جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی

زبرخان | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز مس خلیفه سفلی


اذان صبح: ٠٣:٣٠:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:١٦:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٣١:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٢٢
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٥٤

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای مس خلیفه سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مس خلیفه سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مس خلیفه سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
نیاسایید، زندگی در گذر است. بروید و دلیری كنید، پیش از آنكه بمیرید، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید تا بر زمان چیره شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مس خلیفه سفلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مس خلیفه سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مس خلیفه سفلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مس خلیفه سفلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مس خلیفه سفلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠١:٣٧١٢:٣٣:٣٢١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٤:٤٥٢٣:٤٨:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٠:١٧١٢:٣٣:١٨١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٥:٣٨٢٣:٤٨:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٨:٥٨١٢:٣٣:٠٤١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٦:٣١٢٣:٤٨:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٧:٣٩١٢:٣٢:٥٠١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٧:٢٤٢٣:٤٧:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٦:٢٢١٢:٣٢:٣٦١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٨:١٨٢٣:٤٧:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٥:٠٤١٢:٣٢:٢٣١٩:١٠:١٧١٩:٢٩:١١٢٣:٤٦:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٣:٤٨١٢:٣٢:١١١٩:١١:٠٨١٩:٣٠:٠٥٢٣:٤٦:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥٢:٣٢١٢:٣١:٥٨١٩:١١:٥٩١٩:٣٠:٥٨٢٣:٤٦:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥١:١٨١٢:٣١:٤٦١٩:١٢:٥٠١٩:٣١:٥٢٢٣:٤٥:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٠:٠٤١٢:٣١:٣٥١٩:١٣:٤١١٩:٣٢:٤٦٢٣:٤٥:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٨:٥٠١٢:٣١:٢٤١٩:١٤:٣٢١٩:٣٣:٣٩٢٣:٤٥:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٥:٥٩٠٥:٤٧:٣٨١٢:٣١:١٤١٩:١٥:٢٣١٩:٣٤:٣٣٢٣:٤٤:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٦:٢٧١٢:٣١:٠٤١٩:١٦:١٥١٩:٣٥:٢٧٢٣:٤٤:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٥:١٧١٢:٣٠:٥٤١٩:١٧:٠٦١٩:٣٦:٢١٢٣:٤٤:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١١:٢٩٠٥:٤٤:٠٧١٢:٣٠:٤٥١٩:١٧:٥٧١٩:٣٧:١٥٢٣:٤٣:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٠٠٠٥:٤٢:٥٩١٢:٣٠:٣٧١٩:١٨:٤٨١٩:٣٨:٠٩٢٣:٤٣:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤١:٥٢١٢:٣٠:٢٩١٩:١٩:٣٩١٩:٣٩:٠٣٢٣:٤٣:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٤٠:٤٦١٢:٣٠:٢١١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٩:٥٧٢٣:٤٣:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٠:١٤١٩:٢١:٢١١٩:٤٠:٥١٢٣:٤٢:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٤:١٤٠٥:٣٨:٣٧١٢:٣٠:٠٨١٩:٢٢:١٢١٩:٤١:٤٦٢٣:٤٢:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٣٧:٣٤١٢:٣٠:٠٢١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٢:٤٠٢٣:٤٢:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠١:٢٧٠٥:٣٦:٣٣١٢:٢٩:٥٧١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٣:٣٤٢٣:٤١:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٠٥٠٥:٣٥:٣٢١٢:٢٩:٥٣١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٤:٢٨٢٣:٤١:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٤٤٠٥:٣٤:٣٣١٢:٢٩:٤٩١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٥:٢١٢٣:٤١:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٣٣:٣٦١٢:٢٩:٤٥١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٦:١٥٢٣:٤١:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٠٥٠٥:٣٢:٣٩١٢:٢٩:٤٢١٩:٢٧:١٦١٩:٤٧:٠٩٢٣:٤١:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:٤٨٠٥:٣١:٤٤١٢:٢٩:٤٠١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٨:٠٢٢٣:٤٠:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٣٢٠٥:٣٠:٥٠١٢:٢٩:٣٩١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:٥٥٢٣:٤٠:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:١٧٠٥:٢٩:٥٨١٢:٢٩:٣٧١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٩:٤٨٢٣:٤٠:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مس خلیفه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مس خلیفه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مس خلیفه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مس خلیفه سفلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مس خلیفه سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مس خلیفه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مس خلیفه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مس خلیفه سفلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای مس خلیفه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مس خلیفه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مس خلیفه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مس خلیفه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مس خلیفه سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مس خلیفه سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مس خلیفه سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مس خلیفه سفلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٨٠٥:٢٣:٠٣١٢:٢٩:٥٤١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٧:٣٩٢٣:٣٩:٠٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٠٠٥:٢٢:٢٦١٢:٢٩:٥٨١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٨:٢٨٢٣:٣٨:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٤٠٥:٢١:٥٠١٢:٣٠:٠٣١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٩:١٦٢٣:٣٨:٥٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٩٠٥:٢١:١٧١٢:٣٠:٠٩١٩:٣٩:٢٤٢٠:٠٠:٠٣٢٣:٣٨:٥٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٦٠٥:٢٠:٤٤١٢:٣٠:١٥١٩:٤٠:٠٨٢٠:٠٠:٤٩٢٣:٣٨:٤٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٦٠٥:٢٠:١٤١٢:٣٠:٢٢١٩:٤٠:٥١٢٠:٠١:٣٥٢٣:٣٨:٤٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٧٠٥:١٩:٤٥١٢:٣٠:٢٩١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٢:٢٠٢٣:٣٨:٤٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٥١٠٥:١٩:١٨١٢:٣٠:٣٦١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٣:٠٤٢٣:٣٨:٤١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠٧٠٥:١٨:٥٢١٢:٣٠:٤٤١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٣:٤٧٢٣:٣٨:٤٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٥٠٥:١٨:٢٨١٢:٣٠:٥٢١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٤:٣٠٢٣:٣٨:٤٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٥٠٥:١٨:٠٦١٢:٣١:٠١١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٥:١١٢٣:٣٨:٤١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٧٠٥:١٧:٤٥١٢:٣١:١٠١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٥:٥١٢٣:٣٨:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣١٠٥:١٧:٢٦١٢:٣١:٢٠١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٦:٣١٢٣:٣٨:٤٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٥٨٠٥:١٧:٠٩١٢:٣١:٣٠١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٧:٠٩٢٣:٣٨:٤٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٢٨٠٥:١٦:٥٣١٢:٣١:٤٠١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٧:٤٦٢٣:٣٨:٥٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٥٩٠٥:١٦:٤٠١٢:٣١:٥٠١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٨:٢٢٢٣:٣٨:٥٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٣٣٠٥:١٦:٢٧١٢:٣٢:٠١١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٨:٥٦٢٣:٣٨:٥٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:١٠٠٥:١٦:١٧١٢:٣٢:١٢١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٩:٣٠٢٣:٣٩:٠٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٤٩٠٥:١٦:٠٨١٢:٣٢:٢٤١٩:٤٨:٥٠٢٠:١٠:٠٢٢٣:٣٩:١٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٣٠٠٥:١٦:٠١١٢:٣٢:٣٥١٩:٤٩:٢٠٢٠:١٠:٣٣٢٣:٣٩:١٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:١٤٠٥:١٥:٥٦١٢:٣٢:٤٧١٩:٤٩:٤٨٢٠:١١:٠٢٢٣:٣٩:٢٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٠١٠٥:١٥:٥٢١٢:٣٢:٥٩١٩:٥٠:١٥٢٠:١١:٣١٢٣:٣٩:٣٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥٠٠٥:١٥:٥٠١٢:٣٣:١٢١٩:٥٠:٤١٢٠:١١:٥٧٢٣:٣٩:٤١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤١٠٥:١٥:٥٠١٢:٣٣:٢٤١٩:٥١:٠٥٢٠:١٢:٢٣٢٣:٣٩:٥٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٣٦٠٥:١٥:٥٢١٢:٣٣:٣٧١٩:٥١:٢٨٢٠:١٢:٤٧٢٣:٤٠:٠٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٣٢٠٥:١٥:٥٥١٢:٣٣:٥٠١٩:٥١:٥٠٢٠:١٣:٠٩٢٣:٤٠:١١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٣٢٠٥:١٥:٥٩١٢:٣٤:٠٣١٩:٥٢:١٠٢٠:١٣:٣٠٢٣:٤٠:٢٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٣٤٠٥:١٦:٠٦١٢:٣٤:١٦١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٣:٤٩٢٣:٤٠:٣٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٣٨٠٥:١٦:١٤١٢:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٤:٠٧٢٣:٤٠:٤٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤٥٠٥:١٦:٢٣١٢:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٤:٢٣٢٣:٤٠:٥٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥٥٠٥:١٦:٣٤١٢:٣٤:٥٥١٩:٥٣:١٧٢٠:١٤:٣٧٢٣:٤١:١٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مس خلیفه سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مس خلیفه سفلی روستای مس خلیفه سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مس خلیفه سفلی روستای مس خلیفه سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مس خلیفه سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مس خلیفه سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مس خلیفه سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مس خلیفه سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مس خلیفه سفلی

روستای مس خلیفه سفلی بر روی نقشه

روستای مس خلیفه سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مس خلیفه سفلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مس خلیفه سفلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای مس خلیفه سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مس خلیفه سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مس خلیفه سفلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مس خلیفه سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مس خلیفه سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا مس خلیفه سفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مس خلیفه سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مس خلیفه سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مس خلیفه سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مس خلیفه سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مس خلیفه سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو