جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مسلم آباد

همدان | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز مسلم آباد

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٤١
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٥٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٣٦
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٤٥

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مسلم آباد (شهرستان همدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر مسلم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مسلم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مسلم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
به راستى هر كه عبادت را به خاطر عبادت طلب كند خود را تزكیه نموده است. هر گاه مستحبّات به واجبات زیان رساند آن را ترك كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مسلم آباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مسلم آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مسلم آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مسلم آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مسلم آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مسلم آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٢:٥١١٣:١٤:٢٣١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٣٠:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤١:٣٥١٣:١٤:٠٩١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٣٠:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤٠:٢٠١٣:١٣:٥٥١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٩:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٩:٠٥١٣:١٣:٤١١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٢٩:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٧:٥١١٣:١٣:٢٨١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:١٢٠٠:٢٩:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٦:٣٨١٣:١٣:١٦١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٨:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٥:٢٥١٣:١٣:٠٣١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٢٨:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٤:١٤١٣:١٢:٥٢١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٤٣٠٠:٢٨:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٣:٠٣١٣:١٢:٤٠١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٣٣٠٠:٢٧:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٣١:٥٣١٣:١٢:٢٩١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٢٣٠٠:٢٧:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٠:٤٤١٣:١٢:١٩١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:١٤٠٠:٢٧:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٩:٣٦١٣:١٢:٠٩١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٠٥٠٠:٢٦:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٨:٢٩١٣:١١:٥٩١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٥٥٠٠:٢٦:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٧:٢٢١٣:١١:٥٠١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٤٦٠٠:٢٦:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٦:١٧١٣:١١:٤٢١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٥:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٥:١٣١٣:١١:٣٤١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٢٨٠٠:٢٥:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٤:١٠١٣:١١:٢٦١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٥:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٣:٠٨١٣:١١:٢٠٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:١٠٠٠:٢٥:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٢:٠٧١٣:١١:١٣٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٤:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢١:٠٧١٣:١١:٠٨٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٢٤:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٢٠:٠٩١٣:١١:٠٣٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٤:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٩:١١١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٤:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٨:١٥١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢٣:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٧:٢٠١٣:١٠:٥١٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٣:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٦:٢٧١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٢٣:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٥:٣٤١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٣:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٤:٤٣١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٢:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٣:٥٤١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٢٢:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١٣:٠٥١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٢٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مسلم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مسلم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مسلم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مسلم آباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مسلم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مسلم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مسلم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مسلم آباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر مسلم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مسلم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مسلم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مسلم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مسلم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مسلم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر مسلم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مسلم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مسلم آباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر مسلم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مسلم آباد شهر مسلم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مسلم آباد شهر مسلم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مسلم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مسلم آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مسلم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مسلم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مسلم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مسلم آباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٢:٣٠١٢:٠٦:٥٧١٨:١٠:٥٢١٨:٢٨:٤٢٢٣:٢٥:٤١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٣:١٣١٢:٠٦:٣٦١٨:٠٩:٢٦١٨:٢٧:١٦٢٣:٢٥:٢٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٣:٥٧١٢:٠٦:١٥١٨:٠٨:٠١١٨:٢٥:٥٠٢٣:٢٥:٠٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٤:٤١١٢:٠٥:٥٥١٨:٠٦:٣٦١٨:٢٤:٢٥٢٣:٢٤:٤٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٥:٢٥١٢:٠٥:٣٤١٨:٠٥:١١١٨:٢٣:٠٠٢٣:٢٤:٢٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٦:٠٩١٢:٠٥:١٣١٨:٠٣:٤٦١٨:٢١:٣٥٢٣:٢٤:٠٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٦:٥٣١٢:٠٤:٥٣١٨:٠٢:٢١١٨:٢٠:١٠٢٣:٢٣:٤٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٧:٣٨١٢:٠٤:٣٣١٨:٠٠:٥٧١٨:١٨:٤٦٢٣:٢٣:٣٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٠٨:٢٣١٢:٠٤:١٤١٧:٥٩:٣٣١٨:١٧:٢٢٢٣:٢٣:١١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٩:٠٨١٢:٠٣:٥٤١٧:٥٨:٠٩١٨:١٥:٥٩٢٣:٢٢:٥٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٠٩:٥٣١٢:٠٣:٣٥١٧:٥٦:٤٥١٨:١٤:٣٦٢٣:٢٢:٣٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٠:٣٨١٢:٠٣:١٦١٧:٥٥:٢٢١٨:١٣:١٣٢٣:٢٢:١٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٠٠٦:١١:٢٤١٢:٠٢:٥٨١٧:٥٤:٠٠١٨:١١:٥١٢٣:٢١:٥٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٢:١٠١٢:٠٢:٣٩١٧:٥٢:٣٨١٨:١٠:٣٠٢٣:٢١:٤٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٢:٥٦١٢:٠٢:٢٢١٧:٥١:١٦١٨:٠٩:٠٩٢٣:٢١:٢٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٠٠٦:١٣:٤٣١٢:٠٢:٠٤١٧:٤٩:٥٥١٨:٠٧:٤٩٢٣:٢١:٠٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٤:٣٠١٢:٠١:٤٧١٧:٤٨:٣٤١٨:٠٦:٢٩٢٣:٢٠:٤٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٥:١٧١٢:٠١:٣١١٧:٤٧:١٤١٨:٠٥:١٠٢٣:٢٠:٣٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٦:٠٥١٢:٠١:١٥١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٣:٥١٢٣:٢٠:١٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٦:٥٣١٢:٠١:٠٠١٧:٤٤:٣٦١٨:٠٢:٣٤٢٣:١٩:٥٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٧:٤١١٢:٠٠:٤٥١٧:٤٣:١٨١٨:٠١:١٧٢٣:١٩:٤٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٨:٣٠١٢:٠٠:٣٠١٧:٤٢:٠١١٨:٠٠:٠١٢٣:١٩:٢٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٩:١٩١٢:٠٠:١٦١٧:٤٠:٤٤١٧:٥٨:٤٥٢٣:١٩:١٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٠:٠٨١٢:٠٠:٠٣١٧:٣٩:٢٨١٧:٥٧:٣١٢٣:١٨:٥٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٠:٥٨١١:٥٩:٥٠١٧:٣٨:١٣١٧:٥٦:١٧٢٣:١٨:٤٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢١:٤٨١١:٥٩:٣٨١٧:٣٦:٥٩١٧:٥٥:٠٤٢٣:١٨:٣١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٢:٣٨١١:٥٩:٢٧١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٣:٥٢٢٣:١٨:١٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٣:٢٩١١:٥٩:١٦١٧:٣٤:٣٣١٧:٥٢:٤١٢٣:١٨:٠٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٤:٢٠١١:٥٩:٠٥١٧:٣٣:٢٢١٧:٥١:٣١٢٣:١٧:٥٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٥:١٢١١:٥٨:٥٦١٧:٣٢:١١١٧:٥٠:٢٢٢٣:١٧:٤١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مسلم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مسلم آباد شهر مسلم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مسلم آباد شهر مسلم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مسلم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مسلم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مسلم آباد

مسلم‌آباد (همدان)، روستایی از توابع بخش شرا شهرستان همدان در استان همدان ایران است.

شهر مسلم آباد در ویکیپدیا

شهر مسلم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مسلم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مسلم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مسلم آباد بر روی نقشه

شهر مسلم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مسلم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مسلم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مسلم آباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مسلم آباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر مسلم آباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر مسلم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مسلم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مسلم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مسلم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مسلم آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مسلم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا مسلم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مسلم آباد
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ مسلم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مسلم آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مسلم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مسلم آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مسلم آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مسلم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو