جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مشون کلا

کلیجان رستاق علیا | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز مشون کلا


اذان صبح: ٠٥:١٥:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٠٢:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٢١:١٣
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٤٧

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مشون کلا (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای مشون کلا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مشون کلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مشون کلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
زندگی، یك جدول واژه های متقاطع است. واژه ی درست، پاسخ مورد نیاز را در دسترس تان قرار می دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مشون کلا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مشون کلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مشون کلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مشون کلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مشون کلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مشون کلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٩:٥٨١٢:٥٥:٢٨١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٠٨:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٥:١٨١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠١:٤٧٠٠:٠٨:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٥:١٠١٩:٤٣:١٧٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠٨:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٥:٠١١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٠٧:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٤:٥٤١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٠٧:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٤:١٤١٢:٥٤:٤٧١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٠٧:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٣:٠٨١٢:٥٤:٤٠١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٠٦:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٢:٠٤١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٧:١٨٠٠:٠٦:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٢٩٠٦:٠١:٠١١٢:٥٤:٢٨١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٨:١٣٠٠:٠٦:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥٩:٥٩١٢:٥٤:٢٣١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٠٦:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٤:١٨١٩:٥٠:١١٢٠:١٠:٠٢٠٠:٠٥:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٤:١٤١٩:٥١:٠٢٢٠:١٠:٥٧٠٠:٠٥:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥٤:١١١٩:٥١:٥٤٢٠:١١:٥١٠٠:٠٥:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٣٩٠٥:٥٦:٠٣١٢:٥٤:٠٨١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٢:٤٥٠٠:٠٥:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٢٠٠٥:٥٥:٠٧١٢:٥٤:٠٦١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٣:٣٩٠٠:٠٤:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٠٣٠٥:٥٤:١٣١٢:٥٤:٠٤١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٤:٣٣٠٠:٠٤:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٤٧٠٥:٥٣:٢٠١٢:٥٤:٠٣١٩:٥٥:١٦٢٠:١٥:٢٦٠٠:٠٤:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٣٣٠٥:٥٢:٢٩١٢:٥٤:٠٣١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٦:٢٠٠٠:٠٤:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٢٠٠٥:٥١:٣٩١٢:٥٤:٠٣١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٧:١٢٠٠:٠٤:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٠٨٠٥:٥٠:٥٠١٢:٥٤:٠٣١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٨:٠٥٠٠:٠٣:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٥٠:٠٣١٢:٥٤:٠٥١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٨:٥٧٠٠:٠٣:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٤٩:١٧١٢:٥٤:٠٧١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٩:٤٩٠٠:٠٣:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٨:٣٣١٢:٥٤:٠٩٢٠:٠٠:١١٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٠٣:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٤٧:٥١١٢:٥٤:١٢٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢١:٣١٠٠:٠٣:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٤٧:١٠١٢:٥٤:١٥٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٠٣:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٤٦:٣١١٢:٥٤:١٩٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٣:١٢٠٠:٠٣:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٤٥:٥٣١٢:٥٤:٢٤٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٤:٠١٠٠:٠٢:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٤٥:١٧١٢:٥٤:٢٩٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٠٢:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠١:٤١٠٥:٤٤:٤٣١٢:٥٤:٣٥٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٠٢:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مشون کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مشون کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مشون کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مشون کلا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مشون کلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مشون کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مشون کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مشون کلا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای مشون کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مشون کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مشون کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مشون کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مشون کلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مشون کلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای مشون کلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مشون کلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مشون کلا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٠:٢٦١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٥١٠٠:١٥:١٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٢:١٢١٣:٠٠:١٠١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٦:٢٨٠٠:١٥:٠٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٣:٠٠١٢:٥٩:٥٤١٩:٣٦:١٢١٩:٥٥:٠٥٠٠:١٤:٥٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٣:٤٨١٢:٥٩:٣٧١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٤٢٠٠:١٤:٥٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٤:٣٦١٢:٥٩:٢٠١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٢:١٨٠٠:١٤:٤٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٥:٢٤١٢:٥٩:٠٣١٩:٣٢:٠٦١٩:٥٠:٥٣٠٠:١٤:٣٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٦:١١١٢:٥٨:٤٥١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٩:٢٧٠٠:١٤:٢٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٦:٥٩١٢:٥٨:٢٧١٩:٢٩:١٩١٩:٤٨:٠١٠٠:١٤:١٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٧:٤٧١٢:٥٨:٠٨١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:٣٥٠٠:١٤:٠١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٨:٣٤١٢:٥٧:٥٠١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٥:٠٨٠٠:١٣:٤٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٩:٢٢١٢:٥٧:٣١١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٣:٤٠٠٠:١٣:٣٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣٠:٠٩١٢:٥٧:١١١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٢:١٣٠٠:١٣:٢٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٠:٥٦١٢:٥٦:٥٢١٩:٢٢:١١١٩:٤٠:٤٤٠٠:١٣:١١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٣١:٤٣١٢:٥٦:٣٢١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٩:١٦٠٠:١٢:٥٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٢:٣٠١٢:٥٦:١٢١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:٤٧٠٠:١٢:٤٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٣:١٨١٢:٥٥:٥١١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:١٧٠٠:١٢:٢٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٤:٠٥١٢:٥٥:٣١١٩:١٦:٢١١٩:٣٤:٤٨٠٠:١٢:١٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٤:٥٢١٢:٥٥:١٠١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:١٨٠٠:١١:٥٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٥:٣٨١٢:٥٤:٤٩١٩:١٣:٢٤١٩:٣١:٤٨٠٠:١١:٤٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٦:٢٥١٢:٥٤:٢٨١٩:١١:٥٥١٩:٣٠:١٧٠٠:١١:٢٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠١٠٦:٣٧:١٢١٢:٥٤:٠٧١٩:١٠:٢٥١٩:٢٨:٤٧٠٠:١١:١٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٧:٥٩١٢:٥٣:٤٥١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٧:١٦٠٠:١٠:٥٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٨:٤٦١٢:٥٣:٢٤١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٥:٤٥٠٠:١٠:٣٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٩:٣٣١٢:٥٣:٠٣١٩:٠٥:٥٦١٩:٢٤:١٥٠٠:١٠:٢١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٠:٢٠١٢:٥٢:٤١١٩:٠٤:٢٦١٩:٢٢:٤٤٠٠:١٠:٠٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤١:٠٧١٢:٥٢:٢٠١٩:٠٢:٥٦١٩:٢١:١٣٠٠:٠٩:٤٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤١:٥٤١٢:٥١:٥٨١٩:٠١:٢٦١٩:١٩:٤٢٠٠:٠٩:٢٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣١٠٦:٤٢:٤٢١٢:٥١:٣٧١٨:٥٩:٥٦١٩:١٨:١١٠٠:٠٩:١١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤٣:٢٩١٢:٥١:١٥١٨:٥٨:٢٦١٩:١٦:٤١٠٠:٠٨:٥٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٤:١٧١٢:٥٠:٥٤١٨:٥٦:٥٦١٩:١٥:١٠٢٣:٣٨:٣٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٥:٠٤١١:٥٠:٣٣١٧:٥٥:٢٦١٨:١٣:٣٩٢٣:٠٨:١٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مشون کلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مشون کلا روستای مشون کلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مشون کلا روستای مشون کلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مشون کلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مشون کلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مشون کلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مشون کلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مشون کلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مشون کلا

روستای مشون کلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مشون کلا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مشون کلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مشون کلا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مشون کلا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای مشون کلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مشون کلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مشون کلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مشون کلا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مشون کلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مشون کلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مشون کلا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مشون کلا
زمان پخش اذان زنده به افق مشون کلا
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ مشون کلا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مشون کلا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مشون کلا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مشون کلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو