جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مشگین جیق

اوجان شرقی | بستان آباد | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز مشگین جیق


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٥٨
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٢٩
نیمه شب: ٠٠:٣٩:٢٣

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مشگین جیق (شهرستان بستان آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای مشگین جیق)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مشگین جیق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مشگین جیق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

نیچه
حالا می فهمم كه بهبود یافته ای، زیرا آن كس كه فراموش كرد بهبود یافت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مشگین جیق

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مشگین جیق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مشگین جیق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مشگین جیق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مشگین جیق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مشگین جیق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٣٤:٠٨١٣:٢٠:٣١٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٣٢:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٣٢:٥٤١٣:٢٠:٢١٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٣٢:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٣١:٤٠١٣:٢٠:١٢٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٣٢:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٣٠:٢٧١٣:٢٠:٠٣٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٣١:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٩:١٦١٣:١٩:٥٥٢٠:١١:١٠٢٠:٣١:٠١٠٠:٣١:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٨:٠٥١٣:١٩:٤٧٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٥٩٠٠:٣١:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٦:٥٦١٣:١٩:٤٠٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٣٠:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٥:٤٧١٣:١٩:٣٣٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٣٠:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٦٠٦:٢٤:٤٠١٣:١٩:٢٧٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٣٠:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٩:٢٢٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:٥١٠٠:٣٠:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٧٠٦:٢٢:٣٠١٣:١٩:١٧٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٢٩:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٢١:٢٦١٣:١٩:١٢٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٢٩:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٣٠٦:٢٠:٢٤١٣:١٩:٠٨٢٠:١٨:٢٦٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٢٩:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٩:٢٣١٣:١٩:٠٥٢٠:١٩:١٩٢٠:٣٩:٤٠٠٠:٢٨:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٨:٢٣١٣:١٩:٠٢٢٠:٢٠:١٣٢٠:٤٠:٣٧٠٠:٢٨:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:١٠٠٦:١٧:٢٥١٣:١٩:٠٠٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤١:٣٤٠٠:٢٨:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٦:٢٨١٣:١٨:٥٨٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤٢:٣١٠٠:٢٨:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٢٨٠٦:١٥:٣٣١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٢:٥٢٢٠:٤٣:٢٧٠٠:٢٨:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٠٩٠٦:١٤:٣٩١٣:١٨:٥٦٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٤:٢٣٠٠:٢٧:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٥١٠٦:١٣:٤٧١٣:١٨:٥٦٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٥:١٨٠٠:٢٧:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٣٥٠٦:١٢:٥٦١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٥:٢٨٢٠:٤٦:١٣٠٠:٢٧:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٢١٠٦:١٢:٠٧١٣:١٨:٥٨٢٠:٢٦:٢٠٢٠:٤٧:٠٨٠٠:٢٧:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٠٨٠٦:١١:١٩١٣:١٩:٠٠٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٨:٠٢٠٠:٢٧:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٥٧٠٦:١٠:٣٣١٣:١٩:٠٣٢٠:٢٨:٠١٢٠:٤٨:٥٦٠٠:٢٦:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٤٨٠٦:٠٩:٤٨١٣:١٩:٠٦٢٠:٢٨:٥١٢٠:٤٩:٤٩٠٠:٢٦:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٤٠٠٦:٠٩:٠٥١٣:١٩:٠٩٢٠:٢٩:٤١٢٠:٥٠:٤٢٠٠:٢٦:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٣٥٠٦:٠٨:٢٤١٣:١٩:١٣٢٠:٣٠:٢٩٢٠:٥١:٣٤٠٠:٢٦:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٣١٠٦:٠٧:٤٤١٣:١٩:١٨٢٠:٣١:١٨٢٠:٥٢:٢٦٠٠:٢٦:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٢٩٠٦:٠٧:٠٦١٣:١٩:٢٣٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥٣:١٦٠٠:٢٦:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مشگین جیق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مشگین جیق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مشگین جیق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مشگین جیق

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مشگین جیق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مشگین جیق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مشگین جیق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مشگین جیق

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مشگین جیق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مشگین جیق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مشگین جیق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مشگین جیق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مشگین جیق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مشگین جیق

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای مشگین جیق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مشگین جیق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مشگین جیق

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١٨:٣٦١٣:٢٩:٠٥٢٠:٣٩:٠٦٢١:٠٠:٠٤٠٠:٣٧:٠٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٩:٢٣١٣:٢٩:٠٦٢٠:٣٨:٢٢٢٠:٥٩:١٧٠٠:٣٧:١٧
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:١١٠٦:٢٠:١١١٣:٢٩:٠٧٢٠:٣٧:٣٦٢٠:٥٨:٢٧٠٠:٣٧:٣٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٢٠:٥٩١٣:٢٩:٠٨٢٠:٣٦:٤٨٢٠:٥٧:٣٦٠٠:٣٧:٤٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٢١:٤٨١٣:٢٩:٠٨٢٠:٣٥:٥٨٢٠:٥٦:٤٣٠٠:٣٧:٥٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥١٠٦:٢٢:٣٦١٣:٢٩:٠٧٢٠:٣٥:٠٧٢٠:٥٥:٤٩٠٠:٣٨:٠٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٥٠٦:٢٣:٢٦١٣:٢٩:٠٥٢٠:٣٤:١٥٢٠:٥٤:٥٣٠٠:٣٨:١٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:٢٤:١٥١٣:٢٩:٠٣٢٠:٣٣:٢١٢٠:٥٣:٥٥٠٠:٣٨:٢٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٢٥:٠٥١٣:٢٩:٠١٢٠:٣٢:٢٥٢٠:٥٢:٥٦٠٠:٣٨:٣٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٢٥:٥٥١٣:٢٨:٥٨٢٠:٣١:٢٨٢٠:٥١:٥٦٠٠:٣٨:٤٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٢٦:٤٦١٣:٢٨:٥٤٢٠:٣٠:٣٠٢٠:٥٠:٥٤٠٠:٣٨:٥٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٧:٣٦١٣:٢٨:٤٩٢٠:٢٩:٣٠٢٠:٤٩:٥١٠٠:٣٩:٠٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢٨:٢٧١٣:٢٨:٤٤٢٠:٢٨:٢٩٢٠:٤٨:٤٧٠٠:٣٩:٠٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٢٩:١٨١٣:٢٨:٣٩٢٠:٢٧:٢٧٢٠:٤٧:٤١٠٠:٣٩:١٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:٣٠:٠٩١٣:٢٨:٣٣٢٠:٢٦:٢٣٢٠:٤٦:٣٣٠٠:٣٩:٢١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٣١:٠٠١٣:٢٨:٢٦٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٥:٢٥٠٠:٣٩:٢٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٣١:٥١١٣:٢٨:١٨٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٤:١٥٠٠:٣٩:٣١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٣٢:٤٢١٣:٢٨:١٠٢٠:٢٣:٠٣٢٠:٤٣:٠٤٠٠:٣٩:٣٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٣٣:٣٤١٣:٢٨:٠١٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤١:٥٢٠٠:٣٩:٣٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٣٤:٢٥١٣:٢٧:٥٢٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤٠:٣٩٠٠:٣٩:٣٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٣٥:١٦١٣:٢٧:٤٢٢٠:١٩:٣٣٢٠:٣٩:٢٤٠٠:٣٩:٤١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٣٦:٠٨١٣:٢٧:٣٢٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:٠٩٠٠:٣٩:٤٢
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٣٦:٥٩١٣:٢٧:٢١٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٣٩:٤٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٣٧:٥٠١٣:٢٧:٠٩٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٣٩:٤١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٣٨:٤٢١٣:٢٦:٥٧٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:١٦٠٠:٣٩:٤٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٩:٣٣١٣:٢٦:٤٥٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٣٩:٣٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٤٠:٢٤١٣:٢٦:٣٢٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٣٥٠٠:٣٩:٣٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٤١:١٥١٣:٢٦:١٨٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:١٤٠٠:٣٩:٣١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٩٠٦:٤٢:٠٦١٣:٢٦:٠٤٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٣٩:٢٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٤٢:٥٨١٣:٢٥:٤٩٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٣٩:٢٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٤٣:٤٩١٣:٢٥:٣٤٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٣٩:١٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مشگین جیق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مشگین جیق روستای مشگین جیق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مشگین جیق روستای مشگین جیق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مشگین جیق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مشگین جیق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مشگین جیق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مشگین جیق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مشگین جیق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مشگین جیق

روستای مشگین جیق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مشگین جیق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مشگین جیق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مشگین جیق
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مشگین جیق + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای مشگین جیق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مشگین جیق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مشگین جیق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مشگین جیق رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مشگین جیق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق مشگین جیق
زمان پخش اذان مستقیم به افق مشگین جیق
جدول اوقات شرعی امروز فردا مشگین جیق دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مشگین جیق دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مشگین جیق دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مشگین جیق
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مشگین جیق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مشگین جیق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو