جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مشهد

مشهد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز مشهد


اذان صبح: ٠٤:٣٨:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٥٩
اذان ظهر: ١١:١٥:٤٥
غروب آفتاب: ١٦:٢٥:٠٨
اذان مغرب: ١٦:٤٤:٣٣
نیمه شب: ٢٢:٣٢:٢٧

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مشهد (شهرستان مشهد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ شهر مشهد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر مشهد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مشهد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رالف والدو امرسون
هر لحظه بزرگ و ماندنی در تاریخچه ی جهان در حقیقت ثمره ی پیروزی اشتیاق ها است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مشهد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مشهد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مشهد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مشهد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١١:٣٥٠٥:٤٤:٠٣١٢:٢٩:٢٠١٩:١٥:١٠١٩:٣٤:٢٨٢٣:٤٢:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٠٤٠٥:٤٢:٥٣١٢:٢٩:١٠١٩:١٦:٠٢١٩:٣٥:٢٣٢٣:٤٢:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤١:٤٣١٢:٢٩:٠٢١٩:١٦:٥٤١٩:٣٦:١٨٢٣:٤١:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٤٠:٣٥١٢:٢٨:٥٣١٩:١٧:٤٦١٩:٣٧:١٢٢٣:٤١:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٣٩:٢٧١٢:٢٨:٤٦١٩:١٨:٣٨١٩:٣٨:٠٧٢٣:٤١:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٨:٢١١٢:٢٨:٣٨١٩:١٩:٢٩١٩:٣٩:٠٢٢٣:٤١:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٤٢٠٥:٣٧:١٦١٢:٢٨:٣٢١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٥٧٢٣:٤٠:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠١:١٦٠٥:٣٦:١١١٢:٢٨:٢٥١٩:٢١:١٢١٩:٤٠:٥١٢٣:٤٠:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٩:٥١٠٥:٣٥:٠٨١٢:٢٨:٢٠١٩:٢٢:٠٤١٩:٤١:٤٦٢٣:٤٠:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٣٤:٠٧١٢:٢٨:١٥١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٢:٤٠٢٣:٤٠:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٣٣:٠٦١٢:٢٨:١٠١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٣:٣٥٢٣:٣٩:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٣٢:٠٧١٢:٢٨:٠٦١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٤:٢٩٢٣:٣٩:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٢٢٠٥:٣١:٠٩١٢:٢٨:٠٣١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٥:٢٣٢٣:٣٩:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٠٣٠٥:٣٠:١٢١٢:٢٨:٠٠١٩:٢٦:١٩١٩:٤٦:١٧٢٣:٣٩:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥١:٤٥٠٥:٢٩:١٦١٢:٢٧:٥٨١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٧:١٠٢٣:٣٨:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٢٨٠٥:٢٨:٢٢١٢:٢٧:٥٦١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٨:٠٤٢٣:٣٨:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:١٣٠٥:٢٧:٣٠١٢:٢٧:٥٥١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٨:٥٧٢٣:٣٨:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٧:٥٩٠٥:٢٦:٣٩١٢:٢٧:٥٤١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٩:٥٠٢٣:٣٨:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٦:٤٦٠٥:٢٥:٤٩١٢:٢٧:٥٤١٩:٣٠:٢٩١٩:٥٠:٤٣٢٣:٣٨:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٥:٣٥٠٥:٢٥:٠٠١٢:٢٧:٥٥١٩:٣١:١٨١٩:٥١:٣٥٢٣:٣٧:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٤:٢٦٠٥:٢٤:١٤١٢:٢٧:٥٦١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٢:٢٧٢٣:٣٧:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:١٨٠٥:٢٣:٢٨١٢:٢٧:٥٨١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٣:١٩٢٣:٣٧:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:١٢٠٥:٢٢:٤٤١٢:٢٨:٠١١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٤:١٠٢٣:٣٧:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٠٧٠٥:٢٢:٠٢١٢:٢٨:٠٣١٩:٣٤:٣١١٩:٥٥:٠٠٢٣:٣٧:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:٠٤٠٥:٢١:٢٢١٢:٢٨:٠٧١٩:٣٥:١٨١٩:٥٥:٥١٢٣:٣٧:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:٠٣٠٥:٢٠:٤٢١٢:٢٨:١١١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٦:٤٠٢٣:٣٧:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:٠٤٠٥:٢٠:٠٥١٢:٢٨:١٦١٩:٣٦:٥١١٩:٥٧:٢٩٢٣:٣٦:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:٠٧٠٥:١٩:٢٩١٢:٢٨:٢١١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٨:١٧٢٣:٣٦:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٦:١٢٠٥:١٨:٥٥١٢:٢٨:٢٦١٩:٣٨:٢١١٩:٥٩:٠٥٢٣:٣٦:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مشهد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر مشهد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر مشهد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر مشهد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر مشهد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٥:١٨١١:١٥:٥٥١٦:٤٦:٠٣١٧:٠٤:٣٩٢٢:٣٣:٤٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٤٠٥:٤٦:١٥١١:١٥:٤٧١٦:٤٤:٥٠١٧:٠٣:٢٩٢٢:٣٣:٣٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٧:١١١١:١٥:٤٠١٦:٤٣:٣٩١٧:٠٢:١٩٢٢:٣٣:٢٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٦٠٥:٤٨:٠٨١١:١٥:٣٣١٦:٤٢:٢٩١٧:٠١:١١٢٢:٣٣:١٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٤٩:٠٥١١:١٥:٢٧١٦:٤١:٢٠١٧:٠٠:٠٤٢٢:٣٣:١٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٠:٠٣١١:١٥:٢٢١٦:٤٠:١٢١٦:٥٨:٥٩٢٢:٣٣:٠١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥١:٠١١١:١٥:١٧١٦:٣٩:٠٥١٦:٥٧:٥٤٢٢:٣٢:٥٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥١:٥٩١١:١٥:١٣١٦:٣٨:٠٠١٦:٥٦:٥١٢٢:٣٢:٤٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٢:٥٨١١:١٥:١٠١٦:٣٦:٥٦١٦:٥٥:٤٩٢٢:٣٢:٤١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٣:٥٧١١:١٥:٠٨١٦:٣٥:٥٣١٦:٥٤:٤٨٢٢:٣٢:٣٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٤:٥٦١١:١٥:٠٧١٦:٣٤:٥١١٦:٥٣:٤٩٢٢:٣٢:٣١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٥:٥٥:٥٥١١:١٥:٠٦١٦:٣٣:٥١١٦:٥٢:٥١٢٢:٣٢:٢٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٦:٥٥١١:١٥:٠٦١٦:٣٢:٥٢١٦:٥١:٥٤٢٢:٣٢:٢٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٧:٥٥١١:١٥:٠٧١٦:٣١:٥٤١٦:٥٠:٥٩٢٢:٣٢:٢٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٨:٥٥١١:١٥:٠٩١٦:٣٠:٥٨١٦:٥٠:٠٥٢٢:٣٢:١٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٩٠٥:٥٩:٥٥١١:١٥:١٢١٦:٣٠:٠٤١٦:٤٩:١٣٢٢:٣٢:١٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٠:٥٥١١:١٥:١٥١٦:٢٩:١٠١٦:٤٨:٢٢٢٢:٣٢:١٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠١:٥٦١١:١٥:١٩١٦:٢٨:١٩١٦:٤٧:٣٣٢٢:٣٢:١٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٢:٥٦١١:١٥:٢٤١٦:٢٧:٢٩١٦:٤٦:٤٦٢٢:٣٢:١٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٣:٥٧١١:١٥:٣٠١٦:٢٦:٤٠١٦:٤٦:٠٠٢٢:٣٢:٢٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٤:٥٨١١:١٥:٣٧١٦:٢٥:٥٣١٦:٤٥:١٦٢٢:٣٢:٢٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٥:٥٩١١:١٥:٤٥١٦:٢٥:٠٨١٦:٤٤:٣٣٢٢:٣٢:٢٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٧:٠٠١١:١٥:٥٣١٦:٢٤:٢٥١٦:٤٣:٥٢٢٢:٣٢:٣١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٨:٠١١١:١٦:٠٣١٦:٢٣:٤٣١٦:٤٣:١٣٢٢:٣٢:٣٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٩:٠٢١١:١٦:١٣١٦:٢٣:٠٣١٦:٤٢:٣٥٢٢:٣٢:٤٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٠:٠٢١١:١٦:٢٤١٦:٢٢:٢٤١٦:٤١:٥٩٢٢:٣٢:٤٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٤٠٦:١١:٠٣١١:١٦:٣٦١٦:٢١:٤٨١٦:٤١:٢٥٢٢:٣٢:٥٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٢:٠٤١١:١٦:٤٨١٦:٢١:١٣١٦:٤٠:٥٣٢٢:٣٣:٠٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٣:٠٤١١:١٧:٠٢١٦:٢٠:٤٠١٦:٤٠:٢٣٢٢:٣٣:١٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٤:٠٥١١:١٧:١٦١٦:٢٠:٠٩١٦:٣٩:٥٤٢٢:٣٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر مشهد شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر مشهد شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مشهد

مشهد کلان‌شهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است. این شهر در زمان افشاریان، پایتخت ایران بود. مشهد با ۳۵۱ کیلومتر مربع مساحت، دومین شهر پهناور ایران بعد از تهران است

شهر مشهد در ویکیپدیا

شهر مشهد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مشهد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مشهد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مشهد بر روی نقشه

شهر مشهد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مشهد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مشهد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مشهد
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مشهد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مشهد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مشهد رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ مشهد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مشهد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مشهد
زمان پخش اذان زنده به افق مشهد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مشهد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق مشهد
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ مشهد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مشهد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مشهد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو