جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مشراگه

سورین | هندیجان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز مشراگه


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:١٠:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٥٢

جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
١٦ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٣ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مشراگه (شهرستان هندیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آذر ٩٨ روستای مشراگه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مشراگه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مشراگه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
همانا خداوند بزرگ، بندگانی دارد كه آنها را مخصوص برطرف كردن نیازهای مردم، قرار داده است، مردم در نیازهای خود به او پناه آورده و آن‌ها كسانی هستند كه از عذاب الهی در امانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مشراگه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مشراگه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مشراگه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مشراگه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مشراگه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مشراگه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٢:٤٤١٣:٠٨:٤٧١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٢٦:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣١:٤٥١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٢٥:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٢٥:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٨:١٩١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٥:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٨:٥٣١٣:٠٨:١١١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٢٥:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٧:٥٧١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٢٤:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٧:٠٣١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٢٤:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٦:٠٩١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٤:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٥:١٧١٣:٠٧:٤٣١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٢٤:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٤:٢٦١٣:٠٧:٣٧١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٣:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠٧:٣٢١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٣:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٠:٥١٠٠:٢٣:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٧:٢٤١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٣:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢١:١١١٣:٠٧:٢٠١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:١٦٠٠:٢٣:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٧:١٧١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٢:٥٨٠٠:٢٢:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٩:٤١١٣:٠٧:١٥١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢٢:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٨:٥٨١٣:٠٧:١٣١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٢٢٠٠:٢٢:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٨:١٦١٣:٠٧:١٢١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٠٤٠٠:٢٢:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٧:١٢١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٤٦٠٠:٢٢:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٧:١٢١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٢٨٠٠:٢٢:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٦:١٧١٣:٠٧:١٣١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:١٠٠٠:٢٢:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٧:١٤١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٥١٠٠:٢٢:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٧:١٦١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٣٢٠٠:٢١:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٤:٣٠١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:١٣٠٠:٢١:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٧:٢١٢٠:٠١:٠٥٢٠:١٩:٥٤٠٠:٢١:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢١:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٧:٢٩٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:١٥٠٠:٢١:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠١٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٥٤٠٠:٢١:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢١:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مشراگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مشراگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مشراگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مشراگه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مشراگه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مشراگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مشراگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مشراگه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای مشراگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مشراگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مشراگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مشراگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مشراگه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مشراگه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مشراگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مشراگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مشراگه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٢:١٧١١:٥٦:٥٠١٧:١١:٠٧١٧:٢٩:٢٨٢٣:١٥:٤٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣١٠٦:٤٣:٠٨١١:٥٧:٠٦١٧:١٠:٤٩١٧:٢٩:١٢٢٣:١٦:٠٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٣:٥٩١١:٥٧:٢٣١٧:١٠:٣٣١٧:٢٨:٥٧٢٣:١٦:١٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٤:٤٩١١:٥٧:٤٠١٧:١٠:١٨١٧:٢٨:٤٥٢٣:١٦:٣٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٥:٣٩١١:٥٧:٥٩١٧:١٠:٠٥١٧:٢٨:٣٤٢٣:١٦:٤٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٥٠٦:٤٦:٢٩١١:٥٨:١٨١٧:٠٩:٥٤١٧:٢٨:٢٤٢٣:١٧:٠١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤٧:١٩١١:٥٨:٣٨١٧:٠٩:٤٤١٧:٢٨:١٦٢٣:١٧:١٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥١٠٦:٤٨:٠٩١١:٥٨:٥٩١٧:٠٩:٣٦١٧:٢٨:١٠٢٣:١٧:٣٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٤٨:٥٨١١:٥٩:٢٠١٧:٠٩:٣٠١٧:٢٨:٠٦٢٣:١٧:٥٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٧٠٦:٤٩:٤٦١١:٥٩:٤٢١٧:٠٩:٢٦١٧:٢٨:٠٣٢٣:١٨:١٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٠:٣٥١٢:٠٠:٠٤١٧:٠٩:٢٣١٧:٢٨:٠٢٢٣:١٨:٣٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥١:٢٢١٢:٠٠:٢٨١٧:٠٩:٢٣١٧:٢٨:٠٣٢٣:١٨:٥٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٢:١٠١٢:٠٠:٥١١٧:٠٩:٢٣١٧:٢٨:٠٥٢٣:١٩:١٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٥٢:٥٦١٢:٠١:١٦١٧:٠٩:٢٦١٧:٢٨:٠٩٢٣:١٩:٣٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٣:٤٢١٢:٠١:٤١١٧:٠٩:٣٠١٧:٢٨:١٥٢٣:١٩:٥٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٧٠٦:٥٤:٢٨١٢:٠٢:٠٦١٧:٠٩:٣٦١٧:٢٨:٢٢٢٣:٢٠:٢٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٧٠٦:٥٥:١٢١٢:٠٢:٣٢١٧:٠٩:٤٤١٧:٢٨:٣١٢٣:٢٠:٤٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٥:٥٦١٢:٠٢:٥٨١٧:٠٩:٥٣١٧:٢٨:٤١٢٣:٢١:١٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٦٠٦:٥٦:٣٩١٢:٠٣:٢٥١٧:١٠:٠٤١٧:٢٨:٥٣٢٣:٢١:٣٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٧:٢٢١٢:٠٣:٥٢١٧:١٠:١٧١٧:٢٩:٠٧٢٣:٢٢:٠٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٣٠٦:٥٨:٠٣١٢:٠٤:٢٠١٧:١٠:٣١١٧:٢٩:٢٢٢٣:٢٢:٢٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٠٠٦:٥٨:٤٤١٢:٠٤:٤٨١٧:١٠:٤٧١٧:٢٩:٣٩٢٣:٢٢:٥٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٧٠٦:٥٩:٢٣١٢:٠٥:١٦١٧:١١:٠٥١٧:٢٩:٥٧٢٣:٢٣:١٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠٠:٠٢١٢:٠٥:٤٥١٧:١١:٢٤١٧:٣٠:١٧٢٣:٢٣:٤٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٩٠٧:٠٠:٣٩١٢:٠٦:١٤١٧:١١:٤٥١٧:٣٠:٣٩٢٣:٢٤:١٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٤٠٧:٠١:١٦١٢:٠٦:٤٣١٧:١٢:٠٧١٧:٣١:٠١٢٣:٢٤:٤٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠١:٥١١٢:٠٧:١٢١٧:١٢:٣١١٧:٣١:٢٦٢٣:٢٥:١١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥١٠٧:٠٢:٢٥١٢:٠٧:٤٢١٧:١٢:٥٧١٧:٣١:٥١٢٣:٢٥:٤٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٢:٥٨١٢:٠٨:١١١٧:١٣:٢٣١٧:٣٢:١٩٢٣:٢٦:٠٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٣:٣٠١٢:٠٨:٤١١٧:١٣:٥٢١٧:٣٢:٤٧٢٣:٢٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مشراگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مشراگه روستای مشراگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مشراگه روستای مشراگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مشراگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مشراگه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مشراگه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مشراگه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مشراگه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مشراگه

روستای مشراگه بر روی نقشه

روستای مشراگه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مشراگه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مشراگه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مشراگه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مشراگه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای مشراگه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مشراگه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مشراگه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مشراگه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مشراگه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق مشراگه
زمان پخش اذان مستقیم به افق مشراگه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مشراگه دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ مشراگه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مشراگه
زمان پخش اذان زنده به افق مشراگه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مشراگه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مشراگه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو