جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مسگره بالا

عثمان وند | کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز مسگره بالا


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠٣
اذان ظهر: ١٣:٢٤:١٢
غروب آفتاب: ٢٠:٣٦:١٦
اذان مغرب: ٢٠:٥٦:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٣٣:١٤

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مسگره بالا (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای مسگره بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای مسگره بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مسگره بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌زنای زبان، سخن (زشت) است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مسگره بالا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مسگره بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مسگره بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مسگره بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مسگره بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مسگره بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٨:٢٢١٣:١٩:٠٨٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٠٢٠٠:٣٤:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٧:١٦١٣:١٨:٥٨٢٠:٠١:١١٢٠:١٩:٥١٠٠:٣٤:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٦:١١١٣:١٨:٤٩٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٣٣:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٥:٠٧١٣:١٨:٤٠٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٢٩٠٠:٣٣:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٤:٠٣١٣:١٨:٣٢٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:١٩٠٠:٣٣:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٣:٠١١٣:١٨:٢٤٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٣٢:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٣٠٦:٣٢:٠٠١٣:١٨:١٧٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٣٢:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣١:٠٠١٣:١٨:١٠٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٣٢:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣٠:٠١١٣:١٨:٠٤٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٣٢:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٧:٥٨٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٣١:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٧:٥٣٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:١٤٠٠:٣١:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٧:١٠١٣:١٧:٤٩٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٣١:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٦:١٦١٣:١٧:٤٥٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٣١:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٥:٢٣١٣:١٧:٤١٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٣١:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٤:٣١١٣:١٧:٣٩٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٣٠:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٣:٤٠١٣:١٧:٣٦٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:١٩٠٠:٣٠:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٧:٣٥٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٣٠:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٢٢:٠٢١٣:١٧:٣٤٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٣٠:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢١:١٦١٣:١٧:٣٣٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٣٠:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٧:٣٣٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٢٩:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٩:٤٦١٣:١٧:٣٤٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٩:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٩:٠٤١٣:١٧:٣٥٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٢٩:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٨:٢٣١٣:١٧:٣٧٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٢٩:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٧:٤٣١٣:١٧:٣٩٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٧:٤١٠٠:٢٩:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٧:٠٥١٣:١٧:٤٢٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٢٩:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٦:٢٨١٣:١٧:٤٦٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٩:١٣٠٠:٢٩:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٥:٥٣١٣:١٧:٥٠٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٣٩:٥٩٠٠:٢٩:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:١١٠٦:١٥:٢٠١٣:١٧:٥٥٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٢٩:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٢١٠٦:١٤:٤٧١٣:١٨:٠٠٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤١:٢٨٠٠:٢٩:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مسگره بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مسگره بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مسگره بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مسگره بالا

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای مسگره بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مسگره بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مسگره بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای مسگره بالا

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مسگره بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای مسگره بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای مسگره بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مسگره بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مسگره بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مسگره بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مسگره بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مسگره بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مسگره بالا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١١٠٦:١٠:٣٨١٣:٢٣:٠٨٢٠:٣٥:٣٧٢٠:٥٦:١٢٠٠:٣٢:٠٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٦٠٦:١٠:٥٣١٣:٢٣:٢١٢٠:٣٥:٤٨٢٠:٥٦:٢٢٠٠:٣٢:١٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٣٠٦:١١:٠٨١٣:٢٣:٣٤٢٠:٣٥:٥٧٢٠:٥٦:٣١٠٠:٣٢:٣٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٢٠٦:١١:٢٥١٣:٢٣:٤٧٢٠:٣٦:٠٥٢٠:٥٦:٣٩٠٠:٣٢:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٣٠٦:١١:٤٣١٣:٢٣:٥٩٢٠:٣٦:١١٢٠:٥٦:٤٥٠٠:٣٢:٥٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٧٠٦:١٢:٠٣١٣:٢٤:١٢٢٠:٣٦:١٦٢٠:٥٦:٤٩٠٠:٣٣:١٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٢٠٦:١٢:٢٤١٣:٢٤:٢٤٢٠:٣٦:٢٠٢٠:٥٦:٥١٠٠:٣٣:٣٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٩٠٦:١٢:٤٦١٣:٢٤:٣٧٢٠:٣٦:٢١٢٠:٥٦:٥٢٠٠:٣٣:٤٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٩٠٦:١٣:٠٩١٣:٢٤:٤٩٢٠:٣٦:٢٢٢٠:٥٦:٥٢٠٠:٣٤:٠١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٠٠٦:١٣:٣٣١٣:٢٥:٠١٢٠:٣٦:٢٠٢٠:٥٦:٤٩٠٠:٣٤:١٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٣٠٦:١٣:٥٨١٣:٢٥:١٢٢٠:٣٦:١٧٢٠:٥٦:٤٥٠٠:٣٤:٣٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٨٠٦:١٤:٢٥١٣:٢٥:٢٤٢٠:٣٦:١٣٢٠:٥٦:٣٩٠٠:٣٤:٤٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٥٠٦:١٤:٥٢١٣:٢٥:٣٥٢٠:٣٦:٠٦٢٠:٥٦:٣١٠٠:٣٥:٠٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٥:٢١١٣:٢٥:٤٥٢٠:٣٥:٥٨٢٠:٥٦:٢٢٠٠:٣٥:٢١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٣٠٦:١٥:٥٠١٣:٢٥:٥٦٢٠:٣٥:٤٩٢٠:٥٦:١١٠٠:٣٥:٣٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٥٠٦:١٦:٢١١٣:٢٦:٠٦٢٠:٣٥:٣٨٢٠:٥٥:٥٨٠٠:٣٥:٥٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٦:٥٢١٣:٢٦:١٥٢٠:٣٥:٢٥٢٠:٥٥:٤٤٠٠:٣٦:٠٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٢٠٦:١٧:٢٤١٣:٢٦:٢٤٢٠:٣٥:١٠٢٠:٥٥:٢٧٠٠:٣٦:٢٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٧:٥٧١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٥:٠٩٠٠:٣٦:٤٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٨:٣١١٣:٢٦:٤١٢٠:٣٤:٣٦٢٠:٥٤:٤٩٠٠:٣٦:٥٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٩:٠٥١٣:٢٦:٤٩٢٠:٣٤:١٧٢٠:٥٤:٢٨٠٠:٣٧:١٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٩:٤٠١٣:٢٦:٥٧٢٠:٣٣:٥٦٢٠:٥٤:٠٤٠٠:٣٧:٢٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٢٠:١٦١٣:٢٧:٠٣٢٠:٣٣:٣٣٢٠:٥٣:٤٠٠٠:٣٧:٤٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:٢٠:٥٣١٣:٢٧:١٠٢٠:٣٣:٠٩٢٠:٥٣:١٣٠٠:٣٧:٥٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٢١:٣٠١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٢:٤٣٢٠:٥٢:٤٥٠٠:٣٨:٠٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٢٢:٠٧١٣:٢٧:٢١٢٠:٣٢:١٥٢٠:٥٢:١٥٠٠:٣٨:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٢٢:٤٥١٣:٢٧:٢٦٢٠:٣١:٤٦٢٠:٥١:٤٣٠٠:٣٨:٣٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٢٣:٢٤١٣:٢٧:٣٠٢٠:٣١:١٥٢٠:٥١:١٠٠٠:٣٨:٤٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢٤:٠٣١٣:٢٧:٣٤٢٠:٣٠:٤٣٢٠:٥٠:٣٥٠٠:٣٩:٠٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٨٠٦:٢٤:٤٣١٣:٢٧:٣٧٢٠:٣٠:٠٩٢٠:٤٩:٥٨٠٠:٣٩:١٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٦٠٦:٢٥:٢٣١٣:٢٧:٤٠٢٠:٢٩:٣٤٢٠:٤٩:٢٠٠٠:٣٩:٢٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مسگره بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مسگره بالا روستای مسگره بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مسگره بالا روستای مسگره بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مسگره بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مسگره بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای مسگره بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مسگره بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مسگره بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مسگره بالا

روستای مسگره بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مسگره بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مسگره بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مسگره بالا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای مسگره بالا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای مسگره بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مسگره بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مسگره بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مسگره بالا رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق مسگره بالا
جدول اوقات شرعی امروز فردا مسگره بالا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مسگره بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مسگره بالا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مسگره بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مسگره بالا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مسگره بالا
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ مسگره بالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مسگره بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو