جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مشهد

مشهد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز مشهد


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٢١
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٠٧
غروب آفتاب: ١٨:٣٢:١٨
اذان مغرب: ١٨:٥٠:٣١
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٥٠

جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
٢٠ محرم ١٤٤١ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مشهد (شهرستان مشهد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ شهریور ٩٨ شهر مشهد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر مشهد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مشهد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
بزرگترین دشمن انسان، خودش است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مشهد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مشهد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مشهد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مشهد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١١:٣٥٠٥:٤٤:٠٣١٢:٢٩:٢٠١٩:١٥:١٠١٩:٣٤:٢٨٢٣:٤٢:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٠٤٠٥:٤٢:٥٣١٢:٢٩:١٠١٩:١٦:٠٢١٩:٣٥:٢٣٢٣:٤٢:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤١:٤٣١٢:٢٩:٠٢١٩:١٦:٥٤١٩:٣٦:١٨٢٣:٤١:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٤٠:٣٥١٢:٢٨:٥٣١٩:١٧:٤٦١٩:٣٧:١٢٢٣:٤١:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٣٩:٢٧١٢:٢٨:٤٦١٩:١٨:٣٨١٩:٣٨:٠٧٢٣:٤١:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٨:٢١١٢:٢٨:٣٨١٩:١٩:٢٩١٩:٣٩:٠٢٢٣:٤١:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٣٧:١٦١٢:٢٨:٣٢١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٥٧٢٣:٤٠:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠١:١٦٠٥:٣٦:١١١٢:٢٨:٢٥١٩:٢١:١٢١٩:٤٠:٥١٢٣:٤٠:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٩:٥١٠٥:٣٥:٠٨١٢:٢٨:٢٠١٩:٢٢:٠٤١٩:٤١:٤٦٢٣:٤٠:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٣٤:٠٧١٢:٢٨:١٥١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٢:٤٠٢٣:٤٠:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٣٣:٠٦١٢:٢٨:١٠١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٣:٣٥٢٣:٣٩:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٣٢:٠٧١٢:٢٨:٠٦١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٤:٢٩٢٣:٣٩:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٢٢٠٥:٣١:٠٩١٢:٢٨:٠٣١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٥:٢٣٢٣:٣٩:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٣٠:١٢١٢:٢٨:٠٠١٩:٢٦:١٩١٩:٤٦:١٧٢٣:٣٩:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥١:٤٥٠٥:٢٩:١٦١٢:٢٧:٥٨١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٧:١٠٢٣:٣٨:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٢٨٠٥:٢٨:٢٢١٢:٢٧:٥٦١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٨:٠٤٢٣:٣٨:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:١٣٠٥:٢٧:٣٠١٢:٢٧:٥٥١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٨:٥٧٢٣:٣٨:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٧:٥٩٠٥:٢٦:٣٩١٢:٢٧:٥٤١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٩:٥٠٢٣:٣٨:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٦:٤٦٠٥:٢٥:٤٩١٢:٢٧:٥٤١٩:٣٠:٢٩١٩:٥٠:٤٣٢٣:٣٨:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٥:٣٥٠٥:٢٥:٠٠١٢:٢٧:٥٥١٩:٣١:١٨١٩:٥١:٣٥٢٣:٣٧:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٤:٢٦٠٥:٢٤:١٤١٢:٢٧:٥٦١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٢:٢٧٢٣:٣٧:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:١٨٠٥:٢٣:٢٨١٢:٢٧:٥٨١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٣:١٩٢٣:٣٧:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:١٢٠٥:٢٢:٤٤١٢:٢٨:٠١١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٤:١٠٢٣:٣٧:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٠٧٠٥:٢٢:٠٢١٢:٢٨:٠٣١٩:٣٤:٣١١٩:٥٥:٠٠٢٣:٣٧:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:٠٤٠٥:٢١:٢٢١٢:٢٨:٠٧١٩:٣٥:١٨١٩:٥٥:٥١٢٣:٣٧:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:٠٣٠٥:٢٠:٤٢١٢:٢٨:١١١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٦:٤٠٢٣:٣٧:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:٠٤٠٥:٢٠:٠٥١٢:٢٨:١٦١٩:٣٦:٥١١٩:٥٧:٢٩٢٣:٣٦:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:٠٧٠٥:١٩:٢٩١٢:٢٨:٢١١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٨:١٧٢٣:٣٦:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٦:١٢٠٥:١٨:٥٥١٢:٢٨:٢٦١٩:٣٨:٢١١٩:٥٩:٠٥٢٣:٣٦:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مشهد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر مشهد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر مشهد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مشهد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مشهد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٥٥:٢٥١٢:٣٤:١٨١٩:١٢:٣٥١٩:٣١:٣١٢٣:٤٩:١١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٦:١٣١٢:٣٤:٠٢١٩:١١:١٥١٩:٣٠:٠٩٢٣:٤٩:٠٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٧:٠١١٢:٣٣:٤٦١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٨:٤٧٢٣:٤٨:٥٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٥٧:٤٨١٢:٣٣:٢٩١٩:٠٨:٣٤١٩:٢٧:٢٣٢٣:٤٨:٤٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٨:٣٦١٢:٣٣:١٢١٩:٠٧:١٣١٩:٢٥:٥٩٢٣:٤٨:٣٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٩:٢٣١٢:٣٢:٥٥١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٤:٣٥٢٣:٤٨:٢٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٠:١١١٢:٣٢:٣٧١٩:٠٤:٢٧١٩:٢٣:١٠٢٣:٤٨:١٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٠:٥٨١٢:٣٢:١٩١٩:٠٣:٠٤١٩:٢١:٤٤٢٣:٤٨:٠٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠١:٤٥١٢:٣٢:٠٠١٩:٠١:٤٠١٩:٢٠:١٨٢٣:٤٧:٥٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٢:٣٣١٢:٣١:٤٢١٩:٠٠:١٥١٩:١٨:٥٢٢٣:٤٧:٤٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٣:٢٠١٢:٣١:٢٣١٨:٥٨:٥٠١٩:١٧:٢٤٢٣:٤٧:٣٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٤:٠٧١٢:٣١:٠٣١٨:٥٧:٢٤١٩:١٥:٥٧٢٣:٤٧:٢١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٤:٥٤١٢:٣٠:٤٤١٨:٥٥:٥٨١٩:١٤:٢٩٢٣:٤٧:٠٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٥:٤١١٢:٣٠:٢٤١٨:٥٤:٣١١٩:١٣:٠١٢٣:٤٦:٥٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٦:٢٧١٢:٣٠:٠٤١٨:٥٣:٠٤١٩:١١:٣٢٢٣:٤٦:٤١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٧:١٤١٢:٢٩:٤٣١٨:٥١:٣٧١٩:١٠:٠٣٢٣:٤٦:٢٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٨:٠١١٢:٢٩:٢٣١٨:٥٠:٠٩١٩:٠٨:٣٤٢٣:٤٦:١٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٨:٤٧١٢:٢٩:٠٢١٨:٤٨:٤١١٩:٠٧:٠٤٢٣:٤٥:٥٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠٩:٣٤١٢:٢٨:٤١١٨:٤٧:١٢١٩:٠٥:٣٤٢٣:٤٥:٤١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٠:٢١١٢:٢٨:٢٠١٨:٤٥:٤٤١٩:٠٤:٠٤٢٣:٤٥:٢٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١١:٠٧١٢:٢٧:٥٩١٨:٤٤:١٥١٩:٠٢:٣٤٢٣:٤٥:٠٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١١:٥٤١٢:٢٧:٣٧١٨:٤٢:٤٦١٩:٠١:٠٤٢٣:٤٤:٥٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٢:٤٠١٢:٢٧:١٦١٨:٤١:١٦١٨:٥٩:٣٣٢٣:٤٤:٣٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٣:٢٧١٢:٢٦:٥٥١٨:٣٩:٤٧١٨:٥٨:٠٣٢٣:٤٤:١٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٤:١٤١٢:٢٦:٣٣١٨:٣٨:١٧١٨:٥٦:٣٢٢٣:٤٤:٠١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٥:٠١١٢:٢٦:١٢١٨:٣٦:٤٧١٨:٥٥:٠٢٢٣:٤٣:٤٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٥:٤٧١٢:٢٥:٥٠١٨:٣٥:١٨١٨:٥٣:٣١٢٣:٤٣:٢٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٦:٣٤١٢:٢٥:٢٩١٨:٣٣:٤٨١٨:٥٢:٠١٢٣:٤٣:٠٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٧:٢١١٢:٢٥:٠٧١٨:٣٢:١٨١٨:٥٠:٣١٢٣:٤٢:٥٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٨:٠٩١٢:٢٤:٤٦١٨:٣٠:٤٨١٨:٤٩:٠٠٢٣:١٢:٣١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٥٠٥:١٨:٥٦١١:٢٤:٢٥١٧:٢٩:١٨١٧:٤٧:٣٠٢٢:٤٢:١٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مشهد شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر مشهد شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مشهد

مشهد کلان‌شهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است. این شهر در زمان افشاریان، پایتخت ایران بود. مشهد با ۳۵۱ کیلومتر مربع مساحت، دومین شهر پهناور ایران بعد از تهران است

شهر مشهد در ویکیپدیا

شهر مشهد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مشهد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مشهد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مشهد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مشهد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مشهد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مشهد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مشهد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مشهد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مشهد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق مشهد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مشهد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ مشهد دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ مشهد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مشهد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مشهد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مشهد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مشهد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مشهد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو