جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مسکوتان

مسکوتان | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز مسکوتان


اذان صبح: ٠٤:٥٠:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٣٤
اذان ظهر: ١١:٢٥:٣٧
غروب آفتاب: ١٦:٣٩:٣٧
اذان مغرب: ١٦:٥٧:٤٤
نیمه شب: ٢٢:٤٥:١٠

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مسکوتان (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای مسکوتان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مسکوتان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مسکوتان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویكتور هوگو
گسیختن رشته ی علایق فرزندی، غریزه ی برخی از خانواده های بینوا است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مسکوتان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مسکوتان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مسکوتان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مسکوتان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مسکوتان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مسکوتان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٤٨٠٥:٥٨:١٦١٢:٢٨:٥٠١٨:٥٩:٤٨١٩:١٦:٥٥٢٣:٤٨:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٤٣٠٥:٥٧:٢٣١٢:٢٨:٤٠١٩:٠٠:٢٠١٩:١٧:٣٠٢٣:٤٨:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٣٩٠٥:٥٦:٣١١٢:٢٨:٣٠١٩:٠٠:٥٣١٩:١٨:٠٤٢٣:٤٧:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٥:٣٩١٢:٢٨:٢١١٩:٠١:٢٥١٩:١٨:٣٩٢٣:٤٧:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٤:٤٩١٢:٢٨:١٢١٩:٠١:٥٨١٩:١٩:١٣٢٣:٤٧:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٤:٠٠١٢:٢٨:٠٤١٩:٠٢:٣١١٩:١٩:٤٨٢٣:٤٧:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٣:١١١٢:٢٧:٥٦١٩:٠٣:٠٤١٩:٢٠:٢٣٢٣:٤٦:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٢:٢٤١٢:٢٧:٤٩١٩:٠٣:٣٦١٩:٢٠:٥٨٢٣:٤٦:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥١:٣٧١٢:٢٧:٤٢١٩:٠٤:١٠١٩:٢١:٣٣٢٣:٤٦:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٠:٥١١٢:٢٧:٣٦١٩:٠٤:٤٣١٩:٢٢:٠٩٢٣:٤٦:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٠:٠٦١٢:٢٧:٣٠١٩:٠٥:١٦١٩:٢٢:٤٤٢٣:٤٥:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٤٩:٢٣١٢:٢٧:٢٥١٩:٠٥:٤٩١٩:٢٣:١٩٢٣:٤٥:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٤٨:٤٠١٢:٢٧:٢١١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٣:٥٥٢٣:٤٥:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٤٧:٥٨١٢:٢٧:١٧١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٤:٣١٢٣:٤٥:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٤٧:١٨١٢:٢٧:١٣١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٥:٠٦٢٣:٤٥:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٦:٣٨١٢:٢٧:١١١٩:٠٨:٠٣١٩:٢٥:٤٢٢٣:٤٥:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢٧:٠٨١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٦:١٨٢٣:٤٤:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:١٥٠٥:٤٥:٢٢١٢:٢٧:٠٧١٩:٠٩:١٠١٩:٢٦:٥٤٢٣:٤٤:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٤٤:٤٦١٢:٢٧:٠٦١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٧:٢٩٢٣:٤٤:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٤:١١١٢:٢٧:٠٥١٩:١٠:١٨١٩:٢٨:٠٥٢٣:٤٤:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٠٠٥:٤٣:٣٨١٢:٢٧:٠٥١٩:١٠:٥١١٩:٢٨:٤١٢٣:٤٤:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٣:٠٥١٢:٢٧:٠٦١٩:١١:٢٥١٩:٢٩:١٧٢٣:٤٤:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤٢:٣٤١٢:٢٧:٠٧١٩:١١:٥٨١٩:٢٩:٥٢٢٣:٤٤:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٣٧٠٥:٤٢:٠٣١٢:٢٧:٠٩١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٢٨٢٣:٤٤:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤١:٣٥١٢:٢٧:١١١٩:١٣:٠٥١٩:٣١:٠٣٢٣:٤٤:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:١٤٠٥:٤١:٠٧١٢:٢٧:١٤١٩:١٣:٣٨١٩:٣١:٣٨٢٣:٤٤:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٣٥٠٥:٤٠:٤١١٢:٢٧:١٨١٩:١٤:١١١٩:٣٢:١٣٢٣:٤٤:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٥٨٠٥:٤٠:١٥١٢:٢٧:٢٢١٩:١٤:٤٤١٩:٣٢:٤٨٢٣:٤٤:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٢٢٠٥:٣٩:٥٢١٢:٢٧:٢٦١٩:١٥:١٧١٩:٣٣:٢٣٢٣:٤٤:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٤٧٠٥:٣٩:٢٩١٢:٢٧:٣١١٩:١٥:٤٩١٩:٣٣:٥٧٢٣:٤٤:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مسکوتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مسکوتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مسکوتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مسکوتان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مسکوتان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای مسکوتان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مسکوتان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مسکوتان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٣٩:٢٩٠٥:٥٩:٤٢١١:١٨:٣٠١٦:٣٧:٠٨١٦:٥٤:٥٧٢٢:٣٨:٣٨
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٠:٢٧١١:١٨:٥١١٦:٣٧:٠٥١٦:٥٤:٥٥٢٢:٣٨:٥٦
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٠١:١٢١١:١٩:١٢١٦:٣٧:٠٣١٦:٥٤:٥٤٢٢:٣٩:١٥
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠١:٥٦١١:١٩:٣٤١٦:٣٧:٠٢١٦:٥٤:٥٥٢٢:٣٩:٣٤
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٢:٤١١١:١٩:٥٧١٦:٣٧:٠٤١٦:٥٤:٥٨٢٢:٣٩:٥٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٣:٢٥١١:٢٠:٢٠١٦:٣٧:٠٦١٦:٥٥:٠٢٢٢:٤٠:١٥
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٤:٠٩١١:٢٠:٤٤١٦:٣٧:١١١٦:٥٥:٠٧٢٢:٤٠:٣٦
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٤:٥٢١١:٢١:٠٨١٦:٣٧:١٦١٦:٥٥:١٤٢٢:٤٠:٥٨
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٥:٣٥١١:٢١:٣٣١٦:٣٧:٢٤١٦:٥٥:٢٣٢٢:٤١:٢١
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠٦:١٧١١:٢١:٥٨١٦:٣٧:٣٣١٦:٥٥:٣٣٢٢:٤١:٤٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٦:٥٩١١:٢٢:٢٤١٦:٣٧:٤٣١٦:٥٥:٤٤٢٢:٤٢:٠٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٠٧:٤٠١١:٢٢:٥١١٦:٣٧:٥٥١٦:٥٥:٥٧٢٢:٤٢:٣٣
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٨:٢١١١:٢٣:١٧١٦:٣٨:٠٨١٦:٥٦:١٢٢٢:٤٢:٥٨
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٩:٠١١١:٢٣:٤٥١٦:٣٨:٢٣١٦:٥٦:٢٧٢٢:٤٣:٢٣
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٠٩:٤٠١١:٢٤:١٢١٦:٣٨:٣٩١٦:٥٦:٤٤٢٢:٤٣:٤٩
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٠:١٩١١:٢٤:٤٠١٦:٣٨:٥٧١٦:٥٧:٠٣٢٢:٤٤:١٦
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٠:٥٧١١:٢٥:٠٨١٦:٣٩:١٦١٦:٥٧:٢٣٢٢:٤٤:٤٣
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١١:٣٤١١:٢٥:٣٧١٦:٣٩:٣٧١٦:٥٧:٤٤٢٢:٤٥:١٠
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٢:١٠١١:٢٦:٠٦١٦:٣٩:٥٩١٦:٥٨:٠٦٢٢:٤٥:٣٨
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٤:٥١:١٨٠٦:١٢:٤٥١١:٢٦:٣٥١٦:٤٠:٢٢١٦:٥٨:٣٠٢٢:٤٦:٠٧
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٤:٥١:٥١٠٦:١٣:٢٠١١:٢٧:٠٤١٦:٤٠:٤٧١٦:٥٨:٥٥٢٢:٤٦:٣٥
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٣:٥٤١١:٢٧:٣٤١٦:٤١:١٣١٦:٥٩:٢١٢٢:٤٧:٠٤
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٤:٢٦١١:٢٨:٠٤١٦:٤١:٤٠١٦:٥٩:٤٩٢٢:٤٧:٣٣
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٤:٥٨١١:٢٨:٣٣١٦:٤٢:٠٩١٧:٠٠:١٨٢٢:٤٨:٠٣
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٥:٢٨١١:٢٩:٠٣١٦:٤٢:٣٩١٧:٠٠:٤٧٢٢:٤٨:٣٢
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٥:٥٨١١:٢٩:٣٣١٦:٤٣:١٠١٧:٠١:١٨٢٢:٤٩:٠٢
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٦:٢٦١١:٣٠:٠٣١٦:٤٣:٤٢١٧:٠١:٥٠٢٢:٤٩:٣٢
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٦:٥٣١١:٣٠:٣٣١٦:٤٤:١٥١٧:٠٢:٢٣٢٢:٥٠:٠٢
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٧:١٩١١:٣١:٠٣١٦:٤٤:٤٩١٧:٠٢:٥٧٢٢:٥٠:٣٣
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٧:٤٤١١:٣١:٣٣١٦:٤٥:٢٤١٧:٠٣:٣٢٢٢:٥١:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای مسکوتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مسکوتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مسکوتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مسکوتان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مسکوتان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مسکوتان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مسکوتان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مسکوتان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مسکوتان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٥:٠٩١١:١٦:٤٢١٦:٣٨:٠٣١٦:٥٥:٤١٢٢:٣٧:٠٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٣٠٥:٥٥:٥٤١١:١٦:٥٨١٦:٣٧:٥٠١٦:٥٥:٣٠٢٢:٣٧:٢١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٢٠٥:٥٦:٤٠١١:١٧:١٥١٦:٣٧:٣٨١٦:٥٥:٢٠٢٢:٣٧:٣٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣١٠٥:٥٧:٢٥١١:١٧:٣٣١٦:٣٧:٢٨١٦:٥٥:١٢٢٢:٣٧:٤٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٠٠٥:٥٨:١١١١:١٧:٥١١٦:٣٧:٢٠١٦:٥٥:٠٥٢٢:٣٨:٠٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٩٠٥:٥٨:٥٦١١:١٨:١١١٦:٣٧:١٣١٦:٥٥:٠٠٢٢:٣٨:٢١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٩٠٥:٥٩:٤٢١١:١٨:٣٠١٦:٣٧:٠٨١٦:٥٤:٥٧٢٢:٣٨:٣٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٠:٢٧١١:١٨:٥١١٦:٣٧:٠٥١٦:٥٤:٥٥٢٢:٣٨:٥٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٠١:١٢١١:١٩:١٢١٦:٣٧:٠٣١٦:٥٤:٥٤٢٢:٣٩:١٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠١:٥٦١١:١٩:٣٤١٦:٣٧:٠٢١٦:٥٤:٥٥٢٢:٣٩:٣٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٢:٤١١١:١٩:٥٧١٦:٣٧:٠٤١٦:٥٤:٥٨٢٢:٣٩:٥٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٣:٢٥١١:٢٠:٢٠١٦:٣٧:٠٦١٦:٥٥:٠٢٢٢:٤٠:١٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٤:٠٩١١:٢٠:٤٤١٦:٣٧:١١١٦:٥٥:٠٧٢٢:٤٠:٣٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٤:٥٢١١:٢١:٠٨١٦:٣٧:١٦١٦:٥٥:١٤٢٢:٤٠:٥٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٥:٣٥١١:٢١:٣٣١٦:٣٧:٢٤١٦:٥٥:٢٣٢٢:٤١:٢١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠٦:١٧١١:٢١:٥٨١٦:٣٧:٣٣١٦:٥٥:٣٣٢٢:٤١:٤٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٦:٥٩١١:٢٢:٢٤١٦:٣٧:٤٣١٦:٥٥:٤٤٢٢:٤٢:٠٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٠٧:٤٠١١:٢٢:٥١١٦:٣٧:٥٥١٦:٥٥:٥٧٢٢:٤٢:٣٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٨:٢١١١:٢٣:١٧١٦:٣٨:٠٨١٦:٥٦:١٢٢٢:٤٢:٥٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٩:٠١١١:٢٣:٤٥١٦:٣٨:٢٣١٦:٥٦:٢٧٢٢:٤٣:٢٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٠٩:٤٠١١:٢٤:١٢١٦:٣٨:٣٩١٦:٥٦:٤٤٢٢:٤٣:٤٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٠:١٩١١:٢٤:٤٠١٦:٣٨:٥٧١٦:٥٧:٠٣٢٢:٤٤:١٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٠:٥٧١١:٢٥:٠٨١٦:٣٩:١٦١٦:٥٧:٢٣٢٢:٤٤:٤٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١١:٣٤١١:٢٥:٣٧١٦:٣٩:٣٧١٦:٥٧:٤٤٢٢:٤٥:١٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٢:١٠١١:٢٦:٠٦١٦:٣٩:٥٩١٦:٥٨:٠٦٢٢:٤٥:٣٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٢:٤٥١١:٢٦:٣٥١٦:٤٠:٢٢١٦:٥٨:٣٠٢٢:٤٦:٠٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:١٣:٢٠١١:٢٧:٠٤١٦:٤٠:٤٧١٦:٥٨:٥٥٢٢:٤٦:٣٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٣:٥٤١١:٢٧:٣٤١٦:٤١:١٣١٦:٥٩:٢١٢٢:٤٧:٠٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٤:٢٦١١:٢٨:٠٤١٦:٤١:٤٠١٦:٥٩:٤٩٢٢:٤٧:٣٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٤:٥٨١١:٢٨:٣٣١٦:٤٢:٠٩١٧:٠٠:١٨٢٢:٤٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مسکوتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مسکوتان روستای مسکوتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مسکوتان روستای مسکوتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مسکوتان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مسکوتان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مسکوتان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مسکوتان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مسکوتان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مسکوتان

روستای مسکوتان بر روی نقشه

روستای مسکوتان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مسکوتان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مسکوتان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مسکوتان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مسکوتان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای مسکوتان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مسکوتان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مسکوتان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مسکوتان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا مسکوتان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مسکوتان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مسکوتان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ مسکوتان دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ مسکوتان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مسکوتان
زمان پخش اذان زنده به افق مسکوتان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مسکوتان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مسکوتان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو