جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مطلب

بنی صالح | هویزه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز مطلب


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:١٩
اذان ظهر: ١٣:١٥:٣٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٣٣
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٣٠

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مطلب (شهرستان هویزه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای مطلب)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مطلب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مطلب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
«با یكدیگر عداوت نورزید، زیرا عداوت تراشنده [و محو كننده‌ی] ایمان است.»

اوقات شرعی ماه جاری روستای مطلب

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مطلب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مطلب ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مطلب (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مطلب ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مطلب ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥١:٢٨١٣:١٨:٤٧١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:١٧٠٠:٣٦:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٠:١٨١٣:١٨:٣٣١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٣٦:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٤٩:٠٩١٣:١٨:١٩١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٥:٤١٠٠:٣٦:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٤٨:٠١١٣:١٨:٠٥١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٣٥:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٦:٥٣١٣:١٧:٥١١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٣٥:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٥:٤٦١٣:١٧:٣٨١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٣٥:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٤:٤٠١٣:١٧:٢٦١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٣٤:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٣:٣٥١٣:١٧:١٣١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:١٥٠٠:٣٤:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٢:٣٠١٣:١٧:٠٢١٩:٥٢:٠٢٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٣٤:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤١:٢٦١٣:١٦:٥٠١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٠:٤١٠٠:٣٣:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٠:٢٣١٣:١٦:٣٩١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٢٥٠٠:٣٣:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٩:٢١١٣:١٦:٢٩١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٠٨٠٠:٣٣:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٨:١٩١٣:١٦:١٩١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٢:٥٢٠٠:٣٣:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٧:١٩١٣:١٦:٠٩١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٣٥٠٠:٣٢:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٦:١٩١٣:١٦:٠٠١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:١٩٠٠:٣٢:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٥:٢١١٣:١٥:٥٢١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٠٣٠٠:٣٢:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٤:٢٣١٣:١٥:٤٤١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٥:٤٧٠٠:٣١:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٣:٢٧١٣:١٥:٣٧١٩:٥٨:١٤٢٠:١٦:٣١٠٠:٣١:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٢:٣١١٣:١٥:٣٠١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:١٥٠٠:٣١:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣١:٣٦١٣:١٥:٢٣١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٧:٥٩٠٠:٣١:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٥:١٨٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٨:٤٤٠٠:٣١:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٩:٥١١٣:١٥:١٣٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٢٨٠٠:٣٠:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٩:٠٠١٣:١٥:٠٨٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:١٢٠٠:٣٠:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٨:١٠١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٣٠:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٧:٢١١٣:١٥:٠١٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢١:٤١٠٠:٣٠:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٦:٣٣١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٣٠:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٥:٤٧١٣:١٤:٥٦٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٩:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٥:٠٢١٣:١٤:٥٤٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٩:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٤:١٨١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢٩:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مطلب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مطلب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مطلب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مطلب

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مطلب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مطلب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مطلب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مطلب

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای مطلب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مطلب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مطلب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مطلب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مطلب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مطلب

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مطلب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مطلب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مطلب

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٨:٣٤١٣:١٥:٠٩٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:١٣٠٠:٢٨:٣٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٨:٠٤١٣:١٥:١٤٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٨:٣٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٧:٣٦١٣:١٥:١٩٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٨:٣٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٧:٠٩١٣:١٥:٢٥٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢٨:٣١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٦:٤٣١٣:١٥:٣١٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢٨:٣٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٦:١٩١٣:١٥:٣٧٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٢٨:٣٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٥:٥٦١٣:١٥:٤٤٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:١٢٠٠:٢٨:٣٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١١٠٦:١٥:٣٤١٣:١٥:٥٢٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٢٨:٣٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٥:١٤١٣:١٦:٠٠٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٢٨:٣٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٤:٥٦١٣:١٦:٠٨٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٢٨:٣٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١٤:٣٩١٣:١٦:١٧٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٢٨:٣٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٤:٢٣١٣:١٦:٢٦٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:١٤٠٠:٢٨:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٤:٠٩١٣:١٦:٣٦٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٨:٤٨٠٠:٢٨:٤٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٣:٥٧١٣:١٦:٤٥٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٢١٠٠:٢٨:٥١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٣:٤٦١٣:١٦:٥٦٢٠:٢٠:١٨٢٠:٣٩:٥٤٠٠:٢٨:٥٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١٣:٣٦١٣:١٧:٠٦٢٠:٢٠:٤٨٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٢٩:٠٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٣:٢٨١٣:١٧:١٧٢٠:٢١:١٧٢٠:٤٠:٥٦٠٠:٢٩:٠٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٣:٢١١٣:١٧:٢٨٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤١:٢٥٠٠:٢٩:١٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٣:١٦١٣:١٧:٤٠٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤١:٥٤٠٠:٢٩:٢٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٣:١٢١٣:١٧:٥١٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٢:٢٢٠٠:٢٩:٣٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١٣:١٠١٣:١٨:٠٣٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٢٩:٤١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٧٠٦:١٣:٠٩١٣:١٨:١٥٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٣:١٣٠٠:٢٩:٥٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١١٠٦:١٣:٠٩١٣:١٨:٢٨٢٠:٢٣:٥٢٢٠:٤٣:٣٨٠٠:٣٠:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٣:١١١٣:١٨:٤٠٢٠:٢٤:١٥٢٠:٤٤:٠١٠٠:٣٠:١٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٣:١٥١٣:١٨:٥٣٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٤:٢٣٠٠:٣٠:٢١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٣:١٩١٣:١٩:٠٦٢٠:٢٤:٥٦٢٠:٤٤:٤٣٠٠:٣٠:٣٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٣:٢٦١٣:١٩:١٩٢٠:٢٥:١٥٢٠:٤٥:٠٣٠٠:٣٠:٤٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٣٠٦:١٣:٣٣١٣:١٩:٣٢٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٥:٢١٠٠:٣٠:٥٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٩٠٦:١٣:٤٢١٣:١٩:٤٥٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٣١:٠٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٣:٥٢١٣:١٩:٥٨٢٠:٢٦:٠٥٢٠:٤٥:٥٤٠٠:٣١:٢١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٤:٠٤١٣:٢٠:١١٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٦:٠٨٠٠:٣١:٣٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مطلب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مطلب روستای مطلب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مطلب روستای مطلب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مطلب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مطلب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مطلب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مطلب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مطلب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مطلب

روستای مطلب بر روی نقشه

روستای مطلب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مطلب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مطلب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مطلب
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مطلب + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای مطلب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مطلب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مطلب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مطلب رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مطلب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مطلب
افق شرعی امروز فردا مطلب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مطلب دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مطلب
زمان پخش اذان زنده به افق مطلب
زمان پخش اذان مستقیم به افق مطلب
زمان پخش اذان آنلاین به افق مطلب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مطلب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو