جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مسکوتان

مسکوتان | فنوج | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز مسکوتان

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:١٥:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٣٣:٠٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٥:١٥

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مسکوتان (شهرستان فنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای مسکوتان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای مسکوتان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مسکوتان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مسکوتان

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مسکوتان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مسکوتان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مسکوتان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مسکوتان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مسکوتان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٠٧:٥٩١٢:٣١:٠٠١٨:٥٤:٢٦١٩:١١:١٦٢٣:٥١:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:١٤٠٦:٠٦:٥٩١٢:٣٠:٤٦١٨:٥٤:٥٧١٩:١١:٤٨٢٣:٥١:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٠٥:٥٩١٢:٣٠:٣٢١٨:٥٥:٢٨١٩:١٢:٢١٢٣:٥٠:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٥:٠١١٢:٣٠:١٨١٨:٥٥:٥٩١٩:١٢:٥٣٢٣:٥٠:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٤:٠٢١٢:٣٠:٠٤١٨:٥٦:٣٠١٩:١٣:٢٦٢٣:٥٠:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٣:٠٥١٢:٢٩:٥١١٨:٥٧:٠١١٩:١٣:٥٩٢٣:٤٩:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٢:٠٨١٢:٢٩:٣٩١٨:٥٧:٣٣١٩:١٤:٣٢٢٣:٤٩:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠١:١٢١٢:٢٩:٢٦١٨:٥٨:٠٤١٩:١٥:٠٦٢٣:٤٩:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٠:١٧١٢:٢٩:١٥١٨:٥٨:٣٦١٩:١٥:٣٩٢٣:٤٨:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٩:٠٩٠٥:٥٩:٢٢١٢:٢٩:٠٣١٨:٥٩:٠٨١٩:١٦:١٣٢٣:٤٨:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٠٤٠٥:٥٨:٢٨١٢:٢٨:٥٢١٨:٥٩:٤٠١٩:١٦:٤٧٢٣:٤٨:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٥٨٠٥:٥٧:٣٥١٢:٢٨:٤٢١٩:٠٠:١٢١٩:١٧:٢١٢٣:٤٨:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٥٤٠٥:٥٦:٤٢١٢:٢٨:٣٢١٩:٠٠:٤٤١٩:١٧:٥٥٢٣:٤٧:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥٥:٥١١٢:٢٨:٢٢١٩:٠١:١٦١٩:١٨:٢٩٢٣:٤٧:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٥:٠٠١٢:٢٨:١٣١٩:٠١:٤٩١٩:١٩:٠٤٢٣:٤٧:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٤٤٠٥:٥٤:١١١٢:٢٨:٠٥١٩:٠٢:٢١١٩:١٩:٣٨٢٣:٤٧:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٣:٢٢١٢:٢٧:٥٧١٩:٠٢:٥٤١٩:٢٠:١٣٢٣:٤٦:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٢:٣٤١٢:٢٧:٤٩١٩:٠٣:٢٧١٩:٢٠:٤٨٢٣:٤٦:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥١:٤٧١٢:٢٧:٤٢١٩:٠٤:٠٠١٩:٢١:٢٣٢٣:٤٦:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥١:٠١١٢:٢٧:٣٦١٩:٠٤:٣٣١٩:٢١:٥٩٢٣:٤٦:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٠:١٦١٢:٢٧:٣٠١٩:٠٥:٠٧١٩:٢٢:٣٤٢٣:٤٥:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٤٩:٣٢١٢:٢٧:٢٥١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٣:١٠٢٣:٤٥:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٤٨:٤٩١٢:٢٧:٢١١٩:٠٦:١٣١٩:٢٣:٤٥٢٣:٤٥:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٤٨:٠٧١٢:٢٧:١٧١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٤:٢١٢٣:٤٥:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٤٧:٢٦١٢:٢٧:١٣١٩:٠٧:٢١١٩:٢٤:٥٧٢٣:٤٥:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٤٦:٤٧١٢:٢٧:١١١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٥:٣٣٢٣:٤٥:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:١٧٠٥:٤٦:٠٨١٢:٢٧:٠٨١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٦:٠٩٢٣:٤٤:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٢٧٠٥:٤٥:٣١١٢:٢٧:٠٧١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٦:٤٥٢٣:٤٤:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٤٤:٥٥١٢:٢٧:٠٦١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٧:٢١٢٣:٤٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مسکوتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مسکوتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مسکوتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مسکوتان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای مسکوتان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مسکوتان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مسکوتان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای مسکوتان

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای مسکوتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای مسکوتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای مسکوتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مسکوتان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مسکوتان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مسکوتان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای مسکوتان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مسکوتان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مسکوتان

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای مسکوتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مسکوتان روستای مسکوتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مسکوتان روستای مسکوتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مسکوتان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مسکوتان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مسکوتان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مسکوتان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مسکوتان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مسکوتان

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٠:١٣١٢:٣٧:١٤١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٥٩٢٣:٥٤:١٧
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٠:٤٤١٢:٣٧:١٥١٩:٢٣:٣٠١٩:٤١:٢٩٢٣:٥٤:٢٥
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥١:١٥١٢:٣٧:١٦١٩:٢٣:٠١١٩:٤٠:٥٨٢٣:٥٤:٣٢
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥١:٤٦١٢:٣٧:١٧١٩:٢٢:٣١١٩:٤٠:٢٦٢٣:٥٤:٣٩
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥٢:١٧١٢:٣٧:١٧١٩:٢٢:٠٠١٩:٣٩:٥٢٢٣:٥٤:٤٥
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٥:٥٢:٤٨١٢:٣٧:١٦١٩:٢١:٢٧١٩:٣٩:١٧٢٣:٥٤:٥١
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٣:١٩١٢:٣٧:١٥١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٨:٤١٢٣:٥٤:٥٦
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٣:٥٠١٢:٣٧:١٣١٩:٢٠:١٨١٩:٣٨:٠٤٢٣:٥٥:٠٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٧:١١١٩:١٩:٤١١٩:٣٧:٢٥٢٣:٥٥:٠٤
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٤:٥٢١٢:٣٧:٠٨١٩:١٩:٠٣١٩:٣٦:٤٥٢٣:٥٥:٠٧
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١١٠٥:٥٥:٢٣١٢:٣٧:٠٤١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:٠٤٢٣:٥٥:١٠
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٥:٥٤١٢:٣٦:٥٩١٩:١٧:٤٥١٩:٣٥:٢٢٢٣:٥٥:١٢
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٠٠٥:٥٦:٢٥١٢:٣٦:٥٤١٩:١٧:٠٣١٩:٣٤:٣٩٢٣:٥٥:١٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٤٠٥:٥٦:٥٦١٢:٣٦:٤٩١٩:١٦:٢١١٩:٣٣:٥٤٢٣:٥٥:١٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٧:٢٧١٢:٣٦:٤٣١٩:١٥:٣٨١٩:٣٣:٠٩٢٣:٥٥:١٥
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥١٠٥:٥٧:٥٧١٢:٣٦:٣٦١٩:١٤:٥٤١٩:٣٢:٢٢٢٣:٥٥:١٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٥٠٥:٥٨:٢٨١٢:٣٦:٢٨١٩:١٤:٠٨١٩:٣١:٣٥٢٣:٥٥:١٣
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٨٠٥:٥٨:٥٨١٢:٣٦:٢٠١٩:١٣:٢٢١٩:٣٠:٤٦٢٣:٥٥:١٢
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠١٠٥:٥٩:٢٨١٢:٣٦:١٢١٩:١٢:٣٤١٩:٢٩:٥٧٢٣:٥٥:٠٩
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٤٠٥:٥٩:٥٨١٢:٣٦:٠٣١٩:١١:٤٦١٩:٢٩:٠٦٢٣:٥٥:٠٧
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٠:٢٨١٢:٣٥:٥٣١٩:١٠:٥٦١٩:٢٨:١٥٢٣:٥٥:٠٣
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٠:٥٨١٢:٣٥:٤٣١٩:١٠:٠٦١٩:٢٧:٢٢٢٣:٥٤:٥٩
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠١:٢٨١٢:٣٥:٣٢١٩:٠٩:١٥١٩:٢٦:٢٩٢٣:٥٤:٥٤
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠١:٥٧١٢:٣٥:٢١١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٥:٣٥٢٣:٥٤:٤٩
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٢:٢٦١٢:٣٥:٠٩١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٤:٤٠٢٣:٥٤:٤٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٢:٥٦١٢:٣٤:٥٧١٩:٠٦:٣٦١٩:٢٣:٤٤٢٣:٥٤:٣٧
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٣:٢٥١٢:٣٤:٤٤١٩:٠٥:٤١١٩:٢٢:٤٧٢٣:٥٤:٣٠
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٣:٥٣١٢:٣٤:٣١١٩:٠٤:٤٦١٩:٢١:٥٠٢٣:٥٤:٢٣
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٤:٢٢١٢:٣٤:١٧١٩:٠٣:٤٩١٩:٢٠:٥٢٢٣:٥٤:١٤
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٤:٥٠١٢:٣٤:٠٣١٩:٠٢:٥٢١٩:١٩:٥٣٢٣:٥٤:٠٦
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٥:١٩١٢:٣٣:٤٨١٩:٠١:٥٤١٩:١٨:٥٣٢٣:٥٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مسکوتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مسکوتان روستای مسکوتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مسکوتان روستای مسکوتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مسکوتان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مسکوتان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مسکوتان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مسکوتان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مسکوتان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مسکوتان

روستای مسکوتان بر روی نقشه

روستای مسکوتان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مسکوتان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مسکوتان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مسکوتان
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای مسکوتان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای مسکوتان + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای مسکوتان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مسکوتان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مسکوتان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مسکوتان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مسکوتان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مسکوتان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مسکوتان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مسکوتان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مسکوتان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مسکوتان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مسکوتان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مسکوتان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مسکوتان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مسکوتان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو