٣٢:١٦١٢:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٥١٢٠:٣١:٢٢٢٣:٥٦:٣٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٧٠٥:٣٢:٠٨١٢:٥١:٠٩٢٠:١٠:٢١٢٠:٣١:٥٤٢٣:٥٦:٤٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٠٠٥:٣٢:٠٢١٢:٥١:٢١٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٢:٢٤٢٣:٥٦:٤٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٥٠٥:٣١:٥٨١٢:٥١:٣٣٢٠:١١:١٧٢٠:٣٢:٥٣٢٣:٥٦:٥٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٣٠٥:٣١:٥٦١٢:٥١:٤٥٢٠:١١:٤٣٢٠:٣٣:٢٠٢٣:٥٧:٠٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٤٠٥:٣١:٥٥١٢:٥١:٥٨٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٣:٤٦٢٣:٥٧:١٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٧٠٥:٣١:٥٦١٢:٥٢:١١٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٤:١٠٢٣:٥٧:٢٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٣٠٥:٣١:٥٩١٢:٥٢:٢٤٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٤:٣٣٢٣:٥٧:٣٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١١٠٥:٣٢:٠٣١٢:٥٢:٣٧٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٤:٥٤٢٣:٥٧:٤٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٣٠٥:٣٢:١٠١٢:٥٢:٥٠٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٥:١٤٢٣:٥٧:٥٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٧٠٥:٣٢:١٧١٢:٥٣:٠٣٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٥:٣١٢٣:٥٨:٠٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٤٠٥:٣٢:٢٧١٢:٥٣:١٦٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٥:٤٧٢٣:٥٨:٢٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٣٠٥:٣٢:٣٨١٢:٥٣:٢٩٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٦:٠٢٢٣:٥٨:٣٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای معصوم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای معصوم آباد روستای معصوم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای معصوم آباد روستای معصوم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای معصوم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معصوم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای معصوم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای معصوم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای معصوم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای معصوم آباد

روستای معصوم آباد بر روی نقشه

روستای معصوم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای معصوم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای معصوم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای معصوم آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای معصوم آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای معصوم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای معصوم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای معصوم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای معصوم آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق معصوم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق معصوم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ معصوم آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق معصوم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق معصوم آباد
افق شرعی امروز فردا معصوم آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا معصوم آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق معصوم آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای معصوم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو