جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مسکوتان

مسکوتان | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز مسکوتان


اذان صبح: ٠٥:٠٠:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٤٨
اذان ظهر: ١١:٤٠:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:٠١:١٤
اذان مغرب: ١٧:١٨:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٠١:٠٤

شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
٢٢ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مسکوتان (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ دی ٩٨ روستای مسکوتان)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای مسکوتان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مسکوتان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل مجارستانی
در پی برقی كه در آسمان شانس زده می شود، ابر تیره را هم در انتظار داشته باش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مسکوتان

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مسکوتان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مسکوتان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مسکوتان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مسکوتان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مسکوتان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٤٨٠٥:٥٨:١٦١٢:٢٨:٥٠١٨:٥٩:٤٨١٩:١٦:٥٥٢٣:٤٨:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٤٣٠٥:٥٧:٢٣١٢:٢٨:٤٠١٩:٠٠:٢٠١٩:١٧:٣٠٢٣:٤٨:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٣٩٠٥:٥٦:٣١١٢:٢٨:٣٠١٩:٠٠:٥٣١٩:١٨:٠٤٢٣:٤٧:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٥:٣٩١٢:٢٨:٢١١٩:٠١:٢٥١٩:١٨:٣٩٢٣:٤٧:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٤:٤٩١٢:٢٨:١٢١٩:٠١:٥٨١٩:١٩:١٣٢٣:٤٧:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٤:٠٠١٢:٢٨:٠٤١٩:٠٢:٣١١٩:١٩:٤٨٢٣:٤٧:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٣:١١١٢:٢٧:٥٦١٩:٠٣:٠٤١٩:٢٠:٢٣٢٣:٤٦:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٢:٢٤١٢:٢٧:٤٩١٩:٠٣:٣٦١٩:٢٠:٥٨٢٣:٤٦:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥١:٣٧١٢:٢٧:٤٢١٩:٠٤:١٠١٩:٢١:٣٣٢٣:٤٦:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٠:٥١١٢:٢٧:٣٦١٩:٠٤:٤٣١٩:٢٢:٠٩٢٣:٤٦:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٠:٠٦١٢:٢٧:٣٠١٩:٠٥:١٦١٩:٢٢:٤٤٢٣:٤٥:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٤٩:٢٣١٢:٢٧:٢٥١٩:٠٥:٤٩١٩:٢٣:١٩٢٣:٤٥:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٤٨:٤٠١٢:٢٧:٢١١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٣:٥٥٢٣:٤٥:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٤٧:٥٨١٢:٢٧:١٧١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٤:٣١٢٣:٤٥:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٤٧:١٨١٢:٢٧:١٣١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٥:٠٦٢٣:٤٥:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٦:٣٨١٢:٢٧:١١١٩:٠٨:٠٣١٩:٢٥:٤٢٢٣:٤٥:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢٧:٠٨١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٦:١٨٢٣:٤٤:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:١٥٠٥:٤٥:٢٢١٢:٢٧:٠٧١٩:٠٩:١٠١٩:٢٦:٥٤٢٣:٤٤:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٤٤:٤٦١٢:٢٧:٠٦١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٧:٢٩٢٣:٤٤:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٤:١١١٢:٢٧:٠٥١٩:١٠:١٨١٩:٢٨:٠٥٢٣:٤٤:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٠٠٥:٤٣:٣٨١٢:٢٧:٠٥١٩:١٠:٥١١٩:٢٨:٤١٢٣:٤٤:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٣:٠٥١٢:٢٧:٠٦١٩:١١:٢٥١٩:٢٩:١٧٢٣:٤٤:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤٢:٣٤١٢:٢٧:٠٧١٩:١١:٥٨١٩:٢٩:٥٢٢٣:٤٤:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٣٧٠٥:٤٢:٠٣١٢:٢٧:٠٩١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٢٨٢٣:٤٤:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤١:٣٥١٢:٢٧:١١١٩:١٣:٠٥١٩:٣١:٠٣٢٣:٤٤:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:١٤٠٥:٤١:٠٧١٢:٢٧:١٤١٩:١٣:٣٨١٩:٣١:٣٨٢٣:٤٤:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٣٥٠٥:٤٠:٤١١٢:٢٧:١٨١٩:١٤:١١١٩:٣٢:١٣٢٣:٤٤:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٥٨٠٥:٤٠:١٥١٢:٢٧:٢٢١٩:١٤:٤٤١٩:٣٢:٤٨٢٣:٤٤:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٢٢٠٥:٣٩:٥٢١٢:٢٧:٢٦١٩:١٥:١٧١٩:٣٣:٢٣٢٣:٤٤:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٤٧٠٥:٣٩:٢٩١٢:٢٧:٣١١٩:١٥:٤٩١٩:٣٣:٥٧٢٣:٤٤:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مسکوتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مسکوتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مسکوتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مسکوتان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای مسکوتان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای مسکوتان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مسکوتان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای مسکوتان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٨:٠٧١١:٣٢:٠٢١٦:٤٦:٠١١٧:٠٤:٠٨٢٢:٥١:٣٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٨:٣٠١١:٣٢:٣٢١٦:٤٦:٣٨١٧:٠٤:٤٥٢٢:٥٢:٠٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٨:٥٠١١:٣٣:٠١١٦:٤٧:١٦١٧:٠٥:٢٢٢٢:٥٢:٣٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٧:٥١٠٦:١٩:١٠١١:٣٣:٣٠١٦:٤٧:٥٥١٧:٠٦:٠٠٢٢:٥٣:٠٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٩:٢٨١١:٣٣:٥٩١٦:٤٨:٣٥١٧:٠٦:٣٩٢٢:٥٣:٣٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥٨:٣١٠٦:١٩:٤٥١١:٣٤:٢٧١٦:٤٩:١٥١٧:٠٧:١٩٢٢:٥٤:٠٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٠:٠٠١١:٣٤:٥٥١٦:٤٩:٥٦١٧:٠٧:٥٩٢٢:٥٤:٣٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٠:١٤١١:٣٥:٢٣١٦:٥٠:٣٨١٧:٠٨:٤٠٢٢:٥٥:٠١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٠:٢٦١١:٣٥:٥٠١٦:٥١:٢١١٧:٠٩:٢٢٢٢:٥٥:٣٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٠:٣٧١١:٣٦:١٧١٦:٥٢:٠٤١٧:١٠:٠٤٢٢:٥٥:٥٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٠:٤٦١١:٣٦:٤٣١٦:٥٢:٤٨١٧:١٠:٤٦٢٢:٥٦:٢٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٠:٥٤١١:٣٧:٠٩١٦:٥٣:٣٢١٧:١١:٢٩٢٢:٥٦:٥٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢١:٠٠١١:٣٧:٣٤١٦:٥٤:١٦١٧:١٢:١٣٢٢:٥٧:٢١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢١:٠٥١١:٣٧:٥٩١٦:٥٥:٠٢١٧:١٢:٥٧٢٢:٥٧:٤٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢١:٠٨١١:٣٨:٢٣١٦:٥٥:٤٧١٧:١٣:٤١٢٢:٥٨:١٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢١:١٠١١:٣٨:٤٧١٦:٥٦:٣٣١٧:١٤:٢٥٢٢:٥٨:٤٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢١:١٠١١:٣٩:١٠١٦:٥٧:١٩١٧:١٥:١٠٢٢:٥٩:٠٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢١:٠٩١١:٣٩:٣٢١٦:٥٨:٠٦١٧:١٥:٥٥٢٢:٥٩:٣٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢١:٠٦١١:٣٩:٥٤١٦:٥٨:٥٣١٧:١٦:٤٠٢٢:٥٩:٥٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢١:٠٢١١:٤٠:١٥١٦:٥٩:٤٠١٧:١٧:٢٦٢٣:٠٠:١٨
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٠:٥٦١١:٤٠:٣٥١٧:٠٠:٢٧١٧:١٨:١١٢٣:٠٠:٤١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٠:٤٨١١:٤٠:٥٥١٧:٠١:١٤١٧:١٨:٥٧٢٣:٠١:٠٤
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٠:٣٩١١:٤١:١٤١٧:٠٢:٠٢١٧:١٩:٤٣٢٣:٠١:٢٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٠:٢٩١١:٤١:٣٣١٧:٠٢:٤٩١٧:٢٠:٢٩٢٣:٠١:٤٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٠:١٧١١:٤١:٥٠١٧:٠٣:٣٧١٧:٢١:١٥٢٣:٠٢:٠٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٠:٠٣١١:٤٢:٠٧١٧:٠٤:٢٥١٧:٢٢:٠٠٢٣:٠٢:٢٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٠٠:٢٩٠٦:١٩:٤٨١١:٤٢:٢٣١٧:٠٥:١٣١٧:٢٢:٤٦٢٣:٠٢:٤٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٠٠:٢٠٠٦:١٩:٣٢١١:٤٢:٣٩١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٣:٣٢٢٣:٠٣:٠٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٠٠:٠٩٠٦:١٩:١٤١١:٤٢:٥٣١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٤:١٨٢٣:٠٣:٢٢
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٩:٥٦٠٦:١٨:٥٥١١:٤٣:٠٧١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٥:٠٤٢٣:٠٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مسکوتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مسکوتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مسکوتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مسکوتان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مسکوتان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مسکوتان

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای مسکوتان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مسکوتان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مسکوتان

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٥:٢٨١١:٢٩:٠٣١٦:٤٢:٣٩١٧:٠٠:٤٧٢٢:٤٨:٣٢
٠٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٥:٥٨١١:٢٩:٣٣١٦:٤٣:١٠١٧:٠١:١٨٢٢:٤٩:٠٢
٠٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٦:٢٦١١:٣٠:٠٣١٦:٤٣:٤٢١٧:٠١:٥٠٢٢:٤٩:٣٢
٠٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٦:٥٣١١:٣٠:٣٣١٦:٤٤:١٥١٧:٠٢:٢٣٢٢:٥٠:٠٢
٠٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٧:١٩١١:٣١:٠٣١٦:٤٤:٤٩١٧:٠٢:٥٧٢٢:٥٠:٣٣
٠٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٧:٤٤١١:٣١:٣٣١٦:٤٥:٢٤١٧:٠٣:٣٢٢٢:٥١:٠٣
٠٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٨:٠٧١١:٣٢:٠٢١٦:٤٦:٠١١٧:٠٤:٠٨٢٢:٥١:٣٣
٠٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٨:٣٠١١:٣٢:٣٢١٦:٤٦:٣٨١٧:٠٤:٤٥٢٢:٥٢:٠٣
٠٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٨:٥٠١١:٣٣:٠١١٦:٤٧:١٦١٧:٠٥:٢٢٢٢:٥٢:٣٣
١٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:١٩:١٠١١:٣٣:٣٠١٦:٤٧:٥٥١٧:٠٦:٠٠٢٢:٥٣:٠٣
١١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٩:٢٨١١:٣٣:٥٩١٦:٤٨:٣٥١٧:٠٦:٣٩٢٢:٥٣:٣٣
١٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:١٩:٤٥١١:٣٤:٢٧١٦:٤٩:١٥١٧:٠٧:١٩٢٢:٥٤:٠٣
١٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٠:٠٠١١:٣٤:٥٥١٦:٤٩:٥٦١٧:٠٧:٥٩٢٢:٥٤:٣٢
١٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٠:١٤١١:٣٥:٢٣١٦:٥٠:٣٨١٧:٠٨:٤٠٢٢:٥٥:٠١
١٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٠:٢٦١١:٣٥:٥٠١٦:٥١:٢١١٧:٠٩:٢٢٢٢:٥٥:٣٠
١٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٠:٣٧١١:٣٦:١٧١٦:٥٢:٠٤١٧:١٠:٠٤٢٢:٥٥:٥٨
١٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٠:٤٦١١:٣٦:٤٣١٦:٥٢:٤٨١٧:١٠:٤٦٢٢:٥٦:٢٦
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٠:٥٤١١:٣٧:٠٩١٦:٥٣:٣٢١٧:١١:٢٩٢٢:٥٦:٥٤
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢١:٠٠١١:٣٧:٣٤١٦:٥٤:١٦١٧:١٢:١٣٢٢:٥٧:٢١
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢١:٠٥١١:٣٧:٥٩١٦:٥٥:٠٢١٧:١٢:٥٧٢٢:٥٧:٤٨
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢١:٠٨١١:٣٨:٢٣١٦:٥٥:٤٧١٧:١٣:٤١٢٢:٥٨:١٤
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢١:١٠١١:٣٨:٤٧١٦:٥٦:٣٣١٧:١٤:٢٥٢٢:٥٨:٤٠
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢١:١٠١١:٣٩:١٠١٦:٥٧:١٩١٧:١٥:١٠٢٢:٥٩:٠٦
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢١:٠٩١١:٣٩:٣٢١٦:٥٨:٠٦١٧:١٥:٥٥٢٢:٥٩:٣٠
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢١:٠٦١١:٣٩:٥٤١٦:٥٨:٥٣١٧:١٦:٤٠٢٢:٥٩:٥٥
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢١:٠٢١١:٤٠:١٥١٦:٥٩:٤٠١٧:١٧:٢٦٢٣:٠٠:١٨
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٠:٥٦١١:٤٠:٣٥١٧:٠٠:٢٧١٧:١٨:١١٢٣:٠٠:٤١
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٠:٤٨١١:٤٠:٥٥١٧:٠١:١٤١٧:١٨:٥٧٢٣:٠١:٠٤
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٠:٣٩١١:٤١:١٤١٧:٠٢:٠٢١٧:١٩:٤٣٢٣:٠١:٢٦
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٠:٢٩١١:٤١:٣٣١٧:٠٢:٤٩١٧:٢٠:٢٩٢٣:٠١:٤٧

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مسکوتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مسکوتان روستای مسکوتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مسکوتان روستای مسکوتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مسکوتان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مسکوتان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مسکوتان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مسکوتان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مسکوتان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مسکوتان

روستای مسکوتان بر روی نقشه

روستای مسکوتان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مسکوتان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مسکوتان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مسکوتان
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای مسکوتان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای مسکوتان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مسکوتان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مسکوتان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مسکوتان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مسکوتان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا مسکوتان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مسکوتان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مسکوتان
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ مسکوتان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ مسکوتان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مسکوتان
زمان پخش اذان مستقیم به افق مسکوتان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مسکوتان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو