جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مشهد

مشهد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز مشهد

اذان صبح: ٠٣:٥٥:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:٢١
اذان ظهر: ١١:٢٣:٤٩
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:٤٢
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤١:٤٢

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مشهد (شهرستان مشهد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ شهر مشهد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مشهد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مشهد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
(با توجّه و متناسب) با اخلاق مردم، با آنها رابطه داشته باشید و با اعمال (بدشان) با آنها مخالفت كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مشهد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مشهد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مشهد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مشهد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٢٩:١٣٠٥:٥٨:١٧١٢:٣١:٣٥١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٤:١٧٢٣:٤٦:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٦:٥٧١٢:٣١:٢١١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٥:١١٢٣:٤٦:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥٥:٣٨١٢:٣١:٠٧١٩:٠٧:١٢١٩:٢٦:٠٥٢٣:٤٥:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣٠:٥٤١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٦:٥٩٢٣:٤٥:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٣:٠٢١٢:٣٠:٤١١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٧:٥٣٢٣:٤٥:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢١:١٥٠٥:٥١:٤٥١٢:٣٠:٢٨١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٨:٤٧٢٣:٤٤:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٠:٢٩١٢:٣٠:١٦١٩:١٠:٣٨١٩:٢٩:٤٢٢٣:٤٤:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤٩:١٣١٢:٣٠:٠٤١٩:١١:٣٠١٩:٣٠:٣٦٢٣:٤٤:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٧:٥٨١٢:٢٩:٥٢١٩:١٢:٢٢١٩:٣١:٣٠٢٣:٤٣:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٦:٤٥١٢:٢٩:٤٢١٩:١٣:١٣١٩:٣٢:٢٥٢٣:٤٣:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٥:٣٢١٢:٢٩:٣١١٩:١٤:٠٥١٩:٣٣:١٩٢٣:٤٣:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١١:٥٦٠٥:٤٤:٢٠١٢:٢٩:٢١١٩:١٤:٥٧١٩:٣٤:١٤٢٣:٤٢:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٣:٠٩١٢:٢٩:١٢١٩:١٥:٤٨١٩:٣٥:٠٨٢٣:٤٢:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٤١:٥٩١٢:٢٩:٠٣١٩:١٦:٤٠١٩:٣٦:٠٣٢٣:٤٢:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٤٠:٥٠١٢:٢٨:٥٤١٩:١٧:٣٢١٩:٣٦:٥٨٢٣:٤١:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٣٩:٤٣١٢:٢٨:٤٦١٩:١٨:٢٣١٩:٣٧:٥٢٢٣:٤١:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٣٨:٣٦١٢:٢٨:٣٩١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:٤٧٢٣:٤١:٠٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢٨:٣٢١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٩:٤٢٢٣:٤٠:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠١:٣٦٠٥:٣٦:٢٦١٢:٢٨:٢٦١٩:٢٠:٥٨١٩:٤٠:٣٦٢٣:٤٠:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٠:١١٠٥:٣٥:٢٢١٢:٢٨:٢٠١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:٣١٢٣:٤٠:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٨:٤٧٠٥:٣٤:٢٠١٢:٢٨:١٥١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:٢٦٢٣:٤٠:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٣٣:٢٠١٢:٢٨:١٠١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٣:٢٠٢٣:٣٩:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٣٢:٢٠١٢:٢٨:٠٦١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٤:١٥٢٣:٣٩:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٤:٤١٠٥:٣١:٢٢١٢:٢٨:٠٣١٩:٢٥:١٥١٩:٤٥:٠٩٢٣:٣٩:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٣:٢٢٠٥:٣٠:٢٥١٢:٢٨:٠٠١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٦:٠٣٢٣:٣٩:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٢:٠٣٠٥:٢٩:٢٩١٢:٢٧:٥٨١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٦:٥٧٢٣:٣٨:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٠:٤٦٠٥:٢٨:٣٥١٢:٢٧:٥٦١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٧:٥١٢٣:٣٨:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٤٩:٣١٠٥:٢٧:٤٢١٢:٢٧:٥٥١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٨:٤٤٢٣:٣٨:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٤٨:١٦٠٥:٢٦:٥١١٢:٢٧:٥٤١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٩:٣٧٢٣:٣٨:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مشهد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مشهد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مشهد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مشهد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مشهد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مشهد شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مشهد شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مشهد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مشهد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٧٠٥:١٩:٣٤١١:٢٤:١٠١٧:٢٨:١١١٧:٤٦:٢٣٢٢:٤٢:٠١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٢٠:٢١١١:٢٣:٤٩١٧:٢٦:٤٢١٧:٤٤:٥٣٢٢:٤١:٤٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٣٠٥:٢١:٠٩١١:٢٣:٢٨١٧:٢٥:١٢١٧:٤٣:٢٣٢٢:٤١:٢٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٥٠٥:٢١:٥٧١١:٢٣:٠٧١٧:٢٣:٤٣١٧:٤١:٥٤٢٢:٤١:٠٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٢٢:٤٥١١:٢٢:٤٧١٧:٢٢:١٤١٧:٤٠:٢٥٢٢:٤٠:٤٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٠٠٥:٢٣:٣٣١١:٢٢:٢٦١٧:٢٠:٤٥١٧:٣٨:٥٦٢٢:٤٠:٢٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١١٠٥:٢٤:٢١١١:٢٢:٠٦١٧:١٩:١٦١٧:٣٧:٢٧٢٢:٤٠:١٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٣٠٥:٢٥:١٠١١:٢١:٤٦١٧:١٧:٤٨١٧:٣٥:٥٩٢٢:٣٩:٥١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٤٠٥:٢٥:٥٩١١:٢١:٢٦١٧:١٦:٢٠١٧:٣٤:٣١٢٢:٣٩:٣٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٢٦:٤٧١١:٢١:٠٧١٧:١٤:٥٢١٧:٣٣:٠٤٢٢:٣٩:١٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٢٧:٣٧١١:٢٠:٤٧١٧:١٣:٢٥١٧:٣١:٣٧٢٢:٣٨:٥٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٢٨:٢٦١١:٢٠:٢٩١٧:١١:٥٨١٧:٣٠:١١٢٢:٣٨:٣٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٩٠٥:٢٩:١٦١١:٢٠:١٠١٧:١٠:٣١١٧:٢٨:٤٥٢٢:٣٨:٢٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٠٠٥:٣٠:٠٦١١:١٩:٥٢١٧:٠٩:٠٥١٧:٢٧:١٩٢٢:٣٨:٠٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٣٠:٥٦١١:١٩:٣٤١٧:٠٧:٣٩١٧:٢٥:٥٤٢٢:٣٧:٤٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥١٠٥:٣١:٤٧١١:١٩:١٧١٧:٠٦:١٤١٧:٢٤:٣٠٢٢:٣٧:٢٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٣٢:٣٨١١:١٩:٠٠١٧:٠٤:٥٠١٧:٢٣:٠٦٢٢:٣٧:١١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٣٣:٢٩١١:١٨:٤٤١٧:٠٣:٢٦١٧:٢١:٤٣٢٢:٣٦:٥٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٣٠٥:٣٤:٢٠١١:١٨:٢٨١٧:٠٢:٠٢١٧:٢٠:٢١٢٢:٣٦:٣٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:١٣٠٥:٣٥:١٢١١:١٨:١٢١٧:٠٠:٤٠١٧:١٨:٥٩٢٢:٣٦:٢٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٤٠٥:٣٦:٠٥١١:١٧:٥٧١٦:٥٩:١٨١٧:١٧:٣٨٢٢:٣٦:٠٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٥٠٥:٣٦:٥٧١١:١٧:٤٣١٦:٥٧:٥٦١٧:١٦:١٨٢٢:٣٥:٥١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٥٠٥:٣٧:٥٠١١:١٧:٢٩١٦:٥٦:٣٦١٧:١٤:٥٩٢٢:٣٥:٣٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٦٠٥:٣٨:٤٣١١:١٧:١٥١٦:٥٥:١٦١٧:١٣:٤١٢٢:٣٥:٢١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٧٠٥:٣٩:٣٧١١:١٧:٠٣١٦:٥٣:٥٧١٧:١٢:٢٣٢٢:٣٥:٠٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٠:٣١١١:١٦:٥٠١٦:٥٢:٣٩١٧:١١:٠٦٢٢:٣٤:٥٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤١:٢٦١١:١٦:٣٩١٦:٥١:٢٢١٧:٠٩:٥١٢٢:٣٤:٤٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٢:٢٠١١:١٦:٢٨١٦:٥٠:٠٥١٧:٠٨:٣٦٢٢:٣٤:٢٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٠٠٥:٤٣:١٥١١:١٦:١٨١٦:٤٨:٥٠١٧:٠٧:٢٢٢٢:٣٤:١٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٤:١١١١:١٦:٠٨١٦:٤٧:٣٥١٧:٠٦:٠٩٢٢:٣٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مشهد شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مشهد شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مشهد

مشهد کلان‌شهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است. این شهر در زمان افشاریان، پایتخت ایران بود. مشهد با ۳۵۱ کیلومتر مربع مساحت، دومین شهر پهناور ایران بعد از تهران است

شهر مشهد در ویکیپدیا

شهر مشهد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مشهد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مشهد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مشهد بر روی نقشه

شهر مشهد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مشهد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مشهد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مشهد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مشهد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مشهد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مشهد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا مشهد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مشهد
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ مشهد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مشهد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ مشهد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مشهد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مشهد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مشهد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مشهد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو