جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مشراگه

سورین | هندیجان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز مشراگه


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٣٣
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٠٠

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مشراگه (شهرستان هندیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای مشراگه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مشراگه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مشراگه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

امام علی (ع)
كسی كه اطاعت نمی‌شود، رأیی ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مشراگه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مشراگه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مشراگه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مشراگه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مشراگه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مشراگه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٤:٤٢١٣:١١:٠٧١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٢٨٠٠:٢٩:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٣:٣٥١٣:١٠:٥٢١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٠٩٠٠:٢٩:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٢:٢٨١٣:١٠:٣٨١٩:٣٩:١٧١٩:٥٦:٤٩٠٠:٢٩:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤١:٢٢١٣:١٠:٢٤١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٧:٢٩٠٠:٢٨:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٠:١٦١٣:١٠:١١١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:١٠٠٠:٢٨:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:١١٠٦:٣٩:١١١٣:٠٩:٥٨١٩:٤١:١٢١٩:٥٨:٥٠٠٠:٢٨:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٨:٠٧١٣:٠٩:٤٥١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٣١٠٠:٢٧:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٧:٠٤١٣:٠٩:٣٣١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:١٢٠٠:٢٧:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٦:٠١١٣:٠٩:٢١١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٢٧:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٤:٥٩١٣:٠٩:١٠١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠١:٣٤٠٠:٢٦:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٣:٥٨١٣:٠٨:٥٩١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:١٦٠٠:٢٦:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٢:٥٨١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٢٦:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣١:٥٨١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٢٥:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣١:٠٠١٣:٠٨:٢٩١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٢٥:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٠:٠٢١٣:٠٨:٢٠١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٠٢٠٠:٢٥:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٨:١١١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٢٥:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٢٤:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٧:١٥١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢٤:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٢٤:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٧:٤٣١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢٤:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٤:٣٧١٣:٠٧:٣٧١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:١٥٠٠:٢٣:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٧:٣٢١٩:٥١:٤٣٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٢٣:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٣:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٢٢٠٠:٢٣:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٧:٢٠١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٠٥٠٠:٢٣:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٧:١٧١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢٣:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٩:٥١١٣:٠٧:١٥١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٣٠٠٠:٢٢:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٧:١٤١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:١٢٠٠:٢٢:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٨:٢٥١٣:٠٧:١٢١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٤:٥٤٠٠:٢٢:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مشراگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مشراگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مشراگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مشراگه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مشراگه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مشراگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مشراگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مشراگه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای مشراگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مشراگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مشراگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مشراگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مشراگه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مشراگه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مشراگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مشراگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مشراگه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٧:٢٩٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:١٥٠٠:٢١:٤١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠١٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٥٤٠٠:٢١:٣٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢١:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١١:٣٤١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢١:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١١:٠٩١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢١:٣٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢١:٣٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٨:٠٤٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢١:٣٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٨:١١٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٢١:٣٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٨:١٩٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:١٩٠٠:٢١:٤١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٩:٢٨١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢١:٤٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٩:١٢١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٢١:٤٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٨:٥٧١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٢١:٥١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٢١:٥٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٢٢:٠٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٨:٢٢١٣:٠٩:١٥٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٢:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٨:١٣١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:١٠٠٠:٢٢:١٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٩:٣٦٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢٢:١٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠٩:٤٨٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٢:٢٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٣٧٠٠:٢٢:٣٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٧:٥٢١٣:١٠:١١٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٢٢:٤٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٧:٥٠١٣:١٠:٢٣٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢٢:٥١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٧:٥٠١٣:١٠:٣٥٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢٣:٠١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٧:٥١١٣:١٠:٤٧٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:١٨٠٠:٢٣:١١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٧:٥٣١٣:١١:٠٠٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٣:٢١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٧:٥٧١٣:١١:١٢٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٢٣:٣٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٨:٠٢١٣:١١:٢٥٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٣:٤٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٨:٠٩١٣:١١:٣٨٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٢٣:٥٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٨:١٧١٣:١١:٥١٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٤:٠٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٨:٢٦١٣:١٢:٠٤٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٤:٢٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٨:٣٦١٣:١٢:١٧٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٤:٣٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٨:٤٧١٣:١٢:٣١٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٢٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مشراگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مشراگه روستای مشراگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مشراگه روستای مشراگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مشراگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مشراگه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مشراگه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مشراگه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مشراگه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مشراگه

روستای مشراگه بر روی نقشه

روستای مشراگه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مشراگه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مشراگه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مشراگه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مشراگه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای مشراگه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مشراگه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مشراگه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مشراگه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مشراگه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق مشراگه
افق شرعی امروز فردا مشراگه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مشراگه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مشراگه
جدول اوقات شرعی امروز فردا مشراگه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مشراگه
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مشراگه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مشراگه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو