جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مشهد

مشهد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز مشهد


اذان صبح: ٠٣:٤٩:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:٥١
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:١٨
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٣٤

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مشهد (شهرستان مشهد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ شهر مشهد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر مشهد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مشهد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
چنانچه بیاموزیم كه از تردید و دودلی لذت ببریم و از آن به سود خود بهره بگیریم، زندگی به مراتب، ساده‌تر و زیباتر خواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مشهد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مشهد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مشهد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مشهد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٠٦٠٥:٤٥:١٥١٢:٢٩:٢٩١٩:١٤:١٨١٩:٣٣:٣٣٢٣:٤٢:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١١:٣٥٠٥:٤٤:٠٣١٢:٢٩:٢٠١٩:١٥:١٠١٩:٣٤:٢٨٢٣:٤٢:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٠٤٠٥:٤٢:٥٣١٢:٢٩:١٠١٩:١٦:٠٢١٩:٣٥:٢٣٢٣:٤٢:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤١:٤٣١٢:٢٩:٠٢١٩:١٦:٥٤١٩:٣٦:١٨٢٣:٤١:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٤٠:٣٥١٢:٢٨:٥٣١٩:١٧:٤٦١٩:٣٧:١٢٢٣:٤١:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٣٩:٢٧١٢:٢٨:٤٦١٩:١٨:٣٨١٩:٣٨:٠٧٢٣:٤١:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٨:٢١١٢:٢٨:٣٨١٩:١٩:٢٩١٩:٣٩:٠٢٢٣:٤١:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٣٧:١٦١٢:٢٨:٣٢١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٥٧٢٣:٤٠:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠١:١٦٠٥:٣٦:١١١٢:٢٨:٢٥١٩:٢١:١٢١٩:٤٠:٥١٢٣:٤٠:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٩:٥١٠٥:٣٥:٠٨١٢:٢٨:٢٠١٩:٢٢:٠٤١٩:٤١:٤٦٢٣:٤٠:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٣٤:٠٧١٢:٢٨:١٥١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٢:٤٠٢٣:٤٠:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٣٣:٠٦١٢:٢٨:١٠١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٣:٣٥٢٣:٣٩:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٣٢:٠٧١٢:٢٨:٠٦١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٤:٢٩٢٣:٣٩:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٢٢٠٥:٣١:٠٩١٢:٢٨:٠٣١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٥:٢٣٢٣:٣٩:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٣٠:١٢١٢:٢٨:٠٠١٩:٢٦:١٩١٩:٤٦:١٧٢٣:٣٩:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥١:٤٥٠٥:٢٩:١٦١٢:٢٧:٥٨١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٧:١٠٢٣:٣٨:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٢٨٠٥:٢٨:٢٢١٢:٢٧:٥٦١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٨:٠٤٢٣:٣٨:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:١٣٠٥:٢٧:٣٠١٢:٢٧:٥٥١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٨:٥٧٢٣:٣٨:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٧:٥٩٠٥:٢٦:٣٩١٢:٢٧:٥٤١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٩:٥٠٢٣:٣٨:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٦:٤٦٠٥:٢٥:٤٩١٢:٢٧:٥٤١٩:٣٠:٢٩١٩:٥٠:٤٣٢٣:٣٨:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٥:٣٥٠٥:٢٥:٠٠١٢:٢٧:٥٥١٩:٣١:١٨١٩:٥١:٣٥٢٣:٣٧:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٤:٢٦٠٥:٢٤:١٤١٢:٢٧:٥٦١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٢:٢٧٢٣:٣٧:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:١٨٠٥:٢٣:٢٨١٢:٢٧:٥٨١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٣:١٩٢٣:٣٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:١٢٠٥:٢٢:٤٤١٢:٢٨:٠١١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٤:١٠٢٣:٣٧:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٠٧٠٥:٢٢:٠٢١٢:٢٨:٠٣١٩:٣٤:٣١١٩:٥٥:٠٠٢٣:٣٧:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:٠٤٠٥:٢١:٢٢١٢:٢٨:٠٧١٩:٣٥:١٨١٩:٥٥:٥١٢٣:٣٧:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:٠٣٠٥:٢٠:٤٢١٢:٢٨:١١١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٦:٤٠٢٣:٣٧:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:٠٤٠٥:٢٠:٠٥١٢:٢٨:١٦١٩:٣٦:٥١١٩:٥٧:٢٩٢٣:٣٦:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:٠٧٠٥:١٩:٢٩١٢:٢٨:٢١١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٨:١٧٢٣:٣٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مشهد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر مشهد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر مشهد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر مشهد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر مشهد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٢٠٥:٣٠:٥١١٢:٣٨:٠٣١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٥:١٨٢٣:٤٧:٣٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:١٨٠٥:٣١:٣٦١٢:٣٨:٠٤١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٤:٣٣٢٣:٤٧:٤٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٢٥٠٥:٣٢:٢١١٢:٣٨:٠٥١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠٣:٤٦٢٣:٤٧:٥٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٣٣٠٥:٣٣:٠٧١٢:٣٨:٠٦١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٢:٥٨٢٣:٤٨:٠٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤١٠٥:٣٣:٥٣١٢:٣٨:٠٦١٩:٤١:٥١٢٠:٠٢:٠٨٢٣:٤٨:٢٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥٠٠٥:٣٤:٣٩١٢:٣٨:٠٥١٩:٤١:٠٢٢٠:٠١:١٦٢٣:٤٨:٣١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥٩٠٥:٣٥:٢٦١٢:٣٨:٠٣١٩:٤٠:١٢٢٠:٠٠:٢٣٢٣:٤٨:٤٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٨٠٥:٣٦:١٣١٢:٣٨:٠١١٩:٣٩:٢١١٩:٥٩:٢٩٢٣:٤٨:٥٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٨٠٥:٣٧:٠٠١٢:٣٧:٥٩١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٨:٣٣٢٣:٤٨:٥٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٨٠٥:٣٧:٤٨١٢:٣٧:٥٦١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٧:٣٥٢٣:٤٩:٠٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٨٠٥:٣٨:٣٥١٢:٣٧:٥٢١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٦:٣٧٢٣:٤٩:١٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٨٠٥:٣٩:٢٣١٢:٣٧:٤٨١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٥:٣٧٢٣:٤٩:٢٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٤٠:١١١٢:٣٧:٤٣١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٤:٣٥٢٣:٤٩:٢٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٤٠:٥٩١٢:٣٧:٣٧١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٣:٣٢٢٣:٤٩:٣٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٩٠٥:٤١:٤٧١٢:٣٧:٣١١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٢:٢٨٢٣:٤٩:٣٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٤٢:٣٥١٢:٣٧:٢٤١٩:٣١:٤١١٩:٥١:٢٣٢٣:٤٩:٤٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٤٣:٢٤١٢:٣٧:١٧١٩:٣٠:٣٧١٩:٥٠:١٦٢٣:٤٩:٤٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٤٤:١٢١٢:٣٧:٠٨١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٩:٠٨٢٣:٤٩:٤٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٠٠٥:٤٥:٠٠١٢:٣٧:٠٠١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٧:٥٩٢٣:٤٩:٤٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٠٠٥:٤٥:٤٩١٢:٣٦:٥١١٩:٢٧:١٩١٩:٤٦:٤٩٢٣:٤٩:٤٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١٩٠٥:٤٦:٣٧١٢:٣٦:٤١١٩:٢٦:١١١٩:٤٥:٣٨٢٣:٤٩:٥٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣٦:٣٠١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٤:٢٦٢٣:٤٩:٥٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٨:١٣١٢:٣٦:١٩١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٣:١٣٢٣:٤٩:٤٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٦٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣٦:٠٨١٩:٢٢:٤٠١٩:٤١:٥٨٢٣:٤٩:٤٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٤٠٥:٤٩:٥٠١٢:٣٥:٥٦١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٤٣٢٣:٤٩:٤٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٢٠٥:٥٠:٣٨١٢:٣٥:٤٣١٩:٢٠:١٤١٩:٣٩:٢٧٢٣:٤٩:٤٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١٠٠٥:٥١:٢٦١٢:٣٥:٣٠١٩:١٩:٠٠١٩:٣٨:٠٩٢٣:٤٩:٣٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥٢:١٤١٢:٣٥:١٧١٩:١٧:٤٥١٩:٣٦:٥١٢٣:٤٩:٣٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٣:٠٢١٢:٣٥:٠٢١٩:١٦:٢٨١٩:٣٥:٣٣٢٣:٤٩:٢٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٣:٥٠١٢:٣٤:٤٨١٩:١٥:١١١٩:٣٤:١٣٢٣:٤٩:٢٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥٤:٣٨١٢:٣٤:٣٣١٩:١٣:٥٣١٩:٣٢:٥٢٢٣:٤٩:١٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر مشهد شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر مشهد شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر مشهد

مشهد کلان‌شهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است. این شهر در زمان افشاریان، پایتخت ایران بود. مشهد با ۳۵۱ کیلومتر مربع مساحت، دومین شهر پهناور ایران بعد از تهران است

شهر مشهد در ویکیپدیا

شهر مشهد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مشهد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مشهد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مشهد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مشهد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مشهد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مشهد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مشهد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مشهد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مشهد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مشهد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مشهد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مشهد
زمان پخش اذان زنده به افق مشهد
زمان پخش اذان مستقیم به افق مشهد
جدول اوقات شرعی امروز فردا مشهد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مشهد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مشهد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مشهد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو