جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مشهد

مشهد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز مشهد

اذان صبح: ٠٤:٠٤:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٥٤
اذان ظهر: ١١:٢٠:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:١١:١٤
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٢٧
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٨:٣٠

سه شنبه ١٢ مهر ١٤٠١
٠٧ ربیع الاول ١٤٤٤ قمری
٠٤ اکتبر ٢٠٢٢ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مشهد (شهرستان مشهد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ مهر ٠١ شهر مشهد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٠١ شهر مشهد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر مشهد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سرنگ
در برخی از موارد، فریب خوردن بهتر از بی اعتمادی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مشهد

اوقات شرعی مهر ٠١ | اوقات شرعی اکتبر ٢٢ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ | + اوقات شرعی رمضان ٢

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مشهد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد ١٤٠٢ - ٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی

برابر با سال ١٤٤٤ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٢ شهر مشهد (سال ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٤ فروردین ١٤٠٢ | ٢٤ مارس ٢٠٢٣
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٢ اردیبهشت ١٤٠٢ | ٢٢ آوریل ٢٠٢٣ (اول شوال ١٤٤٤)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مشهد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٢/٠١/٠٤٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٠:١٠١٢:٣٧:٥٦١٨:٤٦:١٨١٩:٠٤:٣٣٢٣:٥٥:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٢/٠١/٠٥٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٨:٤٣١٢:٣٧:٣٨١٨:٤٧:٠٩١٩:٠٥:٢٥٢٣:٥٤:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٢/٠١/٠٦٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٧:١٦١٢:٣٧:٢٠١٨:٤٨:٠١١٩:٠٦:١٧٢٣:٥٤:٢١
٠٤ رمضان | ٠٢/٠١/٠٧٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٥:٤٨١٢:٣٧:٠٢١٨:٤٨:٥٢١٩:٠٧:٠٩٢٣:٥٣:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٢/٠١/٠٨٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٤:٢١١٢:٣٦:٤٤١٨:٤٩:٤٣١٩:٠٨:٠٢٢٣:٥٣:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٢/٠١/٠٩٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٢:٥٤١٢:٣٦:٢٦١٨:٥٠:٣٥١٩:٠٨:٥٤٢٣:٥٣:١٤
٠٧ رمضان | ٠٢/٠١/١٠٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢١:٢٦١٢:٣٦:٠٨١٨:٥١:٢٦١٩:٠٩:٤٦٢٣:٥٢:٥١
٠٨ رمضان | ٠٢/٠١/١١٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٩:٥٩١٢:٣٥:٥٠١٨:٥٢:١٧١٩:١٠:٣٨٢٣:٥٢:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٢/٠١/١٢٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٨:٣٣١٢:٣٥:٣٢١٨:٥٣:٠٨١٩:١١:٣٠٢٣:٥٢:٠٥
١٠ رمضان | ٠٢/٠١/١٣٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٧:٠٦١٢:٣٥:١٤١٨:٥٣:٥٩١٩:١٢:٢٣٢٣:٥١:٤٢
١١ رمضان | ٠٢/٠١/١٤٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٥:٤٠١٢:٣٤:٥٧١٨:٥٤:٥٠١٩:١٣:١٥٢٣:٥١:١٩
١٢ رمضان | ٠٢/٠١/١٥٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٤:١٤١٢:٣٤:٣٩١٨:٥٥:٤١١٩:١٤:٠٧٢٣:٥٠:٥٦
١٣ رمضان | ٠٢/٠١/١٦٠٤:٤٦:١١٠٦:١٢:٤٨١٢:٣٤:٢٢١٨:٥٦:٣٢١٩:١٥:٠٠٢٣:٥٠:٣٢
١٤ رمضان | ٠٢/٠١/١٧٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١١:٢٣١٢:٣٤:٠٥١٨:٥٧:٢٢١٩:١٥:٥٢٢٣:٥٠:٠٩
١٥ رمضان | ٠٢/٠١/١٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٩:٥٨١٢:٣٣:٤٨١٨:٥٨:١٣١٩:١٦:٤٥٢٣:٤٩:٤٦
١٦ رمضان | ٠٢/٠١/١٩٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٨:٣٣١٢:٣٣:٣١١٨:٥٩:٠٤١٩:١٧:٣٨٢٣:٤٩:٢٣
١٧ رمضان | ٠٢/٠١/٢٠٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٧:٠٩١٢:٣٣:١٤١٨:٥٩:٥٥١٩:١٨:٣٠٢٣:٤٨:٥٩
١٨ رمضان | ٠٢/٠١/٢١٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٥:٤٥١٢:٣٢:٥٨١٩:٠٠:٤٦١٩:١٩:٢٣٢٣:٤٨:٣٦
١٩ رمضان | ٠٢/٠١/٢٢٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٤:٢٢١٢:٣٢:٤٢١٩:٠١:٣٨١٩:٢٠:١٦٢٣:٤٨:١٣
٢٠ رمضان | ٠٢/٠١/٢٣٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٣:٠٠١٢:٣٢:٢٦١٩:٠٢:٢٩١٩:٢١:١٠٢٣:٤٧:٥٠
٢١ رمضان | ٠٢/٠١/٢٤٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠١:٣٨١٢:٣٢:١١١٩:٠٣:٢٠١٩:٢٢:٠٣٢٣:٤٧:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٢/٠١/٢٥٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٠:١٦١٢:٣١:٥٦١٩:٠٤:١١١٩:٢٢:٥٦٢٣:٤٧:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٢/٠١/٢٦٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٨:٥٥١٢:٣١:٤١١٩:٠٥:٠٣١٩:٢٣:٥٠٢٣:٤٦:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٢/٠١/٢٧٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٧:٣٥١٢:٣١:٢٧١٩:٠٥:٥٤١٩:٢٤:٤٤٢٣:٤٦:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٢/٠١/٢٨٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٦:١٥١٢:٣١:١٣١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٥:٣٨٢٣:٤٥:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٢/٠١/٢٩٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٤:٥٧١٢:٣٠:٥٩١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٦:٣٢٢٣:٤٥:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٢/٠١/٣٠٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٣:٣٨١٢:٣٠:٤٦١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٧:٢٦٢٣:٤٥:١٤
٢٨ رمضان | ٠٢/٠١/٣١٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٢:٢١١٢:٣٠:٣٣١٩:٠٩:٢١١٩:٢٨:٢٠٢٣:٤٤:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٢/٠٢/٠١٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٥١:٠٥١٢:٣٠:٢١١٩:١٠:١٣١٩:٢٩:١٥٢٣:٤٤:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٢ - ١٤٠٢ شمسی | ٢٠٢٣ میلادی | ١٤٤٤ قمری شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مشهد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر مشهد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ قمری شهر مشهد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق
شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٤ هـ.ق شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٣
سال ١٤٤٤ هـ.ق
١٤٤٥

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر مشهد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ م شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر مشهد

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٢ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر مشهد شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ میلادی شهر مشهد شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢١
سال ٢٠٢٢ م
٢٠٢٣

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر مشهد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ هـ.ش شهر مشهد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مشهد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر مشهد

آبان
مهر ١٤٠١ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٤٠١٠٣:٥٥:٢٥٠٥:١٩:٥٩١١:٢٣:٥٩١٧:٢٧:٢٥١٧:٤٥:٣٧٢٢:٤١:٥٢
٠٢ مهر ١٤٠١٠٣:٥٦:١٨٠٥:٢٠:٤٦١١:٢٣:٣٨١٧:٢٥:٥٦١٧:٤٤:٠٧٢٢:٤١:٣٣
٠٣ مهر ١٤٠١٠٣:٥٧:١٠٠٥:٢١:٣٤١١:٢٣:١٨١٧:٢٤:٢٧١٧:٤٢:٣٨٢٢:٤١:١٥
٠٤ مهر ١٤٠١٠٣:٥٨:٠٣٠٥:٢٢:٢٢١١:٢٢:٥٧١٧:٢٢:٥٧١٧:٤١:٠٨٢٢:٤٠:٥٦
٠٥ مهر ١٤٠١٠٣:٥٨:٥٥٠٥:٢٣:١٠١١:٢٢:٣٧١٧:٢١:٢٩١٧:٣٩:٣٩٢٢:٤٠:٣٨
٠٦ مهر ١٤٠١٠٣:٥٩:٤٧٠٥:٢٣:٥٩١١:٢٢:١٦١٧:٢٠:٠٠١٧:٣٨:١١٢٢:٤٠:١٩
٠٧ مهر ١٤٠١٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٢٤:٤٧١١:٢١:٥٦١٧:١٨:٣١١٧:٣٦:٤٢٢٢:٤٠:٠١
٠٨ مهر ١٤٠١٠٤:٠١:٣١٠٥:٢٥:٣٦١١:٢١:٣٧١٧:١٧:٠٣١٧:٣٥:١٥٢٢:٣٩:٤٣
٠٩ مهر ١٤٠١٠٤:٠٢:٢٢٠٥:٢٦:٢٥١١:٢١:١٧١٧:١٥:٣٥١٧:٣٣:٤٧٢٢:٣٩:٢٥
١٠ مهر ١٤٠١٠٤:٠٣:١٤٠٥:٢٧:١٤١١:٢٠:٥٨١٧:١٤:٠٨١٧:٣٢:٢٠٢٢:٣٩:٠٦
١١ مهر ١٤٠١٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٢٨:٠٤١١:٢٠:٣٩١٧:١٢:٤١١٧:٣٠:٥٣٢٢:٣٨:٤٨
١٢ مهر ١٤٠١٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٢٨:٥٤١١:٢٠:٢٠١٧:١١:١٤١٧:٢٩:٢٧٢٢:٣٨:٣٠
١٣ مهر ١٤٠١٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٢٩:٤٣١١:٢٠:٠٢١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٨:٠١٢٢:٣٨:١٣
١٤ مهر ١٤٠١٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٣٠:٣٤١١:١٩:٤٤١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٦:٣٦٢٢:٣٧:٥٥
١٥ مهر ١٤٠١٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٣١:٢٤١١:١٩:٢٦١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٥:١١٢٢:٣٧:٣٨
١٦ مهر ١٤٠١٠٤:٠٨:١٩٠٥:٣٢:١٥١١:١٩:٠٩١٧:٠٥:٣١١٧:٢٣:٤٧٢٢:٣٧:٢٠
١٧ مهر ١٤٠١٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٣٣:٠٦١١:١٨:٥٣١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٢:٢٤٢٢:٣٧:٠٣
١٨ مهر ١٤٠١٠٤:١٠:٠٠٠٥:٣٣:٥٧١١:١٨:٣٦١٧:٠٢:٤٣١٧:٢١:٠١٢٢:٣٦:٤٧
١٩ مهر ١٤٠١٠٤:١٠:٥٠٠٥:٣٤:٤٨١١:١٨:٢٠١٧:٠١:٢٠١٧:١٩:٣٩٢٢:٣٦:٣٠
٢٠ مهر ١٤٠١٠٤:١١:٤١٠٥:٣٥:٤٠١١:١٨:٠٥١٦:٥٩:٥٨١٧:١٨:١٨٢٢:٣٦:١٤
٢١ مهر ١٤٠١٠٤:١٢:٣١٠٥:٣٦:٣٣١١:١٧:٥٠١٦:٥٨:٣٦١٧:١٦:٥٧٢٢:٣٥:٥٩
٢٢ مهر ١٤٠١٠٤:١٣:٢٢٠٥:٣٧:٢٥١١:١٧:٣٦١٦:٥٧:١٥١٧:١٥:٣٧٢٢:٣٥:٤٤
٢٣ مهر ١٤٠١٠٤:١٤:١٢٠٥:٣٨:١٨١١:١٧:٢٢١٦:٥٥:٥٥١٧:١٤:١٩٢٢:٣٥:٢٩
٢٤ مهر ١٤٠١٠٤:١٥:٠٣٠٥:٣٩:١٢١١:١٧:٠٩١٦:٥٤:٣٥١٧:١٣:٠٠٢٢:٣٥:١٤
٢٥ مهر ١٤٠١٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٠:٠٥١١:١٦:٥٦١٦:٥٣:١٦١٧:١١:٤٣٢٢:٣٥:٠٠
٢٦ مهر ١٤٠١٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤٠:٥٩١١:١٦:٤٤١٦:٥١:٥٩١٧:١٠:٢٧٢٢:٣٤:٤٧
٢٧ مهر ١٤٠١٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤١:٥٤١١:١٦:٣٣١٦:٥٠:٤٢١٧:٠٩:١٢٢٢:٣٤:٣٤
٢٨ مهر ١٤٠١٠٤:١٨:٢٥٠٥:٤٢:٤٩١١:١٦:٢٢١٦:٤٩:٢٦١٧:٠٧:٥٧٢٢:٣٤:٢١
٢٩ مهر ١٤٠١٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٣:٤٤١١:١٦:١٢١٦:٤٨:١١١٧:٠٦:٤٤٢٢:٣٤:٠٩
٣٠ مهر ١٤٠١٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٤٤:٤٠١١:١٦:٠٣١٦:٤٦:٥٧١٧:٠٥:٣٢٢٢:٣٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٠١ - ١٤٠١ شهر مشهد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر مشهد شهر مشهد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٤٠١ شمسی شهر مشهد شهر مشهد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مشهد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مشهد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٤٠٠
سال ١٤٠١ هـ.ش
١٤٠٢

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مشهد

مشهد کلان‌شهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است. این شهر در زمان افشاریان، پایتخت ایران بود. مشهد با ۳۵۱ کیلومتر مربع مساحت، دومین شهر پهناور ایران بعد از تهران است

شهر مشهد در ویکیپدیا

شهر مشهد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مشهد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مشهد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مشهد بر روی نقشه

شهر مشهد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مشهد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مشهد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مشهد
اوقات شرعی مهر ٠١ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٤ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٢ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢ شهر مشهد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٣ شهر مشهد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مشهد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مشهد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مشهد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٢ / ١٤٠٢ مشهد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مشهد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مشهد
افق شرعی امروز فردا مشهد دانلود pdf
افق شرعی مهر ٠١ / ١٤٠١ مشهد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مشهد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مشهد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مشهد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٦
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو