جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی

زبرخان | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز مس خلیفه سفلی


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٣١
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٣٢
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٥١:١٨

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای مس خلیفه سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مس خلیفه سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مس خلیفه سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

حضرت محمد (ص)
همانا مؤمن (‌هم) با شمشیر و (هم)‌ با زبان خود (در برابر دشمنان اسلام) ‌می‌جنگد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مس خلیفه سفلی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مس خلیفه سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مس خلیفه سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مس خلیفه سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مس خلیفه سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤٧:٢١١٢:٣١:١٢١٩:١٥:٣٧١٩:٣٤:٤٧٢٣:٤٤:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٤:٠٧٠٥:٤٦:١١١٢:٣١:٠٢١٩:١٦:٢٨١٩:٣٥:٤١٢٣:٤٤:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٣٧٠٥:٤٥:٠١١٢:٣٠:٥٣١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٣٥٢٣:٤٤:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٠:٤٤١٩:١٨:١٠١٩:٣٧:٣٠٢٣:٤٣:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٢:٤٤١٢:٣٠:٣٦١٩:١٩:٠٢١٩:٣٨:٢٤٢٣:٤٣:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٨:١٢٠٥:٤١:٣٧١٢:٣٠:٢٨١٩:١٩:٥٣١٩:٣٩:١٨٢٣:٤٣:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٤٠:٣١١٢:٣٠:٢١١٩:٢٠:٤٤١٩:٤٠:١٢٢٣:٤٣:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٣٩:٢٦١٢:٣٠:١٤١٩:٢١:٣٥١٩:٤١:٠٦٢٣:٤٢:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٨:٢٣١٢:٣٠:٠٨١٩:٢٢:٢٦١٩:٤٢:٠٠٢٣:٤٢:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٣١٠٥:٣٧:٢٠١٢:٣٠:٠٢١٩:٢٣:١٧١٩:٤٢:٥٤٢٣:٤٢:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠١:٠٨٠٥:٣٦:١٩١٢:٢٩:٥٧١٩:٢٤:٠٨١٩:٤٣:٤٨٢٣:٤١:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٤٦٠٥:٣٥:١٩١٢:٢٩:٥٣١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٤:٤٢٢٣:٤١:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٣٤:٢٠١٢:٢٩:٤٩١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٥:٣٥٢٣:٤١:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٠٦٠٥:٣٣:٢٣١٢:٢٩:٤٥١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٦:٢٩٢٣:٤١:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٤٧٠٥:٣٢:٢٦١٢:٢٩:٤٢١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٧:٢٢٢٣:٤١:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٣٠٠٥:٣١:٣٢١٢:٢٩:٤٠١٩:٢٨:١٩١٩:٤٨:١٥٢٣:٤٠:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:١٤٠٥:٣٠:٣٨١٢:٢٩:٣٩١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٩:٠٨٢٣:٤٠:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٢٩:٤٦١٢:٢٩:٣٧١٩:٢٩:٥٨١٩:٥٠:٠١٢٣:٤٠:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٠:٤٧٠٥:٢٨:٥٥١٢:٢٩:٣٧١٩:٣٠:٤٨١٩:٥٠:٥٣٢٣:٤٠:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٩:٣٥٠٥:٢٨:٠٦١٢:٢٩:٣٧١٩:٣١:٣٧١٩:٥١:٤٥٢٣:٤٠:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:٢٥٠٥:٢٧:١٨١٢:٢٩:٣٨١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٢:٣٧٢٣:٣٩:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:١٦٠٥:٢٦:٣٢١٢:٢٩:٣٩١٩:٣٣:١٤١٩:٥٣:٢٩٢٣:٣٩:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٠٩٠٥:٢٥:٤٧١٢:٢٩:٤١١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٤:٢٠٢٣:٣٩:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٠٤٠٥:٢٥:٠٤١٢:٢٩:٤٣١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٥:١٠٢٣:٣٩:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٠٠٠٥:٢٤:٢٢١٢:٢٩:٤٦١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٦:٠٠٢٣:٣٩:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٢:٥٨٠٥:٢٣:٤٢١٢:٢٩:٥٠١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٦:٥٠٢٣:٣٩:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤١:٥٨٠٥:٢٣:٠٣١٢:٢٩:٥٤١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٧:٣٩٢٣:٣٩:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٠٠٠٥:٢٢:٢٦١٢:٢٩:٥٨١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٨:٢٨٢٣:٣٨:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٠٤٠٥:٢١:٥٠١٢:٣٠:٠٣١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٩:١٦٢٣:٣٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مس خلیفه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مس خلیفه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مس خلیفه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مس خلیفه سفلی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مس خلیفه سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مس خلیفه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مس خلیفه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مس خلیفه سفلی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مس خلیفه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مس خلیفه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مس خلیفه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مس خلیفه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مس خلیفه سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای مس خلیفه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مس خلیفه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مس خلیفه سفلی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٠٧٠٥:٣٣:١٢١٢:٣٩:٤٥١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٦:١٨٢٣:٤٩:٣٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:١٢٠٥:٣٣:٥٦١٢:٣٩:٤٧١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٥:٣٣٢٣:٤٩:٤٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٩٠٥:٣٤:٤١١٢:٣٩:٤٨١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٤:٤٧٢٣:٤٩:٥٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٥٠٥:٣٥:٢٦١٢:٣٩:٤٨١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٣:٥٩٢٣:٥٠:٠٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٣٠٥:٣٦:١٢١٢:٣٩:٤٨١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٣:٠٩٢٣:٥٠:١٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٣٦:٥٧١٢:٣٩:٤٧١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٢:١٨٢٣:٥٠:٢٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٩٠٥:٣٧:٤٤١٢:٣٩:٤٦١٩:٤١:٢٠٢٠:٠١:٢٦٢٣:٥٠:٣٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٧٠٥:٣٨:٣٠١٢:٣٩:٤٤١٩:٤٠:٢٩٢٠:٠٠:٣٢٢٣:٥٠:٤٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٦٠٥:٣٩:١٧١٢:٣٩:٤٢١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٩:٣٧٢٣:٥٠:٥٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٥٠٥:٤٠:٠٤١٢:٣٩:٣٨١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٨:٤٠٢٣:٥١:٠٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٤٠:٥١١٢:٣٩:٣٥١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٧:٤٢٢٣:٥١:١١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٤١:٣٨١٢:٣٩:٣٠١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٦:٤٢٢٣:٥١:١٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٤٢:٢٦١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٥:٤١٢٣:٥١:٢٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٤٣:١٣١٢:٣٩:٢٠١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٤:٣٩٢٣:٥١:٢٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٩:١٣١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٣:٣٦٢٣:٥١:٣٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١١٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٩:٠٧١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٢:٣١٢٣:٥١:٣٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٠٠٥:٤٥:٣٦١٢:٣٨:٥٩١٩:٣١:٥٠١٩:٥١:٢٥٢٣:٥١:٤٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٣٠٠٥:٤٦:٢٤١٢:٣٨:٥١١٩:٣٠:٤٦١٩:٥٠:١٨٢٣:٥١:٤٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤٧:١١١٢:٣٨:٤٢١٩:٢٩:٤١١٩:٤٩:٠٩٢٣:٥١:٤٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٧:٥٩١٢:٣٨:٣٣١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٨:٠٠٢٣:٥١:٤٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٨:٤٧١٢:٣٨:٢٣١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:٤٩٢٣:٥١:٤٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٩:٣٥١٢:٣٨:١٣١٩:٢٦:١٨١٩:٤٥:٣٧٢٣:٥١:٤٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:١٢٠٥:٥٠:٢٢١٢:٣٨:٠٢١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٤:٢٥٢٣:٥١:٤٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥١:١٠١٢:٣٧:٥٠١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٣:١١٢٣:٥١:٤٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥١:٥٧١٢:٣٧:٣٨١٩:٢٢:٤٦١٩:٤١:٥٦٢٣:٥١:٤٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٢:٤٥١٢:٣٧:٢٦١٩:٢١:٣٣١٩:٤٠:٤١٢٣:٥١:٣٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٣:٣٢١٢:٣٧:١٣١٩:٢٠:١٩١٩:٣٩:٢٤٢٣:٥١:٣٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣٦:٥٩١٩:١٩:٠٤١٩:٣٨:٠٧٢٣:٥١:٢٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٦:٤٥١٩:١٧:٤٩١٩:٣٦:٤٩٢٣:٥١:٢٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٥:٥٤١٢:٣٦:٣١١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:٢٩٢٣:٥١:١٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٦:٤٢١٢:٣٦:١٦١٩:١٥:١٥١٩:٣٤:١٠٢٣:٥١:١٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مس خلیفه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مس خلیفه سفلی روستای مس خلیفه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مس خلیفه سفلی روستای مس خلیفه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مس خلیفه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مس خلیفه سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مس خلیفه سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مس خلیفه سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مس خلیفه سفلی

روستای مس خلیفه سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مس خلیفه سفلی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مس خلیفه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای مس خلیفه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مس خلیفه سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مس خلیفه سفلی دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مس خلیفه سفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مس خلیفه سفلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مس خلیفه سفلی
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مس خلیفه سفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مس خلیفه سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مس خلیفه سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مس خلیفه سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو