جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مسگره بالا

عثمان وند | کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز مسگره بالا


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٥٠
اذان ظهر: ١٢:١٤:٠٣
غروب آفتاب: ١٨:١٨:٤٣
اذان مغرب: ١٨:٣٦:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٠٧

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مسگره بالا (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای مسگره بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مسگره بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مسگره بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

اُرد بزرگ
همرنگ دیگران شدن، باور هیچ كدام از بزرگان نبوده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مسگره بالا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مسگره بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مسگره بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مسگره بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مسگره بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مسگره بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٧:١٦١٣:١٨:٥٨٢٠:٠١:١١٢٠:١٩:٥١٠٠:٣٤:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٦:١١١٣:١٨:٤٩٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٣٣:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٥:٠٧١٣:١٨:٤٠٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٢٩٠٠:٣٣:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٤:٠٣١٣:١٨:٣٢٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:١٩٠٠:٣٣:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٣:٠١١٣:١٨:٢٤٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٣٢:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٣٠٦:٣٢:٠٠١٣:١٨:١٧٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٣٢:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣١:٠٠١٣:١٨:١٠٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٣٢:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣٠:٠١١٣:١٨:٠٤٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٣٢:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٧:٥٨٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٣١:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٧:٥٣٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:١٤٠٠:٣١:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٧:١٠١٣:١٧:٤٩٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٣١:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٦:١٦١٣:١٧:٤٥٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٣١:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٥:٢٣١٣:١٧:٤١٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٣١:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٤:٣١١٣:١٧:٣٩٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٣٠:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٣:٤٠١٣:١٧:٣٦٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:١٩٠٠:٣٠:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٧:٣٥٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٣٠:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٢٢:٠٢١٣:١٧:٣٤٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٣٠:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢١:١٦١٣:١٧:٣٣٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٣٠:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٧:٣٣٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٢٩:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٩:٤٦١٣:١٧:٣٤٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٩:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٩:٠٤١٣:١٧:٣٥٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٢٩:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٨:٢٣١٣:١٧:٣٧٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٢٩:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٧:٤٣١٣:١٧:٣٩٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٧:٤١٠٠:٢٩:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٧:٠٥١٣:١٧:٤٢٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٢٩:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٦:٢٨١٣:١٧:٤٦٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٩:١٣٠٠:٢٩:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٥:٥٣١٣:١٧:٥٠٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٣٩:٥٩٠٠:٢٩:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:١١٠٦:١٥:٢٠١٣:١٧:٥٥٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٢٩:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٢١٠٦:١٤:٤٧١٣:١٨:٠٠٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤١:٢٨٠٠:٢٩:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١٤:١٧١٣:١٨:٠٥٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:١٢٠٠:٢٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مسگره بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مسگره بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مسگره بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مسگره بالا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مسگره بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مسگره بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مسگره بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مسگره بالا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای مسگره بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مسگره بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مسگره بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مسگره بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مسگره بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مسگره بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای مسگره بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مسگره بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مسگره بالا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٨:٠٩١٣:٢٣:٥٦١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٣١٠٠:٤٠:٢٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٨:٥٢١٣:٢٣:٤٠١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:١٥٠٠:٤٠:١٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٩:٣٤١٣:٢٣:٢٤١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٤:٥٨٠٠:٤٠:١٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٥٠:١٦١٣:٢٣:٠٧١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٤٠٠٠:٤٠:٠٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٥٠:٥٨١٣:٢٢:٥٠١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٢٢٠٠:٣٩:٥٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣١٠٦:٥١:٤٠١٣:٢٢:٣٣١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٠٣٠٠:٣٩:٤٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٢:٢٢١٣:٢٢:١٥١٩:٥١:٣٦٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٣٩:٢٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٣:٠٤١٣:٢١:٥٧١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٣٩:١٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٣:٤٥١٣:٢١:٣٩١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٣٩:٠٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٤:٢٧١٣:٢١:٢٠١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٣٨:٥٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٥:٠٨١٣:٢١:٠١١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٣٨:٤٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٥:٥٠١٣:٢٠:٤١١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٣٨:٢٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٢٠٦:٥٦:٣١١٣:٢٠:٢٢١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٣٨٠٠:٣٨:١٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٧:١٢١٣:٢٠:٠٢١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:١٥٠٠:٣٧:٥٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٧:٥٣١٣:١٩:٤٢١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٨:٥٢٠٠:٣٧:٤٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٩٠٦:٥٨:٣٤١٣:١٩:٢١١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٢٩٠٠:٣٧:٢٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢١٠٦:٥٩:١٦١٣:١٩:٠١١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:٠٥٠٠:٣٧:١٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٢٠٦:٥٩:٥٦١٣:١٨:٤٠١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٤٢٠٠:٣٦:٥٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٢٠٧:٠٠:٣٧١٣:١٨:١٩١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:١٨٠٠:٣٦:٤٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٣٠٧:٠١:١٨١٣:١٧:٥٨١٩:٣٤:٠٥١٩:٥١:٥٤٠٠:٣٦:٢٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠١:٥٩١٣:١٧:٣٧١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٢٩٠٠:٣٦:٠٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٢٠٧:٠٢:٤٠١٣:١٧:١٥١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:٠٥٠٠:٣٥:٥٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢١٠٧:٠٣:٢١١٣:١٦:٥٤١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:٤٠٠٠:٣٥:٣٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٠٠٧:٠٤:٠٢١٣:١٦:٣٣١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:١٦٠٠:٣٥:١٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٨٠٧:٠٤:٤٣١٣:١٦:١١١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:٥١٠٠:٣٤:٥٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٥:٢٤١٣:١٥:٥٠١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٣:٢٦٠٠:٣٤:٣٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٤٠٧:٠٦:٠٥١٣:١٥:٢٨١٩:٢٤:١٩١٩:٤٢:٠١٠٠:٣٤:٢١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٢٠٧:٠٦:٤٦١٣:١٥:٠٧١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٠:٣٧٠٠:٣٤:٠٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٩٠٧:٠٧:٢٧١٣:١٤:٤٥١٩:٢١:٣١١٩:٣٩:١٢٠٠:٠٣:٤٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٠٨:٠٩١٢:١٤:٢٤١٨:٢٠:٠٧١٨:٣٧:٤٨٢٣:٣٣:٢٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٠٨:٥٠١٢:١٤:٠٣١٨:١٨:٤٣١٨:٣٦:٢٣٢٣:٣٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مسگره بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مسگره بالا روستای مسگره بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مسگره بالا روستای مسگره بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مسگره بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مسگره بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مسگره بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مسگره بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مسگره بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مسگره بالا

روستای مسگره بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مسگره بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مسگره بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مسگره بالا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مسگره بالا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای مسگره بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مسگره بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مسگره بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مسگره بالا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مسگره بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مسگره بالا
جدول اوقات شرعی امروز فردا مسگره بالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مسگره بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق مسگره بالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مسگره بالا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مسگره بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مسگره بالا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مسگره بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو