جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مسعودآباد

سفیددشت | آران و بیدگل | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مسعودآباد

اذان صبح: ٠٤:٢٥:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٣٥
اذان ظهر: ١٣:١٠:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٣٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢١:٠٦

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مسعودآباد (شهرستان آران و بیدگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای مسعودآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مسعودآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مسعودآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

جرج هالاس
كسی كه بیشترین تلاش خود را می كند، هرگز پشیمان نمی شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مسعودآباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مسعودآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مسعودآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مسعودآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مسعودآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مسعودآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٤:٣٢١٣:٠٤:٢٤١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٣:٠١٠٠:٢٠:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٣:١٧١٣:٠٤:٠٩١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٣:٥٠٠٠:٢٠:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٢:٠٣١٣:٠٣:٥٥١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:٣٨٠٠:٢٠:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٣:٤١١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٥:٢٦٠٠:١٩:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٩:٣٦١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:١٥٠٠:١٩:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٨:٢٣١٣:٠٣:١٥١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٧:٠٣٠٠:١٩:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٧:١١١٣:٠٣:٠٢١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٥٢٠٠:١٨:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٤١٠٠:١٨:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٢:٣٨١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:٣٠٠٠:١٨:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٣:٤٠١٣:٠٢:٢٧١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٠:١٩٠٠:١٧:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠٢:١٦١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٧:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٥٧٠٠:١٧:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٠:١٧١٣:٠١:٥٥١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٤٦٠٠:١٦:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٩:١٢١٣:٠١:٤٦١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١٦:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٨:٠٧١٣:٠١:٣٧١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٦:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٧:٠٣١٣:٠١:٢٨١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:١٤٠٠:١٦:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٦:٠٠١٣:٠١:٢٠١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٥:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٤:٥٨١٣:٠١:١٣١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٥:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٣:٥٧١٣:٠١:٠٦١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٥:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٢:٥٨١٣:٠١:٠٠١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٣٢٠٠:١٥:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١١:٥٩١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٤:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:١٣٠٦:١١:٠٢١٣:٠٠:٤٩١٩:٥١:٠٦٢٠:١٠:١٢٠٠:١٤:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٠:٤٥١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٠١٠٠:١٤:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٩:١١١٣:٠٠:٤١١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٥١٠٠:١٤:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٣:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٣:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٦:٣٤١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:١٨٠٠:١٣:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:٠٧٠٠:١٣:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مسعودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مسعودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مسعودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مسعودآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مسعودآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مسعودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مسعودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مسعودآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای مسعودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مسعودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مسعودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مسعودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مسعودآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مسعودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای مسعودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مسعودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مسعودآباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مسعودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مسعودآباد روستای مسعودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مسعودآباد روستای مسعودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مسعودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مسعودآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مسعودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای مسعودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مسعودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مسعودآباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٧٠٥:٥٣:١١١٣:٠٦:٠١٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٩:٢٧٠٠:١٤:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٥:٥٣:٢٥١٣:٠٦:١٤٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٩:٣٨٠٠:١٥:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٨٠٥:٥٣:٤٠١٣:٠٦:٢٧٢٠:١٩:١١٢٠:٣٩:٤٨٠٠:١٥:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٧٠٥:٥٣:٥٧١٣:٠٦:٤٠٢٠:١٩:١٩٢٠:٣٩:٥٦٠٠:١٥:٢٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٨٠٥:٥٤:١٥١٣:٠٦:٥٢٢٠:١٩:٢٦٢٠:٤٠:٠٢٠٠:١٥:٤٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠١٠٥:٥٤:٣٤١٣:٠٧:٠٥٢٠:١٩:٣١٢٠:٤٠:٠٦٠٠:١٥:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٦٠٥:٥٤:٥٥١٣:٠٧:١٨٢٠:١٩:٣٥٢٠:٤٠:٠٩٠٠:١٦:١٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٣٠٥:٥٥:١٧١٣:٠٧:٣٠٢٠:١٩:٣٧٢٠:٤٠:١٠٠٠:١٦:٢٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٥٥:٣٩١٣:٠٧:٤٢٢٠:١٩:٣٧٢٠:٤٠:١٠٠٠:١٦:٤٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٢٠٥:٥٦:٠٣١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٩:٣٦٢٠:٤٠:٠٨٠٠:١٧:٠٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥٦:٢٨١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٩:٣٣٢٠:٤٠:٠٤٠٠:١٧:١٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٩٠٥:٥٦:٥٤١٣:٠٨:١٦٢٠:١٩:٢٩٢٠:٣٩:٥٨٠٠:١٧:٣٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٧:٢٢١٣:٠٨:٢٧٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٩:٥١٠٠:١٧:٤٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٣٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٨:٣٨٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٩:٤١٠٠:١٨:٠٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٣٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٩:٣١٠٠:١٨:٢٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٤٠٥:٥٨:٤٩١٣:٠٨:٥٨٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٩:١٨٠٠:١٨:٣٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٩:٠٤٠٠:١٨:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٩:٥٢١٣:٠٩:١٧٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٨:٤٧٠٠:١٩:٠٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٧٠٦:٠٠:٢٥١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٨:٣٠٠٠:١٩:٢٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٦:٠٠:٥٨١٣:٠٩:٣٤٢٠:١٧:٥٤٢٠:٣٨:١٠٠٠:١٩:٣٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٦:٠١:٣٣١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:٤٩٠٠:١٩:٥٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٦:٠٢:٠٨١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٢٠:٠٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٣٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٧:٠١٠٠:٢٠:٢٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠٣:٢٠١٣:١٠:٠٣٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٢٠:٣٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠٣:٥٧١٣:١٠:٠٩٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٢٠:٥٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٢٠٦:٠٤:٣٥١٣:١٠:١٥٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٢١:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٥:١٣١٣:١٠:٢٠٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢١:٢٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٥:٥٢١٣:١٠:٢٥٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٢١:٣٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٦:٣٢١٣:١٠:٢٩٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢١:٤٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٧:١٢١٣:١٠:٣٢٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢١:٥٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٧:٥٢١٣:١٠:٣٥٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٢:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مسعودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مسعودآباد روستای مسعودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مسعودآباد روستای مسعودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مسعودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مسعودآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مسعودآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مسعودآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مسعودآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مسعودآباد

روستای مسعودآباد بر روی نقشه

روستای مسعودآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مسعودآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مسعودآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مسعودآباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مسعودآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای مسعودآباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مسعودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مسعودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مسعودآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مسعودآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مسعودآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مسعودآباد
افق شرعی امروز فردا مسعودآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مسعودآباد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مسعودآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مسعودآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مسعودآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق مسعودآباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مسعودآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مسعودآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو