جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مسعودآباد

سفیددشت | آران و بیدگل | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مسعودآباد


اذان صبح: ٠٥:٣١:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٤٨
اذان ظهر: ١١:٥٧:٣٧
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:١٩
اذان مغرب: ١٧:١٥:٠٣
نیمه شب: ٢٣:١٣:٥٧

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مسعودآباد (شهرستان آران و بیدگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای مسعودآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مسعودآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مسعودآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بدان كه پیروزی با صبر كردن و گشایش (در كارها) با رنج و گرفتاری به دست می‌آید و بعد از (هر سختی آرامش وجود دارد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای مسعودآباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مسعودآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مسعودآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مسعودآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مسعودآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مسعودآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٧:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠١:٥٤١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١٦:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٨:٥٧١٣:٠١:٤٥١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٤٨٠٠:١٦:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٧:٥٢١٣:٠١:٣٦١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٦:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٦:٤٨١٣:٠١:٢٨١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١٦:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٥:٤٦١٣:٠١:٢٠١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:١٧٠٠:١٥:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٤:٤٤١٣:٠١:١٣١٩:٤٨:١١٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٥:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٣:٤٤١٣:٠١:٠٦١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١٥:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٢:٤٥١٣:٠١:٠٠١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١٤:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:١٢٠٦:١١:٤٦١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٤:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٠:٤٩١٣:٠٠:٤٩١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٤:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:١٤٠٠:١٤:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٠:٤١١٩:٥٢:٥١٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٤:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٣:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٤٢٠٠:١٣:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:٣١٠٠:١٣:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٢٠٠٠:١٣:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٣:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٥٧٠٠:١٢:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٣:١٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٢:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٢:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠١:٤٥١٣:٠٠:٣١١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٢٠٠٠:١٢:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠١:٠٣١٣:٠٠:٣٣٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:٠٨٠٠:١٢:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١٧٠٦:٠٠:٢٤١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٢:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:١٩٠٥:٥٩:٤٥١٣:٠٠:٣٨٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٤١٠٠:١٢:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٢:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٣:١٣٠٠:١١:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٧:٥٩١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٥٨٠٠:١١:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠٠:٥٥٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:٤٢٠٠:١١:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مسعودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مسعودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مسعودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مسعودآباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مسعودآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مسعودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مسعودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مسعودآباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای مسعودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مسعودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مسعودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مسعودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مسعودآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مسعودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مسعودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مسعودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مسعودآباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٢:٤٥١١:٥٠:٠٧١٦:٥٧:١١١٧:١٦:٢١٢٣:٠٧:٢٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٣:٤١١١:٥٠:٢٣١٦:٥٦:٤٨١٧:١٦:٠٠٢٣:٠٧:٣٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٤:٣٧١١:٥٠:٤٠١٦:٥٦:٢٦١٧:١٥:٤١٢٣:٠٧:٥٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٥:٣٣١١:٥٠:٥٧١٦:٥٦:٠٦١٧:١٥:٢٣٢٣:٠٨:٠٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٦:٢٨١١:٥١:١٦١٦:٥٥:٤٨١٧:١٥:٠٨٢٣:٠٨:٢١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٧:٢٣١١:٥١:٣٥١٦:٥٥:٣٢١٧:١٤:٥٤٢٣:٠٨:٣٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٨:١٧١١:٥١:٥٥١٦:٥٥:١٨١٧:١٤:٤٢٢٣:٠٨:٥٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٩:١١١١:٥٢:١٥١٦:٥٥:٠٦١٧:١٤:٣١٢٣:٠٩:١٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٤٠٦:٥٠:٠٥١١:٥٢:٣٧١٦:٥٤:٥٦١٧:١٤:٢٣٢٣:٠٩:٢٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٥٠:٥٧١١:٥٢:٥٩١٦:٥٤:٤٧١٧:١٤:١٦٢٣:٠٩:٤٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٥١:٥٠١١:٥٣:٢١١٦:٥٤:٤١١٧:١٤:١١٢٣:١٠:٠٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٥٢:٤١١١:٥٣:٤٤١٦:٥٤:٣٦١٧:١٤:٠٩٢٣:١٠:٢٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٧٠٦:٥٣:٣٢١١:٥٤:٠٨١٦:٥٤:٣٣١٧:١٤:٠٧٢٣:١٠:٤٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥٤:٢٢١١:٥٤:٣٣١٦:٥٤:٣٢١٧:١٤:٠٨٢٣:١١:٠٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٥:١٢١١:٥٤:٥٧١٦:٥٤:٣٣١٧:١٤:١١٢٣:١١:٣١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٦:٠٠١١:٥٥:٢٣١٦:٥٤:٣٦١٧:١٤:١٥٢٣:١١:٥٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٦:٤٨١١:٥٥:٤٩١٦:٥٤:٤١١٧:١٤:٢١٢٣:١٢:١٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٧:٣٥١١:٥٦:١٥١٦:٥٤:٤٨١٧:١٤:٢٩٢٣:١٢:٤١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٨:٢٠١١:٥٦:٤٢١٦:٥٤:٥٦١٧:١٤:٣٩٢٣:١٣:٠٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٩:٠٥١١:٥٧:٠٩١٦:٥٥:٠٧١٧:١٤:٥٠٢٣:١٣:٣١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٩:٤٨١١:٥٧:٣٧١٦:٥٥:١٩١٧:١٥:٠٣٢٣:١٣:٥٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٥٠٧:٠٠:٣١١١:٥٨:٠٥١٦:٥٥:٣٣١٧:١٥:١٨٢٣:١٤:٢٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٧:٠١:١٢١١:٥٨:٣٣١٦:٥٥:٤٩١٧:١٥:٣٥٢٣:١٤:٥٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥١٠٧:٠١:٥٢١١:٥٩:٠٢١٦:٥٦:٠٦١٧:١٥:٥٤٢٣:١٥:١٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٧٠٧:٠٢:٣١١١:٥٩:٣٠١٦:٥٦:٢٦١٧:١٦:١٤٢٣:١٥:٤٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠٣:٠٩١٢:٠٠:٠٠١٦:٥٦:٤٧١٧:١٦:٣٥٢٣:١٦:١٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٨٠٧:٠٣:٤٥١٢:٠٠:٢٩١٦:٥٧:١٠١٧:١٦:٥٩٢٣:١٦:٤١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٤:٢٠١٢:٠٠:٥٩١٦:٥٧:٣٥١٧:١٧:٢٤٢٣:١٧:١٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٤٠٧:٠٤:٥٤١٢:٠١:٢٨١٦:٥٨:٠١١٧:١٧:٥١٢٣:١٧:٣٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠٥:٢٦١٢:٠١:٥٨١٦:٥٨:٢٩١٧:١٨:١٩٢٣:١٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مسعودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مسعودآباد روستای مسعودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مسعودآباد روستای مسعودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مسعودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مسعودآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مسعودآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مسعودآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مسعودآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مسعودآباد

روستای مسعودآباد بر روی نقشه

روستای مسعودآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مسعودآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مسعودآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مسعودآباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مسعودآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای مسعودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مسعودآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مسعودآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مسعودآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مسعودآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مسعودآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مسعودآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مسعودآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مسعودآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مسعودآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مسعودآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مسعودآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مسعودآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو