جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مشگین شهر

مشگین شهر | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز مشگین شهر


اذان صبح: ٠٤:٢١:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:١٣
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:٤٠:٣١
اذان مغرب: ٢١:٠١:٥٩
نیمه شب: ٠٠:٣١:٤٥

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مشگین شهر (شهرستان مشگین شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر مشگین شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر مشگین شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مشگین شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

فرناندو پسوا
آرامش تنها از آرامش نشات می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مشگین شهر

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مشگین شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشگین شهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مشگین شهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشگین شهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مشگین شهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٩:٣٦١٣:١٧:١٢٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:١٩٠٠:٢٨:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٧:٠٢٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:١٩٠٠:٢٨:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٧:٠٤١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:١٩٠٠:٢٨:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٢٥:٥٠١٣:١٦:٤٤٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٦:٣٦٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٩:١٩٠٠:٢٧:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٢٣:٢٤١٣:١٦:٢٩٢٠:١٠:١٠٢٠:٣٠:١٩٠٠:٢٧:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٢٢:١٢١٣:١٦:٢١٢٠:١١:٠٧٢٠:٣١:١٩٠٠:٢٦:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٢١:٠٢١٣:١٦:١٥٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٢:١٩٠٠:٢٦:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٩:٥٣١٣:١٦:٠٨٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٣:١٩٠٠:٢٦:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٨:٤٦١٣:١٦:٠٣٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٤:١٨٠٠:٢٥:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٧:٣٩١٣:١٥:٥٨٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٥:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١٦:٣٤١٣:١٥:٥٣٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٦:١٧٠٠:٢٥:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٥٣٠٦:١٥:٣٠١٣:١٥:٤٩٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٧:١٦٠٠:٢٥:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٢٥٠٦:١٤:٢٧١٣:١٥:٤٦٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٨:١٥٠٠:٢٤:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٥٧٠٦:١٣:٢٦١٣:١٥:٤٣٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٩:١٤٠٠:٢٤:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٣١٠٦:١٢:٢٦١٣:١٥:٤١٢٠:١٩:٢٩٢٠:٤٠:١٣٠٠:٢٤:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٦٠٦:١١:٢٨١٣:١٥:٣٩٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤١:١١٠٠:٢٤:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٤٣٠٦:١٠:٣١١٣:١٥:٣٨٢٠:٢١:١٨٢٠:٤٢:٠٩٠٠:٢٣:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٩:٣٦١٣:١٥:٣٨٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤٣:٠٦٠٠:٢٣:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠٨:٤٢١٣:١٥:٣٨٢٠:٢٣:٠٥٢٠:٤٤:٠٤٠٠:٢٣:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٤١٠٦:٠٧:٤٩١٣:١٥:٣٨٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٥:٠٠٠٠:٢٣:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٢٤٠٦:٠٦:٥٨١٣:١٥:٤٠٢٠:٢٤:٥١٢٠:٤٥:٥٧٠٠:٢٣:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٠٨٠٦:٠٦:٠٩١٣:١٥:٤١٢٠:٢٥:٤٤٢٠:٤٦:٥٣٠٠:٢٢:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٥٤٠٦:٠٥:٢١١٣:١٥:٤٤٢٠:٢٦:٣٦٢٠:٤٧:٤٨٠٠:٢٢:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٤٢٠٦:٠٤:٣٥١٣:١٥:٤٧٢٠:٢٧:٢٧٢٠:٤٨:٤٣٠٠:٢٢:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٣١٠٦:٠٣:٥١١٣:١٥:٥٠٢٠:٢٨:١٨٢٠:٤٩:٣٧٠٠:٢٢:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٢٣٠٦:٠٣:٠٨١٣:١٥:٥٤٢٠:٢٩:٠٨٢٠:٥٠:٣١٠٠:٢٢:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:١٦٠٦:٠٢:٢٧١٣:١٥:٥٩٢٠:٢٩:٥٨٢٠:٥١:٢٤٠٠:٢٢:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:١١٠٦:٠١:٤٨١٣:١٦:٠٤٢٠:٣٠:٤٧٢٠:٥٢:١٦٠٠:٢١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مشگین شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مشگین شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مشگین شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مشگین شهر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر مشگین شهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مشگین شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشگین شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر مشگین شهر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر مشگین شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر مشگین شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر مشگین شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مشگین شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشگین شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر مشگین شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر مشگین شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشگین شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر مشگین شهر

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٠٠٥:٥٥:٤٩١٣:٢١:١٣٢٠:٤٦:٣٦٢١:٠٨:٥٦٠٠:٢٣:٥٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٥٠٥:٥٦:٠٣١٣:٢١:٢٥٢٠:٤٦:٤٦٢١:٠٩:٠٦٠٠:٢٤:١٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٣٠٥:٥٦:١٩١٣:٢١:٣٨٢٠:٤٦:٥٥٢١:٠٩:١٤٠٠:٢٤:٢٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٤٠٥:٥٦:٣٧١٣:٢١:٥١٢٠:٤٧:٠٢٢١:٠٩:٢٠٠٠:٢٤:٤٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٨٠٥:٥٦:٥٦١٣:٢٢:٠٤٢٠:٤٧:٠٧٢١:٠٩:٢٥٠٠:٢٤:٥٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٥٧:١٧١٣:٢٢:١٦٢٠:٤٧:١٠٢١:٠٩:٢٧٠٠:٢٥:١٢
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٤٠٥:٥٧:٣٩١٣:٢٢:٢٩٢٠:٤٧:١٢٢١:٠٩:٢٨٠٠:٢٥:٢٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٥٨:٠٣١٣:٢٢:٤١٢٠:٤٧:١١٢١:٠٩:٢٦٠٠:٢٥:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٥٨:٢٩١٣:٢٢:٥٣٢٠:٤٧:٠٩٢١:٠٩:٢٣٠٠:٢٦:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٥٨:٥٥١٣:٢٣:٠٥٢٠:٤٧:٠٥٢١:٠٩:١٧٠٠:٢٦:٢١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٥٩:٢٣١٣:٢٣:١٧٢٠:٤٦:٥٩٢١:٠٩:١٠٠٠:٢٦:٣٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٨٠٥:٥٩:٥٣١٣:٢٣:٢٨٢٠:٤٦:٥١٢١:٠٩:٠١٠٠:٢٦:٥٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٢٠٦:٠٠:٢٤١٣:٢٣:٣٩٢٠:٤٦:٤٢٢١:٠٨:٤٩٠٠:٢٧:١٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٩٠٦:٠٠:٥٦١٣:٢٣:٥٠٢٠:٤٦:٣٠٢١:٠٨:٣٦٠٠:٢٧:٣٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٧٠٦:٠١:٢٩١٣:٢٤:٠٠٢٠:٤٦:١٧٢١:٠٨:٢٠٠٠:٢٧:٥٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٨٠٦:٠٢:٠٣١٣:٢٤:١٠٢٠:٤٦:٠١٢١:٠٨:٠٣٠٠:٢٨:١١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٠٠٦:٠٢:٣٩١٣:٢٤:٢٠٢٠:٤٥:٤٤٢١:٠٧:٤٣٠٠:٢٨:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:١٥٠٦:٠٣:١٦١٣:٢٤:٢٩٢٠:٤٥:٢٥٢١:٠٧:٢٢٠٠:٢٨:٤٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:١١٠٦:٠٣:٥٣١٣:٢٤:٣٨٢٠:٤٥:٠٤٢١:٠٦:٥٨٠٠:٢٩:٠٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٩٠٦:٠٤:٣٢١٣:٢٤:٤٦٢٠:٤٤:٤١٢١:٠٦:٣٣٠٠:٢٩:٢٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٩٠٦:٠٥:١١١٣:٢٤:٥٤٢٠:٤٤:١٦٢١:٠٦:٠٥٠٠:٢٩:٤٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١١٠٦:٠٥:٥٢١٣:٢٥:٠١٢٠:٤٣:٤٩٢١:٠٥:٣٦٠٠:٣٠:٠١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:١٤٠٦:٠٦:٣٣١٣:٢٥:٠٨٢٠:٤٣:٢١٢١:٠٥:٠٤٠٠:٣٠:١٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:١٨٠٦:٠٧:١٦١٣:٢٥:١٤٢٠:٤٢:٥٠٢١:٠٤:٣١٠٠:٣٠:٣٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٤٠٦:٠٧:٥٩١٣:٢٥:٢٠٢٠:٤٢:١٨٢١:٠٣:٥٦٠٠:٣٠:٥٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣١٠٦:٠٨:٤٣١٣:٢٥:٢٥٢٠:٤١:٤٤٢١:٠٣:١٩٠٠:٣١:١٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٩٠٦:٠٩:٢٨١٣:٢٥:٣٠٢٠:٤١:٠٨٢١:٠٢:٤٠٠٠:٣١:٢٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٩٠٦:١٠:١٣١٣:٢٥:٣٤٢٠:٤٠:٣١٢١:٠١:٥٩٠٠:٣١:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٩٠٦:١٠:٥٩١٣:٢٥:٣٨٢٠:٣٩:٥١٢١:٠١:١٧٠٠:٣٢:٠١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١١٠٦:١١:٤٦١٣:٢٥:٤١٢٠:٣٩:١٠٢١:٠٠:٣٢٠٠:٣٢:١٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٣٠٦:١٢:٣٣١٣:٢٥:٤٤٢٠:٣٨:٢٨٢٠:٥٩:٤٦٠٠:٣٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مشگین شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر مشگین شهر شهر مشگین شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر مشگین شهر شهر مشگین شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مشگین شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشگین شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر مشگین شهر

مِشگین‌شهر یکی از شهرهای استان اردبیل در ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان مشگین‌شهر قرار دارد

شهر مشگین شهر در ویکیپدیا

شهر مشگین شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مشگین شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مشگین شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مشگین شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مشگین شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مشگین شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مشگین شهر
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر مشگین شهر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر مشگین شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مشگین شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مشگین شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مشگین شهر رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ مشگین شهر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مشگین شهر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مشگین شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مشگین شهر
زمان پخش اذان مستقیم به افق مشگین شهر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مشگین شهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مشگین شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مشگین شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مشگین شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو