جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای معاف

چهار فریضه | بندرانزلی | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز معاف


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٢٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٠٩
اذان مغرب: ١٨:٢٧:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٣٢

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای معاف (شهرستان بندرانزلی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای معاف)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای معاف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای معاف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
افكار هم مثل انسانها هستند؛ همواره و به دلخواه نمی آیند؛ باید انتظار كشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای معاف

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای معاف در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای معاف ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای معاف (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای معاف ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان معاف ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٢٣:٢٧١٣:١٠:٣٨١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢٢:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٢٢:١٣١٣:١٠:٢٩١٩:٥٩:٢١٢٠:١٩:٠٣٠٠:٢٢:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢١:٠١١٣:١٠:٢١٢٠:٠٠:١٦٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٢:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٩:٥٠١٣:١٠:١٢٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢١:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٨:٤٠١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢١:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١١٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢١:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢١:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٥:١٦١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢٠:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١٤:١٠١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٢٠:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٢٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٢٠:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٢:٠٢١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٧:٤١٠٠:١٩:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٨٠٦:١١:٠١١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٨:٣٨٠٠:١٩:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:١٠:٠٠١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٩:٣٤٠٠:١٩:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٩:١٩٢٠:١٠:١٠٢٠:٣٠:٣١٠٠:١٩:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٩:١٧٢٠:١١:٠٣٢٠:٣١:٢٧٠٠:١٨:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٩:١٥٢٠:١١:٥٥٢٠:٣٢:٢٤٠٠:١٨:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠٦:١١١٣:٠٩:١٤٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٣:١٩٠٠:١٨:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٩:١٤٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٤:١٥٠٠:١٨:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٥١٠٦:٠٤:٢٦١٣:٠٩:١٤٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٥:١٠٠٠:١٨:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٣٦٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٩:١٤٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٦:٠٥٠٠:١٧:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٢٢٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٩:١٦٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:٥٩٠٠:١٧:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:١٠٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٩:١٧٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٥٣٠٠:١٧:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٥٩٠٦:٠١:١٣١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٨:٤٧٠٠:١٧:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥١٠٦:٠٠:٢٨١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٩:٤٠٠٠:١٧:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٤٤٠٥:٥٩:٤٦١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٩:٣٤٢٠:٤٠:٣٢٠٠:١٧:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٣٩٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠٩:٣٠٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤١:٢٤٠٠:١٦:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣٥٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٩:٣٥٢٠:٢١:١١٢٠:٤٢:١٥٠٠:١٦:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٣٤٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠٩:٤٠٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤٣:٠٦٠٠:١٦:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١١:٣٥٠٥:٥٧:١١١٣:٠٩:٤٦٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٣:٥٥٠٠:١٦:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای معاف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای معاف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای معاف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان معاف

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای معاف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای معاف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معاف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای معاف

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای معاف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای معاف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای معاف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای معاف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معاف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای معاف

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای معاف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای معاف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای معاف

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٠:٥٩١٢:٠٥:٢٢١٨:٠٩:٠٩١٨:٢٧:٣٧٢٣:٢٢:٣٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠١:٥٠١٢:٠٥:٠١١٨:٠٧:٣٦١٨:٢٦:٠٤٢٣:٢٢:١٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٢:٤١١٢:٠٤:٤٠١٨:٠٦:٠٤١٨:٢٤:٣٢٢٣:٢١:٥٦
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٣:٣٢١٢:٠٤:٢٠١٨:٠٤:٣١١٨:٢٢:٥٩٢٣:٢١:٣٨
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٤:٢٣١٢:٠٣:٥٩١٨:٠٢:٥٩١٨:٢١:٢٧٢٣:٢١:٢٠
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٥:١٥١٢:٠٣:٣٩١٨:٠١:٢٨١٨:١٩:٥٦٢٣:٢١:٠١
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٦:٠٦١٢:٠٣:١٩١٧:٥٩:٥٦١٨:١٨:٢٤٢٣:٢٠:٤٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٦:٥٨١٢:٠٢:٥٩١٧:٥٨:٢٥١٨:١٦:٥٣٢٣:٢٠:٢٥
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٧:٥٠١٢:٠٢:٤٠١٧:٥٦:٥٤١٨:١٥:٢٣٢٣:٢٠:٠٧
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٨:٤٢١٢:٠٢:٢٠١٧:٥٥:٢٣١٨:١٣:٥٢٢٣:١٩:٤٩
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٩:٣٥١٢:٠٢:٠١١٧:٥٣:٥٣١٨:١٢:٢٣٢٣:١٩:٣١
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٠:٢٧١٢:٠١:٤٣١٧:٥٢:٢٣١٨:١٠:٥٣٢٣:١٩:١٣
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١١:٢٠١٢:٠١:٢٤١٧:٥٠:٥٤١٨:٠٩:٢٤٢٣:١٨:٥٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٢:١٣١٢:٠١:٠٦١٧:٤٩:٢٥١٨:٠٧:٥٦٢٣:١٨:٣٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٣:٠٧١٢:٠٠:٤٩١٧:٤٧:٥٦١٨:٠٦:٢٩٢٣:١٨:٢١
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٤:٠١١٢:٠٠:٣٢١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٥:٠١٢٣:١٨:٠٤
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٤:٥٥١٢:٠٠:١٥١٧:٤٥:٠١١٨:٠٣:٣٥٢٣:١٧:٤٧
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٥:٤٩١١:٥٩:٥٨١٧:٤٣:٣٤١٨:٠٢:٠٩٢٣:١٧:٣٠
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٦:٤٣١١:٥٩:٤٢١٧:٤٢:٠٨١٨:٠٠:٤٤٢٣:١٧:١٤
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٧:٣٨١١:٥٩:٢٧١٧:٤٠:٤٢١٧:٥٩:٢٠٢٣:١٦:٥٨
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٨:٣٣١١:٥٩:١٢١٧:٣٩:١٧١٧:٥٧:٥٦٢٣:١٦:٤٢
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٩:٢٩١١:٥٨:٥٨١٧:٣٧:٥٣١٧:٥٦:٣٣٢٣:١٦:٢٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٠:٢٥١١:٥٨:٤٤١٧:٣٦:٣٠١٧:٥٥:١١٢٣:١٦:١٢
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢١:٢١١١:٥٨:٣٠١٧:٣٥:٠٧١٧:٥٣:٥٠٢٣:١٥:٥٧
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٢:١٨١١:٥٨:١٨١٧:٣٣:٤٥١٧:٥٢:٢٩٢٣:١٥:٤٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٣:١٤١١:٥٨:٠٥١٧:٣٢:٢٤١٧:٥١:١٠٢٣:١٥:٢٩
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٤:١٢١١:٥٧:٥٤١٧:٣١:٠٤١٧:٤٩:٥١٢٣:١٥:١٦
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٥:٠٩١١:٥٧:٤٣١٧:٢٩:٤٥١٧:٤٨:٣٤٢٣:١٥:٠٣
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٦:٠٧١١:٥٧:٣٣١٧:٢٨:٢٧١٧:٤٧:١٨٢٣:١٤:٥١
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٧:٠٦١١:٥٧:٢٣١٧:٢٧:١٠١٧:٤٦:٠٢٢٣:١٤:٣٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای معاف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای معاف روستای معاف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای معاف روستای معاف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای معاف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای معاف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای معاف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای معاف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای معاف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای معاف

روستای معاف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای معاف

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای معاف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای معاف
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای معاف + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای معاف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای معاف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای معاف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای معاف رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا معاف دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ معاف دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ معاف دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق معاف
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق معاف ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق معاف ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ معاف دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق معاف

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای معاف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو