جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مشگین جیق

اوجان شرقی | بستان آباد | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز مشگین جیق


اذان صبح: ٠٤:١١:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:٢٨
اذان ظهر: ١٣:٢١:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:٠٧
اذان مغرب: ٢١:٠٢:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٢٦:٠١

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مشگین جیق (شهرستان بستان آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای مشگین جیق)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مشگین جیق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مشگین جیق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ناپلئون هیل
منتظر نمانید، زمانی مناسب تر از اکنون وجود ندارد. از همین نقطه ای که ایستاده اید و با همین ابزار و امکاناتی که در اختیار دارید، کار را ادامه دهید. همین طور که پیش می روید، ابزار ها و امکانات بهتر و مناسب تر را پیدا می کنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مشگین جیق

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مشگین جیق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مشگین جیق ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مشگین جیق (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مشگین جیق ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مشگین جیق ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤٩:٠٨١٣:٢٢:٥١١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٢٠٠٠:٣٦:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٧:٤٤١٣:٢٢:٣٧١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:١٨٠٠:٣٦:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٦:٢١١٣:٢٢:٢٢١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:١٥٠٠:٣٦:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٤٤:٥٨١٣:٢٢:٠٩١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:١٢٠٠:٣٥:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٣٩٠٦:٤٣:٣٦١٣:٢١:٥٥٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:١٠٠٠:٣٥:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٤٢:١٥١٣:٢١:٤٢٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:٠٧٠٠:٣٥:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:١٩٠٦:٤٠:٥٥١٣:٢١:٣٠٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٣٤:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٩:٣٦١٣:٢١:١٧٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٣٤:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٨:١٧١٣:٢١:٠٥٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٣٣:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٦:٥٩١٣:٢٠:٥٤٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٣٣:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣٥:٤٢١٣:٢٠:٤٣٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٣٣:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٣٤:٢٦١٣:٢٠:٣٣٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٣٢:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٣٣:١١١٣:٢٠:٢٣٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٣٢:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٣١:٥٧١٣:٢٠:١٣٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٣٢:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:٣٠:٤٤١٣:٢٠:٠٤٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٣١:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٩:٣٢١٣:١٩:٥٦٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٣١:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٨:٢١١٣:١٩:٤٨٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٤٤٠٠:٣١:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٧:١١١٣:١٩:٤٠٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٣٠:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٦:٠٣١٣:١٩:٣٤٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٣٠:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٤:٥٥١٣:١٩:٢٧٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٣٠:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٩:٢٢٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٣٠:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٢٢:٤٤١٣:١٩:١٦٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٩:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١٠٠٦:٢١:٤٠١٣:١٩:١٢٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٧:٣١٠٠:٢٩:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٤٣٠٦:٢٠:٣٨١٣:١٩:٠٨٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٢٩:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٩:٣٧١٣:١٩:٠٥٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٢٨:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٨:٣٧١٣:١٩:٠٢٢٠:١٩:٥٩٢٠:٤٠:٢٣٠٠:٢٨:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٧:٣٩١٣:١٩:٠٠٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤١:٢٠٠٠:٢٨:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٦:٤٢١٣:١٨:٥٨٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤٢:١٧٠٠:٢٨:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١٥:٤٦١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٣:١٣٠٠:٢٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مشگین جیق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مشگین جیق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مشگین جیق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مشگین جیق

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مشگین جیق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مشگین جیق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مشگین جیق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مشگین جیق

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای مشگین جیق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مشگین جیق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مشگین جیق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مشگین جیق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مشگین جیق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مشگین جیق

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مشگین جیق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مشگین جیق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مشگین جیق

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٥٠٦:٠٨:٢٤١٣:١٩:١٣٢٠:٣٠:٢٩٢٠:٥١:٣٤٠٠:٢٦:٣٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣١٠٦:٠٧:٤٤١٣:١٩:١٨٢٠:٣١:١٨٢٠:٥٢:٢٦٠٠:٢٦:٢٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٦:٠٧:٠٦١٣:١٩:٢٣٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥٣:١٦٠٠:٢٦:١٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٦:٠٦:٢٩١٣:١٩:٢٩٢٠:٣٢:٥٢٢٠:٥٤:٠٦٠٠:٢٦:١٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٦:٠٥:٥٥١٣:١٩:٣٥٢٠:٣٣:٣٩٢٠:٥٤:٥٦٠٠:٢٦:٠٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٦:٠٥:٢٢١٣:١٩:٤١٢٠:٣٤:٢٤٢٠:٥٥:٤٤٠٠:٢٦:٠٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٢٠٦:٠٤:٥١١٣:١٩:٤٨٢٠:٣٥:٠٩٢٠:٥٦:٣١٠٠:٢٦:٠٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥١٠٦:٠٤:٢١١٣:١٩:٥٦٢٠:٣٥:٥٢٢٠:٥٧:١٨٠٠:٢٥:٥٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٢٠٦:٠٣:٥٣١٣:٢٠:٠٤٢٠:٣٦:٣٥٢٠:٥٨:٠٤٠٠:٢٥:٥٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٥٠٦:٠٣:٢٧١٣:٢٠:١٢٢٠:٣٧:١٧٢٠:٥٨:٤٨٠٠:٢٥:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣١٠٦:٠٣:٠٣١٣:٢٠:٢١٢٠:٣٧:٥٨٢٠:٥٩:٣٢٠٠:٢٥:٥٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٩٠٦:٠٢:٤١١٣:٢٠:٣٠٢٠:٣٨:٣٨٢١:٠٠:١٤٠٠:٢٥:٥٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٩٠٦:٠٢:٢٠١٣:٢٠:٤٠٢٠:٣٩:١٧٢١:٠٠:٥٥٠٠:٢٥:٥٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٢٠٦:٠٢:٠١١٣:٢٠:٤٩٢٠:٣٩:٥٥٢١:٠١:٣٥٠٠:٢٥:٥٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٧٠٦:٠١:٤٤١٣:٢١:٠٠٢٠:٤٠:٣٢٢١:٠٢:١٤٠٠:٢٥:٥٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٥٠٦:٠١:٢٨١٣:٢١:١٠٢٠:٤١:٠٧٢١:٠٢:٥٢٠٠:٢٦:٠١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٦٠٦:٠١:١٥١٣:٢١:٢١٢٠:٤١:٤١٢١:٠٣:٢٨٠٠:٢٦:٠٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٩٠٦:٠١:٠٣١٣:٢١:٣٢٢٠:٤٢:١٥٢١:٠٤:٠٣٠٠:٢٦:١٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٥٠٦:٠٠:٥٣١٣:٢١:٤٣٢٠:٤٢:٤٦٢١:٠٤:٣٦٠٠:٢٦:١٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٤٠٦:٠٠:٤٥١٣:٢١:٥٥٢٠:٤٣:١٧٢١:٠٥:٠٩٠٠:٢٦:٢١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٥٠٦:٠٠:٣٨١٣:٢٢:٠٧٢٠:٤٣:٤٦٢١:٠٥:٣٩٠٠:٢٦:٢٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٩٠٦:٠٠:٣٤١٣:٢٢:١٩٢٠:٤٤:١٤٢١:٠٦:٠٩٠٠:٢٦:٣٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٦٠٦:٠٠:٣١١٣:٢٢:٣٢٢٠:٤٤:٤١٢١:٠٦:٣٦٠٠:٢٦:٤٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٥٠٦:٠٠:٣٠١٣:٢٢:٤٤٢٠:٤٥:٠٦٢١:٠٧:٠٢٠٠:٢٦:٥٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٨٠٦:٠٠:٣٠١٣:٢٢:٥٧٢٠:٤٥:٣٠٢١:٠٧:٢٧٠٠:٢٧:٠١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٣٠٦:٠٠:٣٣١٣:٢٣:١٠٢٠:٤٥:٥٢٢١:٠٧:٥٠٠٠:٢٧:١٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣١٠٦:٠٠:٣٧١٣:٢٣:٢٣٢٠:٤٦:١٣٢١:٠٨:١١٠٠:٢٧:٢٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٢٠٦:٠٠:٤٣١٣:٢٣:٣٦٢٠:٤٦:٣٢٢١:٠٨:٣١٠٠:٢٧:٣٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٦٠٦:٠٠:٥١١٣:٢٣:٤٩٢٠:٤٦:٤٩٢١:٠٨:٤٩٠٠:٢٧:٤٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٢٠٦:٠١:٠٠١٣:٢٤:٠٢٢٠:٤٧:٠٥٢١:٠٩:٠٥٠٠:٢٧:٥٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥١٠٦:٠١:١١١٣:٢٤:١٥٢٠:٤٧:٢٠٢١:٠٩:٢٠٠٠:٢٨:١٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مشگین جیق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مشگین جیق روستای مشگین جیق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مشگین جیق روستای مشگین جیق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مشگین جیق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مشگین جیق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مشگین جیق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مشگین جیق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مشگین جیق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مشگین جیق

روستای مشگین جیق بر روی نقشه

روستای مشگین جیق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مشگین جیق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مشگین جیق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مشگین جیق
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مشگین جیق + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای مشگین جیق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مشگین جیق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مشگین جیق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مشگین جیق رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا مشگین جیق دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مشگین جیق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مشگین جیق
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مشگین جیق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مشگین جیق
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مشگین جیق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مشگین جیق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مشگین جیق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مشگین جیق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو